اعلامیّهءِ رسمی جدایی و استقلال آذربایجان، یا غم دریاچهءِ اورومیّه ؟

هدف اصلی حرکت و اعلامیّهءِ کمیتهءِ تشکیلاتی دریاچهءِ اورومیّه صرفأ یک برنامهء سیاسی مشخص برای اعلام رسمی آغاز حرکت استقلال طلبانه مردم تُرک آذری در ایران و در منطقه است که اکنون مابل هستند با چنین آکسیونی هایی مردم تُرک را جمع آوری، تا مرزهای فکری و جغرافیایی این حرکت را معین کنند، از سویی دیگر درصدد بدست آوردن میزان و نمودار آمادگی مردم تُرک آذری برای نایل آمدن به استقلال و جدایی از ایران میباشد. هدف دیگر این بیانیه ارزیابی از بازتاب رآکسیونهای ایرانیان در مقابل افکار تجزیه طلبانه...

اعلامیّهءِ رسمی جدایی و استقلال آذربایجان، یا غم دریاچهءِ اورومیّه ؟

 بتازگی در سایت ایران گلوبال اعلامیه ای از سوی گروهی از پیشوایان ناسونالیسم رادیکال مردم تُرک آذری که خود را "کمیتهءِ تشکیلاتی دریاچهءِ اورمیّه 2012  مینامند" با عنوان: (سرنوشت درياچه اوروميه به همه ما مربوط است متن ترکی و فارسی) انتشار یافته است که در مطالب مندرج در آن زیر پوشش دریاچهء اورومیّه و محیط زیست اهداف چند گانهء: { تجزیهءِ ایران، و فاکتورهای: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی، جغرافیایی، استقلال و قطب بندیهای منطقه ای} را در خود  پنهان کرده است، که نگارنده  تلاش بر آن دارد که در میزان همان یک اعلامیه و یا در حد یک آگهیِ سیاسی پرده بر این اهداف و پنهانکاری ها در این اعلامیّه برداشته شود، باشد که از سوی نیروهای دمکراتیک کشور از رویداد های عملی و زیانبار  چنین تئوریهای نامطلوب سیاسی جلوگیری کنند:

1 – اعلامیّه از حرکتی نام میبرد که از جنبشی تحت نام " تهضت دریاچهءِ ارورمیّه" حمایت میکند. این اعلامیه در اصل به زبان تُرکی است و مخاطبان اصلی آنهم مردم تُرک تبار میباشند. در حقیقت محتوای اعلامیه این حرکت نامبرده، همچنین اهداف درازمدّت و روشن" نهضت دریاچهءِ رضائیه" نشانه ای نمادین و راستین از طرفداری به تندرستی محیط زیست  مطابق با فرهنگ و نرمهای جهانی ندارد.

2- هدف اصلی حرکت و اعلامیّهءِ  کمیتهءِ تشکیلاتی دریاچهءِ اورومیّه صرفأ یک برنامهء سیاسی مشخص برای اعلام رسمی آغاز حرکت استقلال طلبانه مردم تُرک آذری در ایران و در منطقه است که اکنون مابل هستند با چنین آکسیونی هایی مردم تُرک را جمع آوری  تا مرزهای فکری و جغرافیایی این حرکت را معین کند، از سویی دیگر درصدد بدست آوردن آمار و نمودار آمادگی مردم تُرک آذری برای نایل آمدن به استقلال و جدایی از ایران میباشد. هدف دیگر این بیانیه  ارزیابی از بازتاب رآکسیونهای ایرانیان در مقابل افکار تجزیه طلبانهء این اعلامیّه هست.

3- در مقدمهء این بیانیّه آمده است که منظور از انتشار این اعلامیّه  جلب توجّه افکار عمومی جامعهءِ اروپایی و کارشناسان و افراد سرشناس فعال در حوزهءِ محیط زیست است، در صورتیکه این اعلامیّه به زبان تُرکی است، و حتّی به یک زبان اروپایی و یا به انگلیسی انتشار نیافته است. بنا بر این هدف اصلی موضوع دیگری میتواند باشد.

