مهران براتی خداحافظی رضا پهلوی را مثبت می داند ولی جمشید اسدی آن را زیانمند می پندارد

اگر نقش سیاسی آقا یا شاهزاده رضا پهلوی برای خود ایشان روشن است، برای بسیاری از هواداران وی و حتی سیاسی های کهنه کار روشن نیست. در همین مورد با دکتر مهران براتی و دکتر جمشید اسدی در برنامه رمز پیروزی به گفتگو نشستیم. هر دو ایشان جمهوری خواه اند و هر دو در روزهای پیش در مورد جایگاه رضا پهلوی نوشته هایی انتشار دادند.
 
اگر نقش سیاسی آقا یا شاهزاده رضا پهلوی برای خود ایشان روشن است، برای بسیاری از هواداران وی و حتی سیاسی های کهنه کار روشن نیست. در همین مورد با دکتر مهران براتی و دکتر جمشید اسدی در برنامه رمز پیروزی به گفتگو نشستیم. هر دو ایشان جمهوری خواه اند و هر دو در روزهای پیش در مورد جایگاه رضا پهلوی نوشته هایی انتشار دادند.
دکتر براتی خداحافظی رضا پهلوی با نهاد پادشاهی در ایران و تبدیل شدن او به شهروندی عادی را مثبت می داند، در حالی که جمشید اسدی این کار وبرای گذار از نظام ولایی را زیانمند می داند. به باور وی، از مهم ترین شرط های پیروزی وجود کسی است که به جای سیاست ورزی نقش «نماد و نمود مشروط» را برای نزدیک کردن گروه های سیاسی به یکدیگر ایفا کند. امروز، رضا پهلوی تنها کسی است شرایط «نماد و نمود مشروط»، جدا از پادشاهی یا جمهوری را داراست. این که او می خواهد یا می تواند چنین نقشی را بازی کند بحث دیگری است.
در ادامه این بحث مهران براتی از اعضأ شورای مدیریت دوران گذار از پیشنهاد و پرسش تشکیل کمپین تحریم انتخابات، متشکل از تمام گروه‌ها و جریانات سیاسی مخالف حکومت اسلامی استقبال و موافقت کرد.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
مهران براتی خداحافظی رضا پهلوی را مثبت می داند ولی جمشید اسدی آن را زیانمند می پندارد
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز.. 35 سال است که من این را دارم برای این جمع فریاد میزنم. یک عده روشنفکر در اروپا جمع شده اند و خود را همه ایران می پندارند. آنکه رژیم سرنگون میکند مردم سلطنت طلب ایران هستند نه روشنفکر اروپایی!
تصویر نظرات رسیده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Behzad Haghighi
شکل نظام را مردم در یک محیط آرام و دمکراتیک مشخص میکنند
شاهزاده یک طلای ته صندوق است که برای هر چیزی نباید خرجش کرد
این مرد با اینکه خانواده اش را در بدر کردند هنوز غم ایران دارد