اطلاعیە در رابطە با سلسلە درگیریهای اخیر در مناطق استان ارومیە

حزب دمکرات کردستان بە مناسبت شهادت پیشمرگ دلیر و فداکار، فرزند شایستەی سنگرهای دفاع و مبارز محبوب و خستگی ناپذیر عرصەهای گوناگون مبارزە، رفیق هژار قاسمی، مراتب تسلیت خود را بە خانوادەی سرفراز وی، همسنگرانش و مردم کردستان تقدیم می‌دارد. همچنین بە کلیەی پیشمرگان و مبارزانی کە در صفوف "مدافعان شرق کردستان" امید و روحیەی مقاومت و ایستادگی را درمیان ملتمان در کردستان ایران احیا کردەاند، دستمریزاد می‌گوییم.
بە اطلاع مردم کردستان، رسانەهای گروهی و همەی هواداران و دلسوزان جنبش ملی درشرق کردستان می‌رسانیم کە طی چند هفتەی گذشتە "مدافعان شرق کردستان" کە وابستە بە حزب دمکرات کردستان هستند، در جریان کار و فعالیت خود در عمق مناطق استان ارومیە با مجموعە کمین و یورشهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجە گشتند. فرزندان دمکرات ضمن دفاع قهرمانانە از خویش و درهم شکستن کمین و حملات نیروهای سرکوبگر رژیم، شماری از آنها را بە هلاکت رساندە و یا مجروح کردەاند کە آمار دقیق آن هنوز دردست نیست.
در یکی از این درگیریها در عمق دشت اشنویە، با نهایت تأسف، پیشمرگ قهرمان و مبارز شایستەی صفوف حزب، رفیق هژار قاسمی، اهل مهاباد، بشهادت رسید.
حزب دمکرات کردستان بە مناسبت شهادت پیشمرگ دلیر و فداکار، فرزند شایستەی سنگرهای دفاع و مبارز محبوب و خستگی ناپذیر عرصەهای گوناگون مبارزە، رفیق هژار قاسمی، مراتب تسلیت خود را بە خانوادەی سرفراز وی، همسنگرانش و مردم کردستان تقدیم می‌دارد. همچنین بە کلیەی پیشمرگان و مبارزانی کە در صفوف "مدافعان شرق کردستان" امید و روحیەی مقاومت و ایستادگی را درمیان ملتمان در کردستان ایران احیا کردەاند، دستمریزاد می‌گوییم.
بە مردم پیشمرگ پرور کردستان و حامیان راستین و همیشگی حزب دمکرات کردستان نیز اطمینان می‌دهیم کە نیروی پرتوان "مدافعان شرق کردستان" و همەی مبارزان دمکرات، نام و یاد تازەترین شهید صفوف خود، هژار قاسمی و راه پر افتخار قهرمانان شهید: همزە سارتکەیی، شیخ غریب حسنی، قادر نظمی، قادر قادری، محمد ندیمی و بهروز رضانژاد را گرامی خواهند داشت. همچنانکە وعدە دادە و عملا نیز ثابت کردەاند کردستان ایران را بە عرصەی مقابلە با ستم و زورمداری و جنایات جمهوری اسلامی ایران علیە مردم کردستان بدل خواهند ساخت. در این رابطە نیز بە همکاری و پشتیبانی بیدریغ تودەهای مردم خویش درشرق کردستان متکی و پشتگرم هستند. تردیدی نداریم کە جوانان هشیار و پرشور کردستان ، اجازە نخواهند داد سنگر هژار قاسمی‌ها و دیگر شهدای سرفراز مبارزەی آزادیخواهانە در شرق کردستان خالی بماند و با پیوستن بە صفوف پیشمرگان و حضور و فعالیت در عرصەهای گوناگون مبارزە، جای او را بزودی پرخواهند کرد.
درود به‌ روان پاک هژار قاسمی، تازەترین سیما و سمبل رشادت و ایستادگی و مبارزەی حزب دمکرات و خلق کرد درشرق کردستان.
بە پیش تا تحقق آرمانهای والای شهدا.
