شاهزاده رضا پهلوی، یگانه شاهزادۀ ایرانیان!

از هنگامی که شورای ملی ایران، برهبری شاهزاده رضا پهلوی در عرصۀ سیاسی ایران و جهان پایه گذاری شد، دکان سیاسی بسیار "گندم نمایان جو فروش" بسته شد.

شاهزاده رضا پهلوی،
یگانه شاهزادۀ ایرانیان!
-------------------------------

 

از هنگامی که شورای ملی ایران، برهبری شاهزاده رضا پهلوی در عرصۀ سیاسی ایران و جهان پایه گذاری شد، دکان سیاسی بسیار "گندم نمایان جو فروش" بسته شد.
شاهزاده رضا پهلوی در همۀ هنگامه های زندگی سیاسی اش، همانند یک سیاستمدار دانا و میهن دوست دیدگاه های خویش را به آگاهی مردم ایران و جهان رساند و هیچ برگۀ پوشیده ای در زندگی سیاسی شاهزادۀ مهربان ما وجود ندارد.
همۀ ایرانیان حق دارند زندگی سیاسی شاهزادۀ ایرانیان را نظاره کرده و دیدگاه های مخالف و موافق خود را در این باره اظهار دارند.
اما و بشرطی که :
-دروغ نگویند!

در پی کودتای ارتجاع سرخ و سیاه در بهمن سال 1357 ، و در چارچوب قادسیۀ دوم، درست است که رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی بر میهن ما چیره شده است، اما:
هیچ قانونی تا کنون، قانون اساسی سال 1285 مشروطیت را در میهن ما لغو نکرده است.
برپایۀ قانون اساسی سال 1285 و متمم آن، شاهزاده رضا پهلوی یگانه وارث پادشاهی در ایران بوده و می باشد.
شاهزاده آزادی خواه، دانا و میهن دوست، شاهزاده رضا پهلوی، یگانۀ شاهزادۀ ایرانیان بوده و یگانه شاهزادۀ ایرانیان است.
اگرچه شاهزادۀ ایرانیان نمی خواهد که در بارۀ او چنین گفته شود، اما "رضا پهلوی" مهربان شاه من است.
همین و بس!
درود بر شاهزاده رضا پهلوی!
زنده باد خاندان پهلوی!
زنده باد مردم ایران!
پاینده ایران!

کیانوش رشیدی قادی
دهم شهریور ماه سال 7038 میترایی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تاریخ یک صد و ده سال گذشته را ورق میزنیم .در سال 1285 هجری شمسی، در سایه مبارزات توده های ستمدیده ایران علیه خودکامگی شاهان قاجار و تسلط استعمارگران بر شئون کشور، انقلاب مشروطه به وقوع می پیوندد. محمد علیشاه مستبد علیه تحولات دمکرات و اصول مشروطه به اقدامات ارتجاعی دست زده، مجلس را به توپ می بندد. در روزهای سیاه تسلط استبداد و خودکامگی، اهالی مبارز تبریز به پا خاسته و با توسل به پیکار مسلحانه و دادن قربانیهای بیشمار، مقاصد شوم محمد علیشاه را با شکست مواجه می سازند. چندی از این وقایع سپری میشود، در ماه فوریه سال 1917 میلادی، انقلابی دموکراتیک در روسیه، سلطه تزاریسم را سرنگون میسازد. در اکتبر همان سال ، انقلاب سوسیالیستی به سلطه نظام سرمایه داری در این کشور پهناور، پایان میبخشد. تا آن زمان،کشور ایران اسیر پنجه خونین دو دولت متجاوز و استعمارگر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تمجید یا چاپلوسی!
چگونه می‌توان در ایران جامعه ای را به وجود آورد که نظام اجتماعی فرهنگی، ساسی \ اقتصادی آن از هرگونه تملّق‌گرایی در امان بماند؟ آیا با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی ما ایرانیان، تحقق جامعه بدون تملّق امکان پذیر است؟ چه راه کارهایی برای ایجاد و استمرار آن می‌توان ارائه داد؟... اعلامیه حاظرنویسنده از این منظر قابل تأمل می‌باشد. آقای رضا پهلوی ولیعهد قانونی ایران است چنانچه نخست خود بر این حق قانونی خویش پافشاری کند..تا در مجلس ملی آینده درایران این حق رسمن اعلام گردد!

