تریبون آزاد

با ورود حاج داود رحمانی سکوت مرگباری سراسر بند را فراگرفت، مرغ شوم مرگ بالای سر زندانیان به پرواز درآمده بود!
درباره ی آنچه کسی می کند و در چاره ی آن درمانده می شود، در فرهنگ ملی ما می گویند: « علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد»، یا، همچنین: «چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی».
چند دستگی در قدرت کابل را، هم در طول انواع مذاکرات برای صلح و آشتی می‌شد دید و هم حالا در پسا متلاشی شدن این دولت می‌توان مشاهده کرد.
بررسی بهترین بازار های های مالی ایران خطرات سرمایه گذاری در ترکیه اقتصاد ایران در آغاز رونق یا ادامه رکود
همه امکانات و شانسهای تاریخی خود برای دوستی با آذربایجان را بر روی کارت جنایتکاران ارمنستانی به قمار گذاشتید و پارسال در دهم نوامبر 2020 به همراه آن جانیان، همه داشت و نداشت خودتان برای دوستی با آذربا
دموکراسی خواهان ممکن است جمهوریخواه و یا مشروطه‌خواه باشند ولی استبداد طلبان قطعا نظامی همچون نظام استبدادی موجود را شاید در شمایلی جدید میخواهند.
رژیم جمهوری اسلامی همه منابع کشور را برای حفظ خود بکار می برد و به رفاه، آسایش و آرمش مردم فکر نمی کند، رئیسی که....
خاورمیانه در آستانه جنگ قرار دارد. چرائی وضعیت کنونی را می توان در سه سیاست فاجعه بار ۱) سلطه خواهی قدرت های جهانی، ۲) کوشش جهت ایجاد امپراتوری دینی و ۳) جنون احیاء امپراتوری های قدیم تباری خلاصه کرد.
حکومت اسلامی دو راه بیشتر ندارد یا با سرمایه‌گذاری بر نیازهای مردم و کمک به تشنج‌زدایی به جامعه جهانی بپیوندد و اقتصاد ایران را از ورشکستگی و مردم ایران را از فقر و گرانی روزافزون کمرشکن نجات دهد، یا
ادبیات کهن ایران سراسر درس ست و شعرای بزرگ تجارب تاریخی و درس آموز را به سلسله نظم کشیده اند، برای عبرت آیندگان.
این خفت برای حاج داود رحمانی ماند که با وجود آن همه ابتکار در شقاوت و شکنجه نتوانست همه را درهم بشکند!
2 کامنت
قراردادهای استراتژیک، نقطه عطف اتحاد کانونهای فاشیستی و نژاد پرست با شرکتهای گلوبالیست نفتی قسمت دوم مقاله محورشرارت ترکیه، پاکستان و باکو
4 کامنت
" در مورد زنان بیوه داستانهای وحشتناکی شنیدم.
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ موضوع: سرمایه ، مدیریت اطلاعات و دمکراسی میهمان: رضا فانی یزدی Reza Fani Yazdi این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال ترین سرز
بطورکلی رویکردبه «حق دفاع مشروع» یا خشونت برسازنده و...