4- در حقیقت طرف سخن این بیانیه نباید حتمأ مردم اروپا باشد، بلکه ایرانیان و در قدم اوّل مردم کُرد ایرانی تبار ماد هست که سرزمین آذربایجان سرزمین زیستی اولیّه و امروز آنها میباشد. در این اعلامیه نه اینکه از ایرانیان نامی  و نشانی نیست، تازه احتمال زیاد هست که افراد انتشار دهندهء این اعلامیّه بطور کلی مایل نبوده اند که این بیانیّه به زبان فارسی هم ترجمه شود.

5-  نویسندگان این اعلامیّه  خود را ایرانی معرفی نکرده و عنوان "ما آذربایجانی ها" را بر خود گذاشته و سخن را با واژه های "هموطنان عزیز" آغاز کرده اند امّا معلوم نیست این هموطنان چه کسانی هستند ؟، بطور یقین همانطور که از متن اعلامیّه میتوان برداشت کرد، منظور از هموطنان فقط مردم تُرک آذری و تُرک تباران، و در اصل خودی ها هستند !.

6-  هدف اصلی از انتشار چنین اعلامیّه ای در مورد دریاچهءِ اورومیبه قطعأ بهره برداری سیاسی است، همانطور که از نام بابک خرمدین ایرانی سوءِ استفاده سیاسی کرده اند و میکنند، آنچه مسلم هست، نه بابک فردی تُرک تبار هست و نه سرزمین آذرآبادگان به تُرک تباری تعلق داشته و خواهد داشت.

 7- هدف دیگر از انتشار این اعلامیّه زمینه سازی در افکار عمومی برای کسب سند دریاچهءِ اورومیّه بنام تُرک تباری است. در صورتیکه  دریاچهءِ اورمیّه مانند دریای خزر و خلیج فارس، و مانند استان فارس، کرمان، خوزستان، گیلان و مازندران، آذربایجان و سایر استانهای ایران به همهء ایرانیان تعلق دارد. اگر قرار باشد این دریاچه منطقه ای تقسیم شود، مالکیّت اصلی و تاریخی آن مردم ماد ایرانی (مردم کُرد) هستند.

8- اینکه بوسیلهءِ فرد مسئول سایت ایران گلوبال که این اعلامیّه را در سایت گذاشته،  نقشهء دریاچهء اورومیّه که پرچم ایران بر آن نقش بسته، و بر روی آن نوشته شده است،: « دریاچهءِ اورومیّه به همهء ایرانیان تعلق دارد، نجات اورومیّه نجات ایران هست » با محتوای اصلی اعلامیّه همخوانی ندارد و بطور یقین، باب طبع افراد انتشار دهندگان این اعلامیّه هم نبوده و نیست.

9- در این اعلامیّه انتخاب زبان تُرکی به عنوان زبان اوّل و زبان فارسی به عنوان زبان دوّم، با قوانین بین المللی در تضاد هست. از این گذشته انتخاب زبان تُرکی کشور ترکیّه بجای زبان تُرکی آذری، خود حکایت از بسیار مسائل پنهان و آشکار و بیانگر برنامه های کوتاه و دراز مدّت دارد

 10- تا کنون زبان تُرکی آذری که مجموعه ای از زبان فارسی و زبان گفتاری تُرکی هست و به همین مناسبت به آن[ تُرکی آذری] میگویند، با الفبای فارسی نوشته میشد، امّا افراد این کمیته به پیروی از انقلاب فرهنگی کشور ترکیه  در سال 1926 میلادی در این اعلامیّه بطور رسمی الفبای لاتین را در زبان تُرکی آذری بجای الفبای فارسی جایگزین کرده است. و این خود مقدمهء خداحافظی مردم تُرک تبار با زبان و ادبیّات فارسی و بریدن ناف فرهنگی خود از فرهنگ ایرانی و گسل از سایر فرهنگهای  دیگر در جغرافیای سیاسی ایران است.

