دیدگاهها

انقلاب مشروطه ایران در چند حوزه، تأثیرگذار بود و مهم‌ترین حوزه، که برجسته‌ترین آثار نیز در آن نمایان شد، حوزه اندیشه بود.
سئوال پیش میاید که " جامعه معترض" چگونه میتواند بر فاشیسم حاکم پیروز شود؟ این بمانند پرسشی ست که " شهروندان معترض آلمانی بر حکومت هیتلر" در جنگ جهانی دوم مطرح میکردند.
در حقیقت اصلی ترین چالشی که امروزه هم چون تهدیدی تمدنی در برابربشریت قرارگرفته است آن است که چگونه خواهد توانست غولی را که از بطری رها شده است دوباره به درون آن بازگرداند!
آیا ساده تر ازین می توان از دستگاه خلافت انگلی، یا بگمان من دمل های آماسیده خامنه ای و چرکآبه های دین دولتی و سراسری آن اینگونه نام برد که من نوشته ام؟
اگر سلیمانی سردار نظامی است،‌ این سلبریتی ها نیز سردار فرهنگی نظام هستند.
و اکنون در زمان ابراهیم رییسی، متولی آستان قدس رضوی، یکی از اعضای اصلی «هیئت مرگ»، که در اعدام دسته‌جمعیِ[ ژینوساید/ نسل کشی در ایران]هزاران زندانی سیاسی در سال (1367)نقش اساسی داشته و به عنوان رئیس
استراتژی مقابله با جمهوری اسلامی ایران نئوکان ها، همچنان پروژه آلترناتیو سازی حکومت برای ایران از طرف آنها را در بر دارد.
این گزارش یک باردیگر نشان می دهد که چگونه نظام سرمایه داری فاقدمکانیزم خودکنترلی است و با جهانی ساختن خود، تضادانسان با طبیعت و با خودش در دو حوزه مناسبات اقتصادی و مناسبات سیاسی را به اوج بی سابقه و
ممکن است گفته شود، تغییر مسلک دادن امری عادی است و هر روز عده‌ای از چپ به راست یا بالعکس و یا از راست به میانه و … تغییر موضع می‌دهند.
پس از هر اعتراض، تجمع یا رخدادی، تعدادی بازجو-خبرنگار به خط می‌شوند تا نامستندی در توجیه واقعه بسازند....از همه‌ی آنان که به هر نحو از نامستندهای نهادهای امنیتی آسیب دیده‌اند و قربانی این سرکوبِ ظاهر
هر فداکاراجتماعی، انسان دوست، دمکرات و مردمی، در گام نخست، باید از" دروغ، ریا و حقه بازی"، پرهیز کرده باشد تا خود را شایسته‌ی میدان مبارزاتی و انقلابی برای احقاق حقوق از دست رفته‌ی مردمش ب
می‌جنگیم برای تغییر قضا و فضای اندوه بار و زندگی برده وار، اگر توانستیم به وظیفه ی انسانی و اخلاقی مان عمل کرده ایم. اگر نتوانستیم شرمسار تاریخیم، مارا ببخشید
در آستانه‌ی دروازه‌ی کاخِ همبستگی ملّی اپوزسیون سیاسی و پراکنده‌ی ملّتِ ایران، دو اژدهای هزار سر خواببده است که گذر در دالان آنرا، نشدنی کرده اند. نخستین آن، شاهزاده‌ی گرامی ماست، هر چند که از سوی
رضا پهلوی بدرستی در مصاحبه اخیرش گفته که در تاریخ ایران هرگز ما انتخابات آزاد نداشته ایم. اما به این اشاره نکرده که علت آن تاریخ سلسله های موروثی شاهنشاهی بوده است.
متٲسفانه در جامعه اهل سُنت ایران نیز، مُلایان و مولوی های که از یک سو با این گونه باورهای مدخلی همدل اند، کم نیستند.