رفتن به محتوای اصلی

نگاهی به چرائی ها و چگونگی ها
26.02.2023 - 19:58

مقدمه :انچه می اید البته مشروط به اینکه  در این شرایط ذهنی ویژه - مورد توجه  قرار گیرد ... نتیجه  بررسی رخ دادها وگذاری مستمر  در دنیای مجازی بوده و ملا ک  ترتیب نوشته : وقایع یا تفسیرها با تعریفی : زمان وقوع یا اعلام نظریه  میباشد .....و در واقع در رابطه با اینده این کشور- اثربخش .. با سپاس از توجه میتوان گفت «متن اداب و ترتیبی خاص هر چند شدنی ! نداشته »از هر کجا که بخوانید یا به بعد موکول کنید میتواند اغاز متن بشمار اید !! اما بعد :**دررابطه با اقتصاد سياسي  - ایدئولژی ،برامده از تحقیقات غیر قابل تردید باید گفت : **متولیان متخصص متعهد قوم مستولی البته مزین به زر ، زور و تزویر ....خارج از محدوده ظرفيت مالي  معقول - مخارج اداره ملک و ملت در اقلام پیش بینی شده در بودجه سال اینده را - که کلیات قبلا و جز ئیات همین روزها «برسم سالیان بگذ شته جهت اثبات وجود هماهنگی بین قوا »از تصویب گروهی که اغلب درس خوانده حوزوی هستند !خواهند گذراند- با تمهیدات داهیانه تأمين کسری بودجه را با مد د خواهی از بانك مركزي، تغيير نرخ ارز هر چند انرا خواست استکبار میشمرند  و .....!سامان خواهند داد  . **در این مسیر با پولپاشي از طريق بانك مركزي بودجه  غيرمتعارف را که اصطلاحا با «توزيع هليكوپتري» بناچار همراه میشود ابلاغ میفر مایند .... **البته در این باب شيوه هاي ديگري مانند تغيير قيمت كالاهايي كه تأمين كننده آن دولتست (مانند سوخت و حامل هاي انرژي) یا فروش اموال بوسیله هیات کاردان ومعصوم  7 نفره مصون از هر گونه خطا ! نيز مورد بهره برداری البته خلاف منافع ملی و سلامت فکر و روان جامعه ...چنانکه افتد و دانی قرار میگیرد . ** در این میان اهالی منصوب در پستهای کلیدی اثر گذاربراینده مردمان اهورائی این خطه ... با دسترسی انبوه به وسایل ارتباط جمعی انهم با مخاطبینی گرفتار معاش و چکنم !یعنی حکومت ، با فرو بردن سر مبارک بزیر برف های انبوه امده «ناشی از برداشتن روسری ها !» با افزایش پایه پولی که خواهی نخواهی  پاشنه آشیل کابینه اقتصادی میباشد .....به جای حل علمی و اصولی مشکل-  به دنبال فرافکنی برامده اند ....وچاپ بی رویه اسکناس را با دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقایسه میکنند.                                                                                                                                             **این جماعت مطیع اوامر اگر اغراق نشمرید هر ثانیه ۴۵ میلیون تومان !!نقدینگی خلق می‌کنند که خروجی اش تورم بوده که از آن مجددا حکومت  مالیات اخذ می‌کند و این چرخه ادامه خواهد داشت تا به مصداق «من لا معا ش له لا معاد له »تتمه باور و احساس  مردم خواهی و میهن دوستی - از این جامعه رخ بر بندد ... **هر چند بر خلاف انچه طی 4 دهه اخیر بر ساکنین این دیار اهورائی دمیده اند !عقلای جامعه میدانند بدون تردید با همه جهل و فساد حاکم - کشور از شرایط فروبسته کنونی گذر خواهد کرد،‌                                                                                                                              **تلاش اینکه  مردمان با حضور در عرصه و پرسشگری ،حکومت را وادار نمایند کم‌هزینه ‌ترین راه را برای گذار کشور انتخاب کند -  اینکه به سوی تجربه شیلی و آفریقای جنوبی برود یا به سوی تجربه لیبی و سوریه، ابتدا به رفتار حکومت بستگی دارد و پس‌از آن به رفتار جامعه. ......