محمد امین رسول زاده بنیانگذار جمهوری اول ازربایجان 1918-1920

اینروزها بار دیگر نیروهای ضد آزربایجانی با استناد به پرونده های ساختگی سازمان مخوف ک جی بی, در صدد تخریب شخصیتهای آزربایجانی بمنظور استتار دستاوردهای آنان هستند. از آنجائیکه نام محمد امین با عدالت اجتماعی, دموکراسی و حقوق بشر در ادبیات سیاسی ازربایجانی در امیخته است, ایرانیستها با کوبیدن این شخصیت بزرگ, اعتماد به نفس فزاینده فعالین حرکت ملی را هدف قرار داده اند. محمد امین رسولزاده مدرن ترین رهبریست که جهان شرق به خود دیده است.

جمهوری اول ازربایجان 1918-1920

اینروزها بار دیگر نیروهای ضد آزربایجانی  با استناد به پرونده های ساختگی سازمان مخوف ک جی بی, در صدد تخریب شخصیتهای آزربایجانی بمنظور استتار دستاوردهای آنان هستند. از آنجائیکه نام محمد امین با عدالت اجتماعی, دموکراسی و حقوق بشر در ادبیات سیاسی ازربایجانی در امیخته  است, ایرانیستها با کوبیدن این شخصیت بزرگ, اعتماد به نفس فزاینده فعالین حرکت ملی را هدف قرار داده اند. محمد امین رسولزاده مدرن ترین رهبریست که جهان شرق به خود دیده است. حکومت دوساله او در اوائل قرن بیستم نه تنها  از اکثر کشورهای اروپای غربی زمان خود مدرن تر و دموکراتیک تر بود  بلکه اولین شخصیت شرقیست که اتاتیسم را عمیقا درک کرده و پایه های آنرا برای اولین بار در جهان شرق,  در موطن خود آزربایجان, بنا نهاد. شبه روشنفکران ایرانی علیرغم تاریخ 200 ساله اتاتیسم هنوز هم قادر به هضم کامل  آن حتی بصورت تئوریک نیستند. اتاتیسم علم برقراری دولت مدرن است بگونه ای که دموکراسی, حقوق بشر و مردم سالاری را در جامعه نهادینه ساخته, ثبات سیاسی و بدنبال آن پیشرفت اقتصادی و فرهنگی را ممکن می سازد. در نظام مدرن فارغ از نوع حکومت ,  تکنوکراتهای رده میانی, بسیاری از تصمیمات اداری و سیاسی را در چهارچوب قانون اساسی اتخاذ می کنند و تضمین کنندگان حیات کشور بدون شوک های اقتصادی و سیاسی هستند. این مفاهیم و اندیشه ها هنوز حتی وارد فرهنگ سیاسی ایرانی نشده اند  چه برسد به پرورش لیدری که بتواند جامعه را از روابط فئودالی حاکم بر ذهن و مناسبات اجتماعی ایرانی خلاص کند.

اتاتیسم Statism مشروعیت نظام را  از آن  مردم می داند  و بس و تنها قوانین تصویب شده ز طریق نمایندگان  منتخب شهروندان , در چهارچوب حقوق فردی و جمعی مجاز میداند .  قانون خدا , برداشت های نژادپرستانه از تاریخ و یا استنباطات ذهنی هر فردی در صورت مغایرت با حقوق جمعی و فردی شهروندان مردود شمرده می شود و مغایر با مبانی اتاتیسم هستند.  عملکرد محمد امین رسولزاده در حکومت دوساله خود دقیقا در این راستا بود. قانون اساسی مدرن جمهوری اول آزربایجان, شهروندان را فارغ از دین, ملیت, جنسیت و خاستگاه طبقاتی از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار ساخته بود. از 120 نماینده برگزیده شده از طرف مردم در انتخابات آزاد و دموکراتیک  مجلس ملی, 21 نفر ارمنی و تعدادی دیگر از اقلیتهای روس, لهستانی, یهودی و المانی  بودند. نماینگان آزربایجانی عمدتا از چهار حزب مساوات ( حزب رسولزاده) , احرار, مسلمانان سوسیال دموکرات و حزب کمونیست بودند. حزب مساوات با وجود اینکه بیشتر از هر حزب دیگری نماینده داشت لکن از اکثریت پنجاه درصدی برخوردار نبود و بهمین جهت حکومت ائتلافی با احزاب کوچکتر از جمله حزب کمونیست  تشکیل داده بود. لغو مجازات اعدام, اصلاحات ارضی, حق اعتصاب و تشکیل اتحادیه های کارگری, حق رای و نامزدی در انتخابات برای زنان و برخی مصوبات مترقی دیگر از اولین کارهای مجلس ملی بود.

