توهم نژاد آریائی ایرانیان(2)

تنها نتیجه منطقی که میتوان از تحلیل تیره های ژنتیکی و مقایسه شاخه مادری و پدری مناطق تحت سلطه آریائیها گرفت, واقعیت انکار ناپذیر تهاجم سبعانه آنها و کشتار مردان و تجاوز سیستماتیک به زنان می باشد. بر خلاف روایت تاریخ رسمی دبیرستانی ایران, چیزی به نام مهاجرت قبیله های صلحخوی آریائی متمدن, همراه با زن و فرزند و احشام در کار نبوده و آنچه اتفاق افتاده, هجوم وحشیانه مردان جنگجوی خونخوار همراه با کشتار و تخریب و تجاوز به زنان در مناطق شرق ایران, هند و آسیای مرکزی بوده است.

لینک قسمت اول مقاله:

http://iranglobal.info/node/55380

توهم نژاد آریائی ایرانیان(2)

همانگونه که دربخش اول نوشتار بیان شد, با استناد به  گستره هاپلوگروپهای YDNA,   تنها درصد کمی از اعقاب پدری مردم فلات ایران به تیره ژنتیکی آریائی می رسد. در این قسمت از مقاله با تحلیل  و لحاظ کردن  mt-DNA جده مادری, همین درصد قابل اغماض  نیز بشدت کاهش یافته و حتی در برخی مناطق به نصف تقلیل پیدا خواهد کرد . یافته های اکثر مطالعات mt-DNA مادری محافل معتبر غربی علم ژنتیک در مناطق همسایه ایران , نشان از تنوع  و گوناگونی فراوان آنها در مقایسه با YDNA  پدری دارد و بالنتیجه فرکانس اکثر آنها بسیار پائین می باشد. هرچند اختلاف میزان گستره  تیره های ژنتیکی mt-DNA باندازه  تیره های ژنتیکی YDNA فاحش نیستند و لیکن تفاوتها درشمال و جنوب فلات ایران, همچنین در شرق و غرب کویرها همچنان قابل ملاحظه است. احتمالا یکی از دلائل تنوع mt-DNA, جنگها ی اقوام بر سر تصاحب زنان همدیگر بوده که تا چند صد  سال پیش امری عادی بشمار می رفت. زنان جوان قوم شکست خورده  فی الواقع بخشی از غنیمت جنگی محسوب می شدند و  سر از حرمسراهای قوم فاتح در می اوردند, در حالیکه مردان یا کشته می شدند و یا مجبور به بردگی در حصر می گردیدند. نتایج مطالعات مختلف بررسی اعقاب تیره ژنتیکی مادری مردمان منطقه نشان می دهد که اعقاب مادری  اکثریت قریب به اتفاق ساکنین کنونی فلات ایران, نزدیک به 50,000 سال تفاوت ژنتیکی با mt-DNA مادری  هر دو شاخه  آریائی  دارند.  توماس کیویسیلد Toomas Kivisild  دانشمند علم ژنتیک و استاد دانشگاه مشهور کمبریج انگلستان و تیم 20 نفره اش پس از سالها  کارتحقیقاتی  در شمال هند , دریافتند که  mt-DNA هفتادو پنج درصد زنان از  انواع مختلف هاپلو گروپهای Mو U می باشند که در جدول ژنتیکی تفاوت زمانی 50,000 ساله با زادگاه اولیه آریائیها دارند. از 25 درصد باقیمانده, 10 درصد خاور میانه ای , 10 درصد ازگونه های ژنتیکی  شرق آسیا  و 5 درصد آسیای مرکزی تعلق دارند.  اولین سوالی که ذهن را بخود مشغول می دارد, تضاد آشکار mt-DNA مادری  کاملا بومی  با  YDNA پدری که تا 72 درصد  آریائی –آوراسیائی هستند  می باشد.  تنها نتیجه منطقی  که میتوان از تحلیل تیره های ژنتیکی و مقایسه شاخه مادری و پدری مناطق تحت سلطه آریائیها گرفت,  واقعیت انکار ناپذیر تهاجم سبعانه آنها  و کشتار مردان و تجاوز سیستماتیک به زنان می باشد. بر خلاف روایت تاریخ رسمی دبیرستانی ایران, چیزی به نام مهاجرت قبیله های صلحخوی آریائی متمدن, همراه با زن و فرزند و احشام در کار نبوده و آنچه اتفاق افتاده, هجوم وحشیانه مردان جنگجوی خونخوار,  همراه با کشتار و تخریب و تجاوز به زنان در مناطق  شرق ایران, هند و آسیای مرکزی  بوده است. منابع مذهبی هند تهاجم  اقوام آریائی به تمدن کرانه های رودخانه سند و دره هندوش  حدود 1500 سال پیش از مسیح را, به تفصیل در کتب خود ثبت کرده اند. لایه های خاکستر معابد و منازل, تعداد بسیار زیاد جمجمه های شکسته  متعلق به زمان حمله , گسستگی فرهنگی با تمدن   پیش از حمله,  شکی در صحت روایات قساوت آریائیها باقی نگذاشته  ولیکن پیشرفت علم ژنتیک و کشف تفاوت فاحش تیره ژنتیکی میتوکوندری و y کروموزومی  در مناطق تحت سلطه آنان, به درک عمق فاجعه نسل کشی کمک فراوانی خواهد کرد.  باستانشناسان سیستم تبعیض آمیز کاستی هندو را, ارمغان آریائیهای مهاجم میدانند چرا که با فرهنگ پیش از نسل کشی هند اصلا همخوانی ندارد.

فولک برگمنFolke Bergman , باستانشناس سوئدی در سال 1934 حدود 200  جسد مومیائی متعلق به 2000 سال پیش از میلاد ترکهای اویغور را کشف کرد که تعدادی از آنها دارای موهای روشن اروپائی بودند. 7 جسد  با موهای خرمائی, در سال 2010  برای آزمایش DNA انتخاب شدند. جد پدری همه مردان مو خرمائی بدون استثنا  آریائی, اما  جده  های مادری  آنها  به یکی از 4 هاپلو گروپ محلی تعلق داشتند. با توجه به اینکه نزدیک به 50 درصد جمعیت اویغور از تیره ژنتیکی YDNA آریائی می باشند,  میتوان نتیجه گرفت که مردان اویغور همانند دیگر ملل آسیای میانه و هند  توسط آریائیهای مهاجم قتل عام شده و زنان مورد تجاوز قرار گرفته بودند. داستان در مورد مغولها حتی هولناکتر است.   تعلق 84 درصدی  مغولها به YDNA آریائی(از هردو موتاسیون R1a و R1b)  و وجود درصد ناچیز mt_DNA  آریائی الاصل, بیانگر عمق وحشیگری آریائیها در زمان تسخیر سرزمینشان می باشد. بعبارت دیگر مغولها از نظر اعقاب پدری از آریائی ترین ملل ساکن کره زمین هستند. بنظر می رسد  وارد دورانی شده ایم که با تکمیل بانکهای YDNA و mt-DNA راه  برای بازنویسی تاریخ عاری از پیرایه های نژادپرستانه باز خواهد شد. بمرور شاهد افشای ابعاد هولناک و انکار ناپذیر هجوم سبعانه آریائیها به منطقه خواهیم بود و حباب دروغین فرهنگ والای آریائی برای همیشه خواهد ترکید و آریا پرستان ایرانی سرانجام تسلیم تاریخ راستین خواهند شد.

تصویر کودکان بلوند اویغور

 

تصویر کودکان بلوند مغول

 

بر اساس نتیجه تحقیقات ازمایشگاهی, بمنظور بررسی تفاوتها و  و اشتراکات  mt-DNA ترکان آزربایجانی, ترکان قشقائی و  فارسها که بتاریخ نوامبر 2013 در  مجله علمی پلوس (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0080673,) منتشر شده است,  پراکندگی هاپلو گروپهای مختلف mt-DNA فلات ایران بالغ بر 20 نوع با بیش از 80 زیر مجموعه با فرکانسهای پائین می باشد.  طبق داده های بدست آمده, گسست های  زمانی بعضا ده هزار ساله در اکثر تیره های ژنتیکی ترکهای آزربایجان و فارسها موجود است.  تفکیک هاپلوگروپها و جدول تنظیم شده زیر که عینا کپی شده است بررسی میزان کمی تفاوتها وهمگونیها را آسان نموده است.  با استخراج و احتساب درصد هاپلو گروپهای متفاوت و یا اختلاف میزان تعلق از جدول , میتوان گفت که  73  درصد آذربایجانیها  تیره ژنتیکی مادری متفاوتی  با فارسها دارند و در مواردی ده ها هزار سال گسست ژنتیکی  دیده می شود. ( اگر جدول خوانا نیست دوستان میتوانند در سایت پلوس آنرا مشاهده و حتی مقاله را با فرمت  PDF  دانلود نمایند)

از آنجائیکه اکثریت بزرک متخصصین علم ژنتیک, هاپلو گروپ مادری  W  را متعلق به زنان آریائی میدانند,  فرکنس 5 درصدی حضور آن درمیان ملت فارس نشان از درصد بسیار پایین تیره آریائی با اعقاب مادری دارد که باگستره 35 درصدی  اعقاب پدری آریائی  در شرق ایران همخوانی ندارد. از نتایج  آزمایشگاهی جالب این مطالعه عدم وجود حتی یک مورد تیره آریائی با جده مادری در آزربایجان می باشد. این نتایج به معنای رد کامل تئوری انتساب ترکان ازربایجانی به آریائیها ست چرا که گسست های mt-DNA بسیار بیشتر از 4 هزار سال که مبدا ورود آریائیان مهاجم است می باشد.  

