در شادی مردم ايران و نيروهای صلح دوست جهان شريکيم!

ما ضمن همراهی با شادی مردم، نسبت به خطر بسته تر شدن فضای سياسی و اجتماعی، هشدار می دهيم و از نيروهای سياسی و فعالين جنبش های مدنی می خواهيم که از فرصت فراهم آمده بهره گرفته و مبارزه برای به دست آوردن خواسته ها، باز شدن فضای سياسی و تامين آزادی های سياسی و اجتماعی را منطبق با شرايط جديد سازماندهی کنند.

هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی و کشورهای ٥+١ پس از سال ها مذاکره و بدنبال گفتگوهای فشرده چند ماه و چند روز گذشته، در رابطه با برنامه  هسته ای جمهوری اسلامی بر سر "راه حل ها" به تفاهم رسيدند و فرصت زمانی تا ١٠ تير را برای توافق جامع تعيين کردند. نگارش متن توافق جامع از امروز شروع خواهد شد. 

اين تفاهم، لازم ولی کافی نيست. تلاش برای رسيدن به توافق جامع ادامه خواهد داشت. ما تلاش بی وقفه هيئت نمايندگی دو طرف برای رسيدن به تفاهم را ارج می گذاريم و اميدواريم با امضاء توافق جامع ، تحريم های اقتصادی که بار آن بردوش مردم و به ويژه کارگران و زحمتکشان و بخش توليدی کشور سنگينی می کند، برداشته شود و از فشارهای اقتصادی بر روی مردم کاسته شود. 

توافق برسر پروژه هسته ای برای مردم ايران و برای تامين منافع ملی کشور، امری سرنوشت ساز است. پروژه هسته ای با تهديدات نظامی، تحريم های اقتصادی و با تامين معاش گروه هائی از مردم ما گره خورده بود. با حصول اين توافق، خطر حمله نظامی به مراکز هسته ای رفع و راه برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی و وارد شدن ايران به جامعه جهانی باز خواهد شد. 

در يک سال و نيم گذشته، دولت دست راستی اسرائيل، اکثريت جمهوری خواهان امريکا، تعدادی از سناتورهای دمکرات و برخی از کشورهای عربی از يکسو و از سوی ديگر فرماندهان سپاه و نيروهای راست افراطی در داخل کشور و گروه هائی که از تحريم اقتصادی بيشترين بهره را گرفته اند، در امر مذاکرات کارشکنی  کردند. تفاهم به دست آمده، نشانگر ناکامی تلاش مخالفين توافق هسته ای است که منافع خود را در شکست مذاکرات می ديدند.  

پيشبرد پروژه هسته ای توسط جمهوری اسلامی و تاخير در تصميم گيری برای حل اين معضل، هزینه سنگینی بر کشور ما تحميل نمود. در این مدت صدها میلیارد دلار تلف شد، فرصت های طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و براثر تحريم های بين المللی، خسارت جبران ناپذيری بر کشور وارد شد. تفاهم صورت گرفته فرصتی برای جمهوری اسلامی فراهم ساخته است که در برنامه توليد انرژی هسته ای تجديدنظر کند. برنامه انرژی هسته ای جمهوری اسلامی غيراقتصادی، سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز است. ايران دارای منابع سرشار فسيلی است. لازم است که حکومت ايران یک برنامه تولید انرژی برپايه تحقق تدریجی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی های فسیلی و هسته ای برای آينده طراحی کند.

با تفاهم حاصل شده، فضای جديدی برای ايران در سطح بين المللی فراهم خواهد شد. لازم است که حکومت به خصومت ديرينه با دولت امريکا خاتمه دهد، وارد گفتگوی مستقيم با دولت اوباما برای برقراری مناسبات عادی بين دو کشور شود، دو دولت فلسطين و اسرائیل را به رسميت شناسد، به سياست توسعه طلبانه در منطقه پر تنش ما پايان دهد و از برقراری مناسبات دوستانه و سياست همکاری در منطقه پیروی کند.

تفاهم بين جمهوری اسلامی و کشورهای ٥+١، در شرايطی صورت گرفته است که در داخل کشور فضا به شدت امنيتی است. اين نگرانی وجود دارد که جمهوری اسلامی برای حفظ موجوديت خود با غرب به تفاهم و توافق برسد. ولی با کاهش فشار بين المللی، به جای باز کردن فضای سياسی، فضا را بيش از اين تنگ تر کند.

ما ضمن همراهی با شادی مردم، نسبت به خطر بسته تر شدن فضای سياسی و اجتماعی، هشدار می دهيم و از نيروهای سياسی و فعالين جنبش های مدنی می خواهيم که از فرصت فراهم آمده بهره گرفته و مبارزه برای به دست آوردن خواسته ها، باز شدن فضای سياسی و تامين آزادی های سياسی و اجتماعی را منطبق با شرايط جديد سازماندهی کنند.  

