ریشه درگیری های بلوچستان در کجاست؟

آیا ریشه بنیادین درگیری های مرگبار بین انصار الفرقان و یا جیش العدل با سپاه و نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در دخالت بیگانگان است یا به دلایل دورنی و نحوه برخورد حکومت با مردم و عدم اعتماد بین مردم و حکومت؟
گزارش و تجزیه و تحلیل ویدئوی در مورد علل بنیادین درگیری های اخیر چابهار و قصرقند‎

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آتاش در نظرش بسیار زیبا و شفاف می نویسد؛
«...تا زمانی که شما عزیزان روشنفکر درک نکرده اید ملتها در ایران برادر و خواهر هم نیستند ، بلکه یار و همکار هم اند! اوضاع بهتر از این نخواند بود! چون در زندگی عشیرتی برادر بزرگ می زند زیر گوش برادر کوچک و او هم باید ساکت باشد و یا انتحار کند...»
این سخنیست بسیار منطقی، اما چرا جامعه ی ایرانی و روشنفکرانش نمی توانند از مخمصه ی "زندگی عشیرتی" عبور کنند؟ آیا علتِ این موضوع، سیطره ی فرهنگِ استبدادی بر اندیشه ها نیست؟
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سالام ـ آتاش جان۰جامعه ایران وروشنفکرآن درساختاری شکل گرفته که خروج ازآن برایشان سخت است۰اینها حتی درخارج هم درتوهم نژادپاک آریایی وکوروش وزرتشت هستند۰این جامعه تنهایک راه دارد۰که کل ساختارهای ساخته وپرداخته شده اش توسط استعمارگران بهم ریخته شود۰از روشنفکرکنونی چنین توقعی بیجاست۰مگراینکه واقعا معجزه ایی صورت پذیرد۰تغذیه صدساله فکری پان ایرانیستی متوهمانه وپان فارسبستی ماراازدنیای واقعی بیرون ودرآسمان هاپروازمیکنیم۰یااینکهدرآمدهای نفتی به حداقل رسیده ومردم خوددنبال راهکار بیافتند۰والا این روشنفکران مارانمیتوانند به ساحل رسانده ونجاتمان دهند۰
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
با سلام به آقای دوشوکی | برادر. خانه از پایبست ویران است .... خواجه در فکر نقش ایوان است .

تا زمانی که شما عزیزان روشنفکر درک نکرده اید ملتها در ایران برادر و خواهر هم نیستند ، بلکه یار و پارتنای هم اند ! اوضاع بهتر از این نخواند بود ! چون در زندگی عشیرتی برادر بزرگ می گذارد بیخ گوش برادر کوچک آن هم باید ساکت باشد و یا انتحار کند .
اما انسانهای پارتنا و جوامعۀ پارتنا ، و ملتهای پارتنا در برابر هم حقوق دارند . دیگر مسعله دو طرفه هست ، دیگر مسعلۀ شراکت هست. این مهم باید اول در روشنفکر جا بیفتد ، روشنفکر ایرانی در باغ نیست . چه انتظار راه حل از این روشنفکر جک ساز و شاهنامه خوان دارید ؟؟؟؟؟ اول روشنفکر و الیته باید بفهمند ایران کشور چند ملیتست !!!
عدم انتشار شده: 
false