بدیهی است که منافع ملی ایران اقتضا می‌کند که هر دو طرف (حکومت و جامعه) تمامی راههای کم‌هزینه‌تر را تجربه کنند......                                                                                                                                                    **اعلام شد : پاداش سال!! باضافه حقو ق بهمن  زودتر از همیشه پرداخت شده انهم یقینا با چاپ فراوان پول با پشتوانه دلار .... هزار تومانی و سکه .... میلیونی   که قیمتش لحظه ایست و همان به رقمی نیاوریم !                                                                         **اینکه «کفاف کی دهد این باد ه ها .....» انچنانکه بعنوان نمونه درسال 87 پاداش سال حقوق بگیران معادل 250 هزار تومان بود و قیمت سکه 230 هزار تومان و امروز 1/800در حالیکه ارزش سکه بیش از 35 میلیون تومان ....                                                                                           **همچنین (بنا بر قوانین مصوب خود سیستم) بایستی :افزایش حقوق در هر سال معادل نرخ تورم باشد و هر ساله خلاف ان رفتار شده و.... **بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم اعتماد مردم به نظام و سیاست‌گذاری‌هاست و بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد ریشه های سیاسی و روانی دارد .               ** تا زمانیکه دست از دشمن تراشی و تقابل با دنیا بر ندارید و با موضوعاتی چون برجام و FATF سیاسی و جناحی برخورد شود - و تحریم‌ها را نعمت خوانده ،کار را به کاردان نسپارید و به مهمترین اصل یعنی شایستگی ،پاک دستی و داشتن شرایط احراز در انتصابات توجه نکنید و سیاستِ تعامل با کشورهای مختلف را  نظامیان – بجای دیپلماسی فعال و خردگرا تعیین کنند! ! مشکلی حل نخواهد شد .                                                 **با این ترتیب به دولت منتصب-  مطیع اوامر و پخمه گرایی که کاری جز چاپ پول و افزایش نقدینگی «تورم زا » توام با شعار و عوام فریبی نمیداند! امید ثمری نیست .                                                                                                                                          و با این حاکمیت دوگانهٔ - مسئولیت ناپذیرِ غیرپاسخگو- که سیاست مجریانش چیزی جز بله قربانگویی نیست - اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. **برای قضاوت در مورد عملکرد افراد  به عوامل خارجی‌ مانند موقعیت اجتماعی ، نفوذ و محبوبیت ، ثروت و سطح تحصیلات و مانند آن توجه می کنیم که  برای اندازه گیری میزان موفقیت فرد در زندگی مادی مهم هستند و تلاش کسانی که برای دستیابی به همه این امتیازات زحمت می کشند قابل درک است .                                             **عوامل درونی برای اندازه گیری موفقیت یک فرد به عنوان یک انسان اهمیت  دارد ،صداقت، صمیمیت ، ساد گی ، تواضع ، سخاوت خالصانه ، نداشتن کبر و غرور و آمادگی برای خدمت به دیگران - قابلیت هاییست  که در روح همه افراد وجود دارد و مبانی زندگی معنوی و روحانی هر انسانی بشمار میرود  .                                                                                                                                                               تکامل در حوزه این معرفت ها بدون شناخت جدی احساسات  خویشتن ، درک ضعفها و اشتباهات خود قائل تصور نیست .                                                                                                **سلول زندان  برای انسانهای ایثار گر اگر هیچ دستاوردی نداشته باشد، فرصتی ایجاد می کند که فرد روزانه در خود و رفتار خود مداقه و غور کند. ** ازدواج تضمین نمیکند که دو نفر تا آخر با هم بمانند ،بلکه این عشق ، احترام ، اعتماد ، تفاهم ، دوستی و تعهد در رابطه با ازدواج است که آنرا تا آخر تضمین می‌کند.                                                                                                                                                                                                                                **میگویند : نظام از «ترس هیجانی» دوران جنبش مهسا خارج شده و چند هفته‌ای است، و بویژه با آزادیهای اخیر معترضان، علایم ورود به مرحله «ترس عقلانی» در حکومت ظاهر شده . * امید اینکه  این رویکرد  ناشی از «خردمندی سیستماتیک» باشد و نه از سر «هوشیاری تاکتیکی».                                                                                                                                                                                                                                           *  بقولی ان‌ها که همیشه اعلام میکردند که حکومت ایران این شش ماه، آن شش ماه، امسال یا آن سال پایان می‌پذیرد، اما قریب به نودتا شش ماه می ‌گذرد و ما بسیار درخشنده‌تر، توانمندتر و کارآمدتر از همیشه کارمان راادامه میدهیم !! **دولت و مسئولان حل مشکلات اقتصادی و علاج تورم را وظیفه خود می‌دانند و  مردم عزیز صاحب اختیار ما هستند                                                                                                                                       **اروپا مشارکت در حمله به اوکراین را جنگ علیه خود تلقی می‌کند و اعراب و اسراییل نیز مشارکت ایران در جنگ یمن و سوریه را مایه اتحاد خود می‌شناسند، ناتو، اتحادیه اروپا، اسراییل و اعراب منطقه : همزمان ایران را معارض امنیت خود میدانند و با همراهی آمریکا در مسیر اتحاد علیه ایران پیش میروند! **دشمنی با تاریخ ایران باستان و تحریف تاریخ ایران دوران اسلامی به‌شکلیست که خواننده گمان می‌کند دشمنان ایران را فتح کرده‌اند و تاریخ آن را به نگارش درآورده‌اند.  این شیوه یادآور سیستم آموزشی ایدئولوژیک کمونیست‌های شوروی یا نازی‌ها در آلمان است . **تحلیل گونه هائی  از وضعیت ،بقلم یکی از توابین عالم سیاست : ایشان بعنوان یکی از دیوار پیمایان جاسوسخانه !در واقع عامل همه نابسامانی ها ؟انصافا با در اختیار داشتن تریبون البته بنسبت ،خوب میگوید که با اندکی تلخیص و ترمیم برسم همکارانش !! چنین است :                               الف / ا زمونی از دیپلمه‌ها همزمان با کنکو رانجام داده ببینید چه میزان عربی و دینی بلدند و نمرات درسی آنها چگونه ؟ قطعا با همه هزینه ها و شعارها شکست خورده‌اید !!اصرار برادامه  این راه شکست‌خورده، بماند !! نا کامی در تمامی تمهیدات داهیانه طی 4 دهه  نکته اصلیست. این وضعیت، مشت نمونه خروار همه سیاست‌های اعمال شده مجموعه جاهل فاسد بقیمت نابودی معیارها و ارزشهاست  !! ب / اگر وضعیت تورم و قیمت‌ها در دوران جهانگیری ها !؟مشابه امروز بود، چه می‌کردید؟ هر روز مجلسیان و قوه قضائیه ، فرماندهان ریز و درشت ، محافل جمعه و جماعات، صداوسیما و صدها لشکر رسانه‌ای در خدمت نقد عملکرد ها و ضرورت رسیدن به داد مردم ...