بقیه مقاله جز چاپلوسی ارزان چیز دیگری ندارد، تمجید مستند ازتوانایی ها و ارزشهای انسانی نامبرده دراین نوشته خبری نیست و وانگهی ترتیب شعارهای پایانی نوشته هم نادرست است؛ نخست باید با » زنده باد مردم ایران!...پاینده ایران! و...و...« و نه بر عکس! پاینده و سرفراز بماند ایران!...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقاى بهروز در. درود شما. درست ميفرماييد که شما خراسانيها و اصفهانيها شهيد زياد داديد. اما اگر نسبت به جمعيت محاسبه بکنيد بلوچها به همان اندازه شهيد داده اند که شما داده ايد. 12 ميليون جمعيت خراسان آن زمان را با 1 ميليون بلوچستان مقايسه کنيد. خواهيد ديد که همه تقريبن يکسان شهيد داده اند. اما مهم اين هست که شما منافع ملى را درک کنيد. احترام به حقوق اقليتهاى ملى. قومى. دينى. جنسى. اولويت دادن به اقليتها نيست که شما را آنقدر عصبانى کرده است. و در ضمن ارفاق در حق اقليتها هم نيست بلکه از ضروريات حفظ منافع ملى هست. رعايت حقوق طبيعى اقليتها هست خه ژاهزاده قبل از من و شما به اين درک رسيده است و به همين دليل از من و شما زمان و ضروريات تاريخ را بشتر درګ ميګند. قلب و ديدى وسيع دارند. پدر گرامى ايشان نيز اين درګ وسيع را داشتند. البته زمانى خه پدر ايشان پادشاه ايران بود. يګى از مخالفان -

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ايران گلوبال تبديل به خوابگاه سلطنت طلبان شده است. چطور جعليات سلطنت طلبان را به نام من منتشر مى كنيد. اما از انتشار انتقادات من خود دارى مى فرماييد. كمك هاى مالى سلطنت طلبان به كام تان شيرين آمده است . كه عكس هاى مكش مرگ ماى رضا پالانى را منتشر مى كنيد. به قول ترك لر ، بو سايتين توپودا سيزين توپالاقيدا سيزين ... در جايي كه پاى فارس هاى نژاد پرست آنجا باشد. اميدى به راستى و درستى و عدالت نيست ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دروغ سأزى و جعل از هنر سلطنت طلبان مطرود و منفور بوده و هست. از قبر كوروش هخامنشى كشته شده در آزربايجان شمالى فعلى و سربريدن او به دست آنا تؤمروس . و دفن شدن بي نام و نشان او. و جعل آرامگاه سردار مقدوني إسكندر ، به نام مقبره كوروش ، جعل كردن نام من كه كارى ندارد. اگر با جعل تاريخي توانستيد در ايران بمانيد. با اين جعليات تان هم خواهيد توانست بر حكومت دوباره بر كوير هاى يزد و كرمان بر گرديد. تكليف ، آزربايجان جنوبى و عربستان ، و كردستان و بلوچستان و گيلان روشن است. همه اين ملت ها زخمى عميق از نظام پادشاهى پالانى ها ( پهلوى ها) بر دل دارند.سلطنت طلب يعنى سواك ، سلطنت طلب يعنى كشتار ١٧ شهريور و زنان و كودكان بي گناه ، سلطنت طلب يعنى كشتار ملت ترك آزربايجان و كتابسوزى در تبريز.سلطنت طلب يعنى كشتار انقلابيون جنگل به رهبرى ميرزا كوچك خان ، سلطنت طلب يعنى عامل استعمار انگليس و آمريكا ، سلطنت طلب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب شاهزاده آدرس غلط گرفته اند با باج دادن به اقلیتها و قومیتهای مهاجر نمی تواند به حکومت برسد. ایشان گویا بی خبر است که اگر رشادتهای مردم خراسان و اصفهان نبود ایرانی نبود که بخواهد در ان سلطنت کند. در جنگ ایران و عراق 50 درصد شهدای جنگ تنها از سه استان خراسان و تهران و اصفهان هستند. تمام سه و نیم استان آذری زبان به اندازه اصفهان شاید هم کمتر در جنگ شهید داده اند. بلوچها 50 شهید ندارند!! اما این شاهزاده شما ورد زبانش کرد و بلوچ و آذری و قومیتهاست؟ تمام مفاخر ما فارس هستند تمام میراث فرهنگی ما به زبان فارسی است. ترک قزلباش در زمان صفویه از آسیای صغیر به آذربایجان و ایران آمده و زبان فارسی و مذهب سنی آنها را به زور شمشیر و تجاوز عوض کرده. کرد و بلوچ ریشه ای در تاریخ ایران ندارند هر زمان فرصت کنند بدنبال تجزیه سرزمنیهایی هستند که در گذشته ازایران غصب کرده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بدینگونه از همۀ آنانی که در زیر نوشتۀ کوتاه من در بالا، کامنت گذاشتند و دیدگاه های خود را گفتند سپاسگزاری می کنم، هم از مخالفان نوشته ام و هم از موافقان آن!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوشبختی و رضابت چقدر ساده است در این جهان پر طلاطم .
فقط کنار بت هود ایستادن .
برای چه کسانی ولی ؟
افسوس ...............................................................

