رفتن به محتوای اصلی

سوال ! چرا مردم این همه به گذشته رجوع می کنند؟ قسمت دوم
14.07.2023 - 07:49

قسمت اول سوال ! چرا مردم این همه به گذشته رجوع می کنند؟

می گویم:" حال نظر خود تو در رابطه با این که بخش زیادی از مردم وجوان ها آن طور که شما می گوئید و آنطور که در سطح جامعه مطرح است. میل به گذشته، میل به سال های قبل از انقلاب دارند رابرایم بگو؟ ! "

مکثی می کند و خنده ای "...دائی جون صحبت ازمردم می کنید . مجموعه ای از افراد یک ملت در ترکیب طبقاتی مختلف، از نسل های مختلف .از نسل فبل از انقلاب گرفته تا همین نسل کنونی که جنبش مهسا را رقم زد. چشم تلاش می کنم در حد وسع خود توضیح دهم .

از همین نسل جدید که بعضی ها نسل" زد" اطلاق می کنند، شروع می کنم .

نسل بسیار جوانی که یک طرف فشارهای خرد کننده حکومت اسلامی با نگاهی سخت عقب مانده ومتحجر جان بلبشان رسانده! آینده ای تاریک، بدون امید وچشم انداز روشن در برابرشان نهاده است.

از طرف دیگردنیای قابل دسترس مجازی تصویری از یک سبک زندگی آزاد غربی،عمدتا امریکائی ! در برابرشان می گذارد . فضائی که جوانان بی هراس درفضای دموکراتیک آن از شادابی جوانی بهره می گیرند، ایده ها وخلاقیت هایشان مورد توجه قرار می گیرد. جامعه ای که امکان جامه عمل پوشاندن به رویا های جوانی را فراهم می سازد.

رویای غربی که ازآنها معجونی ساخته بسیار ویژه. نسلی با تفکری خارج از تصور حکومت ،حتی خارج از تصور قریب به اتفاق نیروهای اپوزیسیون حکومت.نیروی جوانی که جنبشی به عظمت وزیبائی جنبش مهسا را ببهای بسیار جان های عزیز رقم زده ومی زنند.

نیروئ جوانی که اساس آن را نه تعبد !نه دریوزگی از مشتی فرصت طلب دزد نان بنرخ روزخورحکومتی ،دون مایه ،فاقد توانائی فکری وعملی که زیر عنوان ارزشی های حکومتی زیر چتر رهبری جمع شده اند تشکیل نمی دهد.

این دسته از جوانان جوانان ونو جوانان جنبش مهسائی !عمدتا متشکل از محصلین تا دانشجویان ، بخشی از کارگران جوان و جوانان حاشیه نشین شهرها ، از خانواده های روشنفکر بخش متوسط ! حتی سنتی بشدت مخالف شده با جمهوری اسلامی نه تنها با معیارها و ارزش های حکومت قرون وسطائی جمهوری اسلامی در تقابلند .بلکه با جریان ها وسازمانهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز که سخن از مبارزه با جمهوری اسلامی و آزادی میگویند.اما درعمل مشخص خود منادی یک شکل والگوی بسته از یک تفکر ایدئولوژیکی هستند نیز در تقابلند. نیرو هائی که در همین مرحله از مبارزه با خط ونشان کشیدن های گروهی خود،فرقی نمی کند مربوط به کدام جریان باشند عملا امکان حمایت یک پارچه از جنبش مهسا را می گیرند!

نیروهای جوانی که ازشعار "زن ،زندگی ،ازادی " گرفته! تا ترانه ورقصشان تا، طرز فکر، طرز زندگی و سیمای ظاهریشان ، تا نگاهشان به امر سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی . گرایشات فکریشان عمدتا به غرب و دموکراسی غربی است.

تفکری غربی آنها ،میلشان به غرب که مهاجرت میلیونی هزاران تحصیل کرده ابرانی به غرب را باعث گردیده است. بگونه ای است که دره عمیقی بین آن ها و تفکر حاکم برجریان های جمهوری اسلامی و حتی نیروهای اپوزیسیون چپ ضد امپریالیستی و لیببرالیسم غربی ایجاد کرده است . از جریان مجاهدین بگذریم که نسل جدید هیچ گونه سنخیت فکری، رفتاری و حتی شمای ظاهری خود با آن ها نمی بیند.

...جون ناراحت نشوید !داستانی است این اپوزیسیون جمهوری اسلامی تماما متمرکز شده در غرب .که خود وشیوه زندگیشان درغرب مطابق با استاندارد های غربی وبهره گیری ازاین امکانات است ، تلاش برای فراهم ساختن بهترین فرصت ها برای تحصیل فرزندان خودشان در دانشگاهای معتبر غربی!که با افتخار ازفارغ التحصلی فرزندان خود از فلان دانشگاه غربی بگویند. فرزندانی که غریب به اتفاق تفکری آزاد خارج از چهار چوب های حزبی پدران ومادران حزبی وسازمانی خود دارند.