و در خطر بودن اسلام سخنرانی و قلمفرسایی می‌کردند، اکنون با ارز افسار بریده بعنوان نمونه کجایید ؟ ج/ حکومت با همین کم و کیف !خود را هادی ملت میداند. یعنی چیزی فراتر از ملت ....مردم در این میانه حقی  نداردو  باور غالب اینکه به انان لطف می‌کنید🔹بنیان تمام بحران‌هادر این رویکرد است، این بحران  خود را در عرصه اقتصاد ،فرهنگ، سیاست خارجی ،داخلی و....نشان می‌دهد د/ اراده حکومت  میخواهد مدیریت کند  حاصل اینگونه باور برخلاف  اجرای قو انین مصوب خودتان ! شرایط فعلیست  ایا ادامه اینگونه سیاستها با تعریفی برامده از حماقت تعریف نمیشود ؟ ** به جمال الدین اسد آبادی گفتند:استعمارگران همانند گرگانند .... گفت:اگر شماگوسفند نباشید آنان نمی توانند گرگ باشند **عراقچی دبیر فعلی «شورای راهبردی روابط خارجی » و معاون ظریف (در واقع مراقب او از طرف بیت )هشدار داد: «نباید اجازه بدهیم این‌طور مرتب علیه ما تظاهرات و پیام‌هایی داده شود در چندین ماه گذشته، تظاهرات ایرانیان خارج در حمایت از اعتراضات داخلی بطور پیوسته  و بسیار گسترده ادامه داشته و«پروژه بدنام‌سازی، امنیتی‌سازی و مشروعیت‌زدایی از حکومت در دنیا» در حال اجراست وبا اذعان به اینکه اعتراضات داخل  در کنار تظاهرات ادامه‌دار ایرانیان خارج  باعث «ایجاد هزینه و فشار» میشود، گفت: «باید با آن مقابله کنیم. این اثرات خود را در روابط خارجی ما میگذارد و باعث کاهش همکاری‌های ما با کشورهای دیگر میشود؛ یعنی فضایی را به وجود می‌آورند که کشورها برای همکاری با ایران بیش از گذشته !تردید  کنند... **همزمان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک کمیته حقیقت‌یاب را درباره نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات سراسری تشکیل داد و همچنین جماعت از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد. **کنفرانس امنیتی مونیخ نیز امسال از چهره‌های مخالف حکومت ایران دعوت کرد. **مذاکره‌کنندهٔ ارشد همراه اقای ظریف : فضای کنونی  «بسیار خطرناک است» و منافع رژیم را «تحت تأثیر» قرار می‌دهد ** نا گفته نماند علاوه بر سرکوب اعتراضات، ارسال تسلیحات نیز به گروه‌ها و کشورهای دیگر بویژه شبه‌ نظامیان حوثی در یمن و ارتش روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است . **وی مدعی شد که اسرائیلی‌ها «در تلاش‌اند که حکومت ایران را به‌عنوان یک تهدید و یک نظام غیرقابل‌قبول معرفی کنند. ** وزیر دفاع اسرائیل، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت : جماعت مسند نشین در کشورمان  در حال مذاکره با «بیش از ۵۰ کشور» از جمله «ونزوئلا و بلاروس» برای صدور پهپادهای رزمی و سلاح‌های هدایت ‌شونده با هدف‌ گیری دقیق میباشند. **در ماه‌های اخیر، موضوع قراردادن  سپاه  در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا  مطرح شده **خبری که دلار را البته بسیار کوتاه ارزان کرد؛ مذاکرات سری میان ایران و آمریکا  «ادعای العرب نزدیک به سعودی » وادامه میانجیگری عمان و همینطور همراهی اقای عراقی با هیات عازم ژنو بود که تا ئید نشد  ، ملاحظه میکنید 30 هزار تومان شد 60 و حال که به 55 « احتمالا موقت » رسیده  میگویند : کاهش ارزش ..... ** در ۱۰ماه گذشته، سه‌ماه تورم بالاتر از ۴‌درصد بوده - یعنی افزایش قیمتی را که مردم بیش از ۱۰۰کشور جهان در یک‌سال با آن مواجه میشوند، مردممان  در یک‌ماه تجربه میکنند و اینرا بعنوان  موفقیتها و اخذ درجات برتر تبلیغ مینمایند .... ** پیشنهاد شده  متولیان  اقتصاد و رئیس بانک مرکزی با  سفری به کابل - ازرئیس بانک مرکزی افغانستان و بقیه مسوولان اقتصادی طالبان بخواهند دانش و تجربه خود  در زمینه حفظ ارزش پول ملی در شرایط سخت تحریم را به آنها منتقل کنند. **ای کاش، امثال زاکانی شهردار ،غاصبین کرسی های مجلس ،و مقامات از جمله ساکنین کاخ مرمر و نخست وزیری ......