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شعبان بی مخ مدرن همین است! همانطور که سيستم استبدادی در ایران در دور باطل افتاده، نمايندگان فکری و فیزیکی سيستم هم تکرار ميشوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قادی عزیز این پسر شجاع کجا بود؟ ازکجا پیداش کردی؟ ماشالله این آقا رضا مثل شیره ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته بعضی ها حقشان است.
میگویند.آدم دانا بااشاره -آدم نادان باکتک.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام. جناب کیانوش رشیدی، نوشتید: "برپایۀ قانون اساسی سال 1285 و متمم آن، شاهزاده رضا پهلوی یگانه وارث پادشاهی در ایران بوده و می باشد" (پایان نقل قول).
مطابق با همان "قانونی" که به آن اعتقاد دارید و از آن یاد کردید و بر پایه اصل 36 متمم همان قانون اساسی مشروطه، تصویب شده به مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری (1285 شمسی)، به هیج عنوان اطلاق لفظ شاهزاده به شخص رضا پهلوی صحیح نیست! طبق همین اصل قانون خودتان، ایشان همه چیز میتوانند باشند، به جز شاهزاده!
مطابق با اصل 36 متمم قانون اساسی مشروطه (تصویب شده به تاریخ 1285 هجری شمسی):
اصل سی و ششم - سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بی ادب چون گردکان برگنبداست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استخوان لو!

ایران گلوبال" اینجا" ی تو نیست که تو در باره اش تصمیم بگیری!
هرگاه "ایران گلوبال" آنجای تو شد، در این باره سخن بگو!
من یکی برای "آنجایت"(در دوران کنونی) پشیزی هم قائل نمی شوم.
فهمیدی استخوان لو؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استخان لو!
جوش نزن!
عکس استخان را بزار!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رشیدی قادی ! اینجا نه آلبوم خصوصی شما ست و نه دیوار خانه تان که عکسهای ستارههای سینمایی مورد علاقه ات را گذاشته ای . اگر هر کس این کار را بکند چه وضعی پیش می آید ؟ مجاهدین عکسهای مریم و مسعود . چالنگی عکسهای ایلشان را . یاسین اهوازی عکسهای شیخ خزئل و جاسم مسعوددی . جمال عکسهای بارزانی پدر و پسر را .تجزیه طلبان ترک عکسهای نظربایف و اردغان و علی زینب اوف . اصلاحطلبان عکسهای موسوی و خالخالی و کهرودی ..... لوایی عکسهای پدر و مادر و کمال مصطفی آتا ........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رامسر_شعبان_پاسبان
جعفر_صادق
شهبند_
موسِ چو ره بئیر آقا "خ.غ"!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه فرض کن آذربایجان هیچ منابعی ندارد اما به عنوان بخشی از ایران در تمام منابع ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب سهم دارد. ما راضی نیستیم این سهم ما برای بیگانه هزینه شود حالا چه برای اشغالگران مهاجرنمای افغانی و عراقی که وطن را به دشمن فروخته اند و به ایران فرار کرده اند و هیچ در بند بازگشت هم نیستند چه صرف این هزینه ها در عراق و سوریه و فلسیطین ولبنان.
بنده خودم فقط برای یک پاسپورت و خروج از کشور از اردبیل به مرز افغانستان فرستاده شدم برای سربازی. بهترین دوستانم در سربازی را افغانها کشتند در حالیکه همان زمان و نیز امروز چند میلیون مفت خور افغانی( و نیز عراقی) سالهاست در تهران و شیراز و مشهد و اصفهان و سایر شهرهای فارسهای بی ... اتراق کرده اند و شکم و زیر شکم را با بودجه ما آباد می کنند و از امکاناتی چند برابر ما در این روستای اطراف اردبیل بهره مند هستند و از سربازی هم معاف

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رامسر!!!!!!_شعبان_ پاسبان همسایۀ ما بود!!!

شما چه هنگامی نقاشی می کردید؟
چند سال پیش؟
آن هنگام که "مهماندار" هواپیمای "آریانا" فرزند شما را برد؟

"جعفر" چه تی یه ؟
"شهبند" شونی هنوز رامسر!!!!جان؟
اتا سسکه خجالت بکش آقا "خ.غ"!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رامسر!!!!!!_شعبان_ پاسبان همسایۀ ما یود!!!

