کنفرانس ویدیویی:مشخصات شورای ملی چیست و به کدام سو باید برود

شرکت کنندگان :مهرداد حیدرپور(فرانسه)-رکسان گنجی(آمریکا)-یاور یزدان پرست(سوئیس)-علی رضا عابدینی(آلمان)-پرویز حدادی زاده(آمریکا)
مجری:آرمان چاروستایی

سوال 1:تعریف شما از شورای ملی چیست و نظرتون در مورد کمیته موقت برای تشکیل شورای ملی چیست؟
سوال2: با توجه به نپیوستن اکثریت نیروهای سیاسی به این کمیته موقت و انتقادات زیادی که وجود دارد ،چه راه کاری را برای ایجاد شورای ملی با حضور اکثریت نیروهای سیاسی می بینید؟
سوال 3: اگر دوستان در کمیته موقت در رسانه ها جلوی روی مردم با منتقدان حضور پیدا نکنند و در راستای همیاری دیگر گروهای سیاسی گام بر ندارند تکلیف اپوزیسیون برانداز و منتقد به این شورا چیست؟
1391/12/9

http://charostaei.com

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
جناب ارمان گرامی / ویدئو کلیب ها جایش در بخش مدیا ، بالای صفحه اصلی سایت است .مدیریت سایت بر اساس اکتئول بودن لینک ها آنها را خود جا به جا می کند و برخی آر انها را علاوه بر بالا در کاتاگوریهای دیگر هم قرار می دهد.
عدم انتشار شده: 
false