رسولزاده سوسیال دموکرات سکولار و از پیشگامان مبارزه با دسپوتیسم تزاری بود. او در زندان تزار  با استالین آشنا شده بود و یکبار نیز وی را زمانیکه ماموران تزار در پی دستگیریش بودند با بخطر انداختن جان خود, زیر منبر مسجد پدرش پنهان ساخت و از مرگ احتمالی نجاتش داد. حزب سوسیال دموکرات آلمان غربی برخی از نوشته های او را به زبان المانی ترجمه کرده و بصورت جزوه های درون تشکیلاتی تا اواسط دهه شصت بین برخی از اعضا برای مطالعه منتشر میکرد. رسولزاده یک اتاتیست بود و بدرستی میدانست که  پیشرفت و رفاه تنها  از طریق استقلال آزربایجان و برقراری نظامی مدرن, سکولار و دموکراتیک بر اساس موازین حقوق بشر ممکن است. او به آرمانهای خود چه در زمانی که یک  فعال ملی بیش نبود و چه در دوران حکومتش کاملا وفادار ماند . بر خلاف هجویات ایرانیستها که او را پانترک می نامند او حتی ترک نبود و به اقلیت تات اطراف باکو تعلق داشت. هرچند پانترکیسم یک ایده مشروع سیاسیست درصورتیکه کسب آن بطریق دموکراتیک و با رای مردم باشد. رسولزاده از جانب راستگرایان آزربایجان شمالی به همدستی در جنایات استالین متهم است. آنها  همکاری وی با منشویکها و بلشویکها در خلال مبارزه با روسیه تزاری و نجات استالین از مرگ احتمالی  را خیانت  تلقی می کنند.