 

رژیم اسلامی-شووینیستی ایران, پس از نتایج ناخواسته و شوک آور اولین دسته بندی هاپلو گروپهای YDNA در ایران, از دکتر شرفیان بناب باردیگر خواست که DNA قبرستانی را تبیین نماید تا شاید بتواند  آب رفته را  به جوی باز گرداند. ایشان با آنالیز YDNA قبور 10000 ساله  اطراف بناب آزربایجان و  مقایسه آن با مشخصات ژنتیکی ساکنین فعلی منطقه, دریافت که آنها دقیقا اعقاب اهالی امروزی منطقه هستند. نتایج تحقیقات جدید نه تنها کمکی به تاریخ رسمی نکرد بلکه تاریخ نژادپرستانه ایرانی را در بحرانی دیگر غوطه ور ساخت. اما از آنجائیکه ترک عادت موجب مرض است جعل دیگری توسط محافل شبه علمی ایران بلافصله جایگزین شد با این مضمون که گویا مهاجرت آریائیها از ایران به اروپا  بوده نه بالعکس!!!! خود آقای  اشرفیان بناب نیز (ای بسا مصلحتی ) این لاطائلات را مطرح کرد درحالیکه یافته هایش در واقع با تحقیقات جهانی همخوانی داشت و  تاییدی برتسلط رتتیره های ژنتیکی  G2 و J2  در آزربایجان بود که متفاوت با شرق و جنوب ایران بوده و غیر آریائیست. آنتروپولوژیستها معتقدند  اجداد پدری آریائیها, سرخپوستان و قبایل اندونزیائی از شاخه های  تیره ژنتیکی P1 بوده و بازماندگان دوران یخبندان 75000  سال پیش  مجمع الجزایر اندونزی هستند. امروزه ثابت شده است که موتاسیون  دو تیره آریائی یکی در شمال غرب اروپا و دیگری در اوکرائین فعلی صورت گرفته است . بنابر این مبدا موتاسیون تیره های اریائی نمی تواند  فلات ایران باشد.  لازم به توصیح است که همانند این بخش مقاله, من در قسمت اول نوشتار تماما از منابع اروپائی استفاده کرده و تنها اشاره  ای به تحقیقات اقای دکتر بناب داشتم لکن برخی از کاربران آگاهانه کامنتها را به سمت و سوی بدوبیراه به ایشان بردند تا اصل مطلب را گم کنند. اینبار نیز حاشیه ها را دور زده و تنها به نتیجه کار ایشان , که همسو با تحقیقات دانشمندان ژنتیک مطرح و موسسات معتبر غربی بود  اشاره کرده ام .  اینکه خود ایشان نتیجه را بهر دلیلی, رژیم پسند تفسیر کرده اند  فاقد اهمیت  و ارزش است. حتی داروین خدا باور نیز تفاسیر نادرستی از تحقیقاتش داشت  که احدی به انها حتی اشاره هم نمی کند. از جمله اینکه او معتقد بود مردان متکامل تر تر از زنان هستند بعبارتی دیگر زنان  چیزی مابین مردان و میمونها می باشند و هنوز بطور کامل تکامل نیافته اند!!! . اکثر دانشمندان ناخواسته بر علیه باورهای خود عمل کرده اند . شاید آقای بناب نیز یکی از آنهاست.

 

تکمیل و گسترش روزافزون بانک های DNA مردمان جهان, راه را برای تاریخ نویسی دقیق و علمی  باز خواهد کرد. با استناد به این داده ها تاریخ سیاسی و مصلحتی خود به تاریخ خواهد پیوست و پرده از آنچه بر اجداد بشر رفته کنار خواهد رفت. از آنجائیکه نتیجه درمان بیماران افراد تیره های ژنتیکی گوناگون, نسبت  به داروهای درمانی و معالجات موجود  متفاوت است, ایندیویدوالیزه کردن معالجات پزشکی,  در آینده نزدیک روش جدید معالجه بسیاری از بیماریها خواهد بود. شیوه های درمانی جدید متناسب با کدهای ژنتیکی بیمار به همه گیر شدن صدور شناسنامه ژنتیکی منجر گردیده و فرصتی استثنائی برای مورخین و آنتروپولوژیستها فراهم خواهد ساخت تا  سلاح جعل تاریخ برای پیشبرد  مقاصد سیاسی را  برای همیشه از نژادپرستان بستانند. در آینده ای نه چندان دور شاهد نابودی کامل تاریخ  شبه علمی که بکمک اسطوره ها ئی از نوع شاهنامه  و پیرایش آن از طریق  پنهان سازی برخی و برجسته کردن بعضی دیگر از روایات  سفرنامه های دوران جهل و ظلمت خواهیم بود.

 

اخیرا روشنفکران اولترا ناسیونالیست ایرانی, در یک پوست اندازی جدید, بجای نژاد آریائی از تعلقشان به فرهنگ و تمدن آریائی داد سخن سر می دهند . بعبارت دیگر خود را وارثان فرهبگی اریائیها می نامند. اینان فرهنگ انسان مدار کنونی غرب را که نتیجه انقلاب صنعتی و فروپاشی تدریجی زیر بنائی و روبنائی فرهنگ فئودالی-مذهبی بوده  و  در خلال پروسه ای تکاملی طی مبارزه جانانه چند صد ساله مردم اروپا  -که هنوز هم ادامه دارد- حاصل شده است را "فرهنگ آریائی"!!!!  می نامند. بدین ترتیب  افکار مندرس خود را که  بر اندیشه های تماما فئودالیستی بنا شده بزعم خود رنگ و جلای تجدد  می مالند!!!  از نتایج این توهم و خود فریبیست که سیستم  دولت-ملت پی ریزی شده توسط حضرات که  بر پایه جعل و جهل و خشونت و اعمال سیاست نسل کشی فرهنگی ملل غیر فارس , استوار بوده , در لجنزار کهریزکی-اسلامی-ایرانی به گل نشسته است.

 

لازم میدانم یکبار دیگر تاکید کنم که غرض از نگارش این مقاله تحقیقاتی -که با استناد به آخرین آمار ترکیب ژنتیکی مردمان منطقه صورت گرفته است -ارائه قرائت قرن بیست ویکمی ازمفهوم عرق و نژاد و دعوت خوانندگان  به تامل در تقسیم بندیهای موهومی نژادیست که در یکصد سال اخیر سدی در مسیر رشد فرهنگی, علمی و اقتصادی مردم بوده و زخم های عمیق و خطرناکی  در بخشهائی از جامعه ایجاد کرده است. مرز جمعی انسانهای امروز با زبان مشترک, اسطوره های یکسان, موطن مشخص و با لایه های هویتی همگون,  یک تقسیم بندی کاملا فرهنگیست نه نژادی.  برای تعامل با دنیای پیرامون و حفاظت از منافع جمعی بخصوص در منطقه عقب مانده خاورمیانه , پر رنگ سازی توهم نژاد یکسان, تاکید بر دین مشترک  و برخورد نوستالجیک بیمارگونه با گذشته های دور, در خدمت تداوم نسل کشی ها و باز تولید جنایات جنگیست. آنالیز بانکهای های DNA مردم جهان ثابت می سازد که  منشاهمه انسانهای کره خاکی یکیست بعبارت دیگر همه از یک نژاد واحد هستیم و نتیجتا کلمه نژاد با معنی متعارف آن در زبان فارسی, نیازمند بروز (آپدیت) سازیست. تمامی شواهد علمی دال بر اینست که مبدا مهاجرت تمامی انسانهای کره خاکی از شاخ آفریقا  و از یک  منشا نژادی واحد است. اما گسست های منتج از موتاسیون, تقدم و تاخر زمانی در هجرت به حجاز, موجب تفاوتهای ژنتیکی  در طی دهها هزارسال گردیده است. البته این به هیچ عنوان به معنای برتری یک تیره بر تیره ژنتیکی دیگر نیست وتفاوتها  تنها محدود به  فرق فرهنگی و ظواهر فیزیکی می گردد  که خود بدلیل قانون انتخاب طبیعی محیط زیست, هجومهای اقوام همسایه , جنگهای خون آلود برای بقا, مهاجرتها و غیره می باشد . انسان قرن 21 با التزام قانونی و عملی به کنوانسیون جهانی حقوق بشر, همه انسانهای روی زمین را فارغ از اعتقادات, رنگ پوست, جنسیت, موقعیت اجتماعی و غیره از نظر حقوقی همطرازخود فرض کرده و تعلق به تیره ژنتیکی خاص را نه مزیتی بحساب می آورد و نه موجب سرافکنگی می پندارد. 

 

 دیرنج مین ائللی - 27 سپتامبر 2016

 

 

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همین فاکتورهایی هم که میگی در بین ایرانیها بسیار متنوعه .استخوانبندی و لب و چشم همه یک جوره؟ حتی جنس موها ممکنه فرق کنه .در یک خانواده تفاوتهای زیادی بین بچه ها ممکنه مشاهده بشه .بعد هم اینها تحقیقات ژنتیکی هست که جد پدری و مادری رو تعیین می کنه.شما می فرمایی غلطه؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بلوند بودن نشانه آریایی بودن نیست.
دهها فاکتور فیزیکی از استخوان بندی پیکر تا فرم چهره تا نوع حدقه و فرم چشمها تا استخوان بینی تا نوع لبها و فرم چانه و جمجمه و پیشانی و آرایش و ردیف دندانها و ...... در تشخیص نژاد به کار میره این فاکتورها به اضافه توانایی های علم ژنتیک.
یک مغول بور یک مغوله نه آریایی هرچیزی هم که باشه یک آریایی نبست چون هزار و یک فاکتورش با آریایی هماهنگی نداره!
یک ایغور بور یک ایغوره نه آریایی چون هزار و یک فاکتورش با آریایی هماهنگی نداره!