شما چه هنگامی نقاشی می کردید؟
چند سال پیش؟
آن هنگام که "مهماندار" هواپیمای "آریانا" فرزند شما را برد؟

"جعفر" چه تی یه ؟
"شهبند" شونی هنوز رامسر!!!!جان؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه عکس زیبایی ازاستاد هنرمند کیانوش رشیدی قادی و شاهزاده رضا پهلوی. امیدوارم همیشه خنده بر لبانتان جاری باشد. درود بر شما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به حسن جداری برخورده است،
چون در بارۀ جنایات "پول پوت" و "ینگ ساری" نوشتم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
موضع شما در باره تجزیه طلبان آذری راسیست ضد ایرانی در این سایت چیست ؟
1. شما پیرو رضا پهلوی هستی /2. شما خواهان ابدیت اسرائیل هستی . 3. شما خواهان تمامیت ارضی ایران هستید ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-آقای بهمن موحدی بامدادن من به این نوشته آخری شماعلاوه براینکه باداشتن چندمورد تندروی مثبت دادم ،ازشمادرخواست میشود متن های خودراباروحیه آرام وبادلایل ومنطقی وبدون هتاکی نوشته تامقبولترواقع شود.
مقاله وجواب خوبی به این آقای قادی که تزلزل افکاردارد،بود.
کسی که درنوجوانی طرفداریک تفکروپس ازسفارش کاردریک موسسه طرفداریک تفکروکشورشود،وپس ازکمک آنهادرخروج بایک عکس گرفتن درکناریکی دیگرطرفدارآن شودوامکان داردپس ازآمدن یک حکومت فاشیستی دیگرطرفدارآن شود.
ویامثل افرادی باپول گرفتن ازعربستان طرفدارآن ویابایک سفربه اسراییل ویاشرکت درجشن تولدملکه طرفدارآن شود،چه توقعی ازاوبایدداشت؟
بگذاریدباامکاناتی که بزگوارعزیزتوکلی دراختیارهمه گذاشته تعدادی تفکرپارانویدی خودرانشان دهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلو اغلی اوغلان اغلن

اگر دنبال اصلیت مردم افغانستان میگردی یک نگاه به این سایت رسمی جمهوری اذربایجان بیانداز :
افغانستان = تورکستان جنوبی:

https://turkistanjenubi.wordpress.com/category/تورکستان-جنوبی/

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبريك به گردانندگان ايران گلوبال . هر نظر منفى كه مى دهيم ، دو نظر مثبت به نفع سلطنت طلبان افزوده مى شود. سلطنت طلبان و رژيم فارس آخوندى و فرقه رجوى ، جايي در بين ملت ترك آزربايجان جنوبى و اعراب و بلوچ و كرد و گيلاني ندارند. چونكه قاتل پدران ما و نسل ما و زبان و فرهنگ و هستى ما هستند. اين شما و آن هم كوير هاى يزد و كرمان ، برويدً با هم آنجا ، رهبرى رجوى و پادشاهي رضا پهلوى و هر گروه و دسته فارس نژاد پرست ديگر را باهم حلوا حلوا كنيد..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در کامنتی که یک ساعت پیش به ایران گلوبال فرستادم، کلمه فاصله ، اشتباها فاسله تایپ شده که با معذرت خواهی از خوانندگان گرامی، بدین وسیله تصحیح میشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب قمشلو
این منابع اذربایجان که خرج بقیه مشود کجا هستند چند تا هستند
لطف کنید این منابع اذربایجان را در یک مقاله در ایرانگلوبال به ما نشان بدهید مختصات میزان و درامد انها
لطف کنید این منابع اذربایجان را در یک مقاله در ایرانگلوبال به ما نشان بدهید مختصات میزان و درامد انها
لطف کنید این منابع اذربایجان را در یک مقاله در ایرانگلوبال به ما نشان بدهید مختصات میزان و درامد انها
لطف کنید این منابع اذربایجان را در یک مقاله در ایرانگلوبال به ما نشان بدهید مختصات میزان و درامد انها
لطف کنید این منابع اذربایجان را در یک مقاله در ایرانگلوبال به ما نشان بدهید مختصات میزان و درامد انها
لطف کنید این منابع اذربایجان را در یک مقاله در ایرانگلوبال به ما نشان بدهید مختصات میزان و درامد انها
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(ادامه نظر)
...شرایط ضعیف جنبش کمونیستی حکومت آخوندهای ضد کمونیست را بر سر کار آورند ، از شگردهای امپریالیستهای باتجربه بود. شاه که آلت دست نشانده ای بیش نبود به این تصمیم اربابان خود گردن نهاد . سلطنت طلبان تلاش می کنند این بی عملی و آشفتگی شاه را ناشی از بیماری وی و داروهایی که می خورده جلوه دهند، نظامی که با چند تا قرص آسپیرین درهم بریزد بهتر است درهم بریزد. عده ای از سلطنت طلبان که استفاده از این استدلال را مسخره و مایۀ آبروریزی می دانند، بی عملی شاه را "مهربانی" وی و نفرتش از خونریزی جلوه می دهند !!! این عدم شناسائی ماهیت انقلاب سال 57 و نقش ارتجاع جهانی ، عده ای را که به میکروبها و ویروس هایی آلوده شده اند ، به نتایج آوری رسانده است که به تدریج باید از سلطنت طلبان دفاع کنند و بر گذشته خویش تف لعنت و توبه بیاندازند!!!
باری ، 38 سال از انقلاب گذشته است اما مبارزه مردم برای تحقق
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کیانوش رشیدی قادی
این را بدان که بنده ضد یهود نیستم؛ ولی به رژیم اشغالگر اسرائیل دشنام داده ام و می دهم و خواهم داد. در آن سرزمین هم فلسطینی ها حق حیات دارند و هم اسرائیلی ها، رژیم اسرائیل باید از مناطق اشغالی فلسطینیان عقب نشینی کند و شهرک سازی ها را متوقف کند و به قطعنامه های سازمان ملل احترام بگذارد و آنرا اجرا کند و در راه تشکیل کشور مستقل فلسطینی سنگ اندازی نکند. بنده به هیچ وجه خواهان نابودی کشور اسرائیل هم نیستم، ولی معلوم نیست شما روی چه حسابی بنده را ضد یهود معرفی کردی، معلوم نیست!!!
کیانوش رشیدی می گوید در پی کودتای ارتجاع سرخ! و سیاه در بهمن 1357 رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی بر میهن ما چیره شد؛ اما این حقیقت تاریخی را نمی گوید که در کودتای ننگین 28 مرداد 32 در پی همکاری ارتجاع سلطنتی و ارتجاع سیاه مذهبی و با دستور و همکاری امپریالیسم آمریکا و انگلیس، دولت ملی مصدق سرنگون شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای قادی . مردم ایران قدری با مردم کامبوج فرق دارند .
در آنجا در بازار ، کباب عقرب و مار و لاک پشت و موش صحرایی و سوسمار و سوپ لانه و مدفوع پرستو و خفاش میفروشند و مردم می خرند و می خورند .
در عراق و شام هم وهابی و سلفی ها اعلان خلیفه کردند .
این مثال های عامیانه قهوه خانه ای را در شمال ایران رشتی ها شابد قبول کنند .
آخوند ها می گفتند کمونیست یعنی خدا نیست .
واقعا هواداران نظام شاهنشاهی چقدر نبوغ سیاسی دارند .!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رشیدی شما که به طالبان افغانستان احترام نمی گذارید نژاد پرستید نیستید اما اگر کسی بگوید افغانستان طبق آمار و اطلاعات رسمی کشوری عقب مانده از نظر تمام شاخصهای فرهنگی و اقتصادی و بهداشتی است می شود نژادپرست؟
افغانستان یکی از عقب مانده ترین کشورها با پایین ترین نرخ باسوادی در جهان است،
افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است که بیشتر این مواد از ایران ترانزیت می شود و یکی دو میلیون ایرانی از جمله تعداد زیادی از جوانهای ترک آذری ما را گرفتار بلای اعتیاد کرده اند. هزاران سرباز مرزبان ایران را قاچاقچیهای افغان در مرز در سالهای گذشته شهید کرده اند همین الان هفته ای چند سرباز مرزبان ما را می کشند که در بی خبری دفنشان می کنند و روزی نیست که خبری جرم و جنایت و تجاوز گروهی از این اشغالگران ایران در رسانه ها منتشر نشود.
سالهاست به اسم مهاجر ایران را اشغال کرده اند و با خود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاهزاده ما بیا که دل تنگ شده
حیله های دشمن همه بیرنگ شده
این چند نفری که میدهند جر خود را
سالهاست همه مایه یک ننگ شده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این سلطنت طلبان دو آتشه، در دنیای واقعیت ها زندگی نمی کنند.آنها هنوز قبول ندارند که دوران سالطنت و شاهنشاهی در ایران مدتهاست به پایان رسیده و بهیچ وجه امکان احیای سلطه خاندان پهلوی وجود ندارد. در 22 بهمن سال 1357 انقلاب سهمگینی به عمر منحوس حکومت مطلقه شاه پایان داد و بساط نظام سلطنتی را برای همیشه برچید. راستی ثمره حکومت شاهان پهلوی جز استبداد و ترور و اختناق و فقر و فلاکت و بی خانمانی توده های زحمتکش چه چیز دیگری بوده است" همین خودکامگی رژیم وابسته شاه ، زمینه را برای سر کار آمدن حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی فراهم ساخت. در تمام دوران حکومت شاه ، در حالیکه کارگران و توده های محروم و زحمتکش، مدام در چنگال فقر و ستمدیدگی گرفتار بودند، شخص شاه و دیگر وابستگان نظام سلطنتی کاری جز ثروت اندوزی و چپاول بی پروای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب قادی .
مگر نقاشی های کودکانه کوبیستی گروتسک خودرا در اینترنت قرار ندادی ؟
آیا اینها نقش روان درمانی دارند ؟
من خودم در نقاشی از رنگها برای بشاشیت خود استفاده میکردم در چند سال پیش که زبانم صفر بود .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مسئول دشنام!
یکبار دیگر بخوان آنچه نوشتی!
خودت حالیت شد؟
من کجا نوشتم هنرمندم، نقاشم، کولاژکارم و مونتاژ می کنم؟
اگر به گوش شما این چیزها رسید، بدانید که بیهوده به گوشتان خورد!
من هیچگاه و در هیچ جا در بارۀ خودم چنین صفاتی ننوشتم. اگر ماموران امام زمان به گوش شما این چیزها را رسانده اند و شما باور کردید، این گناه خودتان است.
اما:
من از دولت اسراییل بعنوان تنها دولت دمکراتیک در خاورمیانه و نزدیک حمایت کرده و حمایت می کنم. حماس، فتح، جبهۀ دمکراتیک وابسته به دارودستۀ نایف حواتمه و...را گروه های اسلامی-تروریستی می دانم.
امیدوارم خیالتان راحت شده باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مثل اینکه پدر بزرگ این شازده تعقود فرمودند بقانون اساسی 1285 . بحکم روند حرکت طبیعی تاریخ اگر رضا خان با دستور انگلیس علیه مشروطه قیام نمیکرد و باز بدستور انگلیس شیخ فضل الله نوری بحکم و توسط آخوند های نجف کشته نمی شد در آن زمان ما یک دولت و تابع قانون اساسی مشروطه یک دولت آخوندی زیر نظر مجلس داشتیم که نیاز بسال 57 نبودیم . تاریخ داشت مسیر خودشو میرفت که ناگهان یک پارازیت و اخلال کننده وارد شد و خاندانی که هر دو پادشاه! قلابی اش که با کودتا آمدند و با اوردنگی مردم رفتنند کشور را باینجا کشادند . طبق قانون تاریخ دیده نشده سلسه پادشاهی که سرنگون شد دیگه بر نگشته که نوبت به این شازده برسه .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تصحیح یک یادداشت من:
احترام من به آزادی بیان در هر زمینه و برای همه، دال بر احترام من به عقاید آنها نیست. برای نمونه:
من به عقاید خمینی ضد زن و ضد ایرانی، اسلام (با همۀ شاخه هایش)، داعش، طالبان، مجاهدین و...احترام نمی گذارم و تا زنده ام احترام هم نخواهم گذاشت.