11- محتوا و طرز نگارش این اعلامیّه حکایت از آن دارد که همزیستی مسالمت آمیز در جغرافیای سیاسی ایران برای مردم  تُرک آذری امری محال هست، در نتیجه راه حلّ را در پیوستن به فرهنگ، به تاریخ و به جبههء تُرک تباری به رهبری کشور ترکیه ارزیابی کرده اند  که در این اعلامیه این خواستهءِ جدایی و استقلال کامل مردم تُرک آذری از ایران را  در حالتی شرمگین و پوشیده بیان داشته اعلام رسمی کرده است .

 12- هدف اصلی افراد امضاء کنندهء از این اعلامیّهء " کمیتهء تشکیلاتی دریاچهء رضائیهء 2012" اعلام رسمی تغییر الفبای زبان آذری از فارسی به لاتین، و همسو کردن جهت و موضعگیری سیاست دورنی و خارجی قوم تُرک آذری با کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان، با کشورهای تُرک تبار آسیای میانه و اعلام رسمی بریدن از جغرافیای ایران هست. تنها آن چیزی که مورد نظر افراد امضاء کننده نبود و نیست مسئلهء محیط زیستی دریاچهء اورومیّه هست.

 13 - دریاچهءِ اورومیّه محیط زیستی ایرانی تباران مادها و اوّلین ایستگاه و مکان زیستی هخامنشیان بوده است. چرا اکنون مردم تُرک تبار در صدد به انحصار درآوردن آنرا دارند ؟ چرا آنها از دریای مازندران و ساحلهای آن در بخش شرقی استان اردبیل که در تسخیر جمهوری آذربایجان است سخن نمی گویند ؟ چرا از سیاستهای تجاوزطلبانهء پان عربیسم و قدرتهای غربی در ناحیّه خلیج و تغییر نام آن سخنی به میان نمی آورند  و تازه  از تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی پشتیبانی میکنند !!!.

 14 – در این اعلامیه با به بهم دوختن فستیوال دریاچهء اورومیّه و روز بابک خرمدین  به یک ناسیونالیسم قومی قبیله ای دامن زده شده است که در مراسم این فستیوال ترکیبی دریاچهءِ اورومیّه، از موسیقی دانان هم تباران آذربایجان شمالی، همچنین از کارشناسان آنها دعوت به عمل آمده است و دست آخر صعود تُرک تباران به قلهءِ شهر هایدلبرگ  آلمان به نشانهءِ "بزرگداشت قلعهء بابک" را  برنامه ریزی کرده اند، براستی که چنین برنامه های بدون پشتوانهءِ احساسی، مانند همان شیعه گری قزلباش صفویان و قاجاریان و مراسم تاسوعا و عاشورایی از نوع تُرکی آذری آن هست. همان داستان ساختگی بازتاب ماه در دریای خون روان تُرک تباران که اکنون سبمل پرچم کشور ترکیّه هست، و شباهت به همان روایت گرگهای خاکستری و نژاد تُرک تباری دارد !!!.

15- اگر هدف اصلی این اعلامیّه محیط زیستی و همزیستی مسالمت آمیز می بود، ایرانیان مرکزی، شرقی، جنوبی، و شمالی که هیچ، مگر مردم کُرد ایرانی که مالک اصلی آذربایجان بودند و هستند و اکنون ساکن آذربایجان غربی میباشند و به همان اندازه مردم تُرک آذری در دریاچهء اورومیّه سهیم و شریک هستند، چرا از آنها دعوت رسمی به عمل نیامده است، مگر موزیک و آهنگهای کُردی زیبا و دلنشین و حماسی نیستند، چرا از آذربایجان شمالی دعوت میکیند ؟ چرا از هنرمندان عرب خوزستان که در شعار از حقوق آنها دفاع میکنید دعوات به عمل نیاوردید، شاید چون بر علیه بابک بودند و خلیفه عباسی او را کشت !!! مردم سیستان و بلوچستان چه، تهرانی ها چطور، از گیلان و مازندران و تالشی ها چرا دعوات نکردید، مگر بابک تالشیِ با مسلک مزدکی و مزدکیان نبود، مگر دژ بابک که دژ خرمدینان نام داشت، دژ "بذ " در کوهای تالش نبود، مگر در سالهای 800 میلادی که قیام بابک خرمدین انجام گرفت، نشانه ای از مردمان تُرک تبار در سرزمین آذربایجان و سرزمین ایران وجود داشت !!!.

