واکنش اعتراضی نماینده کرد شورای شهر اورمیه به نفع کیست؟

استفاده ابزاری از شخصیتهای غیرفارس علیه حقوق ملی و یا حقوق زبانی این خلقها موزیانه ترین و کثیف ترین ابزاریست که رژیم جمهوری اسلامی میتواند از آن استفاده کند. اما برای هر کسی باید آشکار باشد که هر فعالیت و یا اقدام علیه هر یک از خلقهای غیرفارس و یا زبان آنها، فعالیت و اقدام علیه منافع تمامی خلق های غیرفارس و زبانهای آنهاست...

هفتهء قبل در نشستی برای روز خبرنگار در اورمیه به دلیل سخن گفتن شهردار اورمیه به زبان تورکی واکنشی اعتراضی از سوی عضو کرد شورای شهر اورمیه و تقاضای وی برای سخن گفتن به زبان فارسی به مطبوعات و مدیا کشیده شد. آیا حقیقتا نماینده کرد شورای شهر اورمیه زبان تورکی را نمی فهمید که از شهردار اورمیه خواسته است که به زبان فارسی سخن بگوید یا اینکه مقاصد دیگری پشت پرده این جنجال خبری نهفته است؟

قبل از هر چیز اندکی تاریچه زبان مورد استفاده در شورای شهر اورمیه را از زبان محمد رضا علیزاده امامزاده رئیس شورای شهر اورمیه از مطبوعات داخل کشور بخوانیم.
آقای علیزاده رئیس شورای شهر اورمیه میگوید: "در مراسم روز خبرنگار نیز پس از قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران بنده علی رغم تسلط کافی به زبان فارسی با این پیش فرض که این جلسه نیز همانند جلسه شورای شهرمان است به عنوان سخنران نخست مراسم به زبان ترکی شروع به صحبت کردم و آقای حاتمی نیز هیچ بحثی در این خصوص نداشتند. اما بعد از اجرای گروه سرود و آغاز سخنرانی شهردار ارومیه آقای حاتمی اعلام کردند که متوجه زبان ترکی نیستند و تلاش به ترک سالن کردند که آقای حضرت پور مانع این امر شد." پایان نقل قول

آقای علیزاده ادامه میدهد که: "بنده به عنوان عضو شورای شهر نه تنها در صحن شورا بلکه در تمامی اداراتی که دعوت می شوم به زبان ترکی صحبت می کنم و این یک مساله کاملا عادی در شهر ارومیه است. و در تمامی جلسات شورا نیز که خود آقای حاتمی در تمامی آن ها حضور داشته اند به زبان ترکی صحبت کرده ایم و فایل تمامی آن ها موجود است و خود آقای حاتمی نیز مشکلی با این قضیه نداشته اند. به خاطر ندارم در طول حضور خود در شورای شهر به زبان فارسی جلسات اداره شده باشند. مگر اینکه در حضور استاندار و یا اعضای هیئت دولت که آشنایی به زبان ترکی نداشته باشند این امر صورت پذیرفته باشد." پایان نقل قول

با این وصف بسیار آشکار است که علت بروز این جنجال خبری ناتوانی آقای خالد حاتمی عضو کرد شورای شهر اورمیه در فهم زبان تورکی نبوده است. آقای علیزاده رئیس شورای شهر اورمیه علت بروز این جنجال را چنین توضیح میدهد:" احساس می کنم که عده ای به دنبال زیر سوال بردن عملکرد شهردار محترم این شهر هستند و یا عده ای در تلاش برای قهرمان سازی از آقای حاتمی برآمده اند و الا مشکل خاصی در طول جلسه اتفاق نیفتاد. بنده فکر می کنم نه خود آقای خاتمی بلکه برخی از جریانات به دنبال انگیزه های خاص سیاسی بوده اند تا از اتفاق پیش آمده بهره برداری لازم را انجام دهند." پایان نقل قول

بسیار آشکار استکه در پس رفتار آقای خالد حاتمی در نشست روز خبرنگار، یک سیاست مرموز نهفته است. مرموزیت این سیاست در کلیت اش تلاش برای ممنوعیت استفاده از زبان تورکی از سوی شهردار و در عین حال در شورای شهر اورمیه است. این سیاست قابل انکار نیست. مرموزیت این سیاست فعالیت پشت پرده وزارت اطلاعات برای ایجاد جنجال بر سر استفاده از زبان تورکی است. این سیاست مرموز در ممنوعیت استفاده از زبانهای غیرفارسی و در اینجا زبان تورکی سیاست صد ساله دولت پهلوی ها و جمهوری اسلامی بوده است. این سیاست تنها علیه زبان تورکی بکار گرفته نشده است. سیاست دولت ایران در صد سال گذشته نفی و انکار خلقهای غیرفارس و ممنوعیت زبانهای غیرفارسی (تورکی، کردی، عربی، بلوچی، لری، ترکمنی و...) در ایران بوده است.

آنچه که این سیاست را مرموز میکند، استفادهء موزیانه از یک شخصیت غیرفارس (آقای خالد حاتمی عضو کرد شورای شهر اورمیه) در فشار آوردن و ممنوعیت استفاده از زبان تورکی توسط شهردار و یا شورای شهر اورمیه است.

پرسش کنجکاوانهء دیگر این استکه چرا یک شخصیت کرد و در اینجا آقای خالد حاتمی آلت اجرایی چنین سیاست موزیانه ایی شده است؟ آقای حاتمی نیک میدانند که زبان کردی نیز همچون زبان تورکی و دیگر زبانهای غیرفارسی در ایران زیر فشار نفی و انکار است و مشارکت آقای حاتمی در اعمال این سیاست مرموز در نهایت علیه زبان کردی و خلق کرد نیز تمام خواهد شد.

