«بهار ایرانی» با مجاهدین؟! در حاشیه گردهمایی مجاهدین در پاریس

آیا صرفا دادن شعارهای ضد دیکتاتوری فاشیستی حاکم، دفاع از حقوق بشر و غیره کافی ست که ماهیت یک سازمان و جریان را دموکراتیک بسازد یا چنین شعارهایی در تاریخ ایران همواره ابزار رسیدن به قدرت و ایجاد دیکتاتوریهای نوین بوده است؟
ضرورت دارد نسلهای جوان و مستقل اندیش ایران ضمن تعیین تکلیف خود با حکومت فاشیستی حاکم و همه جریانهای کلاسیک مستبد، در اندیشه برپایی احزاب و سازمانهای نوین و جریانهای دموکراتیک خویش باشند. شکوفایی بهار راستین تنها توسط نسلهای جوان و دموکراتیک کشور ممکن است.

روز شنبه 23-6-2012  به دعوت سازمان مجاهدین خلق ایران هزاران نفر در پاریس- ويل پنت - گردهم آمدند تا خواهان "بهار ايرانى" شوند. به گزارش رسانه ها شخصيت هاى سياسى و اجتماعى از کشورهای مختلف و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در آن شرکت داشتند.

درگیریهایی هم به علت حضور معترضین در آنجا پیش آمده که ویدئو آن در سایت ایرانگلوبال نیز قابل تماشاست. گزارش دقیقی از ترکیب جمعیتی این گردهمایی وجود ندارد. بدین معنا که تعداد ایرانیان و غیر ایرانیان را مشخص کند. اما سئوال اینست که «آیا سازمان مجاهدین دارای یک ماهیت بهاری ست یا زمستانی؟» .

 

از زاویه ساختار درونی- عملکردها- تئوریها و نظریاتش - بهاریست یا زمستانی؟ آیا صرفا دادن شعارهای ضد دیکتاتوری فاشیستی حاکم، دفاع از حقوق بشر و غیره کافی ست که ماهیت یک سازمان و جریان را دموکراتیک بسازد یا چنین شعارهایی در تاریخ ایران همواره ابزار رسیدن به قدرت و ایجاد دیکتاتوریهای نوین بوده است؟

واقیعیت اینست که ایران به علت دارا بودن ذخایر عظیم نفت و دیگر معادن -موقعیت جغرافیایی و جمعیت جوان قابل توجه، از ثروت سرشاری بهرمند است. جریانهای داخلی مثل خود حکومت حاکم ، بقایای سلطنت، سازمان مجاهدین، و دیگر حیات یافتگان با فرهنگ «استبدادی و دیکتاتوری» ، و حتی سیاستمداران خارجی از طریق آلترناتیو سازیها ، در اندیشه تسخیر قدرت و فرمانفرمایی و بهره گیری از این ثروتها هستند.

شعارهای خوب خوب فقط ابزار رسیدن به قدرت و ثروت است. ضرورت دارد نسلهای جوان و مستقل اندیش ایران ضمن تعیین تکلیف خود با حکومت فاشیستی حاکم و همه جریانهای کلاسیک مستبد، در اندیشه برپایی احزاب و سازمانهای  نوین و جریانهای دموکراتیک خویش باشند. شکوفایی بهار راستین تنها توسط نسلهای جوان و دموکراتیک ممکن است. دادن شعارهای خوب خوب از دست هر کودک سیاسی برمیاید مهم کسب ماهیت و تربیت دموکراتیک است که جریانهای کلاسیک فاقد آنند.

منبع: 
ویژه ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر: 
"بهار ایرانی "مورد نظر مجاهدین خلق چیست ؟ : بهاری که مجاهدین میخواهند را میتوان از سیاستهای گذشته تا بحال آنها دنبال کرد . به گفته های خانم مریم رجوی در همین گردهمایی اخیرشان درپاریس در روز بیست وسوم ژوئن اگر توجه کنید د ر آن نقطه که راجع "خطر اتمی رژیم "صحبت میکند او به تحریک "جامعه جهانی " که شامل چند کشور قلدر میباشد میپردازد. او در این رابطه میگوید :

نظر: 
اساسا هر کس که مخالف مجاهدین باشد بیشک جیره خوار خامنه ای است !! شق دیگری محتمل نیست . نزدیکی فکری مجاهد و حزب الله دقیقا بر مشارکت رفتاری آنها است !

نظر: 
اینها همان چند جیره خوار خامنه ای هستند که شورای ملی مقاومت ایران دو هفته پبش اعزام آنها را به پاریس جهت بر هم زدن اجتماع ویلپنت پاریس افشا کرد. و در صدد ایجاد درگیری با هواداران مجاهدین بودند.اینها در مقابل شعار مرگ بر خامنه ای حساسیت بالایی وهیستریک دارند همانطوری که در فیلم هم مشاهده میشود.واینها را رژیم آخوندی هر ساله در موقع برگزاری این مراسم مورد استفاده قرار میدهد. چیز جدیدی نیست

نظر: 
گردهمايی بزرگ ويلپنت پاريس برای «حفاظت از پيشتازان آزادی ايران در اشرف و ليبرتی»