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) تفاهم حاصله را به مردم ايران و نيروهای آزاديخواه و صلح دوست جهان شادباش می گويد و اميدوار است که دو طرف مذاکرات بر تعهدات خود پای بند بمانند، به فشار نيروهای افراطی برای برهم زدن تفاهم تن ندهند، برای ساير موضوعات مورد اختلاف راه حل پيدا کنند، بر سر جزئيات به توافق برسند و در زمان تعيين شده توافق جامع را امضاء کنند.  

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٤ فروردين ٢٠١٥ (٣ آوريل ٢٠١٥)

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-جناب آقای پاکدل چرانوشته وجواب من رادرمقابل هتاکی وجسارت های بی مورداین سوپرفاشیست درلفافه چپ راچاپ نمیکنی.
این آقایان هرچه دلشان میخواهدکوتاهی نمیکنندشماچراتبعیض قایل میشوید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتی که شما جنابان پان فارسیسم، بخودتان کمونیست خطاب میکنید. استخوانهای "کارل مارکس" در قبر تکان میخورد. شما جنابان که بحقوق ملل غیر فارس ساکن ایران به اندازه نوک سوزن ارزش قائل نیستید، چرا خود را مارکسیست می نامید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی انگار سوزن گرامافون شما گیر کرده و باز هم یک سری مطالب را طوطی وار تکرار می کند.
عالیجنابِ مدرن و امروزی و مخالف قوم و قبیله، همینکه می گویید <<آیا این است نماینده شکنجه شده ها و زندانی شده ها و اعدام شده های اکثریتی بودن؟! دریغ از یک جو غیرت!>> نشان می دهد که این سازمان بخت برگشته اکثریت که گیر شما افتاده، دیگر پایبند اخلاق قبیله ای انتقام گیری نیست و نمی خواهد قانون قبیله ای خون در مقابل خون را اجرا کند ولی شما هنوز هم از خون در مقابل خون و از <<غیرت>> حرف می زنید.
آقا جان اگر دو کلمه حرف حساب دارید بنویسید که من و دیگران هم استفاده کنیم و اگر ندارید، کاسه کوزه این تبلیغات تکراری طوطی وار علیه اکثریت بخت برگشته را جمع کنید بگذارید دیگران دو کلمه حرف حساب بنویسند.
برای رد و نقد یک نوشته دلیل می آورند نه اینکه از غیرت صحبت می کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جناب آقای کسروی ورژن 2015 یادآوری می شود از آن جا که «مامان» واژه ای دخیل و فرانسوی است، بهتر است از معادل پارسی آن «ننه» استفاده فرمایند تا خللی بر سره نویسی ایشان وارد نشود. در همین راستا، زین پس به جای اصطلاح غریب و نامانوس «تیتیش مامانی» استفاده از اصطلاح ملی «تیتیش ننه ای» توصیه می گردد. حضرتشان که این همه نسبت به واژه های عربی و ترکی آلرژی دارند، خوب است همین حساسیت را نسبت به واژه های فرنگی نیز نشان بدهند تا یک وقت شبه ای به وجود نیاید.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، رژیم آخوندی هزاران تن از فدائیان اکثریتی و اقلیتی و وابستگان و هواداران سازمان های سیاسی دیگر را دستگیر، بازجوئی، شکنجه، زندانی و اعدام کرده است و ددمنشی ها و بیدادگری های بیمانند و شگفت انگیز دژخیمان دوزخی رژیم ولایت فقیه روی تاریخ ایران را سیاه کرده اند و این ستم ها و سنگدلی ها در سرتاسر تاریخ ایران بی مانند هستند! تجاوز به زن شوهردار در برابر چشم شوهرش در زندان های رژیم، تجاوز به دختران زندانی پیش از اعدام، تیرباران کردن و به دار آویختن زنان باردار، شکنجه دادن کودکان خردسال برای به دست آوردن اطلاعات از مامان و بابا، کشتار هزاران تن از دشمنان رژیم در دهه شصت و در بیدادگاه های پنج دقیقه ای، کشتن دشمنان رژیم گدایان مفت خور به دست آدمکشان مزدور در فرامرز و کشتن دشمنان رژیم در درونمرز و خودکشی و مرگ طبیعی نامیدن این آدمکشی ها و ستم های بی مانند دیگری که روی تاریخ ایران .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی شما عجیب ااست که شما وابسته به حزب کمونیست کارگری نیستید ولی تا حالا حرفهای حزب کمونیست کارگری و منصور خکمت را طوطی وار تکرار کرده اید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای پرویز من منظور شما را درست متوجه نمی شوم.
یعنی اگر ما می توانیم انرژی مورد احتیاج خودمان را با هزینه کمتر از انرژی پاک، یعنی از انرژی دریاها و باد تولید کنیم، علیرغم این از انرژی هسته ای استفاده کنیم که اینهمه مصرات دارد و این همه فاجعه به بار آورده است، زیرا اسرائیل و غرب که از ساختن بمب اتم نگرانند، می گویند که جمهوری اسلامی از انرژی هسته ای استفاده نکند؟
