گزارش امروز (پنج شنبه) بی بی سی از کشتار سراوان

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
گزارش امروز (پنج شنبه) بی بی سی از کشتار سراوان
نظر : 
بلوچستان، خوزستان و کردستان از محرومترین استانهای کشور هستند. اولویت توسعه صنعتی و آبادانی و ایجاد شغل باید به این نقاط داده شود تا ناچار نشوند برای گذران زندگی با کولبری و حمل سوخت ارتزاق کنند.
عدم انتشار شده: 
false