معجزه اینترنت. چوپان امروز، چوپان دیروز

توضیح زیادی نمیخواد. ویدیو رو نگاه کنید و این چوپان را با چوپان قبل از انقلاب مقایسه کنید. موبایل و اینترنت بزودی سطح فکر همه جهانیان را به هم نزدیک خواهد کرد. اگر معجزه موبایل و اینترنت نبود، این چوپان با چوپان قبل از انقلاب تفاوتی نداشت و فقط هاج و واج نگاه تان میکرد.

معجزه اینترنت 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
معجزه اینترنت. چوپان امروز، چوپان دیروز
نظر : 
بله!؟ بعله.. از اتاق فرمان میگویند این پدیده حاصل انقلاب و از معجزات امام امت بود!
عدم انتشار شده: 
false