نامه ی سرگشاده فعال کورد جهت تغییر جهت حملات امریکا و متحدانش از سوریه به ایران

ایرانگلوبال :حاج جمال پورکریم مدافع دخالت قدرتهای بزرگ علیه ایران، معتقد می باشد، تا حذف رژیم کنونی ایران، روند تروریسم در جهان و خاورمیانه نه تنها تضعیف نمی شود بلکه هر بار با انحاء گوناگون و در ابعاد وسیعتری ظاهر می گردد.این فعال کرد، آرزومند است که آمریکا ، عربستان و اسراییل ایران را به ویرانه تبدیل کنند، در زیر نامه ایشان را بخوانید:

 

متن نامه:

#درخواست_حملە_موشکی_بە_ایران

#A_Request_For_Missile_Attacks_On_Iran

#Requête_pour_des_attaques_de_missiles_contre_lIran

‏‎#داواکاریی_هێرشی_مووشەکی_بۆ_سەر_ئێران

ایران برافروزنده ی شعلەهای آتش جنگ افغانستان، عراق ، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن می باشد اما تاکنون و علیرغم مدارک و مستندات فراوان و خطابه ها و تهدیدهای آشکار رهبران و مسئولین سیاسی و نظامی اش در رابطه با جنگ افروزی، تاکنون خود در امان مانده است.

همسایگان دیکتاتور رژیم ایران یکی بعد از دیگری توسط امریکا و همپیمانانش بە این امید کە منطقە خاورمیانە بار دیگر روی ارامش و دمکراسی را بە خود ببیند، ساقط شدند. اما نە جنگ در خاورمیانە بە اتمام رسیدە است و نە دیکتاتوری ، درست است که بر طبق رویکرد کنونی، دیکتاتوریت در این بخش از جهان بە افول نزدیک است، اما هنوز پایان نیافتە است و در صورت کُند ماندن روند، امکان قدرت گیری بیشتر دیکتاتوری و در نتیجه طولانی شدن عمر آن و تداوم کشتارها و ژنوسایدها و گسترش حملات شیمیائی، وجود دارد.

بدیهی است که، تا زمانی کە رژیم ایران و حکومت کنونی آن پابرجا بمانند، نە خاورمیانە و نە جهان روی آشتی و آرامش بە خود نخواهد دید. اگر جهان خواهان آراش و صلح و تداوم انسانیت و انسن در این بخش از جهان است باید نیک واقف باشد که برای کشتن یک مار نیاز است سر مار را لە کرد، قطع دیگر بخشهای ماری که تدریجتا به اژدها تبدیل می شود، کارساز نیست.

اما سر مار کجاست کە تروریسم روز بە روز در جهان مقتدرتر میشود و آرامش از جهان سلب می گردد و تلاشها به نتیجه نمی رسند؟

جنگ داخلی در افغانستان، عراق و اینک سوریە و یمن و فلسطین و لبنان، تاکنون تا حدود فراوانی موجبات تقویت گروههای تروریستی و حامیانشان را فراهم آورده است. لذا، ابتدا باید سر مار و منبع و سرچشمە ترور و تروریسم را خشکاند کە همانا رژیم ایران و جمهوری اسلامی ایران است. نیک بدانید که اگر این دوزخ در حال شعله ورتر شدن تروریسم از ریشە و بُن خشکانیدە نشود هیچ ضمانتی وجود ندارد کە دگر بار و هر بار در قسمتی دیگر از جهان، سر در نیاورد و زبانه نکشد.

از اینرو نیروهای دمکرات و آزادیخواه در چنین شرایطی و برای برون رفت از بحران خاورمیانە باید بە امریکا و همپیمانانشان این اندیشه را بدهند کە حملە نظامی و موشکی و همزمان تقویت نیروهای اپوزیسیون را در صدر کار و برنامەهایشان قرار بدهند.

شب چهاردهم اوریل شاهد حملات گسترده موشکی به بخشی از مراکز تحقیقاتی اسد در سوریه بودیم که نظیر انرا حدود یک سال و نیم قبل نیز دیدیم که این حملات در ادامه روند نابودی داعش بوده است، اما هر چند حملات موشکی بە سوریە جدای از رژیم بشار اسد، رژیم ایران را نیز تضعیف خواهد کرد اما حملە موشکی امریکا و هم پیمانانش بایستی متوجه خود ایران میبود نە بە سوریە و یا منافع ایران.

از اینرو، بنده به عنوان یک فعال سیاسی کورد، از امریکا و نیروهای ائتلاف، درخواست دارم تا حملات موشکی بە ایران را نیز در صدر برنامه های ضدتروریستی خود قرار بدهند .امید است که این درخواست از سوی دیگر فعالین و آزادیخواهان ملیتهای گوناگون محصور در ایران انجام گیرد و به خواستی همگانی بدل گردد.

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر مهدیه فراهانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رضا وضعی شما نظر شخصی خود را در چکیده مطلب وارد کرده اید:
۱. * آرزومند است که آمریکا ، عربستان و اسراییل ایران را به ویرانه تبدیل کنند* همچین آرزویی در متن نامه ذکر نشده است! بلکه از متن نامه میشود دریافت کرد مه خواهان نابودی رژیم ایران و پایگاه های نظامی اش است نه مردم ایران!
۲. شما به چه علت به کرد بودن، بهایی و تجزیه طلب بودن یک فرد در چکیده مطلب اشاره کرده اید؟ شما جانب امانت داری در حفظ مطلب رو رعابت نکرده اید!