کیانوش رشیدی قادی
دهم شهریورماه سال 7038 میترایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توجه فرمایید!!
توجه فرمایید!!
کسی که خود را "بهمن موحدی" می خواند، داد و هوار به راه انداخته است که "خلق ایران احتیاج به قیم و آقا بالا سر و پادشاه ندارد"!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کیانوش قادی ! نه چپ بودنت چپ درست بوده و نه ولیعهد دوستی ات . هوادار حزب توده و ولیعهد بودن نشان میدهد که شما فاقد استعداد سیاسی بودن هستید . همانطور که خودرا هنرمند و نقاش و کولاژ و مونتاژ کار میدانید . و از اسرائیل حمایت میکنید . از چه خانواده ای برخاستید که اینهمه خوشبین و راضی .... هستید ؟
در میان سیاسیون و چپها ،کینه طبقاتی و خشم انسانی و اخلاق انساندوستی عوامل مهمی برای نقد و نظر هستند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی، من در ایران زندگی میکنم و نمیتوانم عکس خود را نشان دهم. شما که در خارج از ایران هستی، چرا عکست را نشان نمیدهی؟! چرا با پرچم استالینی کامنت میگذاری؟! کمونیسم برای همیشه نابود شد و جایی در آینده ایران ندارد! تو خودت عنصر نفوذی مجاهدین هستی و در فیسبوک هم با نام دیگر در جهت حمایت از مجاهدین فعال هستی. فکر نکن ما نمیفهمیم. مجاهدین خلق، منفور مردم شریف ایران هستند. این را در مغزت فرو کن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول کامنتها، لطفا نگاهی به پاراگراف آخر کامنت بهمن موحدی بیندازید! چرا اجازه میدهید این مجاهد خلق سینه چاک رجوی به خاندان شریف پهلوی توهین کند؟! چرا این عنصر نفوذی مجاهدین با آن ستاره سرخ استالینی دروغین، هر چه به دهانش می آید میگوید و برخوردی هم نمیبیند؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
احترام من به آزادی بیان در هر زمینه ها و برای همه، دال بر احترام من به عقاید آنها نیست. برای نمونه:
من به عقاید خمینی ضد زن و ضد ایرانی، اسلام (با همۀ شاخه هایش)، داعش، طالبان، مجاهدین و...احترام نمی گذارم و تا زنده ام احترام هم نخواهم گذاشت.