در ضمن تحقیقات زنتیک و باستانشاناسی دکتر مازیار اشرفی بناب ثابت کرد که آریایی ها هیچ وقت به ایران مهاجرت نکردند و آریایی ها بومیان اصیل ایران بودند که از حدود یازده هزار سال پیش در ایران میزیستند و اگر مهاجرتی از جانب آریایی ها رخ داده باشه از ایران به طرف اروپا رفتنذد نه برعکس!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر از هزار نقطه ایران، صد نفر جمع کنند و بیاورند به طور اتفاقی، در ورزشگاه صد هزار نفری آزادی تهران، همگی نیمه عریان، بدون کلام واسادند و بعد ناظرانی از چهار گوشه جهان بایندف بگویند اکثریت اینها کدام از ، اریایی، یا مغول یا عرب .. هستند، شرط می بیندم هیچ کس نخواهد توانست بگوید! بجز اینکه می گیود ای بابا این ها یک عمده ادم سرسیاه و سبزه رو و دماغ دراز هستند!
دقیقا مشخصات ایرانی همین است. این هاپ گروپ و کسرشعر ول کنید. بیش 90 ایرانی ها- علی رغم اقدامت ضد ایارنی استبداد مذهبی- جشن نوروز گرامی میدارندو سیزده به در مروند حتی شده تا دم پارک خانه! همین یک نکته کافی است که ثابت کند ما ایرانی هستیم. ارایی و مغول عرب هر چه بودند نژاد نبودند، یحتمل اقوامی کوچنده بودند و زدند و خوردند و رفتن. البته چون داستان اریایی ها نازیها بهانه سرکوب مردم سرمایه دارن یهود کردند، هنوز داستانش داغ نگه داشتند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به سعید, آریائی ئی ها جرعت نمیکردند به مغولستان و توران حمله کنند و فقط یک بار حمله کردند و سر شاهشان را در آنجا بریده شده گذاشتند و فرار کردند. حتما خوانده اید که آنا تومروز ملکه تورک سر کورش را برید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما اگر نگاهی به تاریخ نه چندان دور بیاندازید متوجه می شوید این مغولها و تاتار بودند که به خاورمیانه و ایران حمله کردند و آریایی ها به مغولستان حمله نبردند و مغولها به زنان تجاوز می کردند و نسلی که تولید می شد از پدری مغولی بود همچنین بعد از آمدن حکومت صفوی ها به کمک تاتارها که همان مغول بودند باز در ایران جنایت صورت گرفت بلکه بزرگترین جنایات صورت گرفت آنها نه تنها به زنها بلکه به مردها نیز تجاوز می کردند این دزده و غارتگران نسلی بسیار بزرگ در ایران از خود برجای گذاشتن و افراد زیادی از ایرانی که می توانستند به هند و عثمانی و حتی آفریقا مهاجرت کردند و این مغولها و تاتار بودند که از خود نسلی در ایران برجای گذاشتند اگر در بین ایرانی ها ومغولها تشابه هست سببش اینه و این نیست که ایرانی ها آریایی نیستن شما می توانید روی اجسادی که تاریخ مرگشان قدیمی تر است را آزمایش کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای با نام توهم مغولزارده:
شما یک پانکرد ژنتیک سربر هستی و داری بین ترک و فارس تفرقه میندازی تا مقوله بیشترین گروهک ایرانستیز پانکرد را در مسائل درگیری بین ترک و فارس پنهان کنی،
خجالت بکشید و ژن های تروریسم و خیانت جو و ایرانستیز خود را درست نمایید.
شما آبروی آریایی بودن رو بردید با تروریسم پانکردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از جناب دیرنج مین ائللی که خوشبختانه به سوال آقای A, پاسخ دادند و توصیه درست ایشان که بهتر است سایتی را که به سلامتش اطمینان ندارید باز نکنید و از سایت های مشکوک احتراز نمائید. بسیاری از سایت ها مانند گوگل و فیس بوک رسما اعلان مینمایند که کوکی های آنها جهت مقاصد تبلیغاتی و کسب درآمد, فعالیت های کاربران را تعقیب مینمایند و کسی اهمیتی نمیدهد و گرنه گوگل و فیس بوک ورشکست میشدند. حملات سایتهای اسپای ور و غیره نیز معمولا توسط برنامه های ضد آنها سد میشوند.
برنامه های سیاسی دولتی وغیر دولتی نیز بسیار فراوان و چنان پیچیده میباشند که حتی خود دولت ها نیز از کشف آنها عاجزند - نمونه آن انتخابات اخیر آمریکا - و شکی نیست که جمهوری اسلامی هم از چنین قابلیت هایی برخوردار است که احتمالا کشف آنها بسیار مشکل است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممنونیتله جناب من ائللی.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای A,
ورود به هر سایتی همانند ملحق شدن به یک مرکز است و ارتباطات دوطرفه است. سایتی را که بازدید می کنید قادر است ویروس, تروجن و یا هر بدافزار دیگری را از طریق پورتهای باز ارتباطاتی در کامپیوتر شما install کند. بسیاری از بد افزارها adware هستند که میخواهند بدانند چه کالاهائی را آنلاین می خرید و یا به چه چیزی علاقه دارید تا بتوانند آگهی های ارسالی را بر اساس ان تنظیم کنند. این بد افزارها چون در سطح وسیع پخش می شوند دیر یازود شناسائی شده و توسط پرنامه های بروز شده ضد جاسوس بلوکه می شوند. اما حکومتهای دیکتاتوری این جاسوسها را با هدف گرفتن افراد یا گروه خاص مانند ترغیب انها به بازید از سایت بخصوص, ارسال می کنند و چون در سطح محدودی پخش می شود و واگیردار نیست, هرگز شناسائی نمی شوند و نتیجتا برنامه های آنتی اسپای هم بلوکه اش نمی کنند. بدین ترتیب کامپیوتر شما دائما تخلیه اطلاعاتی می شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من خوشبختانه معمولا به نظرات موافقان و مخالفان کامنت که با علامت های مثبت و منفی نشان داده میشود توجهی ندارم. در رابطه با کامنت جناب تعجب! متوجه شدم که کامنت جناب دیرنج مین ائللی که خلق را از " باز کردن سایتهای پیشنهادی با اکستنشن های ir. از جانب کامنت گذاران " منع فرموده بودند ۸ علامت موافق و ۲ علامت مخالف و کامنت من که در خواست ذکر منبع چنین گزارشی کرده بودم - که هنوز جوابی نرسیده است - درست ۸ علامت مخالف و ۰ علامت موافق گرفته است.

مشابها در کامنتی که از فقدان ذکر منبع اصلی موضوع مقاله جناب لوایی گله کرده بودم تا کنون ۲ علامت مخالف و ۱ علامت موافق گرفته است. یعنی لابد نظر دهندگان با نویسندگان موافقند که این ادا اطوارهای غیر لازم! در مرام ما نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تعجب جان تو ترکها را چی فرض کردی . اینها فرق فعال ملی و مامور اطلاعات و پان ایرانیست را ندیده تشخیص می دهند. این دونفر "چادی و قمشلو" هر دو تاشون یکی هستند که هی میگن افغانی را آزربایجان راه ندادیم یا به بلوچ ها توهین می کنند اینها اصلا ترک نیستند ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فعالان قومی دروغی
کامنت ترکی بنام قمشلو که صاف و ساده از جدایی گفته و حتی صادقانه مسیری که برای رسیدن به این هدف طی کرده و می کنند را بیان کرده قاعدتا باید با استقبال کامنت گزاران منسوب به ترک مواجه شود اما الان که این کامنت را می نویسم تنها 2 مثبت و 16 منفی گرفته است در حالیکه کامنتهای دیرینج و آنتی و ناظر و دیگر به اصطلاح فعالاان قومی که تم نفرت پراکنی قومی در کامنت آنها بالاست با استقبال بالا مواجه شده و بالای 20 مثبت گرفته است! اگر اینها ترک هستند چرا به کامنت قمشلو که آخر آرزوی فعالان به اصطلاح ملی ترک آذری را گفته تنها دو مثبت داده اند در مقابل 16 منفی؟! همینطور کامنتهای بشریت حیران که خیلی عجله برای تغییر دارد! و تقریبا هر چه این فعالان به اصطلاح قومی می خواهند دودستی به آنها عرضه کرده از فدرالیسم و حتی همه پرسی جدایی! اما باز هم می بینیم کامنتهای او تنها یک یا دو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب به پیروز,
با تشکر از اطلاعات, خیر بنده در جریان نیستم و زمانی که میخوانم " و به قول همان مولوى فاسد و شهوتران و جاهل ؛" باور میکنم که این گفته از ایشان است. به احتمال زیاد خیلی های دیگر هم صافی را نمی شناسند و برای درک این کنایه مانند من احتیاج به دیلماج و مترجم دارند که بجای نویسنده, رفع ابهام بنمایند, آن هم در پای مقاله ای دیگر. با تشکر و امتنان مجدد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از هر 20 تا کامنت که من نوشتم یکی رو هم منتشر نکردید واقعا که برای شما متاسف ام اون چند تا درباره زالی را هم با اعتراض منتشر کردید ترجمه و لینک و بقیه عکس های من درباره جعلیات این مقاله که دیگه هیچی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینجا معلوم شودف عمدتا مخالف من هستم. هم پان اریایی ها و هم پان تورگها... چون از معدود کسانی هستم فقط به نژاد انسانی عقیده دارم. ظاهر انسانها ملاک قضاوت نیست. زبان ملیت نمی اورد. ولی معتقدم ایرانی و اریایی یک معنی میدهد. لقب بیش از 5 هزرا ساله است که اجداد پیوندی/التصاقی زمان ما یعنی سومری-عیلامی-مردمان تمدن جیرفت و شهر سوخته و ارته به سرزمین ما دادند. انها "آر/عیل" و تلفظ های مابه با پسوندهای ران/لان/لام بعنوان سرزمین بلندی ها به سرزمین اجدامی مان داند. بعدها هندوایرانی ها و سامی ها و ترک زبان هم امدند هر چند اندک بودند ولی چوون قدرت سیاسی داشتند زبانشان بر ما تحمیل کردند. تورک و فارس اجداشان در اصل سومری و عیلمی زبان بود. ما عمدتا الز نسل سومری ها و عیلامی ها هستیم. سبزه رو بودنمان همین است. اندکی مو-چشم روشن هستیم شاید دو درصد از بقای تیره نوردیک است. یک درصدی هم چشم بادامی از بقایای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینجا هر که بگویم فارسی زبانم و غیر آن، هیچ سندی نمیتواند بگوید مگر از رو یمتن کسی اخساس کن راست می گویم. من تا حاییکه میداندانم جد اندر جدم فارسی صخبت می کردند و به زحمت عربی می فهمم ولی انگللیسی بیشتر چون شغلم کامپیوتر و گرافیگ در خدا چار کلاس دانشگاه است. 29 سال پیش از زمانی کتاب های نژادشناسی می خاندم بعد دنیا اینترنت، گمان می کردم نژاد اریایی وجود دارد.
باور کنید این قدر از مان رضاه دیکتاتور گفتند المانی ها با یک نژا هستند، عده ای باور کردند ما هم نزاد المانی های هستیم! نه ما ایرانی از یک ملت هستیم و نژاد فقط یکی است و آن هم انسان. به نظرم انوش راوید حرفهایش به واقعیت نزدیکتر است تا غیاث ابادی خودفروخته یا پورپیرار ضد ایرانی عرب پرست. استاد فریدون جنیدی هم دلش خوشش است با شهنامه
ولی من می گویم به تورک های اذری و کوردهای واقعی ایرانی اند و نه آن تروریست بارزانی و اوجلان که کارشان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انگار توی باغ نیستی. استاد لوایی به آخوند صافی ایراد گرفته. این سخن از صافی است و در مقاله ی استاد به کنایه چنین اشاره شده است. لطفن در جریان مسائل روز باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیرنج مین ائللی بئی لطفا در این باره سایتهای ویروس دار بیشتر توضیح دهید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این به خودی خود ممکن است اشکالی نداشته باشد اما وقتی در ادامه ی بحث فقط در مورد نوشابه حرف بزند یا در اقدامی مضحک فیلم دزدان دریایی کاراییب را توصیف کند انوقت رسوایی ببار می اورد
2.. موضوعی در رابطه با علم شیمی در بحث قرار میگیرد فراری که اصولا در این باره صاحب نظر نیست اما هماره خود را صاحب نظر در هر موضوعی حس میکند و لزوما گویا باید وارد بحث شود به اعلام اینکه روزی در امریکا زندگی میکرده و یکبار هم با دوستش سری به دانشگاهی در میشیگان زده میخواهد دیگران را کیش دهد و مات کند در حالیکه وقتی تحقیق به عمل اید معلوم میشود ساکن میدان خراسان است و هنوز تا انتهای خیابان طیب هم نرفته تا چه برسد به نازی اباد !!!
3 . نهایتا شخص فراری خود شروع به تخریب بحث میکند که اینجا نیز برای جلو گیری از لاپوشانی شکست ( به زعم خود ) است در دنیای مجازی اینکار به شیوه های مختلف انجام میگیرد . که یکی از راهای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دیرنج مین ائللی,
نمیدانم منظور شما از با اکستنشن های ار. کامنت من است یا خیر. بهر حال با تشکر از این هشدار, باز کردن این سایت صدمه ای به کامپیوتر من نزده است و در جستجوی اینترنت به چنین موضوعی بر نخوردم. لطفا اگر ممکن است لینک های به این مطلب را مرقوم بفرمائید. ضمنا جهت آنکه احتیاجی به باز کردن این سایت نباشد عین مطلب این لینک را در اینجا میآورم و از درازی نقل مطلب عذر میخواهم.