یک هزارم فضای مجازی «از خدا می‌ترسیدند!» در آن صورت نجات می یافتیم ! **فرمانده کل ارتش سرلشکر موسوی: باید مراقبت کنیم که بهانه به دست دشمن ندهیم، گاهی عدم توجیه یا اطلاع رسانی مناسب، موضع‌گیری‌های نابجا و اقداماتی که زمان و مکان مناسبی نداشته باشد، ممکنست برای گروهی از مردم یا بخشی از کشور سوءتفاهمی ایجاد کند.........در «جنگ شناختی » دشمن تلاش میکند در طرف مقابل آنگونه که خود میخواهد سوءتفاهم ایجاد کند ، لذا باید مراقبت کنیم اشتباهی از ما در این عرصه سر نزند .... **کمیته نروژی جایزه نوبل اعلام کرد که ۳۰۵ کاندید را برای دریافت جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ انتخاب کرده ، لیست شامل ۲۱۲ فرد و ۹۳ نهاد میباشد ، تعداد نامزدهای جایزه نوبل صلح نسبت به سال قبل کاهش داشته (سال قبل ۳۴۳ نفر )  کمیته جایزه نوبل مستقر در اسلو طی بیانیه‌ای گفته نام کسانی که برای دریافت «نوبل صلح » نامزد شده‌اند برای ۵۰ سال مخفی میماند اما کسانی که این افراد را پیشنهاد داده‌اند مختارند نام آنها را فاش کنند. **پیشنهاد: رئیسی و کابینه وی تا عید نوروز به مرخصی بروند و در این مدت هیچ‌کاری نکنند و هیچ حرفی نزنند! **بدون تردید، اگر رئیسی و دولتش کاری به اداره کشور نداشته باشند اوضاع کشور بسامان‌تر خواهد شد! **:دیروز یک کیلو پیاز خریدم ۴۵ هزار تومان...... در سال ۱۳۵۶ اتومبیل پژو از سودکس پاریس خریدم و با آن به ایران بازگشتیم. برایم تمام شد ۲۱ هزار تومان ، قیمت پیاز از دوتا پژو بیشتر شده ،بهمین دلیل نظام را ارزشی مینامند زیرا ارزش‌ها روزبه روز بالاتر می‌رود...... **در اجیل فروشی تواضع اجازه گرفتم جهت تنویر افکار عمومی و ممانعت از تضعیف عملکردهای نظام مخصوصا در مبحث اقتصاد پویا نشات گرفته از تدابیر حکومت صادق پاک دست متخصص ....که در اغاز این علم متعلق به ادمیان نبود ...... ...تعداد 5 1عدد پسته درشت  را برخلاف دستور رئیس صنف !وزن کنم ؟ با قیمت 920 هزار تومان شد .. باور بفر مائید 15 هزار تومان / نتیجه تحقیق :هر واحد پسته ناب ولایتمان معادل هزار تومان ...                                           **  اینهم مبحث اقتصادی امروز - مشروط به اینکه جناب رئیس مانند تیتر روزنامه سازندگی در موردگوشت -عصبانی و حکم بر بازداشت نفر مایند ... **  ایا وضعیت دلار و سکه بتبع ان تامین هزینه زندگی اجازه میدهد ذهن و فکر ،با همین تعریف ....دغدغه ها و رفتار مردمان ساکن این خطه حسب توان ذهنی ،درامدها و معیارهایشان ( البته بیشتر ؟- در حد عوام یا طبقات با درامد ثابت که با خانواده بیش از 80 در صد جامعه را در بر دارد )... به امور دیگری معطوف گردد ؟؟؟                                                                     ** نتیجه :این وضع با برنامه ریزی صورت میگیرد و نوعی تنبیه در مصاف با اعتراضات بس گسترده و فرا گیر ازادی خواهی در متن و حاشیه - ضمنا با نیت : تامین کسر بودجه و مخارج حکومت (همراه با اثار «طرح مولد سازی » )و تعهدات منطقه ای ! در توضیحی ساده : وقتیکه سفره با این تمهیدات نه چندان ابتکاری !خالی شد .....