اول ماه مه در پاریس چگونه گذشت؟

در دوران کنونی پوپولیسم بسیار قدرتمند شده و کارگران بر پایه ایدئولوژی های گوناگون عمل میکنند. امروزه قواعد بازی طبقه ها و گروهبندی های اجتماعی در جامعه تغییر یافته است و احزاب سیاسی و سندیکاها در تلاطم قرار دارند.

 

اول ماه مه در پاریس چگونه گذشت؟ سندیکاها نیروی اصلی شرکت کنندگان در این جشن هستند. در فرانسه از اواخر قرن نوزدهم سنیدکالیسم قانونی شد. از 1906 سندیکالیسم انقلابی «س ژ ت» با منشور «آمیان» بوجود آمد. تاریخ سندیکالیسم بسیار پرپیچ و خم بوده است و در فرانسه بیش از 10 سندیکای جانبدار کارگران و کارمندان و حقوق بگیران وجود دارد. همیشه وحدت عمل میان آنها وجود ندارد زیرا سندیکاها با یکدیگر در رقابت بوده و تحت تاثیر سیاست احزاب سیاسی نیز قرار دارند. در میان این سندیکاها، بخشی چپ رفرمیست و طرفدار مذاکره با  سندیکاهای کارفرمایان هستند و بخشی دیگر چپ رادیکال بوده و کمتر در پی مذاکره هستند و بیشتر خواهان اعمال فشار میباشند. میزان افرادی که عضو سندیکاها میشوند از چند سال پیش افت کرده و امروز فقط 7 درصد حقوق بگیران عضو سندیکا میباشند. البته زمانی که تظاهرات و اعتصاب صورت میگیرد افزون بر اعضا، افراد دیگری نیز در این اقدامات شرکت میکنند و این امر قدرت و نفوذ آنها را در برابر کارفرما و دولت تقویت میکند. امسال یکی از ویژگی های تظاهرات اول ماه مه، ابراز اعتراض علیه مارین لوپن بود. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مارین لوپن پوپولیست راست افراطی در مقابل امانوئل مکرون سوسیال دمکرات قرار دارد. برای اعتراض به سیاست لوپن و ابراز نگرانی نسبت به مکرون، بسیاری از تظاهرکنندگان شعار «نه» به لوپن را با خود حمل میکردند. کارگران فرانسوی در این کارزار انتخاباتی پراکنده هستند و براساس یک نظرسنجی 40 درصد کارگران رای دهنده خواستار رای برای مارین لوپن می باشند. در فرانسه سندیکالیسم منشا دستاوردهای اجتماعی گوناگون بوده است و یکی از عوامل دمکراسی در کشور است. جامعه شناسی اجتماع تغییر یافته است. در دوران کنونی پوپولیسم بسیار قدرتمند شده و کارگران بر پایه ایدئولوژی های گوناگون عمل میکنند. امروزه قواعد بازی طبقه ها و گروهبندی های اجتماعی در جامعه تغییر یافته است و احزاب سیاسی و سندیکاها در تلاطم قرار دارند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دستگیری گستردۀ مردم در راهپیمایی روز کارگر در استانبول
-----------------------------------------------------------------------
در راهپیمایی مردم استانبول به مناسبت روز کارگر که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد، 165 تن توسط پلیس دستگیر شدند.

به گزارش حریت، علی رغم اعلام حکومت ترکیه مبنی بر ممنوعیت هر گونه راهپیمایی به مناسبت روز کارگر، هزاران تن در استانبول به این مناسبت راهپیمایی کرده و با برخورد خشونت آمیز پلیس ترکیه روبرو شدند. در این راهپیمایی 165 تن دستگیر شدند.
پس از آنکه پلیس استانبول با برگزاری راهپیمایی در میدان تقسیم این شهر مخالفت کرد و ده ها تن از معترضان به این تصمیم را دستگیر کرد، مردم در منطقۀ بکرکوی راهپیمایی کردند. اما این راهپیمایی نیز با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

استانبول امروز شاهد حضور پر رنگ پلیس و تدابیر امنیتی شدید بود.
پلیس با گاز اشک آور و