کیانوش رشیدی قادی
دهم شهریورماه سال 7038 میترایی
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش رشیدی قادی چون جوابی ندارد که بدهد بیهوده بهانه می آورد و به اسم مستعار خوانندگان این تارنما بند کرده است. یکی نیست به این سلطنت طلب بگوید که مگر همۀ خوانندگان ایران گلوبال در خارج از کشور هستند تا بتوانند با اسم حقیقی خود نظر بدهند! بسیاری از خوانندگان این تارنما در داخل ایران هستند و نمی توانند با اسم حقیقی خود نظر بدهند و سلطنت طلبی مثل کیانوش رشیدی قادی این موضوع را درک نمی کند و آنرا بهانه ای کرده است برای پاسخ ندادن.
کیانوش رشیدی بداند خلق ایران احتیاج به قیم و آقا بالا سر و پادشاه ندارد، ما احتیاج به شاه و شاهزاده نداریم. من نمی دانم این سلطنت طلبان با چه جرئتی از بازگشت دوبارۀ استبداد سلطنتی در ایران سخن می گویند. چه کسی به اینان اجازه داده است که این رضا پهلوی را به عنوان پادشاه آینده ایران معرفی کنند. خلق ایران در انقلاب ضد سلطنتی سال 57 برای همیشه به سیستم حکومتی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رشیدی قادی فرض را بر این گذاریم که فردا این شاهزاده مورد علاقه شما فوت کرد آیا جانشینی برای ایشان در نظر دارید ؟ و یا اینکه بعد از مرگ این شاهزاده مورد علاقه شما رضا پهلوی دیگر مسئله خاتمه پیدا خواهد کرد ؟ و یک سوال دیگر آیا در آینده کسی غیر از خانواده پهلوی میتواند کاندید شاهنشاهی شود یا نه ؟
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بر اساس سنت دیرینه, ملکه دولت بریطانیا را دولت من خطاب می کند که تعارفی بیش نیست و متن سخنانش را قانونا دولت منتخب مردم می نویسد و او تنها آنرا می خواند. در واقع سکرتر دولت است و فقط آبروداری می کنند!!!
البته این بدین معنا نیست که ملکه قدرت سیاسی ندارد و یک شهروند عادیست. او بدلیل ثروت فراوان, دارای قدرت سیاسی محدودی نیز هست لکن در حد ثروتمندان دیگر. سلطنت او بدون مخالفت نیست و یک جریان سیاسی قوی ضد سلطنت در میان مردم وجود دارد که رهبر حزب کارگر فعلی یکی از آنهاست. آنها بدرستی معتقدند مونارکیسم نمادی از دوران فئودالیسم و توحش است. اصل عدالت اینست که کسی نباید با قاشق طلائی در دهان متولد شود بلکه با رقابت در شرائط برابر باید انرا کسب کند.
یکی از عللی که برخی با برکناری ملکه انگلیس مخالفند وجود توریستهائیست که برای دیدن مراسم اشرافیگری به بریطانیا سفر کرده تولید درآمد میکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این منفی هایی که به این مقاله داده میشود، کار بهمن موحدی و ع.ب.تورک اوغلی است. تورک اوغلی پیرمرد، کامنتهایش پر از غلط املایی است و حتی بلد نیست حرف بزند! چطور ممکن است 11 تا مثبت بخورد؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی!
نوشتید:
"اگردرانگلیس ویاجای دیگراین نوع سیستم وجودداردفقط یک شخص نمادین وبی اراده دراموراست."
برای اینکه بگویم دیدگاه شما در این باره نادرست است، شما را به سخنان سالیانۀ همین ملکۀ انگلستان رجوع می دهم که می گوید:"دولت من..." این کار را باید انجام دهد،
"دولت من..." این بودجه را تصویب می کند،
"دولت من..." ....
و الی آخر!
و هرگاه فراموش نکنیم که اتفاقا ملکه الیزابت کسی است که بی اراده نیست و در همۀ مسایل انگلستان و بریتانیا و جهان بطور مستقیم دخالت می کند. اگر تاریخ را نمی دانید، اندکی بخوانید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر کیانوش رشیدی قادی، درود بر شاهزاده رضا پهلوی، مرگ بر جمهوری اسلامی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب 2 کیانوش!!!

