نامه سرگشاده به احزاب کردستان

آیا بهتر نبود این نیروها برای ویران ساختن رگ حیاتی رژیم لوله های نفتی و کلیه مناطق صادراتی نفت گسیل میگشت؟با کمترین اسیبهای جانی بهترین نتیجه رامیتوان گرفت. نیاز فعلی جنبشهای مردمی حس حمایت همیشگی نیروهای مسلح مردمی برای گسترانیدن مبارزات است.بهترین و شریفترین مبارزان از دل جنبش های کارگری و زنان و دانشجویان و معلمین و جنبشهای برابری خواه توسط رژیم جنایتکار با وحشیانه ترین شکل توسط عاملان مزدور رژیم قتل عام و مجازات میشوند .کافیست در حمایت از انان عملا وارد صحنه مبارزاتی مسلحانه گشت.

نامه سرگشاده به احزاب کردستان
چندین روز عذاب وجدان برای قربانی شدن بهترین و شریفترین مبارزان کرد بهمراه دردهای ناشی از بیماریهای متعدد توانم را بریده است.امروز تصمیم گرفتم گفتنیهایی که همیشه در سری نامه ها و درخواستهای پنهانم از احزاب بالقوه نظامی در کردستان این یاران قدیمی دوران مبارزات مشترک چریکی کوتاهم که بارها بیان کرده بودم را اینبار شفاف و علنی بازگو کنم.
به باور من حقانیت مبارزه مسلحانه بعنوان تنهاترین گزینه موجود علیه عظیم ترین نیروی ارتجاعی منطقه کتمان ناشدنیست.اکنون با توجه به شرایط ویژه در منطقه و خصوصا در ایران در مرحله پسا فرجام دامن زدن به این جنبش مسلحانه ضرورت اجتناب ناپذیر و پاسخ عینی و تاریخی برای کسب پیروزی در دسترس است.انچه قابل درنگ است تحمیل این گزینه در شرایط دشوار فعلی به مبارزین در کردستان است خشونت و جنگ انتخاب نبوده وهمیشه در ایران در طول تاریخ نزدیک به چهار دهه تحمیل شده به مبارزین است .همچنان که با تحمیل خشونت از ابتدای قیام ملیونی مردمی رژیم موفق شد با تحمیل خشونت حمایت و حتی حضور ملیونی مردم را در صحنه مبارزاتی بکاهد.متاسفانه چه در دوران دهه شصت و چه اکنون این بحران تحمیلی با مدیریت حاکمان جنایتکار و صرفا برای کسب اهداف از پیش مشخص شده انان مدیرییت میگردد..نکته مهم کنونی مدیریت این جنگ و زدن ضربه کاری به رژیم بر اساس تجارب تلخ گذشته است.در حالت کلی جنبش برای مردم غلط بوده هست و همچنان غلط خواهد بود. چگونگی مردمی ساختن جنبش هنوز پرسش مطرح مبارزین است.بجای تکرار تجارب تلخ و دادن هزینه های گران از بهترین و شریفترین مبارزان که خلا هر یک از انان جایگزینی نخواهد داشت میبایست این هزینه کردنها برای کسب بهترین نتیجه ها با کمترین تلفات صورت میگرفت.نوروز امسال دبير كل حدكا رفیق قدیمی مصطفي هجري سخن از فعليت پذيري و يا الويت مبارزه مسلحانه در كردستان ايران نمود و اکنون این پروسه اغاز گشته است.راهبران حزب دموکرات بهتر نبود برای فرستادن پیشمرگها برای جنگ نابرابر با یک ارتش تمام نشدنی و تا دندان مسلح این نیروها را صرف زدن ضربه به حساس ترین نقطه رژیم حاکم میکرد؟! رژیم حاکم در ایران با بحرانهای عظیم اقتصادی حل ناشدنی روبروست و عاجز از حل انهاست.