فرار به جلو و شناخت مکانیسم های ان

برگفته از سایت www.noandishaan.com
فرار به جلو معمولا از سوی کسانی به اجرا در میاید که اصولا قصد بحث ندارند و یا در بحث بدنبال یک دیالوگ مفید نیستند بلکه در پی کوبیدن و شکست طرف دیگر یا اطراف دخیل در بحث هستند . شخصی که به جلو فرار میکند ( که در این مقاله فراری نامیده میشود )اصولا بنیه ی بحث ندارد نکاتی سطحی اموخته است و به بیخ و بن قضایا هیچ اشرافی ندارد .
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان -علی الخصوص کاربران داخل کشور- باز کردن سایتهای پیشنهادی با اکستنشن های ir. از جانب کامنت گذاران , می تواند موجب تخلیه اطلاعاتی کامپیوترتان گردد. برنامه ضد جاسوسی و یا ضد ویروس شما قادر به تشخیص تروجن آطلاعات ایران نخواهد بود چرا که واگیردار نیستند و تنها برای بدام انداختن مخالفین طراحی شده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه جناب توکلی,
در تقسیم بندی بعضی از کامنت ها, یک نکته را فراموش کردم. روان درمانی یکی از بی درد سرترین مشاغل است بشرطی که روان درمان, صبر و حوصله داشته باشد. در این حرفه, بیمار را بر تختی راحت در اتاقی ساکت و محیطی آرام دراز میکنند و اجازه میدهند آنچه میخواهد دل تنگش بگوید و خود به خیالات و یا کار خود مشغول میشوند. مزد این کار ساعتی ست و بیمار پس از یکی دوساعت که عقده ها را موقتا خالی کرد پس از تعیین وقت ملاقات بعدی مرخص میشود. ایران گلوبال و بعضی نشریات دیگر این خدمت را مجانی انجام میدهند و همیشه هشت شان گرو شش است. بگمانم اگر ساعت درمان از حد معینی تجاوز کرد, بیماران باید حق الزحمه این درمان را بپردازند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بهمن موحدی(بامدادان),
گمان میکردم فرار به جلو یعنی شخصی که در حال فرار است, پیشا پیش خلق فریاد میزند که بگیر, بگیر. با گشتی در اینترنت توصیف کامل آن یافته شد که که آئینه ای حقیقت نماست و شامل خیلی ها میشود.

http://webswan.ir/post/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به عنصر طرفدار رژیم ....
تو طرفدار رژیم کثیف جمهوری اسلامی هستی و طبیعی هم هست اینگونه علیه هموطنان شریف و شجاع کرد ما لجن پراکنی کنی.
خلق کرد ایران هیچ گاه خواهان تجزیۀ ایران نبوده و نیستند و همواره خواهان خودمختاری بوده اند.
زنده باد خلق کرد ایران
درود بر رزمندگان کرد(پژاک و کومله و حزب دمکرات کردستان ایران)
مرگ بر رژیم پلید جمهوری اسلامی
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به peerooz
برای اینکه در دوران پس از سرنگونی رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی ، در ایران سنگ روی سنگ باقی بماند و ایران یوگسلاویزه نشود و جنگ داخلی و قومی نشود و ترک آذری ، کرد ، فارس ، عرب خوزستانی و لر به جان هم نیفتند و برادرکُشی نشود و منافع امپریالیسم غرب و رژیم اسرائیل تامین نشود، باید گوش این تجزیه طلبان راسیست پان ترک و پان عرب را کشید و دم آنها را برید و آنها را به جایی فرستاد که عرب نی بیندازد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به قول آن " شهوتران قونیه ای و همدم تبریزی او " " چشم باز و گوش باز و این عمی ؟ ". آیا میشود چشم باز باشد و نبیند و گوش باز باشد و نشنود؟ آیا تا مصیبت نزدیکتر نیاید آنرا نمی بینیم؟ در عرض پانزده سال گذشته بیش از ۱,۰۰۰,۰۰ نفر دور و بر ما در افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و بحرین و یمن و مصر و تونس و لبنان و لیبی و سودان غیره کشته و میلیون ها نفر بی خانمان و فراری و پناهنده گردیده و در سوریه و یمن و لیبی سنگ روی سنگ باقی نمانده است. در این مناطق عرب با عرب, شیعه با سنی, کرد با ترک , عرب با کرد و همه با هم علنا میجنگند تا منافع غرب و امنیت اسرائیل تامین شود. آیا این افرادی که مرتب و مکرر با شعار های " راسیست " و " نژاد پرست " و " پان " و غیره بهم می تازند, میدا نند چه میکنند و یا نمیدانند چه میکنند؟ سوال اینست. آیا جز مامور و یا جاهل بودن شقی دیگر وجود دارد؟ آیا این هیاهو مجال آنرا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توهم مغولزارده:
شما یک پانکرد ژنتیک سربر هستی و داری بین ترک و فارس تفرقه میندازی تا مقوله بیشترین گروهک ایرانستیز پانکرد را در مسائل درگیری بین ترک و فارس پنهان کنی،
خجالت بکشید و ژن های تروریسم و خیانت جو و ایرانستیز خود را درست نمایید.
شما آبروی آریایی بودن رو بردید با تروریسم پانکردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من آریایی چه گلی به سر دنیا زدم که تو عزیز ترک زده باشی این مقالات بیشتر به نفع پانکردیسم تروریستی هست که دیر یا زود به دنبال سربری من و تو برنامه دارد،از آذربایجانیها انتظار بیشتر از اینها داریم.میدانم که بعضا سخنان نژادپرستانه برخی دلتان را آزرده اما شما در ایران نه گروهک تروریستی دارید و نه خیانتی در کارنامه شماست.