نگاه فرزندان تربیت شده درغرب که بر خلاف والدین خود! نزدیکترین نگاه به جوانان و نوجوانان امروز ایران، به شیوه تفکر و زندگی ایده آل آن ها دارند. شکلی از زندگی که بسیاری از جنبه های آن در سال های قبل از انقلاب برای جوانان و نوجوانان ایرانی وجود داشت .

جاده بازی بسوی غرب بر اساس تلاش ،خلاقیت و دانش! که امکان رسیدن به آن فراهم بود.

امری مذموم از نظر جریان های مذهبی سنتی. مذهبیون جدید مانند مجاهدین ،شریعتی ها که از جامعه بی طبقه توحیدی و حکومت اسلامی می گفتند!تا احزاب و سازمانهای چپی که گرایش به شرق ایدئولوژیک داشتند ! در جامعه بسته آن مدینه فاضله را جستجو می کردند.

جریان هائی که نها یتا تمام کسانی که در چهارچوب فکری آن ها نمی گنجیدند ، مورد نقد وشماتت قرار می دادند و در جبهه مقابل خود می دیدند. امری که در نهایت به اتحاد عملی جریان خمینی با جریان های چپ ومجاهدینی منجر شد که به سرنگونی حکومت شاه که مهر غربی بر پیشانی آن خورده بود منجر گردید!

اتحاد عملی که فاجعه امروز حکومت اسلامی را رقم زد .

حال شما از من می پرسید که چرا مردم ونسل جوان میل به گذشته دارند ؟حسرت آن روز ها میخورند ؟روز هائی که بیشتر نیاز های زندگی َمادی وآینده مردم را جواب می داد. فضای شادی بود هم برای جوانان وهم مردم عادی .

شما خود را بجای من که پدر بزرگم ،بجای پدران و مادرانی بگذارید که نوه ها وفرزندانشان از آن ها سوال می کنند ،چرا انقلاب کردید ؟ چه می خواستید ؟ چطور شد که با تمام ادعای روشنفکری وآگاهی ،چشم بسته بدنبال یک دیناسور تاریخی راه افتادید. در کور چشمی حاصل از تفکری که آزادی را قربانی عدالت کذائی خمینی کرده بود! چشم بر تمام جنایات او بستید!

نگاهی که متاسفانه هنوز به گونه ای دیگر اما نشات گرفته از همان ریشه! آن می کند! که در سال پنجاه وهفت کرد.عملا در کنار ارتجاعی ترین جریان تاریخ قرار گرفت. همراه خمینی شروع به کوبیدن کسی چون بختیار کرد . سیلی بر صورت لیبرال هائی که به مراتب روشن ترازمردم و جریان های سیاسی آینده را می دیدند زد .." ادامه دارد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

آقای باقرزاده

ملتی که بپذيرد مرتبآ قربانی توطئه و ستم و خيانت ميشود در حقيقت به نابخردی و نادانی خود اقرار کرده و نادانسته اين نيز میپذيرد که نيازمند ولايت فقيه است!
اين نيز بدانيم که برايند هر واکنش آنی و احساسی در برابر مشکلات فردی و اجتماعی بسان اندک تکانی در گردشی دايره وار بر گرد خويش است نه حرکتی حساب شده و منطقی برای دوری و رهايی از آن درد ها. همين...

ش., 15.07.2023 - 15:48 پیوند ثابت
ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
مقاله نشد.تفکرشخصی است وسردرگم