ایا بهتر نبود این نیروها برای ویران ساختن رگ حیاتی رژیم لوله های نفتی و کلیه مناطق صادراتی نفت گسیل میگشت؟
بااین روشها با کمترین اسیبهای جانی بهترین نتیجه ها را برای بزانو در اوردن و شکست رژیم به ان تحمیل میگشت.ایا برای مبارزه عملی کردن میبایست فقط شهید شد؟ تا کی میبایست این ذهنیت کور و مذهبی ناشی از تاثیر و زندگی در جامعه مذهب زده ایران در جنبشها جان بهترین و عزیز ترین انسانها را باید بگیرد؟ این نیروها اگر نیروهایشان را بصرف ازادی زندانیان سیاسی گسیل میکردند حمایتهای مردمی را نیز کسب میکردند و همچنین کمترین تلفات را متحمل میگشتند.ساختن جنبش مردمی با همین شیوه مدیریت مبارزات و ضربه زدن به حساس ترین نقاط ممکن است و امکان پذیر خواهد بود.بارها شخصا بعنوان یک فرد مبارز اشتراک داشته در پروسه مبارزه مسلحانه با نقد برگرفته از تجربیات گذشته ارزو میکردم نیروهای سیاسی اینبار بتوانند مدیریت این مبارزات را بنحو احسنت اجرایی نمایند. هر جا و مکانی که مظلوم تحت ستم حضور و مبارزه پیشمرگان و نیروهای مبارز را عملا در کنار خود حس کند اگر هم به انان نپیوندد با تمامی توان از انان حمایت خواهد کرد.بهترین گزینه رهبران احزاب اردوگاه نشین برای نجات باقی مانده نیروها انتقال انان به روژآوا است.اقلیم کردستان حیاط خلوت رژیم جنایتکار بوده و هست .باور دارم حتی این تصمیم رهبری حزب دموکرات برگرفته از شرایط ویژه و تحمیلی به انان گرفته شده است.رهبران این حزب و سایر احزاب موجود با تمام توان نظامی خود میبایست نیروهای خود را نه در جنگ علنی بلکه برای کسب حمایتهای مردمی از دل جنبشهای موجود که بدنبال حمایت تسلیحاتی هستند گسیل دارند.ایا با گسیل این نیروها برای دستگیر کردن حاکمان شرع و همه دست اندرکارانی که حکم شلاق زدن کارگران اغ دره را صادر و اجرایی کردند و محاکمه و مجازات انان جنبش کارگری از این اقدام انسانی حمایت و پشتیبانی نمیکرد؟ ایا فراری دادن امثال جعفر عظیم زاده و همه محکوم شده ها از بیمارستان با چندین محافظ سرباز ماموریت سختی برای چریک پیشمرگ است؟ ایا محاکمه و مجازات همه حاکمان و قاتلان منفور در کردستان که علنا در میان مردم زندگی و به گستراندن ظلم مشغول هستند برای یک نیروی نظامی سخت است؟ایا حمله به پایگاههای مهم استراتژیک اقتصادی برای یک نیروی پارتیزان ناممکن است؟ نمونه های ذکر شده صرفا برای مثال زده شده است نمونه های فراوان اینچنینی تحمیل کردن جنگ به رژیم در نقاطی است که وی تعیین نکرده است و برد حتمی با کمترین هزینه ها با هدف مردمی کردن و کشاندن انان به صحنه علنی مبارزات است.
کافیست با استفاده از تجارب تلخ گذشته انان را تکرار نکرد
به باور من نیاز فعلی جنبشهای مردمی حس حمایت همیشگی نیروهای مسلح مردمی برای گسترانیدن مبارزات است.بهترین و شریفترین مبارزان از دل جنبش های کارگری و زنان و دانشجویان و معلمین و جنبشهای برابری خواه توسط رژیم جنایتکار با وحشیانه ترین شکل توسط عاملان مزدور رژیم قتل عام و مجازات میشوند .کافیست در حمایت از انان عملا وارد صحنه مبارزاتی مسلحانه گشت.