بعضااین کل کلهای نژادی بین برخی در فضای مجازی توسط ارتشهای سایبری مثل پانکرد ها و پژاک و کومله مدیریت میشود و مراقب این موضوع باشید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بشریت حیران:
کامنت"ناظر" را بخوان و بدان دربرابر دشمنان تورک نرمش و عقب نشینی و لی لی به لا لا گذاشتن چه نتیجه ای دارد
این ها هرگز با فارس که هیچ با بقیه اقوام غیر تورک هم دوستی ندارند و نخواهند داشت
یاد ات باشد هیچ کس از عقب نشینی در برابر دشمن تا کنون چیزی به دست نیاورده اگر قرار بود با گفتگو مسائل سیاسی و کشوری حل شود فلسطینی ها الان بعد 70 سال گفتگو اواره نبودنند ما مرده شما زنده اگر تا 700 سال دیگه کشورشان را پس گرفتند
لااقل برای خون ملیون ها جوان ایرانی ارزش قائل باش که برای هرپ وجب از این خاک دادند و اینقدر راحت ان را به اجنبی(تورک و کولی کورد و پشتون بلوچ و.. واگذار نکن
اگر بیضه زاغ ظلمت سرشت /نهی زیر طاوس باغ بهشت
به هنگام ان بیضه پروردنش /زانجیر جنت دهی ارزنش
دهی ابش از چشمه سلسبیل / در ان بیضه دم دهد جبرئیل
شود عاقبت بیضه زاغ .زاغ/ برد رنج بیهوده طاوس باغ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نژاد آریایی توهم است ولی اینهمه جرم و جنایت کرده! اگر واقعی بود ببین چه می کرد! طبق مقاله بافته شده توسط این جناب دیرینج آریاییها به آسیای میانه و هند و حتی تا مغولستان لشکر کشی خونبار کرده اند و به زنها تجاوز کرده اند و باعث شده اند نصف مغولها و اویغورها ژن آریایی ( که طبق تیتر مقاله توهمی است) داشته باشند. اما پای این آریاییها به آذربایجان باز نشده و اینها از 10 هزار سال پیش تا الان ترک خالص مانده اند! جالبه عربها هم که از شمال افریقا تا مرزهای چین را فتح کردند نیز گذرشان به آذربایجان نرسیده است و در نتیجه باز هم نژاد ترک 10 هزار ساله در آذربایجان همچنان دست نخورده باقی مانده و نخبگانی چون این جناب دیرینج تحویل جامعه بشری داده! که برای دادن چهارتا فحش و بد و بیرا به خود زحمت کپی پیست چند پاراگراف از اینبر و آنبر می دهد.
واقعا زندگی برای یک ترک چقدر ساده و بسیط است. اتفاقا رمز موفقیت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" توهم نژاد آریائی و لاستیک‌های پنجر شده اقتصاد رقابت پذیر آن "" جمهور آزربایجان در اقتصاد رقابت پذیر، رتبه ۳۷ را احراز می‌کند و این آریائیان رتبه ۷۶ را، تاجیکستان نیز رتبه ۷۷ را کسب می‌کند، از همه مهمتر، رتبه بندی اعراب در اقتصاد رقابت پذیر، مو را بر تن‌ این آریائیان راست خواهد کرد، امارات متحده عربی‌، رتبه ۱۶ را، بین کانادا و بلژیک کسب می‌کند، قطر رتبه ۱۸ و عربستان رتبه ۲۹ را کسب میکنند، ترکیه رتبه ۵۵ و قزاقستان رتبه ۵۳ را میگیرند و پاکستان، همزبان این آریائیان، رتبه ۱۲۲ را می‌گیرد.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
- تجزیه طلبان پان ترک (موسوم به حرکت ملی آذربایجان جنوبی) موجودات نژاد پرستی هستند که به هیچ چیز جز منافع و قدرت نژادی پان ترکیستی فکر نمی کنند.
- تجزیه طلبان پان ترک در بین مردم واپوزیسیون تفرقه افکنی می کنند و به رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی بزرگترین خدمتها را می کنند.
- تجزیه طلبان پان ترک ، توهین و اعمال خشونت و سیاه نمایی علیه هویت ایرانی می کنند بعد خود را به موش مردگی زده و مظلوم نمایی می کنند که در ایران از جانب فارس ها به آنها ظلم شده!!!
- تجزیه طلبان پان ترک با اقوام ایرانی مانند فارس ها ، کردها ، لرها و گیلک ها و سیستانی ها ، سرِ ستیز دارند.
- تجزیه طلبان پانترک ، نژاد پرستانی هستند که به مبارزین و نیروهای اپوزیسیون حمله می کنند و با وزارت اطلاعات بدنام رژیم و سپاه پاسداران ضد خلقی رابطه دارند.
- تجزیه طلبان پان ترک از هر فرصتی برای از بین بردن و ضربه زدن به
-

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از گفتارعناصری مثل آقای "بشریت حیران" به وضوح روشن است که پانفارسیسم در مقابل حقایق روشن و پژوهش های مستند علمی، سخت به هراس افتاده است. آنقدر به هراس افتاده که گوئی بقول خودشان مزه پرانی و هوس گفتن جوکهای شیرین تورکی یادشان رفته است. آنقدر به هراس افتاده اند که با تئوریهای من در آوردی، ساختار و جمله بندیهای زبانهای التصاقی و انفصالی را بکلی قره قاطی میکنند. انگار یادشان رفته بقول خودشان نژاد برتر آریائی یزد و کرمان با آن قدهای کشیده و بلند بالا، چشمان آبی، و موی بولند شان آقای جهان هستند! و گویا از نظرشان همه باید به نژادشان به رنگ روشن پوستشان احترام بگذارند. موقعی که از راه میرسند بقول خودشان جهت احترام، همه باید ازجا بلند شوند. تا بقول خودشان حق برتری نژادی شان ادا شود. گویا ایشان بقول خودشان یادشان رفته تمام فرهنگ و تمدن و اختراعات، و پیشرفت بشریت، از کشف ذرات اتم تا زاتئلیتهای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" ..........غرض از نگارش این مقاله تحقیقاتی.................. دعوت خوانندگان به تامل در تقسیم بندیهای موهومی نژادیست که در یکصد سال اخیر سدی در مسیر رشد فرهنگی, علمی و اقتصادی مردم بوده و زخم های عمیق و خطرناکی در بخشهائی از جامعه ایجاد کرده است.". پایان نقل قول از مقاله.