 16-  در جاهای دیگر این اعلامیّه آمده است که نگذاریم، دریاچهءِ اورومیه و آذربایجان را به کویر لوت تبدیل کنند ؟ منظور اینجا چه کسانی هستند که میخواهند آذربایجان را به کویر تبدیل کنند ؟ مردم یزد و کرمان، اصفهان و استان فارس و یا سایر استانهای دیگر ایران هست ؟ یا منظور حکومت نظام جمهوری اسلامی است !  آیا کسی میتواند باور کند که علی خامنه ای تُرک آذری تبار قصد خرابی سرزمین آذربایجان و تضعیف مردم تُرک آذری را دارد !!!. این ادعای نویسندگان این اعلامیّه آنقدر بی مایه و سبک هست، که آدمی را به تأسف و سکوت وا میدارد

17-  مطالبی که من در نوشته هایم مطرح میکنم پرده برداشتن از همین دیدگاهها و اهداف تجزیه ایران و ناسیونالیسم قبیله ای شماست که در همین اعلامیّه تُرک تباری هم آمده است، پس چرا دیگر من و امثال من را نزاد پرست و راسیست می نامید ؟ چرا ما را عامل جنگ داخلی در بین ستمکشان ایران مینامید، چرا هر کامنتی را  به مقالاتی بر علیه ما تبدیل میکیند و با انتخاب عنوانهای " اومانیزم یا راسیزم" و با گذاشتن تصویر  آدلف هیتلر در بالای آن، فضای روشهای روشنگری راسیونال و آینده نگری را مسموم میکنید،

18- شما مردم تُرک تبار از همان سال 1071 میلادی که اوّلین خانوادهء تُرک تباری به سرزمین ایران پا گذاشتند، جنگ داخلی را در سرزمین ایران بپا کرده اید و تا کنون هم ادامه داشته است، بیانیّه گروهی از تُرک تباران در بارهء دریاچهء اورومیّه ادامهء همان جنگهاست. این بار برای استقلال آذربایجان با پشتیبانی آسیای میانه، قفقاز، کشور ترکیه و قدرتهای جهانی است. گرچه نام  پیشوایان  خوشنام مردم تُرک آذری در لیست امضاءِ کنندگان این اعلامیّه نیست، و میشود تا حدودی تفاوتها را دید، امّا در نهایت، خوشنام و بدنام، رادیکال و میانه رو این مردم در پی کسب فقط  منافع تُرک تباری است،که بدون رو دربایستی باید با آنها مسائل را از جنبهء حقوقی و سیاسی مدرن پیش برد.

19- من به عنوان یک ایرانی اپوزیسیون از آنجا که بر اثر تجربیات اهداف و افکار شما مردم  تُرک آذری را میخوانم و سریع بر تاکتیک و استراتژیهای شما پرده برداری میکنم، که هدف محوری شما تجزیه ایران و استقلال مردم آذربایجان هست، این بار هم مانند بارهای دیگر جدایی و استقلال مردم تُرک آذری را پیشنهاد میکنم. این جدایی هم بسود شما مردم تُرک و هم بسیار به جایگزینی دمکراسی و رشد شتابان و ایجاد فضای همزیستی در سراسر ایران کمک شایانی خواهد کرد. بنا بر این جدایی و جمع آوری همهء تُرک تباران در استان اردبیل و استان آذربایجان شرقی از ضرورتهای مهم و تاریخی است.

20 – جای بسی تعجب هست که ایرانیان  و مردم کُرد ایرانی چرا تا کنون در مقابل انتشار چنین اعلامیه های موضع گیری نکرده اند، اگر گروهی از ایرانیان هنوز بر این دیدگاه هستند که میتوانند با کمک مردم تُرک آذری حکومت مرکزی را در کنترل خود درآورند، آرزو و خیال خامی بیش نیست. از این به بعد هیچ فردی هیچ گروهی و هیچ منطقه ای نمیتواند به نمایندگی از سایر استانهای ایران شمالی، شرقی، مرکزی، غربی، جنوب و جنوب غربی، تصمیمی بگیرد و یا قراردادی بسته شود، حضور نمایندگان هر استان و منطقه ( فدرالیسم از بالا) در تصمیم گیریهای کلان کشوری از شاخص های مقدماتی هر دمکراسی است، تصمیم گیری در بارهء دریاچهء اورومیّه هم امری عمومی و سراسری است، اعلامیه گروهی از مردم تُرک آذری  هم برهم زدن نظم آجتماعی و گسیختن اسکلت بندی وحدت ملّی در کشور میباشد.