باریش نصیریان

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما یک سئوال گوچکی از اقای باریش کرده بودیم ولی مثل اینکه کامنت من را ایشان ندیده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زنده یاد مصطفی شعاعیان نقل قول معروفی دارد " اگر حرف زدن بلد نیستی ؛ حرف نزدن هم بلد نیستی؟" . اول اینکه حزب دمکرات منتظر نمانده است که مشاوری مثل شما برایش تعیین خط کند آنها خیلی خوب میدانند که چه میکنند . این جریان بو به مشامش رسیده و از اینکه در مقابل رقبای خود مثل گروه های تروریستی پژاک و پکاکا قافیه را در حال باختن میبیند و در رویایی بر پایی" کوردستان بزرگ" که بخشهای بزرگ از سرزمین آزربایجان را در بر میگیرد ، دارد برای خود زمین باز میکند. رفیق شما مصطفی هجری هم درد زحمتکشان و فلان ندارد ؛ هر آدم عاقلی مبیند که ادعای ارضی بر خاک تورک آزربایجان یعنی اعلام جنگ به مردم تورک و درنهایت مانعی بزرگ در همکاری دو ملت تورک و کرد در مقابل رژیم مرکز است و این در تمامیت خود به نفع رژیم ایران و در خدمت تفرقه بینداز و حکومت کن میباشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ببیخشید به عنوان یک ایرانی اگه دولت اعلام میکرد یک گروه خط لوله گاز رو منفجر کرده یا سربازهای تو یک پاسگاه رو کشته یا مثلا امنیت شهروندان رو تو خیابون به خطر انداخته نه تنها از این گروه حمایت نمیکردم بلکه به نظرم باید مثل جنایتکاران باهاشون رفتار میشد واعدام حداقل حکم صادر براشون بود مگه قرن بوق یا افغانستان که یک عده مثل فیلم های قدیم بیان توخیابون یک زندانی فراری بدند یک قاضی و..بکشند و...پلیس نیروهای امنیتی وسپاه و...برگ چغندرند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-آقاباریش شماباین فراخوان نمی دانم چه هدفی دارید.باورکن جمهوری اسلامی هیچ گونه کم وکاستی ازلحاظ سرکوب ازبشاراسدندارد.
درضمن زیاده خواهی سران کوردهای تندروومشکوک کاری کرده که مردم عادی رانیزدرآزربایجان به کوردهابدبین کرده است.
دراین سرکوب هویت طلبان ومردم عادی آزربایجان بخاطراین تنفرآفرینی ها توسط پان ایرانیست های شئونیست فارس وکورد درکنارسرکوبگران خواهندبود.پس لطف کنید درشعارها ونوشته ها به عواقب این فراخوان خودباشد.
این درخواست شمارامیتوان به دوستی خاله خرسه تعبیرکرد.بجای اینکه ابرورادرست کنید،کاری نکنید؛که چشم رانیزکورگردانید.
شمااگرمبارز سیاسی وعاقلی هستید راه مدنی وازروش های عدم خشونت ومبارزه منفی درعصرمدنیت صحبت فرمایید.
مبارزبودن زندان رفتن ودوتاسیلی خوردن نیست.
سعی نکنیم کردستان رابه ویرانه های سوریه تبدیل کنیم.
کشته شدن چندروزاخیردرکرستان نتیجه حرف های نسنجیده سخنگوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درهروضعیتی ، کاویانیان ، برای رهایی میهن ، در کنار ملت ایران و فرزندان راستین ایرانند.
تصویر باریش نصیریان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولین سازمان انقلابی که راه حل رفع ستم ملی را در بخش اذربایجانی اراعه داد سازمان انقلابیون دموکرات اذربایجان بود.افتخار حضور در این سازمان و همچنین مبارزه مسلحانه در کنار احزاب دموکرات و کوموله و همه نیروهای باقی مانده از چپ سوسیالیستی بسان ما هیچگاه نابود نخواهد گشت.این برنامه سوسیالیستی برای رفع یکباره ستم ملی در ایران .. فدرالیزم شورایی و لاییک و دموکراتیک و کنفدرالیزم منطقه ای برای اولین بار 27 سال پیش توسط من برای برنامه این سازمان نگاشته شد.این برنامه اکنون در روژاوا کما بیش با تفاوتهایی عینا اجرا میگردد
تصویر باریش نصیریان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیحی کوتاه .