بقول شخصی که جناب لوایی او را " شهوتران و عیاش و نادان و جاهل و خرافه پرست و فاسد" میخوانند " گر بریزی بحر را در کوزه ای " و آنرا به خورد کسی مانند من بدهی که ظرفیت معده او در مقایسه با کوزه, همان میزان دریا و کوزه است نتیجه معلوم است. مسئله " ژنتیک " و کاربرد آن در" آنتروپولوژی " رشته ای مافوق تخصص و نسبتا تازه ایست که ماورای درک کسانی چون من میباشد که الفبای آنرا هم نمیدانیم و ممکن است آنچه گفته شده است را مانند فرمایشات " امام " در دوران انقلاب, وحی منزل بدانیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما فارس های بیچاره ضد سال داد می زنیم بابا نزاد ارایی نست / اما یان پان ترک های خامه مال علی اف و اتاورک و ادروغام به زور میخواندد بگن نزاداراییی است. ان حرام اقمه هیتالتر و نازی ارایا اسباب عوام فریبی ملت المان قرار ادند تا دق دلشان سر مطپپظلومان زحمن کش یهودی دراوردن. خالا المانی دست از این تئری کشیده ولی پات ترک کثافت ول کن نیست
اگر دو زار شعور درای میگم. ما ایارنوئی ها از فارس تا ترک از احداد سومری و درواویدی هستیم. ما توسط اقوام ماهجم شمالی ترکمن و ژرکمن زبانمان عوض شد ولی ا90 درصد همو.ن سومر یو دراویدی هستیم. خر نباشید. ترک باید زرنگ باشد فارس ئ ترک از از یک اجئداد هستند نامشان ایارنی است. ایارنی یعنی فلات نشین. نام کشورمان هم سومری است به ئمعنی سرزمین بلندی ها. یعنی سرزمکین کوهستان ا. خاک بر سرتان بجای اینکه متحد شوید اتبداد ملاو سپاهی برچینیدد تفرقه می فاکنید تا ملا وس پاهی دزد
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از شما آقای دکتر انزابی مونترال, بیشتر تصاویر و برخی از مطالب مقاله اول از سایت EUPEDIA.COM بر گرفته شده اند. بقیه تصاویر و مطالب از سایتهای مختلف ترجمه شده اند که خود شما هم با استفاده از موتور جستجو گر گوگل میتوانید براحتی آنها را پیدا کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیرنج مین ائللی قارداشیم اللریز آغریماسین. دستتان درد نکند هر دو مقالتان عالی بود من متعجبم چرا نژاد پرستان فارس یقه شما را گرفته اند اگر موافق این کار تحقیقی نیستند نظراتشان با سند و مدرک به مححققین این کار تحقیقی که غربی ها هستند به فرستند. دوست عزیز اگر لطف کنید منبع اصلی مقاله اولتان را هم بدهید ممنون می شوم که بنده در نوشتارهایم از هر دو مقاله شما استفاده خواهم کرد. حقایق را بنویسید نژاد پرستان نفس های آخرشان را می کشند. هرچه سفسطه بکنند بیشتر خودشان را افشا می کنند. با تشکر فراوان انزابی
در ضمن از اقای توکلی و همکاران غزیزشان صمیمانه تشکر می کنم انزابی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تورک،کورد، کرمانجی، لر، بختیاری، شمالی، جنوبی، همه انهایی فارسی زبان هستند، همگی فرزندان اجداد باستانی یعنی مردمان تمدن جیرفت-عیلام-سومر-سیکل-مارلیک-شهرسوخته.. ما هستند شادی یک چند درصدی در چند اخیر بعد از ظهور اسلام از جزیرالعرب یا ترکستان امدندف ولی انها هم بالخره با بومیان ایرانی اختلاط کردند. حتی کی نفر هم حتی همون شمالی نمیتواند ادعا کند از نطاد خالصی است اسمش هرچی هست. واقعیت اینست بعد عصر یخبندان بیشتر اجداد ما انسانها د رنمکیره شمالی از بین رفتن بجز اندکی د رحاشیه ابهای گرم مثل خلیج فارس. انها باز مهاجرت کردند به شما. حدود 7 هزار سال پیش تمدنی بوج.ود اوردند که ساحل مدیترانه تا هندوستان ادام داشت. زبانشان پیوندی بود از این زبان دو گروه هندواروپایی و التائیک بوجود امد. ارایی یعنی فلات نشین. معنی همین است و نه نژاد خالصی در کرا ست و نه سند این کشور قواله یم قوم چه فارس و چه ترک.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا من نام مستعار "بشریت حیران" انتخاب کردم. زمانی با غیاث ابادی و انوش رواید و فریدون جنیدی و داریو محمدی سره که واژه نامه پارسی مان بوجود اورد با سالها مشقت و شصت هزار لغت سره پارسی گرداورد با هزینه شخصی اش در دهه 1380 ...و چند نفر دیگر شدم.
ولی یک نکته دریافتم. پان فارس ها و پان اریایی ها اغلب یک خلوص نیت دارند می خواهند ایران امروز یک پارچه بماندف ولی دیدم همزبانان فارسم، راه اشتابه می روند، انها تمام سعی شان اینست ترک زبان بودن مردم اذربایجان زنجان و قشقایی و گرایلی و افشار شمال خراسان نادیده بگیرند. بعد با نظریات عجیب انوش رواید اشنا شدم. من د رنظریات انوش رواید هم مشکلاتی دیدم. ولی بعد بیست سال پی به مشکل اساسی بردم.
مشکل اساسی ما نبود دمکراسی است. چرا ایلات متحده یا سوئیس اسین همه بحث نژادی و اینکه کی از کدام تیره و تبار نیست. دمکراسی. همانی صادق زیبکلام می گیود. درد و گمشده ما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دیرینج مین ائلی با قبول 30 درصد عرب بودن (یهودی اصلا ازدواج خارج گروهی ندارند ) اذربایجانی ها نوشته ای:
دو هاپالو گروپ j1 j2 تقسیم شدند که اعراب به j1 , آسوریها, ارامیها و اسرائیلیها به j2 تعلق دارند
یکبار هم اگر با دقت به نقشه نگاه کنی هپلوگروپJ1در اذربایجان تا 40 درصد هست که به دلیل غالب بودن در ژنوتیپ های نزدیک به 60 درصد کل مردم اذربایجان دیده میشود و این هاپلوگروپ مال اصیل ترین اعراب میباشد
بعد خود شما در همین مقاله نوشتید
ازمایش های ژنتیک نشان میدهد مردم کنونی اذربایجان با مردم 10 هزار سال پیش این سرزمین هیچ فرقی ندارند
من اصلا کاری به هاپلو گروپ های مونگولوئید و ایرانید و ارمنی و هندی(از طریق کولی هایی با نام امروزی کوردها) در اذربایجان کاری ندارم تنها ارزش نوشته و مقاله شما را از نظر علمی و دانشی خوانندگان تشخیص خواهند داد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یکنفر تورک که اسلم ریگی ووو 30 تا اسم دیگه هم داری
لااقل سعی کن مشابه نویسی را کنار بگذاری ای اقای عضو سابق مجاهدین خلق اقای زنگانلی
همین کامنت را با همین نام یکبار دیگه با نام اصلی ات گذاشته بودی
در کامنت بعدی به فارسی توضیح بده چرا به جای بلوچی نویسی کامنت فارسی فرستادی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بشریت حیران بس کن
تورک ها در تمدن شریک بودنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به شما قول میدهم اگر تا به ابد هم در وصف تورکان مجیز بگویی اخر اش نتیجه همین هست که مشاهده میکنی
40 سالته ولی هیچی یاد نگرفتی حتی نمیتونی دوست و دشمن خودات را تشخیص بدی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب قمشلو خیلی تخیلات برات داشته
فکر کردی یک شب میخوابی و روز بعد در "عاظرلای قان" جنوبی مستقل بیدار میشوی
روزی که قرار باشه ان سرزمین برای ما نباشه طوری شخم میزنیم که ارزوی افغانستان شدن بکنید یک نگاه به سوریه بکن و عبرت بگیر ان جا هم مردم اش میخواستند سوریه مال ایران و علوی ها نباشه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تمام این زیر ساخت ها زیر پرچم ایران و برای کل ایران ساخته شده جدایی بی جنگ داخلی امکان پذیر نیست پس از این جنگ هم زیر ساختی تو منطقه براتون باقی نمی مونه شما می مونید و بچه های یتیم شده زیر ساخت های ویران و قدغن شدن زبان ترکی تو کل ایران و زیر پرچم ایران البته که مردم شیعه اذربایجان هرگز از یک حکومت شیعه منسجم جدا نمی شوند و مثل تو این قدر سطحی به این قضایا نگاه نمیکنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من یک مرد فارس 41 ساله ام. دانشگاه رفته و رشته ام البته گرافیک است ولی بیش از بیست مطالعه کرده ایم. جناب انوش رواید بهترین و منصفانه ترین نظریات در باره ارایی داده ولی من با او اختلاف دارم. التصاقی نوعی از زبان پیوندی است. ساختار فاعل-مفعولو فعل زبان ترکی ادری با فارسی دری یکی است. بیش نمی لغات هر دو زبان یکی است. ولی مردم فارس و اذری بیشترین شباهت دارند. ما فارس ها و ترک های ایارنی بالای 80 درصد از اجداد اولیه هستیم که از منطقه سینا عبور کردیمن در تمدن جی/جیروفت با هم بودیم با عیلامی و نقاط دیگر اختلاط گردیمن. ژن ما فارسها (+شمالی ها+لرها+بختیاریها+کردها) با ترکان اصیل ایارنی یعنی اذری و ساهسونو قشقایی در کل یکی است با التائیک های مغولی فرق دارد. چون ژن سیاه و زرد غالب است. به همین دللی علی رغم اینکه هزارها ایارنی اند به دللی اندکی ژن مغول چهره شان برگشته. زبان اولیه ما فاس ها و شما ترکها
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا یا خانم حیران,
بیشنهاد میکنم که شما بخش اول مقاله را مطالعه کنید, چرا که برخی از مطالبی که بیان میکنید به تفصیل همراه با تصاویر در این قسمت تشریح شده اند. پیشنهاد دوم اینست که بجای مراجعه به منابع بشدت آلوده فارسی به منابع اروپائی مراجعه کنید. فرهنگ سیاسی ایران و زبان حامل ان یعنی فارسی بگونه ایست که بی طرفانه قادر به برخورد با تاریخ و نژاد نیست. وانگهی هرگز دانشمندان مطرحی همانند داروین و دیگر اروپائیها نداشته که هرکدام با تحقیق و تفحص علمی خالص و بی طرفانه, موضوعاتی از این قبیل را بشکافند. ترجمه کار غربیها به فارسی نیز یبشدت ماساژ داده شده اند و یا اینکه مشمول تئوری توطئه گردیده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بشریت حیران ما ترکان همه زیرساختها برای رهایی را آماده کرده ایم . در آذربایجان اقامت مهاجر افغان و عراقی را ممنوع کردیم تا انسجام قومی مان حفظ شود و البته از شر تجاوز گله ای به نوامیسمان و بچه های دورگه و بی پدر و رها شده نیز در امان ماندیم. تمام صنایع زیربنایی را اندک اندک به تبریز و آذربایجان بردیم و الان تبریز صنعت پیشرفته دارد و ارومیه کشاورزی سطح بالا! با سدهایی که بر روی رودهای جاری به دریاچه ارومیه ساختیم. در حالیکه ولایت شما شعبه دوم افغانستان شده و امروز و فرداست والی از کابل برایتان بفرستند و زنانتان را مجبور کنند با روبنده و برقع به خیابانها بیایند. بیل زنی برو باغچه ویران خودت را بیل بزن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه مسئولین سایت ایران گلوبال!
همانگونه که قبلا به شما یاد اوری کردم ، باز هم به شما گوشزد میکنم که توسط سازمان اطلاعات سپاه ، یکی از ویروس های مخرب و بدترین نوع ان .... در سایت شما فعال شده و جو ان را الوده کرده.
بدون شک این اولین ویروسی نیست که با «ایران دوستی دروغین» برخی از کاربران را به شک وتردید انداخته و فریب میدهد.
اگر دقت کرده باشید %70 مقالات و مطالب که توسط افراد ضد رژیم خونخوار اسلامی ایران (دمکرات، چپ،سلطنت طلب، ملی گرا و.....) در این سایت منتشر میشود، بی درنگ مورد حمله این ویروس قرار میگیرند.
لطفا از ابزارهای ضد ویروس قوی استفاده کنید، که از شر ویروسهای اطلاعاتی سپاه ....در اینده در امان باشیم.
از قبل سپاسگزارم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همه انسان ها از نژاد هساپینس هستند که از شرق افریقا مهاجرت کردند/اخرین مهاجرت حدود 50 هزار سال پیش بو/ از د. شاهراه/ یکی تنگه بسته بابلمندب و دیگری شبه جزیره سینا/ گروه سینا د رهنگام عبور به فلات ایران و قفقاز اندکی اختلاط ژنتیکی با نئوانرتال داشت ولی 99% ژنش همان همساپینس بود و تنها وی رنگ پوست و ویش تاثیر گذاشت. این دست سینایی پوشش و شکار حیوانت از نئوننتارل ها یاد گرفتند از زاگرس و قفقاز به شمال مهاجرت کردند. بخشی به مغلوستان رفتند و چشم بادامی تشکیل دادند. باقی در خاورمیانه شدند اجداد گروه موسوم به اریاایی و سامی.
ترک زبان های ایران اکثرا اجدادشان بومی ایارنند ولی با زبان غزها/ترکمن اختلاط قئومی و زبانی پیدا کردند ولی اساسشان ایرانی است.
اریاای یعنی ایرانی= ار یعنی سرزمین بلند مثلا اران/الان/ صفت عمومی مردم فلات ایران است به معنی فلات نشین. ریشه اش احتمالا به زبان سومری است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ز دهقان و از تورک و از تازیان/ نژادی پدید آید اندر میان/ نه دهقان نه تورک و نه تازی بود/سخنها به کردار بازی بود./ پیدا کنید پرتقال فروش را.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یکنفر تورک یا اسلم ریگی
میتونی همین کامنت را به بلوچی بنویسی برای خوانندگالن که یک موقع فکر نکنند شما تورک هستی نه بلوچ
بعد از ان چند وقتی هست کم پیدایی قرار داد با "داک" تموم شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ر قرن بيستم بعد از تجزيه عثماني, كشورهاي زيادي با انگيزه ناسيوناليستي در اروپاي شرقي, خاورميانه و شمال آفريقا از عثماني جدا شد و كشورهاي جداگانه تشكيل دادند. استعمارپير انگليس كه بيش از سيصد سال قبل براي براندازي عثماني كوشش مي كرد, از نيروي ناسيوناليستي يعني از دشمني تورك, عرب, كرد با يكديگر براي منفعت جنگي, اقتصادي و در يك كلام استعماري خود استفاده مي كرد و براي تسلط به مناطق پان ايرانيسم, پان عربيسم را به شدت تقويت كرد و مرزهاي مصنوعي بر اين مناطق تحميل كرد. در سال 1935 كابينه رايش سوم جلسه اي تشكيل داد و اعلاميه مخصوص صادر كرد كه بموجب آن ايرانيان را از نژاد آريايي خالص معرفي نمود و اصولا” نازيها براي تكميل دوستي و مودت بين دو كشور از افسانه(آريا) استفاده فراوان كردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سید و امامزاده بیشتر از هر جای ایران در آذربایجان دیده میشود. بروید بفکر هویت سازی برای خود باشید که ترکمن هستید اما خود را ترک می نامید. مغول هستید و از مغولان فراری . از نژاد افغان هستید اما با قلدری و نژادپرستی افغانها را به آذربایجان راه نمی دهید.
وای به روزی که هویت یک ملت از داخل لوله آزمایش بیرون بیاید. گویا سریال ترکی زیاد می بینید که مدام اصل و نسب بچه ها را با آزمایش دی ان ای در آزمایشگاه پیدا می کنند.
تا پیش از ورود ترکمنهای قزلباش صفوی به آذربایجان تعدادی حکومت محلی در آذربایجان توسط عربهای مهاجر تشکیل شد. بر سر این عربها چه آمد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گفتمان دروغهای تاریخ
http://www.cae.blogfa.com