همه حق دارند از انرژِی هسته ای برای مواردی بجز سلاحهای هسته ای استفاده کنند، ولی آیا ما واقعا انرژی هسته ای را با مخارج سرسام آور آن احتیاج داریم؟
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نه وابسته به حزب کمونیست کارگری هستم و نه هوادار این حزب هستم، چند نوشته از وابستگان به این حزب را هم اگر من به تارنمای ایران گلوبال فرستاده ام برابر با وابستگی و یا هواداری من از این حزب نیست! حزب کمونیست کارگری دیدگاه هائی صد در صد نادرست در زمینه های گوناگون دارد که پرداختن به یکایک آنها به درازا می کشد! فرستادن یک نوشته از وابستگان پیشین و یا کنونی یک سازمان سیاسی به ایران گلوبال برابر با وابستگی و یا هواداری از آن سازمان سیاسی نیست! و گر نه من نوشته هائی درباره وابستگان پیشین و یا کنونی سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت را هم به تارنمای ایران گلوبال فرستاده ام، مانند چند نوشته از خانم عفت ماهباز که از وابستگان به سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت بودند و هفت سال در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم آخوندی زندانی بودند و شوهر و برادر ایشان نیز اعدام شدند و یا نوشته هائی از .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ای سازمان فدائیان خلیق ایران – اکثریت که خود را سوسیالیست می نامید به سخنان گهربار همشهری من جناب تبریزی گوش فرا دهید تا آبروی سوسیالیست های ایرانی نرود!
کدام دو طرف؟ یک طرف کشورهای فرامرزی امپریالیستی هستند. انیرانیانی که نه تنها دشمنان ایران و ایرانی هستند بلکه دشمن نوع بشر هستند و اینها باید سر به تنشان نباشد. طرف دوم سردمداران و کارگزاران رژیم دژخیمان و شکنجه گران و رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه است! اینها هم دشمنان ایران و ایرانی و نوع بشرند. شما وقتی باید تلاش های دو طرف را ارج می نهادید که یک طرف جناب تبریزی و حزب کمونیست کارگری-حکمتیست و طرف دوم هم حزب کمونیست کارگری-حکمتیست و جناب تبریزی می بودند!
اینکه شما خود را ضد رژیم بنامید و تلاش های مثبت آن را ارج بنهید که نمی شود! اگر هم این رژیم از سر ناچاری تلاش مثبتی کرد که به سود مردم بود، باید آن را محکوم کنید! و بگویید که ای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نظریه مطرح شده در اعلامیه سازمان فدائیان خلق اکثریت موافق نظر دولت اسرائیل و غرب است.هر کشوری حق دارد که انرژی هسته ای داشته باشد و از ان بهر بر داری کند. داشتن منابع انرژی مختلف در یک کشور دلیلی بر نداشتن و نخواستن انرژی اتمی نمی کند .کشور های اروپائی و امریکا و روسیه دارای اب و باد و زغال سنگ هستند ولی به داشتن نیروی اتمی نیازمند هستند.ایا این تز فدائیان در مورد این کشور ها صادق است ؟ چون منابع طبیعی دارند نباید دارای انرژی اتمی شوند؟
بدن شک فدائیان اکثریت اگاهانه خطا میکنند و به دولت اسرائیل و غرب نان قرض میدهند. اما تز ایران بر باد ده ر ا دوباره بخوانیم.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این هم از سخنان نوین سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت که هم خود را سوسیالیست می نامد و هم آبروی سوسیالیست های ایرانی را می برد! ( ..... ما تلاش بی وقفه هيأت نمايندگی دو طرف برای رسيدن به تفاهم را ارج می گذاريم! ..... ) کدام دو طرف؟ چه تفاهمی؟ یک طرف کشورهای فرامرزی است، طرف دوم کدام طرف است که سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت تلاش هایش را ارج می گذارد؟ طرف دوم که سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت تلاش هایش را ارج می گذارد سردمداران و کارگزاران رژیم دژخیمان و شکنجه گران و رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه است! این که یک سازمان خود را ضد رژیم بنامد و از سوی دیگر تلاش های کارگزارانش را ارج بگذارد برابر با چیست؟ چنین کاری برابر با پذیرش بر سر کار ماندن رژیم ولایت فقیه است! اگر تلاش های کارگزاران رژیمی که هزاران تن از فدائیان اکثریتی و اقلیتی و دیگر سازمان های سیاسی را دستگیر، بازجوئی، .....