پیشنهاد من بنادرستی از طرف بعضی از رفقا تفهیم میگردد. تبدیل کردن این احزاب مسلح و همه نیروهای مسلح انقلابی به بازوی مسلح تمامی جنبشهای موجود با ترورهای کور و نافرجام دهه شصت فرق بسیارزیادی دارد .اغاز عملیات چریکی در کوهستانها نیز تنها به حذف مبارزین منجر خواهد گشت.ذهنیت صادر شده از طرف رژیم توسط اپوزسیون صادراتی خود با نکوهش سرنگونی طلبی ودادن فرجه به پروژه اصلاح طلبی مدتهاست با انکه بارها افشا شده و شکست خورده تکرار میگردد.برای کسب موفقییت جنبشهای موجود کارگران و معلمین و جنبشهای زنان وجنبشهای فراگیر برابری خواهانه و گسترده تر کردن انان میبایست در کنار این جنبشها برای دفاع از مبارزین بازوی مسلح انان شد.این بازوی مسلح میتواند ضربه های حیاطی را به پیکر ناتوان و عاجز شده در گیر بحران رژیم مرتجع و جنایتکار و کارگزار وارد سازد. نباید اجازه داد حاکمان کارگزار رژِیم از این بحران
تصویر باریش نصیریان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ستم مضاعف داشتن انکار ستم در در بخش فارس نشین سرزمینمان نیست.ملیونها محروم و تحت ستم در بخش فارس نشین را شما نمیتوانید انکار کنید.برای کسب برابری کامل رفع همه نابرابریها و ستمها بدون هر انحصار قدرت و رسمیت یافتگی مذهب و زبان و جنس وطبقه مهیا خواهد شد .بعنوان یک ترک اذری من در همه بخشهای مبارزه در جنبشها ی برابری طلبی مبارزه کرده و میکنم کم نیز هزینه ندادم .حتی در اخرین سنگر مقاومت مسلحانه در کردستان بهمراه همه هم زبانها و رفقا اشتراک داشتم .این پیشنهاد نیز صرفا بخاطر تجربه برگرفته از شکست ان قیام بیان گشته است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بی زحمت این فیلم کوتاه را نگاه کننید تا به عقب افتادگی دولت اسلامی و مردم اسلام زده ایران و همسایگان و رهبران انقلابی سازمانهای سیاسی پی برید .
https://www.youtube.com/embed/doN4t5NKW-k

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعضی ها مثل جعبه بسته میمانند تا دهان باز نکنند کسی نمی فهمد که چه در چنته دارند و خوب شد آقا باریش با چندین نوشته اخیرش در جعبه بسته را باز کرد و دیگران فهمیدند که داخل جعبه خالی است مخصوصا این نوشته اش که همه متوجه شدند که جریان چیست منتها برخی از کردها میخواستند با بزرگ نمائی آقا باریش سو استفاده سیاسی در مقابل حرکت ملی آذربایجان نمایند که نتیجه عکس را داد و ما در زبان تورکی مثلی داریم که میگوید « دولچا ایله قورو قویویا سو دولدورسان اوندان سو قویوسو اولماز » یعنی با سطل اگر به چاه خشک آب بریزی از آنجا چاه آبی نمیشود .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای باریش بفرمائید توضیح دهید در کجای دنیا و کدام مبارزۀ مسلحانه پیروز بوده است ؟ بفرمایید توضیح دهید در جنگ کدام برندگی وجود دارد ؟ برندگی طرفین جنگ کدام هست ؟ دیگر بس است شعار لنگش کن ! برای ملت کرد از هر چیز واجب تر صلح است در صد سال اخیر جنگ به این ملت مجال اندیشیدن داده نشده است متاسفانه به این ملت افراط و زیاده خواهی خودی و تروریزم دولتی تحمیل شده است . علاوه بر این، همین سایت و مدیران این سایت و خود شخص آقای توکلی فضا را برای گفتمان و دیالگ آماده می کنند ، برای رسیدن به تفاهم اراعۀ برنامۀ مودون و ایجاد شرایط مناسب برای همکاری تلاش برای از بین بردن دیوارهای تعصب ، اندیشۀ نو لازم هست .شعار جنگ جنگ یعنی چه ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام آغا باریش