الویتها به کدامین سمت و سو میرود  ؟.. **در مورد خواص یعنی  20 در صد باید گفت : گذشته از اهالی کسب و کار که کالاهای خریداری شده در قبل را - بنرخ جدید برامده از انصاف نداشته میفر وشند و اولیاء اغلب این عزیزان  نقش غیر قابل انکاری  در اوردن این جماعت داشته اند  و حضورشا ن در صحنه برامده از تامین شدن نیازهای مادی بود و در پی معنا !!! ** در توصیف این جامعه  که مرکب از جمع اضدادند ! ؟یعنی  :در برگیرنده چند گروه از مرفهین بی درد دلال صفت ،نان بنرخ روز خور ، تا گروهی از تکنوکراتها و اهالی سیاست ، تحلیل و تفسیر گران باضافه دگر اندیشان اهل محفل و منقل نشینان با گرانی سر سام اور مواد !! از همه بازرتر وابستگان بقدرت «به اصطلاح مدیران متولی امور با اینهمه دست اورد طی 4 دهه  »و اهالی بیت و سهمیه بگیرها ، مصرف کنندگان  نشسته در کنار گود ..... **بعلاومه برامده  از « عدو شود سبب خیر ...»  انانکه با حضورموثر  خود و  فرزندانشان در خارج از کشورمی زیند و جوانان و میانسالان این جمع میهن خواه...بنوعی با دست یابی به حتی کارهای  تخصصی از درامد ارزی مطلوبی برخوردارند !.. **از ان مهمتر انانکه با افزایش قیمت ارز ما یملک غیر منقول و دارائی هایشان - معادل افزایش های بی رویه «چنانکه افتد و دانی »فزونی یافته و با فراغ بیشتری فرصت پرداختن به معقولات را کماکان دارند !!و از پیش قراولان مصرف گوشت و پسته بشمار میروند ؟و با سکوت شاهد ان خواهند بود که  مجریان مصون از هر گونه خطای «طرح مولد سازی »باغ فردوسمان را هم همزمان با تعدادی از مدارس ساخته شده بوسیله خیرین بفروشند ! ** باز نشستگان اواخر دهه 50و قعالین بسیار جدی و معترض البته بدون برنامه و اهل تفرق و خود زنی ....صحنه سیاست را البته در رده سالمندان که بالای 75 تعریف میشود  را نیزمیتوان  به این جمع افزود ....                                                        **در این غوغای سیاست و اقتصاد فراموش نشود : تظاهرات همین روزها در بروکسل -  نشان‎‌دادن «اراده‌ی همبسته‌‌ی مخالفان رژیم » در ادامه مشروعیت زدائی حکومت غیر مردمی به نشست «شورای اتحادیه اروپا »با این منظور مشخص بود که : این شورا هنگام بررسی «اجرایی‌کردن مصوبه‌ی چندی پیش پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه مبنی بر تروریستی شناختن سپاه » شاهد توان کمی و کیفی (میزان شرکت کنندگان، تا ٣٠ هزار نفر) حمایت ایرانیان باشد و پیام فراگیر آنان را به گوش گیرد.                                                                                                                                                                ** پلیس بروکسل این گردهم ائی  را بزرگترین تظاهرات غیر بلژیکی‌ها در این شهر نامید و ارزیابی‌اش مبتنی بر محاسبه‌ی فنی و حرفه‌ای از طریق عکس‌برداری پهباد به رقم ٣٠ هزاررسید همچنانکه  بروکسل در این روز، میزبان ایرانیانی از کشورهای دیگر بود. **  وزیر امور خارجه فرانسه،در مصاحبه  (با  شبکه خبری ای۲۴ ) مبنی بر فعال شدن مکانیزم ماشه علیه حکومت  میگوید :با  تلاش‌های هسته ای رژیم ، آمریکا و اروپا  نمیتوانند بی‌تفاوت باشند وهمزمان با غنی سازی ۹۰ درصد ی برای جنگ با اوکراین به‌ روسیه سلاح میدهند. **با این ترتیب :بعید نیست خط و نشان های فرمانده سپاه و فرمانده هوایی سپاه در خصوص مصمم بودن انتقام از ترامپ و پمپئو ورونمایی از موشکهای دوربرد و از اینسو آتشین بودن وضعیت نرخ ارز مرتبط با همین خبر باشد .                                                                                     **در کشوری که دچار« شدیدترین، متنوع‌ترین و وسیع‌ترین  تحریمهای تاریخ شده »عده‌ای از کارشناسان و مدیران ارشد مدعی‌ ا ند «تحریم» هیچ اثری بر اقتصاد نداشته یا حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد موثر بوده و از این رو نباید بیخود معیشت مردم را به آن گره بزنند! **در «عصر پریشانی» مدیران کشور !!؟ .....فکر میکنند از بس خوب عمل کرده‌ و کشور تحت مدیریت‌ شان پیشرفت داشته، «دنیا» به جانشان افتاده و از این تحلیل نتیجه گرفته اند که : تکرار و تشدید همان شیوه‌ها در نهایت ایران ما این سرزمین صلح طلب  را  به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد کرد! **غیرمسئولانه ترین پاسخی که می توان از یک مسئول شنید  : نظریات اقای مخبرمتولی اقتصاد متعلق به غیر ادمیان است که به وضوح و بدون هیچ لفافه ای در نشست غیر علنی گفت :بهتر از ما «برای اداره امور ارزی کشور » پیدا نمی کنید !!ما هم بهتر از شما پیدا نمی کنیم. یعنی هر دو بهم می آییم و همینست  که هست!  اگر شما نظر دیگری دارید و میتوانید بهتر عمل کنید،  بگویید ما همان را عمل می کنیم.                   **  اگر سقوط سهمگین ارزش پول رایج ، به توطئه دشمنان ربط دارد... گواه شکست پیاپی شما متولیان نا شایست رانتی در برابر آنان در این سال‌های متمادی  ......و نشان بارزی از ناکارامدی‌تان..... اگر ربط به دشمن ندارد و برامده از سوء مدیریت انهم با این همه ادعا .....نشان غیر کامل انکار« ناکارآمدی‌ مطلق» برامده از جهل و فساد حاکم ... **یادمان نرفته : ……آخرین باری که سرمایه گذاران خارجی،  آمدند، سال ۹۵ و ۹۶ بود که دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود. .....هیچ جنگی نمیتوانست ۵ ساله قیمت دلار را 20  برابر کند.فقط مدیران اقتصادی نابلد -میتوانستند این فاجعه را رقم بزنند. ** به ناپلئون خبر دادند که در جنگ پیروز شدیم..... پرسید میزان  تلفات ؟ گفتند : 60 درصد نیروها کشته شدند!! ناپلئون گفت : یک بار دیگه پیروز بشویم نابود می‌شویم !! **رئیسی: دشمن نگران پیشرفت‌های ماست واز این  ترس دارند «یکم دیگه پیشرفت کنیم تموم می‌شیم !» ** در جهان امروز به هر حکومتی که برآمده از انتخابات آزاد و رای اکثریت مردم نباشد و دوره حکمرانی اش نامحدود  و با توسل به زور حکومت کند «رژیم» می‌گویند.......مانند  کره شمالی، کوبا، چین و جماعت مسنولی !! بر عکس ،به هیچ حکومتی که با انتخابات آزاد روی کار آمده و دوره حکمرانی‌اش محدود به چهار یا حداکثر هشت سال باشد هرگز رژیم نمیگویند. ..... **و جمع بندی نظر  جامعه شناسی بخرد  : ما با یک ساختار دروغ و نظام سیاسی «عوام فریب » طرفیم... و مصداق عینی ضرب‎المثل معروف "افسار شتر بر دم خر بستن" اشاره به سپردن عنان کار به افراد بیسواد  است و اینکه افرادی نالایق بدون داشتن تخصص،تحصیلات، تجربه، شایستگی وشرایط متصدی پست هاو مقامات شده اند......

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ضیاء مصباح
برگرفته از:
مطالعات و مشاهدات نگارنده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

ضیاء مصباح

عنوان مقاله
نگاهی به چرائی ها .....

از اینکه متن بنا به کثرت تحولات و رخ دادها نسبتا مفصل است حلالیت طلبیده ! پیشنهاد دارد در چند نوبت مطالعه فر مائید 

ی., 26.02.2023 - 20:16 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.