آیا واقعا آقای خالد حاتمی از این سیاست موزیانه وزرات اطلاعات علیه خلق های غیرفارس بی اطلاعند؟ بسیار بعید به نظر میرسد که ایشان از سیاست استعماری دولت ایران در قبال خلق های غیرفارس و زبانهای غیرفارسی بی خبر بوده باشند. اگر فرض را بر ناآگاهی ایشان از سیاست دولت ایران در قبال خلق های غیرفارس بگیریم، بایستی ایشان را بازیچه دست وزارت اطلاعات رژیم در این رفتارشان بدانیم. و اگر فرض را بر آگاهی ایشان نسبت به سیاست استعماری مرکز در قبال خلق های پیرامونی بگذاریم، پرسش عجیب دیگری پیش می آید و آن اینکه؛ انگیزه آقای خالد حاتمی در ایجاد جنجال علیه استفاده از زبان تورکی در شورای شهر اورمیه چه میتواند باشد؟

با وجود اینکه آشکارا زبان تورکی زبان اکثریت مردم اورمیه در تمامی سطوح آن، نمایندگان مجلس، شهردار، شورای شهر اورمیه، مدارس، دانشگاهها، بازار و زبان تجارت و... است و آقای حاتمی خود جزء معدود نمایندگان کرد در شورای این شهر است، اما به نظر میرسد که خوش خدمتی آقای خالد حاتمی علیه استفاده از زبان تورکی در مراجع رسمی اورمیه ریشه تفکرات سیاسی ایشان داشته باشد. بدین معنی که آقای خالد حاتمی مثال بخشی از فعالین کرد، اورمیه را جزو نقش کردستان بدانند و بر این مبنا استفاده از زبان تورکی در سطوح رسمی در اورمیه را در تعارض با تفکرات خیالی خود بدانند و به همین دلیل ساده نیز بازیچه سیاست های موزیانه وزارت اطلاعات در جنجال آفرینی علیه استفاده از زبان تورکی در اورمیه بشوند. آیا آقای خالد حاتمی نمیدانند که اگر امروز استفاده از زبان تورکی توسط شهردار و یا شورای شهر اورمیه را ممنوع کنند، فردا استفاده از زبان کردی توسط شهرداران و یا شورای شهر در  شهرهای کردستان را نیز تخته خواهند کرد؟  

استفاده ابزاری از شخصیتهای غیرفارس علیه حقوق ملی و یا حقوق زبانی این خلقها موزیانه ترین و کثیف ترین ابزاریست که رژیم جمهوری اسلامی میتواند از آن استفاده کند. اما برای هر کسی باید آشکار باشد که هر فعالیت و یا اقدام علیه هر یک از خلقهای غیرفارس و یا زبان آنها، فعالیت و اقدام علیه منافع تمامی خلق های غیرفارس و زبانهای آنهاست. خلق های غیرفارس در هر مقامی و پستی که باشند، اگر میخواهند خدمتی به خلق شان بکنند، همواره بایستی از حقوق تمامی خلق های غیرفارس در هر سطحی حمایت کنند. چرا که حمایت از حقوق هر خلق غیرفارس و زبان آنها، حمایت از تمامی خلق ها و زبان آنهاست. دقیقا بر همین اساس است که رفتار و واکنش آقای خالد حاتمی عملا در خدمت استعمار داخلی و علیه حقوق خلقهای غیرفارس و رفتاری در تعارض با حقوق خلق کرد در ایران نیز هست.

2019/08/16

 منبع:
https://www.youtube.com/watch?v=iBlIxMa6R30

بی بی سی
http://www.bbc.com/persian/iran-49325227

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یونس عزیز از شما بعید است که بعنوان فردی آگاه کلمه خلق را که از دروران خلق قهرمان مجاهدین و فدائیان خلق بجا مانده را بجای ملت ترک آزربایجان استفاده کنید، خلق ریشه کاملا مذهبی دارد و مشتق کلماتی است چون: مخلوق و خالق٫ که فدائیان و مجاهدین در مقابل کلمه توده مردم و مردم اختراع کردند، تا خود را متمایز از آنها نشان دهند، و این لغات همیشه در جامعه، لغتی ناشناخته وغیر ملموس مثل رایانه مالشی بجای آیپد بحساب می آید، و البته آیه های زیادی در مورد خلق در قرآن موجود می باشد که می توانید مطالعه فرمائید.، مثل خلق الانسان من علق.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یونس عزیز، چیزی را که نباید فراموش کرد این است که سالهاست که پانفارسیسم، و پان ارمنیسم و پانکردیسم به رهبری پان روسیسیم در تلاشند تا بین آزربایجان و ترکیه، با کوچاندن تصنعی، مرزی از ساکنان مهاجران خلق ارمنی و کرد را جایگزین کنند و مرز زمینی ترکیه را با ترکهای آزربایجان جنوبی و شمالی را قطع کنند، امروز سیاستی که روسها بکمک دانشناکسیون در قره باغ پیش گرفته مشابه آنرا در ارومیه بکمک مالی پانفارسیسم شیعی و بشکل عملی بکمک پ ک ک و پژاک در آزربایجان غربی را بکار بسته اند، با دیدگاه خلقی و با دیدگاه اومانیستی و کمونیستی ما ضمن اینکه نمی توانیم وطنمان را حفظ کنیم، بلکه خطر آن هست که با باز کردن در خود به روی کمونیستهای کرد کل آزربایجان را بباد بدهیم، چون برخلاف شما آنها پان کوردیست هستند تا کمونیست.