امیدوارم آقای توکلی به این مسیله رسیدگی کنند. شما نشرکننده هستی ، تجزیه و نحلیل خودت را خارج از متن ایجاد کنید لطفا.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی گرداننده تارنمای ایران گلوبال، کرد بودن برابر با پان کرد بودن نیست! همچنان که ترک بودن برابر با پان ترک بودن نیست و عرب بودن برابر با پان عرب بودن نیست و ..... اما نه صدها بار بلکه هزاران بار در تارنمای ایران گلوبال دیده شده است که به جای پان کرد، کرد و به جای پان ترک، ترک و به جای پان عرب، عرب نوشته شده است! به تیتر این نوشته نگاه کنید: (نامه سرگشاده فعال جنگ طلب کرد جهت تغییر جهت حملات آمریکا و متحدانش از سوریه به ایران!) آیا یک کرد چنین نامه ای را نوشته است یا یک پان کرد چنین نامه ای را نوشته است؟ و آیا کرد بودن برابر با پان کرد بودن است؟ و آیا باید همه کردها را با یک چوب راند؟ همچنان که بارها در ایران گلوبال دیده شده است که به جای پان ترک واژه ترک به کار گرفته شده است و برای نمونه به جای آن که نوشته شود: (گزارشی از گردهمائی چند فعال سیاسی پان ترک) نوشته .....
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در اینکه رژیم سفاک و پان اسلامیست حاکم بر ایران ،پدرخوانده ی بنیاد گرایی و تروریزم اسلامی ( چه از نوع شیعه و چه از نوع سنی) است ، و سر مار و منبع و سرچشمه ی ترور و تروریزم در تهران می باشد ، هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. اما حمله ی نظامی به ایران چاره ی کار نیست ؛حمله نظامی ، اوضاع را در ایران و منطقه خرابتر از این که هست می کند. چاره ی کار این است که رژیم جمهوری اسلامی در انزوای کامل قرار بگیرد و روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این رژیم قطع گردد. ضروری است که رژیم از سازمانهای بین المللی اخراج گردد و کرسی ایران به اپوزیسیون سرنگونی طلب تحویل داده شود.
هیچ کشوری حتی اسرائیل و عربستان، از جنگ با ایران ( حتی از جنگ با رژیم فرقه گرا و توسعه طلب و مداخله گر جمهوری اسلامی) سخنی نگفته است. هرگونه مداخله ی نظامی در امور ایران منتفی و رد شده است و امر تغییر دمکراتیک در ایران فقط و فقط بر عهده ی
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جمال پورکریم پان کرد :
رویتان را زیاد نکنید، جواب ما پشیمان کننده خواهد بود. شما و پان ترکهای فاشیست و جدایی طلبان پیش خود چه فکری کرده اید؟ فکر کرده اید که می توانید پس از سرنگونی حکومت ضدملی جمهوری اسلامی، میهن را تجزیه و تکه پاره کنید؟! ببین! کور خوانده اید، اگر رویتان را زیاد کنید با شما برخوردی خواهیم کرد از نوع برخورد های " حزب بعث عراق". پس حواس خود را جمع کنید و رویتان را زیاد نکنید.
شما ناسیونالیستهای کوتوله ی قومیتگرا، با دامن زدن به نفرت قومی، امر مبارزه ی رهایی بخش خلقهای ایران را به کجراه می کشانید. بروز این ناسیونال شوونیسم قومیتگرا را نمی توان به تبعیض قومی از سوی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نسبت داد، زیرا این رژیم سفاک تمام خلقهای ایران را مورد ستم و سرکوب قرار می دهد و فارس و ترک و کرد و بلوچ وعرب برایش هیچ تفاوتی ندارد. هر فردی که هژمونی و ایدئولوژی منحط این رژیم
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب « جمال پورکریم» دو در خواست مطرح کرده:
1- حمله " آمریکا و متحدانش" به ایران
2- « این درخواست از سوی دیگر فعالین و آزادیخواهان ملیتهای گوناگون محصور در ایران انجام گیرد و به خواستی همگانی بدل گردد.»
---
- آمریکا کار خودش را خودش انجام میدهد، به هیچ در خواستی هم توجه نمی کند. یعنی در خواست جناب جمال « باد هوا»ست. خودش هم میداند.
- در خواست از « فعالین ملیتها»،
فعالان ملیت ها هم به خواسته های خودشان توجه دارند. با مراجعه به لیست خواسته هایشان، بین این خواسته ها « حمله آمریکا» وجود ندارد. یعنی این خواسته، خواسته آنها نیست.
----
اما جناب جمال چرا این درخواست را خودش کرده و هدف اش چیست؟
-میگوید : "سر تروریسم، رژیم ایران است"، شیعه. با این سخن « سر دیگر تروریسم ، کشورهایی که تروریسم "وهابی گری و غیره" را راه انداخته اند» پنهان میشود.