توپ ، تانک ، فشفشه ، آخوند باید گم بشه!

از تظاهرات مردم حمایت کنیم
تظاهراتی که سپاه سعی کرد آن را علیه حسن روحانی براه بیاندازد، اکنون کل نظام را مورد سوال قرار داده است ، از تظاهرات مردم حمایت کنیم و آن را از خارج کشور
بهم وصل کنیم
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

نظر : 
سپاه تظاهرات را علیه روحانی به راه انداخته است. نه اینکه سعی کرد. اما عده ای آگاهانه در این اعتراض ها شرکت کردند و کل نظام را مورد هدف قرار دادند. با شعار« مرگ بر دیکتاتور» وغیره.
اما شعارهایی مانند «رضا شاه، رضا شاه، روحت شاد»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»،«رضاه شاه، یادت شاد»، «شعار هر ایرانی،مرگ بر گرانی»،«مرگ بر روحانی»...
که باز تاب ناسیونالیسم شاهی و قدرتخواهی آخوندی ست، توان جذب همه مردم جامعه را ندارد . و در حد روحانی ستیزی یخ زده است.
هرجا نظام به خطر افتد، هر دو جناح آماده اند که سرکوب کنند.
اینکه اکثریت مردم جامعه جذب تظاهرات شوند،به علت عدم طرح شدن خواسته های عمومی، بعید به نظر می رسد و از این رو نیز حرکات قدرت عمومی شدن ندارند.مگر اینکه حالتی استثنایی پیش آید و همه به خیابان بیایند و خواسته هایشان را مطرح کنند و کنترل از دست حکومت خارج شود.که تنها 1 صد احتمال دارد.
عدم انتشار شده: 
false