جنایات بی حد و مرز کمونیستها در خلال اشغال باکو و سرکوبهای وحشیانه دوران استالین تاثیر عمیقی بر او گذاشت. او برای نجات میهن و هموطنان آزربایجانی خود از نسل کشی توسط کمونیستها, به هر دری زد ولیکن شرائط برای سقوط اتحاد شوروی در زمان حیات او فراهم نشد و او در غربت جان سپرد. شایع است که او نیز همانند رهبران اکثر جنبشهای ازادیخواه جهان, درصدد استفاده از تضاد شدید موجود مابین قدرتهای استعماری بر آمد واز دولت وقت المان  تقاضای کمک برای برقراری مجدد جمهوری آزربایجان مستقل نمود. هیتلر که غره از پیروزیهای آغازین جنگ بود و اشغال چاههای نفت باکو را در دسترس می دید, کمک به احیای نیروی ناسیونالیست آزربایجانی مزاحم را , با منافع خود متضاد تشخیص داد. مذاکرات ما بین طرفین تنها بمنظور نجات جان هزاران  سرباز آزربایجانی ارتش سرخ اسیر شده انجام شد و آلمانیها کمک به رسولزاده را رد کردند. نازیها از بین اسرای ملل سرکوب شده روسیه شوروی از جمله آزربایجانیها , تعدادی را برگزیده و اموزش داده بودند تا پس از اشغال این سرزمینها از انها برای کنترل اوضاع استفاده کنند.  ازجمله اتهامات واهی ک جی بی بر علیه  رسولزاده, تایید این نیروها از طرف اوبود تا بتواند ترکیه را تحت فشار قرا داده و مقدمات استرداد او را فراهم سازد.  ایرانیستها با استناد به این اتهامات دروغین, او را فاشیست می نامند در حلیکه کارنامه او در زمان حکومت دو ساله اش سندی است گواه بر اینکه او از هر دموکرات و انسانگرای ایرانی دموکراتتر و انسانگراتر بود.  حرکت ملی آزربایجان بدون اعتنا به اتهامت واهی ایرانیستها , با الهام از انسانهای والائی همچون رسولزاده ها و پیشه وریها, مصمم است که قدرت دزدیده شده  را به مردم باز گرداند و دمکراسی و حقوق بشر را در جامعه خود نهادینه سازد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
خواهش میکنم اگر مایلید ماهم بیاموزیم و به تله یک فاشیست نیافتیم سوالات زیر از کامنت من و فردی Anonymous نام جواب دهید حالا سوالات :
آیا ممد امین رسول زاده به دنبال مبارزه مسلحانه بود ؟ آیا کسی را به قتل رسانده و یا دستور قتلی صادر کرده ؟ آیا در نوشته هایش برتری نژاد خودی و نابودی سایر نژادها را خواسته و عمل کرده ؟ آیا مرامنامه حزبی که ساخته چه بوده و حق و حقوق و بقای انسانی را خواسته یا نابودی گروهی از انسانها را خواسته ؟ وسایر سوالاتی که به نظر هر کس خطور کند آیا ایشان تورکیست است یا تندرو پان تورکیست راسیست و فاشیست؟
البته بنده ساده نوشتم کسانیکه قلم بهتری دارند و میتوانند مسایل مهمتر و عمیقتری را مطرح کنند و اگر این راه را درست و عملی میدانند یاری کنند سپاسگزار خواهم بود .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان در تمام کره زمین بگردید حزبی بنام پانتورکیست نخواهید یافت. اما این اصطلاح از کجا سر زبانها افتاد و مخترع این اصطلاح چه کسی یا کسانی یا جریانی بوده است. سوال مهم این است. ایلیار و عزا تا کنون در مورد تاریخ و منشا ایجاد این اصطلاح سکوت کرده اند. چطور می شود یک ایده را یک ملت ایجاد ی کند ولی حتی یک حزب هم بنام این ایده ایجاد نمی شود. مثالی بزنم . حزب پان ایرانیست در ایران در زمان قبل از انقلاب تشکیل شده و هم اکنون هم فعالیت دارد که بر اساس برتری نژادی و زبانی ملت فارس بنا شده و بنیانگذاران آن با تقلید از حزب نازی حتی از نشان فروهر شکسته برای نماد حزبشان استفاده می کنند و به آن افتخار می کنند.
سوال : آیا پان ترکیست ها هم حزب دارند ؟ آیا حزبشان بر اساس برتری نژادی، زبانی یا نفرت از یک قوم و زبان خاص شکل گرفته؟ اینها سوالاتی است که دوستان توده ای ما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای eza , آقای ائلیلر تمامی منابع مورد استناد شما از شوروی سابق و یا از منابعی است که باز غیر مستقیم از منابع شوروی سابق استفاده شده است و یکی از دوستان بجانوشته بود که تحقیقات بی طرف کمی در خصوص ممد امین رسول زاده صورت پذیرفته لذا کمی باید دقیقتر شد مثلا شما متن سوگند نامه آزربایجانیها را ارائه کنید با ذکر منبعش خیلی خوب میشود
دو مقوله داریم یکی تورکیست است و دیگری تند روی که اصطلاحا میگوئید پانتورکیست .
من در چندمدیای مختلف جستجو کردم متاسفانه بیطرف نیستند و لذا نظر خودم را مینویسم البته ادعائی ندارم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت
آلمان بکار بسته بود. او در مقابل مردم و آذربایجان قرار گرفته بود. چنین کسی نمی تواند به بت مقدس تبدیل شود. پانترکیستها رهبران و شخصیتهای خود را در جنبش ملی آذربایجان جنوبی مطرح میکنند و آنها را تقدیس می کنند. رسولزاده ها، آتاتورکها، ائلیچی بئی ها، ضیا کوک آلپ ها و تورکش ها متعلق به اذربایجان جنوبی نیستند و جایی در جنبش ملی آذربایجان ندارند و نخواهند داشت. آذربایجان جنوبی شخصیت های صادق، رزمنده و عدالتخواه زیادی دارد و مردم هیچوقت آنها را فراموش نخواهند کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت

3 - تقویت مادی و معنوی و تحریک مسلمانان به منظور کسب استقلال .
4 - کمک به کشورهای اسلامی و مسلمانان درامورات دفاعی وتجاوزی.
5 - تماس با گروهای فعال سیاسی به منظور پیشرفت وترقی مسلمانان .
6 - تشدید مبارزات به منظور بقای مسلمانان وپیشرفت آنها درامورات اقتصادی خصوصا تجارتی.
7 - از بین بردن موانع که مانع تحقق اهداف فوق میگردند

.آقای رسولزاده بعد ار بقدرت رسیدن بلشویکها در"کنگره مسلمانان قفقاز" شرکت کرد.
محمد امین رسولزاده بعد ازتشکیل و عضویت در لژیون آذربایجان بنام خدا سوگند خورد و بدون قید و شرط به امپراطور کاتولیک آلمان و آدلف هیتلر اعلام وفاداری کرد و رهبری داوطلبان مسلمان آذربایجان را بعهده گرفت.
آتئیستم رسولزاده و درک او از آتئیسم در چند نمونه ذکر شد. حتما آلن تورینگ، استیون هاوکینگ و ریچارد داوکینز و دیگر آتئیستهای غربی هم از مقالات رسولزاده فیض برده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سوء استفاده از اعتبار جمهوری دمکراتیک آذربایجان جهت تقدس محمدامین رسولزاده
آقای دیرنج مین ائللی در مقاله ای تحت عنوان " محمدامین رسول زاده بنیانگذار جمهوری اول آذربایجان" تلاش زیادی کردند تا از یک سو از زحمات رسولزاده در مستقل شدن جمهوری دمکراتیک آذربایجان و از سوی دیگراز تلاشهای بی شماردیگر جریانهای سیاسی و مردم به نفع شخصیت سازی و بت سازی از رسولزاده استفاده کنند. ایشان برای پاک کردن سوابق فعالیتهای منفی رسولزاده از جمله سه سال خدمت برای تئوریزه کردن پان ایرانیسم و ایجاد دولت متمرکز در ایران، بیست- سی سال فعالیت پانترکیستی و چهار پنج سال فعالیت نازیستی محمد امین سرپوش بگذارند.
در این رابطه به مواردی اشاره میکنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کشورهای دموکرات سرمایه داری در چند سال آینده مهاجرت بشر به کره مارس را شروع خواهند کرد, کارهارا بدست روبوتها خواهند سپرد, کومونیستها هنوز هم داس و چکش میسازند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ رسول زاده حق داشت ،ازفرصت استفاده کرده ومنطق نیزبرای استفاده ازخلاء های سیاسی رابرای پیشبرد اهداف توصیه میکند،اصلن قانون ومنطق این رامیگوید،که دراین موقع باید خواسته خودراپیش ببری،والا دیگرزمان زیادی میخواهد که این موقعییت پیش آید،متاسفانه ستون پنجم کارشماسخت خواهدکرد،درزمان مرحوم رسول زاده یک مکتب جدیدی بنام کموتیست شکل گرفته بود،درتمام ممالک شوروی بخوان استعمارروس امیدبدان قوی بود،نوگرایی وعدالت وبرابری رادراین مکتب میدیدند،بهمین خاطررسول زاده بانیروهای مختلفی ازمردمی داخلی واستعماری دولتی وآرمانخواهان جدیدی بایدمقابله میکرد،تابتواندجمهوری نوپای آزربایجان راسرپانگه دارد،متاسفانه کمونیست های داخلی آنزمان بهردلیل بااوهکاری که نکردند،درصددسرنگونی او باحکومت مرکزی برخاستند،مااکنون