سرزمین من، کردستان ـ شهریبانا کردی

ویدئو
دنیا و عالم می دانند که خونخوار حق ما را خورده است/

سوگند به نام کردستان که از خواسته مان دست برنخواهیم داشت

 

سرزمین من، کردستان *

 

ای سرزمین من، من نمی خواهم زیردست باشم

چرا من حق ندارم همواره سرفراز باشم؟

دنیا و عالم می دانند که خونخوار حق ما را خورده است

سوگند به نام کردستان که از خواسته مان دست برنخواهیم داشت

ای هوار و صد هوار، چرا ما چنین آواره ایم؟

خواسته و آرمان ما این است که همه مان یکدل و همراه باشیم

دنیا و عالم می دانند که خونخوار حق ما را خورده است

سوگند به نام کردستان که از خواسته مان دست برنخواهیم داشت

 

* شهریبانا کردی، از خوانندگان نامدار کردستان ترکیه است که ترانه های حماسی وی در پشتیبانی از حقوق مردم کرد دوستداران فراوانی دارد.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

نظر : 
پان کردیسم مانند همه پان ها به هر کجا که پا گذاشته است پیامد آن جنگ و مرگ و ویرانی و آوارگی برای مردم دردمند و درمانده و گرسنه کرد بوده است!

پس از شنیدن آهنگ های زهرآگین ناسیونالیستی پان کردی که زهر پان کردیسم را به مغز شنونده تزریق می کنند این بار به یک آهنگ به زبان کردی که برای زهر پان کردیسم پادزهر است در لینک زیر گوش کنید

https://www.youtube.com/watch?v=Wxhbj9LVAx8

سخن کوتاه، تا زمانی که پان های زهرآگین ناسیونالیستی مانند آریاپرستی و پان فارسیسم و پان ترکیسم و پان کردیسم و پان عربیسم و پان های رنگارنگ دیگر از سرتاسر جهان ریشه کن نشوند انسان ها از تیره روزی رها نخواهند شد!
عدم انتشار شده: 
false