|ماه یونی| 2012 میلادی| آلمان|

 

ایمیل نویسنده: 
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خسلام وعرض ادب،خوشحالم از نوشته های افراد مثل ناصر نژاد پرست که باعث اتحاد برق اسای تورکان ازری میشود....یاشاسین اذربایجان وهر سانتیمتر مربع از سرزمینش

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، آراز، این برای شما افتخار است که می توانید به این خوبی به زبان فارسی بنویسید. اگر زبان مادری بسیاری از هم میهنان آذربایجانی ترکی است، اما زبان نیاکانی آنان پارسی آذری است و این فارسی گویی و فارسی نویسی امروز آذری های گرامی در واقع بازگشت به دامان نیاکان دلاورشان است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر توركها توهين كنند مشكلي نيست ؟؟؟
ظاهرا" فراموش كرديد اين مقاله پاسخي است به توهين هاي پان توركهاي تجزيه طلب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آیا این برای من آذزبایجانی ننگ نیست که با مدرک لیسانس نتوانم به زبان مادری خود بنویسم وبخوانم .پس برای اینکه فرزندانم هم از این ننگ رهایی یابند ما باید استقلال خود را بدست آوریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کشور نروژ در نخستين سالگرد کشتار فجيع ۷۷ تن از شهروندان خود شاهد برنامه‌های ويژه‌ای است.سال گذشته در روز ۲۲ ژوئيه آندرس برويک نروژی در دو حمله جداگانه به ساختمانی دولتی در اسلو، پايتخت نروژ و جزيره‌ای در نزديکی پايتخت، ۷۷ تن را به قتل رساند که از اين ميان ۶۹ تن نوجوانانی بودند که در اردوگاه تابستانی حزب کارگر در اين جزيره تفريح می‌کردند. برويک بدون هيچ احساس خاصی تعريف کرده‌ است که چگونه به نوجوانانی که مجروح شده بودند تيرهای خلاص شليک می‌کرد و يا آن‌ها را به سمت آب هدايت می‌کرد تا غرق شوند.او اظهار داشت که يک ناسيوناليست افراطی است و قربانيان خود را به خاطر مبارزه با چندفرهنگی در نروژ کشته‌ است. برويک اين اقدام خود را "ضروری" خواند.عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من برای آقای کرمی و همفکران ایشان بسیار متاسفم و امیدوارم هرچه زودتر از بیماری نژادپرستی و برتری جویی نجات پیدا کرده و به انسانیت بیتر از نژاد و خاک ارزش قایل شود و به حق تعیین سرنوشت هم کمی اعتقاد پیدا کند و نیز مطالب و موضوعات مختلف را با هم قاطی نکند.
ممنون