پاسخ به تحریفگران و بدخواهان ایران

https://www.azargoshnasp.net/main.htm
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لاچین گرامی, کاملا حق با شماست. اینها قصد تبادل اندیشه ندارند و حتی در فضای مجازی چماق می کشند و تهدید به سرکوب می کنند. ادامه دهندگان خشونت شاه و شیخند و جالب اینکه خود را ا اومانیست و یا دموگرات می نامند!!!!!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بشریت حیران :
شما گویا خیلی عادت به تخیل دارید . زبان تورکی بومی ایران است؟ زبان قزلباش اورده صفویه هیچ ربطی به ایران ندارد
مبدا پیدایش انسان هم در شرق افریقا نیست و در جماعت های انسان ها در تمام قاره ها پراکنده بودنند و هر کدام سیر تکامل خودشان را پیمودنند که امروز چهار شاخه اصلی دارند
لطفا واقعیت را پایمال نکنید و با حقیقت به بهانه های واهی ستیز نفرمایید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مسئول کامنت چرا کامنت های من سانسور میشوند
مگر من چی نوشتم . کجای این کامنت هایی من بی سند و مدرک است من که از سایت های علمی منبع میگذارام
اگر سایت ایرانگلوبال یک تایپک درباره "نژاد" مردم ایران منتشر میکند پس باید نقد به این مقاله درباره "نژاد" را هم تحمل کند نه اینکه خوداش به بهانه راسیسم همه را سانسور کند (در عین حالی که با این مقاله سراسر جعل به شعور خواننده توهین میکند) من اشکار کردن جعلیات را نوشتم
یا کامنت های من را هم منتشر کنید یا اصلا این مقاله را از سایت بردارید
این که نویسنده مینویسد"مردم کنونی اذربایجان دقیقا همان هایی هستند که ده هزار سال پیش زندگی میکردنند"یعنی مردم اذربایجان نژادی خالص اند و امیختگی ندارند این نژاد پرستی نیست خود این شونیست نیست در حالی که اذربایجانی ها بیشترین امیختگی را با اعراب
(40 درصد) و بعد از ان با مونگولوئید ها ها55 درصد ) دارند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا چند تا از کامنت های دیگر من درباره زالی و انواع ان که این اقا با قرار دادن چند تا کودک مغول مبتلا به ان میخواست اریایی اصیل بودن مغول ها را اثبات کند پخش نشد در این کامنت ها که دیگه نه ادبیات بدی در کار بود نه توهین
این چه وضعیه لااقل همین چند تا عکس را بگذار پخش شود از چی میترسید
عکس ها ادامه مطلب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نگران نباشید! تا زمانیکه دست پرورده مرحوم رجوی، عناصری مثل "بهمن موحدی بامدادان"، به طبل جهل و جنگ و جنایت .... و ملل غیرفارس را تهدید کند، برای میلیونها مردم آزربایجان خط و نشان بکشد، و آنان را به کشتار و سرکوب تهدید نماید، باید گفت؛ آقایان باصطلاح نژاد مبارک آریائی "قطار تمامیت ارضی" جغرافیای موسوم به ایران را با سرعت هر چه تمامتر به سوی پرتگاه فرو پاشی سوق میدهند! تا انشا الله بقول رئیس سپاه پاسداران جنایتکارآریائی، و بسیجیان صد درصد آریائی اش، به هول و قوه رهبرآریائی شان حضرت سید علی مدام الظله صلوات الله علیه و صلم رهبر مسلمین آریائی جهان که میفرماید؛ اسلام ترمز بریده میره تا کرب وبلا! ما هم میگیم. ماشا الله! از آنجا سری هم به اسد بزن. فقط مواظب باش که تو باطلاق گیر نکنی!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظر من آریایی واقعی این آقای ضیا صدرالاشرافی است. هیچ به چهرۀ او و رنگ چشمهایش توجه کرده اید؟ اگر کسی در ایران آریایی باشد هموست که به اروپایی ها شبیه است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بر مبنای علم زیست شناسی هیچ انسانی (قوم-ملت) برتر از انسان (قوم-ملت) دیگری نیست و این ادعای برتری نژادی از جنبه علمی مردود است. مفهوم نژاد هم فرهنگی و سیاسی است تا شناخت زیستی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما همه انسان از یک نژاد واحد هستیم که چند هزار سال پیش از شرق افریقا مهاجرت کردیم. اجداد به دللی تنوع اب و هوا رنگ و جسمشان تغییراتی کرد. در فلات ایران مردم به اقوام زبانها تقسیم شدند ولی از حدود 7 هزار سال پیش از گوشه جنوبی، یک فرنگ و تمدن به سمت دیگر نقاط رفت. اریا صفت عمومی مردم ایران است از ریشه زبان سومری به معنی فلات نشین. البته با معانی دیگر همپوشانی داشت.
زبانهای ترکی وفارسی زبان های بومی ایرانیان است. هم فارسی و ترکی از لغات زبانهای خارج از ایارن اختلاط یافتند ولی ذاتشان یکی است. هر دو پیوندی هستند. بیشتر لغاتشان مشترک است. مردمان هر دو گروه از نظر خونی و فامیلی پیوند چند هزار ساله دارند. متحد شوید برای فدرال دمکراسی. اختلاف و تفرقه افکنی و نژادپرستی بگذارید کنار. ما فارس و ترک 80% ایرانیم.
http://artiyas1986.blogsky.com/234

http://iranglobal.info/node/56807

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آریاای با تلفظ مختلف، ریشه سومری دارد و صورتی از عیلام است.
عیل/ایر به معنی کوه نشین است/ لام/ران پسوند مکان است.
بیخودی فقطنان با این تفلات فرنگی ها تلف نکنید از فارس و ترک همگی فرزندان بومی ایران زمین هستیم. قدر کشورتان بدانید. ما همه ایارنی هستیم. یعنی ساکنان فلات ایران. ایران یک نام با مسمای جغارفیایی است نه به نژاد و نه به زبان اشاره می کند.
داریوش هم گفته من ارایی هستم. یعنی ایارنی است و هیچ وقت نگفته از نياد یارنی یا قوم ایارنی. نام قیبله اش گفته پارسی. اذر یو پارسی و مادی و ... همگی ایرانی بودند.
الان اروپایی هز جا می روند می گویند من اروپایی هستم چرا؟ چون انها یک قاره باز بان ها و اقوام مختلف سرزیمن خود می دانند. هزران سال پیش مانند یک قاره کهن اجدادمان درست کردند اسمش به تردیج و همپوشانی معانی مختلق کذاشتند ایران . از فردوسی تا قاجار همگی این نام پذیرفتن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر کسی بگوید ایرانیان امروز هیچ ارتباطی به اجدادشان ندارند دروغگو است و هر کس بگوید ایارنیان از یک نژاد خالص هستند باز دروغگو است. 80% درصد ایارن دو گروه قمی فارسی تبار و ترک تبار تشکیل می دهند. بالای 90% چهره این دو گروه فارس-ترک از زمره زیر شاخه تیره مدیترانه هستند. زبانها عوض می شوند مثل مردم مصر، ولی تیره و تمدن و تاریخ و گذشته عوض نمی شود.
این بخث بی فایده است. نیاز ما ایجاد فدرال دمکراسی و نجات استباداد مذهبی است. وقتان با این مسائل تنفرافکنانه تلف نکنیم. فارس و ترک فرزندان یک خانواده هستند و اسمش ایران است. ایران یعنی سرزمین بلندی ها (=فلات/کوهستانی/چون 5 هزار سال پیش 90% کشور مناطق مرتف بود کهابهای ساحلی و دریاچه ها داخلی پوشانده بود ختی چلکه های خوزستان شمال ایران هم زیر اب بودند)/ این نام سومری بر سرزمین ما گذاشتند.
این مطلب بخوانید
http://artiyas1986.blogsky.com

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حالا این آریائی‌های کزائی شاهنامه خوان، باورشان شد که آریائی تشریف دارند و با این خود برتر بینی‌، شروع کردند به نفی و تحقیر تورک و عرب، چونکه تورک و عرب، در تخیّلات و تصورات و توهمات این چاه جمکرانی ها، آریائی نبودند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاملا با نظر شما موافقم که (( مرز جمعی‌ انسان امروزی، زبان مشترک، اسطوره‌های یکسان، لایه‌های هویتی همگون، یک تقسیم بندی فرهنگی‌ است و نه نژادی ))، در خاورمیانه، فقط فارس‌ها و جامعه شاهنامه خوان، به نژاد کزائی آریائی روی آوردند، در حالیکه دو ملت با فرهنگ عرب و تورک منطقه، حتی اندازه تًف سگی‌، به این نژاد آریائی اهمیت ندادند، حالا که جامعه شاهنامه خوان و ایران از درون در حال متلاشی و فروپاشی شدن است، این نظریه کزائی آریائی، درس خوبی‌ به ساده لوحان خواهد داد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من دیگر کاری به روضه خوانی پس از جعلیاتی چند درباره رژیم اسلامی اریایی؟؟؟؟؟؟؟ که تنها اهل بیت عرب را نور چشم کرده و از غیب ده هزارتا امامزاده دراورده و افتخار به سید بودن و لیسیدن سنگ قبر و ضریح اعراب را واجب دانسته ندارم و از به صحرای کربلا زدن ایشان پس از جعلیاتشان هم چیزی نمینویسم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در لینک زیر میتوانید درباره بیماری البینیسم و انواع ان که دیرینج میخواست با اتکا به چند دختر مغول مبتلا به ان اثبات کند اصیل ترین اریاییان مغول ها هستند و ان را با تصور دو گوش دراز روی سر خوانندگان سند جعلی وحشی گری اریاییان کند اطلاعات زیادی به دست اورید
عکس یک مادر سیاه پوست و بچه موبور و چشم ابی مبتلا به زالی اش :
http://www.macleans.ca/wp-content/uploads/2015/03/MAC14_ALBINISM_POST01.jpg
لینک درباره البینیسم یا زالی
https://en.wikipedia.org/wiki/Albinism
خوب هست در ایران اقلیت سیاه نداریم وگرنه این سند جنایت اریاییان بر علیه سیاه ها بود از نضر دیرینج

