پشتیبانی انسانی از یک کارگر

این یک حادثه ی ساده نیست که رژیم فاسد ولائی یک کارگر پیشرو" محمود بیمار" را چنین ربوده، و ترسناک و بی رحمانه به بند می کشد.

این یک حادثه ی ساده نیست که رژیم فاسد ولائی یک کارگر پیشرو" محمود صالحی بیمار" را چنین گانگستری ربوده، و بی رحمانه به بند می کشد. بنابرین، من باور راسخ دارم که هیچ بزرگداشتی نمی توانست چنین برجسته جایگاه این انسان پاکباخته را اینگونه برجسته سازد که ساخته است، و همزمان آبروی نداشته ی نظام ولائی را بی ارزش تر از همیشه بسازد که ساخته است. زیرا این استبداد پلید مذهبی بارهای بار نشان داده و هنوز می دهد که از " محمودها و رضاها و..." بشدت می ترسد و آماده است، تن به اینگونه تبهکاری های حقارت منشانه در ربودن افراد پیشرو کارگری بخود بدهد و این بار نیز بی شرمانه داده است. (( آری آری، این رژیم ضدکارگری را باید اینگونه دید و شناخت که هست و بوده است!)) و کارگران و مردم بجان آمده می بینند، که این " نظام الهی " با این عمل جابرانه اش چقدر رسواتر و بی هویت تر از تاریخ ننگین پیدایش اش شده است. چراکه: این بساط ضدبشری حتی از یک بیمار دیالیزی نیازمند یاری و مراقبت های سریع پزشکی هم نمی گذرد. و مثل بید لرزان از دادخواهی های وی وحشتزده و ترسیده است، به نحویکه حتی به او فرصت زندگی آزاد برای یافتن " درمان حیاتی " را هم نمی دهد. پس چه می ماند که بگویم؟ جز درود و سپاس بر غرور این انسان و کارگر پاکباخته ی دلیر!

کارگران و مردم نوعدوست کردستان و سراسر ایران! بدانید که به بند کشیدن محمود صالحی توسط آدمخواران خامنه ای، جز یک جنایت ضدبشری نیست که در صورت تداوم آن و بخطر افتادن جان گرانقدر محمود، این اسارت انتقامگیرانه تنها می تواند یک "قتل عمدِ ضدبشری" باشد که از همینک، همه ی مدافعان گارگری را بشدت نگران کرده است. پرسیدنی! که چرا رژیم چنین ظالمانه کارگری فداکار و بزرگوار را که جز درخواست "صنفی ـ حقوقی" و "رعایت عدالت قضائی"انتظاری ندارد، می خواهد او را عمدا بکشد! مگر نمی داند که این پیشرو کارگری علاوه بر بیماری های کهنه و متعدد جسمی، او نیازمند یاری بموقع و "دیالیز خونی" می باشد؟ مگر نه که محمود صالحی پس از دهه ها تحمل ستم و رنج، دچار ناتوانائی های مختلف جسمی ست که دمار از روزگارش درآورده است؛ همچنین در پی سال ها آسیب خوردگی از شقاوت فشار زندان ها، شکنجه ی سرکوب ها و نارسائی جانکاه از محرومیت های فراوان استبداد ولائی، دیریست که جسم رنجوراش بکلی ویران شده و می باشد!؟ و رژیم فاسد و ریاکار آشکارا این واقعیت را می داند، ولی آگاهانه و عامدانه مصمم شده و می خواهد او را بسان ده ها کارگر پیشرو قربانی اهداف یکه تازیانه مذهبی خود کرده و وی بقتل برساند. کارگران و مردم مبارز، همدرد و نوعدوست بپا خیزید و محمود بی دادرس را پشتیبانی کنید پیش از آنکه کشته شود.

بهنام چنگائی 12 آبان 1396

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی، شما چرا هر موضوعی را به پانفارسیسم و پانیرانیسم پیوند می زنید، و حتی به یک گارگر دردمند هم رحم نمی کنید و درد و مصیبت او را دستاویزی برای حمله و توهین به پانفارسیسم قرار می دهید؟
با عرض پوزش از بهنام و محمود عزیز
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی سلام؛
دوست گرانقدرم! در نوشته ی شما حقایق بسیار تلخ و ناگواری وجود دارد که دردآورند. با اینوجود من هم همچون شما و دیگرانی هستیم که در این میدان، تن به پذیرش این فضای سخت و سنگین برتریجوئی های ریاکارانه ی قومی، و چالش های کور و دشمنی افکنانه ی ناسیونالیستی شوینیستی نداده و نخواهیم داد. همزمان من ناگزیرم بگویم که هستند نوعدوستان و دردمندانی که پیوسته غم و درد کارگر را خودداشته و نارسائی های آنرا بخوبی می شناسند و منافع خویش را دور از جایگاه و پایگاه کارمزدان ندیده و نمی بینند؛ و بی گمان آماده پشتیبانی از خواسته های صنفی ـ حقوقی کارگرانند.

اگر چه اینجا و پیش از همه جان یک انسان بیمار و اسیر در کمین "هر آن" ربایش آدمکشان ولایت فقیه مطلق است. و من باوردارم که آنها با وجدان آزاد و آگاه خود او را به هر روی یاری خواهندرساند و فریاد دادخواهی او و دیگران در بند خواهندشد.
با سپاس
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، بهنام چنگائی، شما که خواستار پشتیبانی از یک کارگر به زنجیر کشیده شده به نام محمود صالحی هستید این درخواستتان را در تارنمای ایران گلوبال برای چه کسانی می نویسید؟ من و شما می دانیم که بدبختانه و با اندوه فراوان تارنمای ایران گلوبال هم اکنون جایگاه تاخت و تاز ناسیونالیست ها و پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیستی است! حتی یک خر هم می داند که ناسیونالیست ها در سرتاسر جهان و در سرتاسر تاریخ راست گراترین راست گراهای جهان بوده و هستند! آیا ناسیونالیست های راست گرائی که وابسته به سرمایه داری و زرسالاری (بورژوازی) هستند و در ایران گلوبال تاخت و تاز می کنند حتی نیم نگاهی به نوشته شما خواهند کرد که از کارگر گرسنه و بیماری به نام محمود صالحی پشتیبانی هم بکنند؟ این وابستگان به سرمایه داری و زرسالاری با جیب های پر از پول از بس خورده و نوشیده اند که از سیری دارند می ترکند، برای .....