احساس میکننم روحیه خود بینی و بزرگ بینی در شما خیلی رشد کرده است .... شما آن چنان اظهار نظر میکنید که انکار فرمانده نظامی هستید، جنگ کردید و با مصطفی هجری رفیق هستید و از با شیوه ها و اوضاع حزب دمکرات آشنایی کامل دارید و حتی بهتر از هجری برای حزب تاکتیک و استراتژی نظامی تعیین می کنید. شاید من اشتباه کنم، امیدوارم اشتباه کنم. چون فکر میکنم شما از این موضوع سود جسته و خود را نظامی کار جا زده اید. اما من اضافه کنم که حزب دمکرات اشتباه نکره بلکه شما اشتباه میکنید. چرا؟
1 - حزب دمکرات 27 سال است اردوگاه نشین است و یک گلوله بسوی رژیم ایران در نکرده یا شلیک نکرده است. (چون با حکومت اقلیم کردستان قرارداد امضا کرده که در صورتی میتواند در مناطق کردستان عراق اردوگاه داشته باشد که به ایران پا نگذارد و با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله دستور دادن از روی ان مبل و ان خانه د رغرب بسیار ساده است . برای عملی شدن انچه ایشان گفته است باید که ان خانه و زندگی راترک کند و راهی کوهای دالاهو در کردستان شود و تمرین نظامی و چریکی کند وانوقت میتواند ادعا کند که میتواند لوله نفت را لگد بزند ویا به ژندامری و یا پاسگاهی در تبریز و ارومیه و اردبیل مانند فدائیان خلق حمله کند.
حمله رجوی به ایران را از یاد نبرید و همین گونه حمله صدام را که چه پایانی داشت . از ما گفتن و از شما نشنیدن. برادر کسی دشمن کرد نیست ولی اسلحه را کننار بگزار .به مجاهد خلق هم عرض شد حمله نفرمائید که جملگی حمله و هجوم اوردند و مانند برگ خزان برزمین افتادند و خواهران مجاهد با اشاره و نگاه به هلی کوپتر های نظام سینه عریان کردند که ما را نزنید و باقی ماجرا را میدانید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گرامی, با نظر شما موافقم با این اضافه که ایجاد ایران آزاد تنها راه رسیدن به سعادت و صلح در کردستان است. تمام نیروهای آزادیخواه نیاز دارند که با یکدیگر همکاری و هماهنگی کنند. بدون این هماهنگی عملیات پارتیزانی در خوزستان برای فلج کردن اقتصاد جمهوری جنایت و غارت اسلامی ممکن نیست. جمهوری جنایت و غارت اسلامی انیران را با روش های صلح آمیز نمیتوان براندازی کرد. زمانی که قدرت و ثروت در دست قشری خاص متمرکز شده باشد که در کنترل رسانه ها و اقتصاد هستند, دمکراسی بی معناست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای باریش توجه ندارید
کردها ابزازدست نژادپرست فارس هستند قبل ازعید انتخابات اورمیه فارسا نتوانستند برای آدم خود رای بیاورند حتی وبعد از عیدهم با استفاده از مبلغان چون صادق زیبا کلام مجدد ناکام مانند .
اگر کردها درمبارزه خود صادق هستند جنگ مسلحانه چرا ازکردستان ویا کرمانشاه شروع نکردند؟
ولی ازآزربایجان غربی شروع کردند این نتیجه ناکامی حسن روحانی از سفر به آزربایجان نیست ؟
ببخشید باید عرض کنم چقدرساده اندیش هستید .