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از دیگر جعلیات بی پایه در این جعل نامه درباره گورهایی که در اسیای مرکزی پیداشده و مو بور یا موقهوه ای بودنند که نویسنده یکجا همه را تورک فرض کرده چرا چون که الان تورک ها این سرزمین ها را اشغال کرده اند:
حالا نمونه ای از این اجساد:
http://truthseekerforum.com/wp-content/uploads/2013/02/Scythians.jpg
در تمام سایت هایی که این عکس ها به نمایش درامده همگی این جسد ها را از اقوام اریایی سکایی یا اسکیت ها میدانند برای نمونه :
http://truthseekerforum.com/ancient-ones/the-scythians-an-alien-race-the-red-hair-ones/
ولی نویسنده جعل نامه ما انها را تورک که نه مغول و اغوز خالص فرض کرده که دست اویزی برای پرخاش به بقیه هم پیدا کرده باشد
این درصورتی هست که سکایی ها هرگز تورک یا مغول نبودنند زبان شان هم تورکی و مغولی نبوده :
https://en.wikipedia.org/wiki/Scythians
بقیه در ادامه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لاچین و دیرنج - یک نفر هستند . همیشه مثل سایه اینجا با هم هستند - یکی قیچی میکند. دیگری می دوزد.
چقدر سطح این سایت سفوط کرده که این فرد .... قرون وسطایی در اینجا اجازه اکاذیب دارد.
حیف از اروپا که این چنیت دجار ابتذال شده . عکسهای بچه های با والدین روس-مغول را به شکل نژاد زرد چینی اسکیمویی ترکی تبلزغ میکند .
.... فکر میکند دشمنانش نیز مثل او نادان هستند.
واقعا تهوع آور است اندیشه آذری تجزیه طلب مغول نسب.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز آقای دیرنج مین ائللی.... همانطور که متوجه هستید این سه کاربر یعنی آقای موحدی (استالینیست اسلامی), آقای بابک خرم دین (( با فرهنگ)) و آقای مغولزاده ( دموکرات) بدون اینکه پاراگراف آخری این مقاله, که چکیده تمام بدبختی های انسانی را را در این صد ساله بشری نشان می دهد , بخوانند , شروع به عکس العمل نشان دادن کردند. . فکر میکنم آقای بابک با فرهنگ خیلی احساساتی تشریف دارند.امیدوارم اهورا پشت پناه ملل با فرهنگ مثل آقایان و یک کمی هم پشت پناه ملل ( بی فرهنگ ) مثل ما ترک ها باشد. گوله... گوله...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درباره بیماری البینیسم و انواع ان هم که جناب دیرینج میخواهد با فرض کردن دوتا گوش دراز روی سر خوانندگان به عنوان سند جنایت اریاییان و توحش انها و اصیل ترین اریایی بودن مغول ها جا بزند به لینک زیر مراجعه کنید تا با انواع این بیماری حتی در بین سیاهپوستان اشنا شوید:

http://www.egyptsearch.com/forums/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=15;t=005464
http://www.egyptsearch.com/forums/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=15;t=005464
برای مقایسه این بیماری در میان یک خانواده سیاهپوست :
http://www.realhistoryww.com/world_history/ancient/Images_Thrace/nigerians.jpg

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان به جهت اشنایی بیشتر با ساختار ژنتیکی اقوام تورکیک به صورت علمی و اثبات میزان شباهت وحشتناک ان با اقوام مغول و چینی به مقاله زیر بروید و بخوانید(اینجا به شما اثبات میشود که جناب دیرنه اثبات کرد که اذربایجانی ها حتی به انندازه هزاره ها هم تورک نیستند)
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/60_Genetics/ChinaShandongProvinceGeneticsEn.htm

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/60_Genetics/ChinaShandongProvinceGeneticsEn.htm

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان محترم توجه کنید چیزهایی که جناب دیرنج به شما نمیگوید :
در میان ایرانیان اذربایجانی ها بیشترین امیختگی ژنتیکی را با اعراب دارند این امیختگی حتی در بعضی ژنوتیپ ها تا 40 درصد هست
ایشان تنها چسبیده به یک یا دو mt-DNA در حالی که اذربایجانی های امروز را باید بیشینه عرب و تورکمان و کرد دانست
نقشه نژادی اذربایجان:
http://www.nature.com/jhg/journal/v56/n3/images/jhg2010174f1.jpg
حالا مقدار کردی ان را ببینید
http://kurdishdna.blogspot.com/2012/07/kurdish-mtdna-data-vi.html
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چقدر چندش آور است که این پان ترکها (حرکت ملی آذربایجان جنوبی) دم از مبارزه با نژاد پرستی و کنوانسیون جهانی حقوق بشر و... می زنند این جماعت پان ترک که موسوم به حرکت ملی آذربایجان جنوبی هستند از هر فاشیستی فاشیست تر و از هر نژادپرستی نژاد پرست تر هستند. پان ترکهای تجزیه طلب افرادی نژاد پرست و نامتعادل هستند. آنها به خونِ فارس زبانها و کردها و ارمنی ها و روس ها تشنه هستند. پان ترکهای تجزیه طلب انسانهای نژاد پرستی هستند که محصول جهل و جنون اند.
پان ترکهای تجزیه طلب شارلاتان هایی می باشند که در تحریف و دروغگویی وشیادی دست شیطان را هم از پشت بسته اند. این پان ترکهای تجزیه طلب (موسوم به حرکت ملی آذربایجان جنوبی) وابسته به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم پلید جمهوری اسلامی و حکومت فاشیست ترکیه و حکومت فاسد باکو می باشند.
آخر و عاقبت قوم گرایی و تفکرات پان ترکیستی، قتل و کشت و کشتار و بالکانیزه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دیرنج مین ائللی چرا جعل میکنی
با قرار دادن چند تا کودک مبتلا به زالی نوع دو چی را میخواهی اثبات کنی (زالی یا البینیسم سه نوع است تنها یک نوع ان سفیدی کامل است دو نوع دیگر بور و چشم ابی است)
اینکه قبرستان ده هزار ساله اذربایجان اثبات میکند سکنه کنونی دقیقا همان ها هستند چه ربطی به اقوام تورک التایی و مونگولوئید غرب مغولستان و سینکیانگ دارد ایا میتوان همچین ژن هایی را در انجا هم یافت تاریخ مهاجرت تورک ها به این منطقه کی بوده
مغول ها اصیل ترین اریایی ها هستند بخندام یا گریه کنم
قیافه مغولی که خالص ترین اقوام مونگلوئید هستند
http://i39.tinypic.com/akc309.jpg
جناب دیرنه علم به ما میگوید اولین مهاجرت تورک ها به اذربایجان و حتی صغد و خوارزم هزار سال پیش بوده اگر حتی یک تکه چرم یا یک میخ از تورکان پیش از این تاریخ دارید نشان همه بدهید

بقیه در ادامه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این توهم را فقط مغوازادههای آذری دارند و چند سلطنت طلب لس آنجلسی که در لجاجت با تجزیه طلبان آذری است.
در میان سایر خلقهای ایران از جمله کردها ، فقط سخن از حکومت مرکزی و دولت آخوندی و دولت ایران است و نه از مردم ایران یا قوم فارس .
نگاه راسیستی ضد ایرانی نویسنده این حرزنامه نشان میدهد که او دویست سال از زمان خود عقب افتاده و با انتخاب تصاویر راسیستی روسی به چه فلاکتی افتاده که خنده آور است .
مردم ایران خلاف مغولزادگان آذری در فکر نام آریا نیستند و خواهان آزادی و یکپارچگی و وحدت ملی و سکولاریسم یوده و در مقابل.... پان ترک متحد و یگپارچه بوده و آنان را نابود خواهند نمود .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم با بک خرم دین از آذربایجان:اینهمه وقت بی ارزش خودتونرو صر ف کردی که چی.معقوله ناسیونالیسم ونژاد دست پخت انگلیس و کمپانی است.ایران یک فرهنگ است که شما ترکان اصلا وابدا با فرهنگ آشنا نیستید علت آن هم اینست که لغت فرهنگ ندارید نه اینکه فقط لغت فرهنگ کلیه لغتهای مدنی و تمدنی را ندارید مجمع الجزایر بی نام و نشان بی هویت که با زور و دروغ با رنگ وریا زبان کارگری که درحد محاوره است.نژاد در فرهنگ ایران باستان یک معنی اصالت دارد اما افسوس از سر عقده زدین به صحرای کربلا.این سخنان بی پایه و اساس را که نمی شه به ایرانی گفت که نژاده و اصلات دارد هویت دارد متآ سفانه متآ سفانه با ورود ترکان به این سرزمین ازنهصد سال پیش هنوزکه هنوز است با صلابت و با هویت با فرهنگ سر پاست تا کورشود چشم بد خواهان و دشمنان بی هویت بی فرهنگ که جز خراب کردن ویران کردن کاری ندارند پاینده و جاودان باد ای ایران گهواره تمدن