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مدیر محترم وب سایت گلوبال شما نوشته اید که من در کامنت اعتراضی خود به یاوگویهای ناصر کرمی به او توهین کرده ام و به همین دلیل شما آن را به اشتراک نگذاشته اید. این در صورتی که من با یک ضرب المثل قدیمی به ناصر پان فارسیست گوشزد کرده ام که ما ماهیت این گروه از پان فارسیستها را میدانیم و بدون توجه به یاوه سراییهای آنها به مبارزه ملی و دمکراتیک خودمان تا رهایی کامل آزربایجان ادامه خواهیم داد و یک وجب از خاک وطنمان آزربایجان را به هیچ کسی پیشکش نخواهیم کرد. یاشاسين آزربایجان
ام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسولین محترم وب سایت ایران گلوبال ، از اینکه بسیار مراقب هستید تا مبادا کسی کمتر از گل به این حضرت نژادپرست و افاضاتشان نگوید، و در عوض چشمان خود را به توهینهای و تهدید به نسل کشی علنی ان بسته ید (که چه عرض کنم، بلند گوو مبلغ آن هم هستید)نهایت تاسف را دارم.لازم به شرح نیست ، که اگر به جای کلمه "ترک آذری " در دشنام نامه این فرد نام " یهود" ذکر شده بود، هرگز جرات انتشار آنرا نداشتید.که البته هر نوع نژادپرستی بر علیه هر ملتی محکوم است .البته من در تمامی کامنتهایم نهایت ادب را رعایت کرده ام، اما این تخریب شخصیتم را از طرف شما فراموش نمیکنم .لذا از این لحظه تا زمانی که ایران گلوبال بلندگوی افرادی مانند کرمی است، ان را تحریم میکنم.و از تمامی انسانهای با شرف خواهش میکنم در این تحریم به من بپیوندند. ستار فرزند آزربایجان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برعکس. من از جناب آقای کیانوش توکلی از این بابت تشکر می کنم. من به عنوان یک ترک مایلم که نوشته های این فرد بیشتر و بیشتر منتشر شود چون می بینیم که استدلات این قبیل از نویسندگان تا چه حد بی منطق و سست است(البته به نظر من). در بدترین حالت یک نژادپرست هم حق دارد عقاید خودش را بیان کند به شرطی که توهین نکند.
تصویر ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز ستار فرزند آزربایجان، Araz و Sadiq Isabeyli لطفا کامنت های خود را بدون توهین بنویسید تا منتشر شوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی، من اعلامیه در مورد دریاچه اورمیه را خواندم. قسمت ترکی ان به الفبای لاتین ترکیه نوشته نشده، بلکه به الفبای ترکی آذربایجانی نوشته شده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام
بنده با نظر ایشان در خصوص شکایت از ایشان در دادگاه آلمان موافقم. پیشنهاد بنده این است که تمام مطالب و مقالات ایشان جمع آوری و جمیعا در اختیار دادگاه گذاشته شود. خوشبختانه آلمان کشوری نیست که هر پان فارسی بخواهد زبان خود را به ناسزا و توهین و تهمت باز کند.در این راه آماده همکاری مالی هم می باشم.
با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تذکری به برگزارکنندگان اردوی دریاچه ارومیه در آلمان ، که امیدوارم به نظرشان برسد. منظور ترساندن بیمورد کسی رو هم ندارم ، اما اگر یک در صد هم احتمال خطر با شد ، بایستی ملاحظات امنیتی و هماهنگی با پلیس آلمان را به طور کامل در نظر گرفت . من نه سیاسیم و نه اهل هیچ دسته و گروه و قومی ،برامم تنها انسان و انسانیت مهمه ،امروزم اتفاقی به این مطلب برخوردم ، اولش که جدی نگرفتم ، کامنتی هم گذاشتم , اما بعدش با خوندن بعضی کامنتها نگران شدم .یکباره یاد فاجعه نروژ ، که Breivik نژادپرست پارسال همین موقعها کرده بود، افتادم. اردو نروژ هم درست کنار دریاچه ی، برگزار شده بود ، برویک هم ۸۵ نفر از جوانان شرکت کننده اردو را کشته بود او هم مثل این آقا که هدفش پاک کردن بعضی استانهای ایران از ترکهای آذری میباشد ،در وبسایت خودش هدفش راپاک کردن اروپا از مسلمانان معرفی کرده بود این فرد در آلمان ساکن است.. ,