چرا حسن روحانی به استفاده استان ارومیه نام رسمی استان آزربایجان عربی استفاده نکردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای باریش توجه ندارید
کردها ابزازدست نژادپرست فارس هستند قبل ازعید انتخابات اورمیه فارسا نتوانستند برای آدم خود رای بیاورند حتی وبعد از عیدهم با استفاده از مبلغان چون صادق زیبا کلام مجدد ناکام مانند .
اگر کردها درمبارزه خود صادق هستند جنگ مسلحانه چرا ازکردستان ویا کرمانشاه شروع نکردند؟
ولی ازآزربایجان غربی شروع کردند این نتیجه ناکامی حسن روحانی از سفر به آزربایجان نیست ؟
ببخشید باید عرض کنم چقدرساده اندیش هستید .
چرا حسن روحانی به استفاده استان ارومیه نام رسمی استان آزربایجان عربی استفاده نکردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرق زیادی ندارد که شما ترور کننید و یا از ترور دفاع کننید. نویسنده مقاله بنطر من یک تروریست است وقتی مینویسد که(
(کوتاهم که بارها بیان کرده بودم را اینبار شفاف و علنی بازگو کنم.
به باور من حقانیت مبارزه مسلحانه بعنوان تنهاترین گزینه موجود علیه عظیم ترین نیروی ارتجاعی منطقه کتمان ناشدنیست)
این تروریست خارج از کشور ی ادامه میدهد که
(راهبران حزب دموکرات بهتر نبود برای فرستادن پیشمرگها برای جنگ نابرابر با یک ارتش تمام نشدنی و تا دندان مسلح این نیروها را صرف زدن ضربه به حساس ترین نقطه رژیم حاکم میکرد؟! رژیم حاکم در ایران با بحرانهای عظیم اقتصادی حل ناشدنی روبروست و عاجز از حل انهاست.
ایا بهتر نبود این نیروها برای ویران ساختن رگ حیاتی رژیم لوله های نفتی و کلیه مناطق صادراتی نفت گسیل میگشت؟ )
ترور عاقبت ندارد و از گذشته درس بگیرید بیش از انکه به سرنوشت قاسملو گرفتار شوید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام اقای باریش. اینکه حزب دمکرات کردستان رسمان بخشهایی از ازربایجانغربی را کردستان می نامند نظرت چیست؟
و در اینده چه تضمینی وجود دارد که اینها بر سر حدود ارضی با تورکهای ازربایجان درگیر نشوند؟
با توجه به این مسایل حالا تورکهای ازربایجان چطوری می توانند از اینها حمایت کنند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قربانت باريش جان، شما نه دمكرات را مى شناسيد و نه روژاوا را و همينطورى چشم بسته تئورى صادر مى كنيد، ايندو مانند روغن و آب غيرقابل تجميع هستند. نكته دوم اينكه چيزهايى كه شما گفتيد بيشتر شبيه فيلمهاى جيمزباند است و حزب دمكرات توان عمليات خارج از كردستان را ندارد بهمان دليل كه فداييان را در سياهكل روستاييان تحويل ژندارم دادند.
در مورد مبارزه مسلحانه فكر مى كنم اين روشن باشد كه از لوله تفنگ دمكراسى و آزادى بيرون نمى آيد، آن چيزى كه از لوله تفنگ بيرون مى زند مرمى است و مـرگ و نفرت آفرين. بهتر است از همان تجربه سالهاى پيش كمى بياموزيد اگر جسارت نباشد. مبارزه مسلحانه هم قالب تحميلى استالين بر چپ بوده است كه بيشتر چپ استخواندار اين شيوه آنارشيستى را رد كرده بودند. چپ بر آگاهى تمركز دارد نه بر كشتن درجه دار و سرباز صفر كه بيشتر باعث تحريك ناسيوناليسم افراطى ملى و مذهبى مى شود.