 
کمیسیون سیاسی ــ نظامی
حزب دمکرات کردستان
4 مهرماه 1393
26 سپتامبر 2014
منبع: 
کوردستان کورد
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اول از همه استان ارومیه نداریم بلکه استان آذربایجان غربی داریم. ثانیا زیر شعار مبارزه علیه جمهوری اسلامی, آب و هوای کردستان بزرگ در سر پروراندن را از سرتان بیرون کنید. ترکها مثلی دارند: چوخ یمک آز یمکدنده قویار. یعنی زیاد خوردن مانع کم خوردن هم میشود. این راهی که میروید به نا کجا آباد خواهد رسید. در سوریه, , در عراق مردم بیگناه را قربانگاه بمبهای امرکا و فرانسه کرده اید. همه اش نتیجه زیاده خواهی شما کردهای زیاده خواه است.با دسیسه های کشورهای جهان خوار به میدان افتاده اید هم جوانهای کرد و هم جوانهای ترک و عرب را به کشتن میدهید. دو سه روز قبل بود دو نفر از جوانهای آذربایجان( از تبریز و از اردبیل) در درگیریها با حزب ناسیونالیست به اصطلاح دموکرا ت کردستان کشته شده اند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اکنون ارومیه دومین شهر بزرگ آذربایجان است. در آینده مردم باز خودشان خواهند گفت که چه دوست دارند و چه ندارند. سیاستی که در خدمت رو در رو قرار دادن ستمدگان است دودش به چشم صاحبان آن سیاست خواهد رفت. مطمئن باشید. همچنان که اکنون نیز میرود. به کشتن دادن انسانهای بیگناه با «ایده لوژی ناسیونالیسم» که ایده لوژی بخش سرمایه دار است، در خدمت فقر و تیره روزی زحمتکشان است. ناسیونالیسم ایده لوژی برده داران است. اگر دوست دارید برده باشید و در خدمت برده داران بفرمایید راه باز و جاده دراز. ولی در انتهای جاده «فقر و بردگی و استبداد» منتظر شماست. وضعیت اقلیم مثال خوبی ست.سطح سواد این گروه از نوشته است روشن است. کسانی که این را نوشته اند با تأسف «بیسواد سیاسی» هستند. هنوز نمیدانند دوران «شهید پروری» گذشته است. و مردم از «آخود بازی های سیاسی» خسته اند و چنین حرکاتی به زیان تبعیض دیدگان است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روح تازترین شهید راهه‌ ازادی كردستان شاد باشد.ملت كرد و فرزندان دلیر این ملت راهه‌ شهیدان و ادامه‌ خواهند داد تا رسیدن به‌ حق سرنوشت.
اقای ائلیار استان ازاربایجان نامه‌ جحلی است و ارومیه‌ اسم اسلیش است.ارومیه‌ همیشه‌ كردستان بوده‌ و خواهد ماند
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- اخبار این اطلاعیه می توانست توسط خود منتشر کننده به عنوان خبر گزارش شود که نشده. اشکال اول.2- سایت مبلع مبارزه ی مسلحانه در ایران نیست که چنین چیزهایی را منتشر کند.تنها خبر آنرا خود گزارش میکند.اشکال دوم.3- در ایران و نقشه آذربایجان غربی «استان ارومیه»نداریم و این نام جعلی ست . شهر ارومیه را داریم. این نام جعلی اهداف سیاسی،از جمله جدا کردن این شهر را - گروه استقلال طلب «حزب دموکرات کردستان»-با حزب دموکرات کردستان ایران اشتباه نشود-دنبال میکند.اشکال سوم مطلب.4- مسئله ملی در ایران راه حل نظامی ندارد.این گروه آدمها را با یک تئوری غلط به کشتن میدهد. 5- تئوری این گروه در خدمت «درگیری » بین دو مردم ستمدیده است و از این رو نیز ارتجاعی ست.6- این گروه درست آن بود از جریان اوجالان که30هزار کشته بی نتیجه برجای گذاشته - و به راه حل مسالمت آمیز مسئله رسیده درس میگرفت.