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این ترک‌ها در سالهای اخیر چه قدر برای این فارس‌ها مهم شودند که هم و غمشم شده است ترک و حرکت ملی‌ آذربایجان جنوبی. اگر شما فرهنگ و تمدن غنی دارید چرا اینقدر از ترک‌ها می‌ترسید. چرا ترک‌ها خواب راحت را از چشمان شما روبودیند؟ تا دیروز اینها را ... می‌‌نمیدید چه شده است که اینها ایرانی‌‌های اصیل شودند؟ تا چند سال پیش بسیاری از فارس‌ها از خشک شدن دریاچه ouroumiye خوشحال بودند و شب و روز را میشمردند آذربایجان هر چه زود تر خشک شود و ایران بطور کامل از شعر ترک‌ها خالص شود. اما بد از فهمیدن این مساله که این موضوع باعث افسایش هویت طلبی و استقلال طلبی شده است همه به حمایت از این در یچ شدند. کسی‌ که پشت این خشک کردن این دریاچه است هدف بزرگی‌ دارد که در عرض ۱۰ سال به آن هدف خواهد رسید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من در اینجا هدفم پاسخگویی به یاوه های این نژادپرست دشمن علنی ملت آذربایجان نیست ، بلکه روی سخنم با هموطنان عزیزم ، ترکان آذربایجانی ساکن در آلمان میباشد ، و از آنها به عنوان یک برادر کوچک ، تمنایی دارم ، از آنها میخواهم اگر کوچکترین محبتی به سرزمین و مردمانی که به آن تعلق دارند، در خود حس میکنند ،از طریق قانونی این راسیست را در آنجا به جرم نژادپرستی , مورد پیگرد قانونی قرار دهند. همگان میدانند که آلمان ها به خصوص به جرائم نژادپرستانه بسیار حساس میباشند .شما کافی است تنها همین مقاله را توسط "vereidigter Übersetzter" به آلمانی ترجمه کنید و در اختیار دادستانی دادگاه مبارزه با نژاد پرستی قراردهید.سروران من ، سکوت ما امروز با توجیهاتی مانند دیوانه بودن این فرد ، در واقع رضایتمندی به فجایعی است که فردا با هدایت مندی این افراد در آذربایجان رخ خواهد داد . لحظه ایی را تصور کنید که این فرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای کیانوش توکلی مدیر محترم سایت ایرا نگلوبال: اینکه اجازه میدهید انسانی دیوانه و غیر مدنی مثل ناصر کرمی از سایت شما استفاده کرده وبه جان ترکها و اعراب بیفتد شخص جناب عالی مقصر اصلی هستید. اگر در جاهای دیگر جوابی دیدی و یا شنیدید ناراحت نشوید.سایت شما دارد روی سایت سومکارا سفید میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بسیار متاسفم که این مجموعه کلمات را (که عنوان کردن مقاله به آن بسیار اشتباه است) در سایتی مطالعه می کنم که روزگاری با انتشار مقالاتی بسیار پرمحتوا گامهای موثری در مقابله با سانسور و حرکت به سوی دموکراسی برداشته است. امیدوارم مدیریت سایت با گلچین کردن نوشته و ارزیابی صحیح در عدم نشر نوشته های غیرمفید، به حقوق خوانندگان خود احترام قایل شوند. دیدگاههای جناب کرمی قرابت بسیار زیادی با دیدگاه امنیتی ج.ا.ا دارد که به توسل به این استدلالات اقدام به سرکوب حرکتهای مدنی در آذربایجان می نماید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی باور کنید هیچ کس به اندازه جنابعالی به فکرآزربایجان جنوبی نیست !خدمات شمابه اندازه ای مثمرثمراست که یکی از دوستان بنده که مخالف استقلال وطرفدار فدرالیزم بود، پس از خواندن نوشته های جنابعالی که اتفاقا من برایش می فرستادم طی تماسی با اینجانب اعتراف کرد که همزیستی با مردمی که به اصطلاح روشنفکرش کرمی یا بقول ایشان یک پان فارس راسیست باشد در ان جغرافیا امکان پذیر نخواهد بود فلذا صراحتا گفت ما چاره ای جز استقلال نداریم.من این رویکرد دوستم را مدیون شما هستم واز این بابت از شما تشکر میکنم.