آسیب این تفکرراپس از 95 تازه متوجه میشویم،ولی تعدادی بعلت خواب درسیبری هنوزهم برطبل کومونیسیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" دوران سیستم‌ها و مکانیزم‌های قابل پیشبینی‌ در تاریخ بشر به پایان رسیده است و کمونیزم به عنوان قابل پیشبینی‌‌ترین سیستم با نتایج فاجعه بار اولین قربانی آن است """ ما وارد دوران "" سیستم‌ها و مکانیزمهای بغرنج - مختلط غیر قابل پیشبینی‌ از آن جمله "" پدیدهٔ یاد گیری ماشینها "" شده ایم که هنوز جواب قطعی به چگونگی‌ پروسه و فرایند این پدیده‌ها نداریم. در چنین دورانی، چپ و کمونیزم و جامعه شناساس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج، بسوی هرج و مرج گرائی گام خواهند گذاشت در حالیکه روند همزیستی‌ جوامع با "" سیستمهای بغرنج غیر قابل پیشبینی‌ به مرور زمان تسهیل خواهد شد جوامعی که تسلیم "" افکار کمونیست‌ها و پسا ساختار گرائی و پست مدرنیسم جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج شوند قادر به ارتباط و اتصال با دوران جدید نخواهند شد.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محمد امین رسول زاده ، یک اپورتونیست و خائن تمام عیار بود. او درگرماگرم انقلاب فوریه 1917 و خلاء قدرت به وجود آمده ، در آذربایجان روسیه اعلام استقلال می کند و پرچم ارتجاعی و شوم و فاشیستی پان ترکیسم را علم می کند و خواستار پیوستن آذربایجان به ترکیه می شود ! و از پشت به انقلابیون خنجر می زند. با ورود رزمندگان ارتش سرخ به باکو ، این فرد دستگیر می شود. کیروف قصد داشت او را مجازات کند اما استالین مانع می شود و رسول زاده نجات می یابد.
کار رسول زاده به جایی می رسد که برای رسیدن به اهداف شوم پان ترکیستی خود با فاشیسم هیتلری متحد می شود و دست یاری به هیتلر می دهد و تا سال 1943 متحد آلمان نازی باقی می ماند. پان ترکیستها و تجزیه طلبان آذربایجانی سعی زیادی می کنند ، این بخش از زندگی مریدشان را ، از افکار عمومی ، خصوصاً از کنجکاوی و آگاهی طرفداران خود و ملت ایران ، در خفا و پنهانی نگاه دارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فریدون آدمیت در کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» درباره او چنین نوشته‌است:

«او اندیشه‌گری است پرمایه، با ذهنی فرهیخته و فکری منظم و منطقی. از مردان استوار و بافضیلت بود.»
هیتلر وصف رسول‌زاده را شنیده و تشخیص داده بود که او فرد مناسب است. رسول‌زاده در آلمان با هیتلر دیدار کرد. آرزوی او ایجاد کشور آذربایجان به یاری آلمان بود. زمانی که هیتلر آماده سازماندهی ارتش خود بود، از رسول‌زاده خواست تا برای آنان سخنرانی کند. در سخنرانی او تنها علاقه به موضوع آذربایجان دیده می‌شد. از این رو به او ۲۴ ساعت مهلت داده شد که آلمان را ترک کند. رسول‌زاده نیز به ترکیه بازگشت