نخست اینکه همه چیز و همه کس در حال گردش است. همه چیز و همه کس از بین نمی روند. چرخ تاریخ یکی از همه چیز و همه کس است و در حال گردش، در غیر اینصورت "چرخ" نمی شد.
دو دیگر اینکه اگر شما می خواهید و دلتان خواست بخندید، حق شماست، هیچ کس به شما نمایندگی خلایق را اعطاء ننمود. بدین خاطر به نمایندگی از"خلایق" سخن نگویید! شما حق دارید تنها دیدگاه خودتان را بگویید غیر از اینکه از دیدگاه حقوقی ثابت کنید شما نمایندۀ خلایق هستید....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی!
آیا می توانید توضیح دهید:"حتی مردم افغانستان" به چه معناست؟
یعنی اینکه "مردم افغانستان" نادان هستند؟
پایین تر از شما هستند؟
آیا این دیدگاه شما در بارۀ "مردم افغانستان"!!! بغایت نژادپرستانه نیست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب 2 کیانوش!!!
هرگاه با اسم ورسم آمدید و زیر نام مستعار ار من پرسش نکردید، به همۀّ پرسش هایتان در حد توانم پاسخ خواهم داد.
اما من هیچگاه ادعا نکردم. من آنچه بود را گفتم . یا اینکه شما نمی دانید "ادعا" یعنی چه!!! پس بیشتر بخوانید تا بدانید "ادعا" یعنی چه!
برای اینکه دل شما را نشکنم، می افزایم:
من از فروردین سال 1358 رسما عضو حزب توده شدم و در شهریور سال 1373 با نوشتن نامه ای به هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی این حزب، از "آن" بیرون آمدم. پیشتر از 1358 هوادار بودم.
این را نیز بدانید، حزب توده، برای اینکه در سال 1358 افرادی همانند مرا و به شکل استثناء به عضویت خود در آورد، متممی به اساسنامۀ خود افزود که بر پایۀ آن افراد زیر هژده سال هم می توانستند عضو این حزب شوند.
من هیچگاه سلطنت طلب نبوده و سلطنت طلب نیستم. من خواهان پادشاهی در ایران هستم. درک این موضوع برای شما دشوار است، گناه من نیست!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من بنظرشمااحترام میگذارم.معتقدم هیچ کس رانبایدبخاطرخواستش تقبیح کرد.ولی آقای قادی آیافکرنمی کنی دیگردوران شاه وشاه بازی تمام شده است؟
اگرتوجه کنی حتی مردم افغانستان هم دیگرتحمل شاه وشاهبازی راندارند.
اگرشاه رامردم درصورت همه پرسی ویارفراندوم بخواهند،بازحرفی نیست.
شاه وازاین نمونه راباورکن مردم تحمل نخواهندکرد.مگراینکه بازهم ازتوپ وتانک وزندان وقتل عام بهره جویندو
جهان متمدن ومردم عاقل وباسواد این نوع بازی هاراکنارگذاشته اند.
اگردرانگلیس ویاجای دیگراین نوع سیستم وجودداردفقط یک شخص نمادین وبی اراده دراموراست.
درکشورعقب نگه داشته شده جای این حرف نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من چند بار اینجا راجع به ادعای کمونیست بودن شما در اوایل انقلاب سوال کردم که کیانوش دوم، کمنت های مرا حذف کرد . گویا ایشان می خواست مانع شود که شما شاهزاده دوست شمالی ادعا کرده بودید که چند روزی چپ بوده اید .
من هنوز این ادعای شما را از عجایب تاریخ روشنفکری ایران میدانم و آنرا باور نمی کنم مگر اینکه عکسی با بیژن یا مسعود یا امیرپرویز یا اشرف یا نورالدین یا خسرو یا کرامت گرفته باشید .
شما گوشت و پوست تان سلطنت طلب است و بوده .
چرخ تاریخ به عقب باز نمی گردد . اگر کسی خواهان نظام فئودالی یا برده داری شود ، خلائق به ریش او خواهد خندید .