اعتراضات درسال گذشته یا توطئه بنام مهسا امینی یک برنامه ریزی ازطرف اروپا.ایرانشهری ها وپراک
کردی بود.
مهسا امینی دراصل طعمه ایی شد.که غرب استعمارگر ایرانشهری های درون حکومت وپژاک کردی
یک شبه کودتاکرده ویک سیستم دیگری از نوع پالانی.جمهوری اسلامی.بازهم بنام توتالیتریسم پان
فارسی دیگررا حدود سی.جهل سال دیگربرگرده ایران سوارکنند.
ودرغفلت دیرملل بازهم مدتی را بچپاولگری خودواربابان استعماری مشغول شوند.
متاسفانه جوانان نو اندیش را بمیدان کشیده و درجامعه ناراضی ازعملکردجمهوری اسلامی رابه کشتن
دادند.
دراین بین سلطنت طلبان ودزدان قبلی واردمیدان گشته خواستند.بهره برداری سیاسی کرده شاید
که باکمک غرب وآمریکا براسب مرادچپاولی سوارشدند.
دو یاسه روز نگذشته بودکه تلویزیون اینترناشیونال.بی بی سی.من وتو ودیگرتلویزیونهای مفت خوران قبلی سریعا واردعمل گشته فکرکردند.
سال 57 یا 1332 است واینها میتوانند.بشکل کودتایی فرمان این حرکت جوانان رابدست گیرند.
باورکنید.درسومین روزدرتمام گروه های تلگرامی تورکان ایران اعلام کردم .سکوت کنید.که بوی توطئه
می آیدونیروهایمان رابرای این جمودفکران غرب زده وخاین رابکشتن ندهید.
نمی دانم.نویسنده این مقاله کیست.ولی اگرآقای ابوالفضل محققی است.
بایدگفت به مردم آدرس غلط میدهی.
جناب همزبان وزنجانی اردبیلی اگردرتفکرقبلی خودهستی .مگرشما درعصرجدیدهستی وسیرمیکنی؟
به نوشته های قبلی لطفا یک نگاهی بکن.
انقلاب انفورماتیک وزمان رادرک کن.
ما وملل ایران هزاران نفرپرورش داده که شما وافکارگذشته واین نوشته شما دیگرخریداری ندارد.
سن خوش .من سالامات

ش., 15.07.2023 - 07:10 پیوند ثابت
ع باقرزاده

ای کاش میتوانستم
یک لحظه میتوانستم ای کاش
بر شانه های خود بنشانم
این خلق بیشمار را
گرد حباب خاک بگردانم
تا با دو چشم خویش ببینند که
خورشیدشان کجاست...
مشکل در ما و فرهنگ و بويژه نخبگان ما است نه در شاه و شيخ و وزير و وکيل که عده ای بی فرهنگ نادان دوغ و دوشاب را در هم آميخته و اين القاب را برجسته کرده اند که بتوانند گناه تمامی کثافتکاری های خود را هم در کارنامه ديگران ثبت کنند... آخر اين دستمال بدستان بی مرام و بی شرافت و متجاوز و قاتل که داغ نوکری و بی ناموسی هم به پيشانی زده اند از کرات ديگر به ايران نيامده اند کِه...
در درازای اين سده ها مرتبآ ..از خون جوانان وطن لاله دميده و هنوز نشکفته پژمرده و خشک شده است. همچنان که مرغ سحر هم همچنان ناله سر داده و داغ ما را تازه تر کرده که در واقع اين داغ ،داغ جهل است که نسل پس از نسل در ايران تازه شده است.
در ميان ما...بجای اينکه نخبگان فرهنگی و سياسی مردم کوچه و بازار را به اتفاق و همدلی دعوت کرده و با رفتار و مسئوليت پذيری خود به آنها هم درس اخلاق و مدارا و آزادمنشی و دموکراسی بياموزند، اين بقال ها و قصاب ها و شاطر های نانوايی هستند که بايد به روشنفکران و نخبگان خود درس انسانيت و سلوک و همزيستی و رواداری دهند! ...
اشتباه بزرگ تاريخی ما اين بوده و هست که گمان برده ايم چون سر و وضع مرد ما مانند غربی ها شده، پس اين مردم در انديشه و منش و رفتار و مدنيت هم با آنها به برابری رسيده اند...
ديگر اشتباه هم اين بوده که تصور کرده ايم که گويا اين نظام های مدرن در غرب.. با قانون نويسی های مدرن بوجود آمده و بسامان گشته اند... در حاليکه کشوری مانند انگلستان با نزديک به هشت سده پيشينه ی دموکراسی که اصولآ هم انديشه ی ليبرال دموکراسی از اين سرزمين به همه جای گيتی رفته خود نه قانون اساسی به معنای متعارف کلمه دارد و نه اصلآ بر روی کاغذ يک کشور سکولار محسوب می شود...
جمهوری اسلامی را فرهنگ پسمانده و نخبگان سياسی فرهنگی ما بوجود آورد و پروار کرد و بدين هاری و وحشی گری رساند نه دو روضه خوان ابله و نادان بنام روح الله خمينی و سید علی خامنه ای که نه لياقت مديريت يک حمام عمومی را داشتند و دارند و نه حتا قادر به اداره يک قهوه خانه بودند و هستند...
.................

جمعه, 14.07.2023 - 22:02 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Ozra Mojibi

بادرود استاد گرانقدر آینده نداریم وتاریکه حال که اصلا حرفشو نزنیم بی‌حالی مطلق پس جز گذشته چیزی پیرامون ویا روبرو وپشت سر نداریم همین کافی نیست....؟؟؟؟

جمعه, 14.07.2023 - 08:16 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.