آذر قیزی- ساری گلین

Azeri qizi - Sedaqet

 

Sarı Gelin - Parisa Arsalani (Urmia - Azerbaijan

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
هر دو خيلی زيبا ـ یکی از شمال پی از جنوب
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سلام-موسیقی آزربایجانی یکی ازپایه های موسیقی جهانی است ،اگردرکنسرت هایی که اجرامیشود،توجه کنیدبزرگان موسیقی اروپایی وآمریکایی درسالن هانشسته وچشمان خودرامی بندند.اینهاچون بزبان تورکی آشنایی ندارندعلاوه براینکه ازموسیقی لذت میبرند.درحال نت برداری هستند،تابتواننددرنت نویسی های خودازملودی های آنهااستفاده کنند.این افرادکه بزرگان موسیقی درغرب هستند،درچندین مصاحبه به قدرت موسیقی آزربایجان وخصوصابه قدرت موسیقی موغام آزربایجان اعتراف کرده اند.به امیدروزی که ماهم چشمان خودراپاک کرده ازاین موهبت ملت های خودرابهره مند کنیم.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
جالب ولی حیف که نیمی از مردم زیر خط فقر زندگی میکنند با وجود گاز و نفت بادآورده . اگر سیاست فرهنگی شورایی 70 سال در هر نقطه دیگر خاورمیانه حاکم بود ، انتظار بیشتر از اینگونه موسیقی ناسیونالیستی تکراری فولکلوریک عشایری 50 سال پیش میرفت .
عدم انتشار شده: 
false