اقای کرمی از یکی پرسیدند ارتحال یعنی چه؟ گفت والا نمی دونم ،ولی فکر می کنم از اسهال بدتر باشد چونکه امام ارتحال گرفت ومرد.لذا من به شما پیشنهاد می کنم که در اولین فرصت به یک روانپزشک حاذق مراجعه کیند وگرنه مثل داریوش همایون درد ارتحال یقه شما رانیز خواهد چسبید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چند تا نکته ساده: تا جایی که همگان میدانند ، الفبای فارسی ، مانند الفبای کردی و اردو(پاکستان) و همچنین ترکهای ایران ، همه الفبای عربی است نه فارسی.
بعد هم ذکر کردید : " انتخاب زبان تُرکی به عنوان زبان اوّل و زبان فارسی به عنوان زبان دوّم، با قوانین بین المللی در تضاد هست. " ببخشید ، میتوانید بفرما یید : کدوم قوانین بین المللی ؟ تا ما هم از ان باخبر شویم
من دو حدس در رابطه با نویسنده میزنم : فرض اول : از آن پان ترکهای سفت و سخت است ، که به هر نحوی شده میخواهد ایران را دچار تجزیه کند ، هدفش هم از این پراکنده گویی ها ، تحریک تمام ترکها بر علیه ایران است ، شما محل ممکن است یک ترک آذری ایران دوست باشید ، اما پس از خوندن این مطالب ، دچار تردیدو خشم نشوید.فرض دوم: یک بیمار بسیار خطرناک روانی ، با پیش زمینه نژادپرستانه ضد ترک ،که احتمالا از یک آسایشگاه روانی در آلمان این مطالب را مینویسد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده مقاله با دیدی بسیار کودکانه و احساسی به مسائل پرداخته و ضدیت ایشان با عنصر تورک به عنوان یکی از مهم ترین مشخصه تفکر ایشان بطور روشن نمایان می باشد. ایشان به راحتی از کیسه خلیفه بخشیده و آذربایجان را سرزمین کردها معرفی می کند، بابک را طور دیگری معرفی می کند و هیچ احترامی به جمعیت (حداقل) 35 میلیونی تورک ساکن در ایران قائل نیست... جناب آقای کرمی ، در کمال تاسف عرض می کنم استدلالهای شما در نوشته جات فوق بسیارضعیف و دور از واقعیت می باشند . توصیه بنده به شما این است که در مورد تاریخ ملت ها بیشتر مطالعه نمایید و نیز اکیدا توصیه می کنم قبل از نظریه پردازی در مورد سایر ملتها ،ابتدا تاریخ و محدوده جغرافیایی ملت فارس و نحوه مهاجرت و ورود آنها به ایران را مطالعه نمایید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام
ادبیات سخیف ایشان که لحن آن بیشتر شبیه اطلاعیه های نظامی است، به همراه اندیشه های متوهم ایشان و نیز دشمنی آشکار ایشان با ترک که در نوشته های اخیر ایشان دیگر شمشیر را از رو بسته اید بنده را واداشت که این خواهش را از دوستان ترک بنمایم که با توجه به مسائل بالا و وزن کم اندیشه در نزد ایشان، از پاسخ گویی به مطالب ایشان تا جایی که توهینی مستقیم به ترکها نباشد امتناع نموده و از اعتبار بخشی به افکار ایشان جلوگیری نماییم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی..کاش در بارۀ فجایع محیط زیستی و فجایع اقتصادی,ناشی از خشک شدن این دریاچه که به منطقه وارد کرده و در آینده هم خواهد کرد می نوشتید.مثل همیشه از موضوع اصلی دور, و وارد بحثی میشوید که نه به دریاچۀ اورمیه بستگی دارد و نه به محیط زیست. در ضمن من نمی دانم معّلم ادبیّات فارسی شما کی بود که شما را تا به این حدّ در خاموشی نگه داشته است. زبان فارسی با الفبای (( عربی )) نوشته میشود. ما الفبای (( فارسی )) نداریم. داشتن چهار کلمۀ ( پ.چ.گ.ژ.) بیشتر از عربی, مربوط به ساختار زبان فارسی است . همان طوری که ما در اروپا و امریکا زبان های آلمانی..انگلیسی..ایتالیائی..فرانسوی ..و اسپانیولی داریم , این زبان ها با الفبای آلمانی, انگلیسی, ایتالیائی, فرانسوی, و اسپانیائی نوشته نمی شوند, همه با الفبای (( لاتین )) نوشته میشوند. خیلی جالب است که یک ( ترک تبار ) زبان فارسی را به یک ( فارس تبار) یاد بدهد..