گفتگوي ژالهً توكلي باAdamson, Göran نابرابري فرهنگي

آقای Adamson, Göran استاد دانشگاه در سود که در موضوع Critique of Multiculturalism (نا برابری فرهنگی ) کار کرده است و کتابی دارد بنام The Trojan Horse
Look inside this book.
The Trojan Horse: A Leftist Critique of Multiculturalism in the West by [Adamson, Göran]
Göran Adamson
The Trojan Horse: A Leftist Critique of Multiculturalism in the West

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
جناب پیام ، درست مي گويد ، تصحیح کردم ،نويسنده در حقيقت از ر Multiculturalism انتقاد مي كند و بر أين اعتقاد است كه فرهنگ ها بأهم برابر نيست
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
جناب آقاى توکلى، لطفأ اصلاح فرماييد، Multiculturalism به معنى نا برابرى فرهنگى نيست، بلکه به معنى تنوع فرهنگى، و چند فرهنگى هست. و نا برابرى فرهنگى cultural inequality هست.
عدم انتشار شده: 
false