دیدگاهها

موضعگیری و پیام میر حسین موسوی از منظرسیاسی، ازحیث ایجاد شکاف در درون نظام و کشاندن عناصر بینابینی و لایه میانی نظام و بخشی از جامعه به صحنه و رویا رویی با ولایت فقیه خامنه ای…، وهمچنین برای اینکه خون
آبان، ماه تسخیر خیابان ها بود، تسخیری که گرچه عمرش کوتاه بود، اما تاثیر آن بر روح و جان جامعه ماندگار است. قیام های کوچک، دست گرمی برای نبرد نهائی هستند.
همزمان با روی کار آمدن دولت راستگرای ترامپ در آمریکا، نامه نگاری‌های برخی از گروه‌های اپوزیسیونی که از براندازی جمهوری اسلامی ناامید شده بودند، آغاز شد.
این یک واقعیت است که که مبارزه علیه ظلم و استثمار سرمایه داران خون آشام، ستم ملی و هر ستم و اجحافی که در ایران وجود دارد، با امر سرنگونی رژیم آدمکش جمهوری اسلامی، گره خورده است
ماه آذر یاآور روز های سخت، دشوار ولی پر شورو نشاط در جنبش های مردمی آذربایجان است که در آن امید و یاس، پیروزی و شکست....
اگر خمینی سادەدلانە از عبارت "جام زهر" در هنگام پذیرش قطعنامە ٥٩٧ استفادەکرد، خامنەای بەگاە مذاکرات برجام از "نرمش قهرمانانە" بهرەبرد.
جوانان سوسیالیست، دانشجویان پیشگام، کارگران و زحمتکشان، باید احزاب سیاسی خویش را زیر سوال بکشند که چرا آنها زیر یک سقف گرد نمی آیند و چرا بصورت متحد در پهنای سیاسی کشور عمل نمی نمایند؟
1 کامنت
به استناد قوانین بین‌المللی عمل مجرمانه لیلا واثقی سرپرست فرماندار شهر قدس مصداق روشن جرائم علیه بشریت بوده که بر اساس «اصل صلاحیت قضایی جهانی» قابل تعقیب و پیگرد قضایی در دیوان بین‌المللی کیفری است.
در دورانی که هر جرقه می تواند آتش قیام ملی و مردمی را روشن سازد، پدیده های “لیلا واثقی” ها ظهور خواهند کرد تا مسئولیت سیاسی نظام را تا سطح خطاهای شخصی تقلیل دهند.
چرا جامعه بهایی و فعالان آن از هم دردی با ملت ایران خود داری میکنند .
همراه با درود فرستادنِ به روان پاک همه‌ی جان بر کفانِ ملّتِ بزرگِ ایران که بیشترین شان، ازنوباوگانِ جوانِ کشور بودند، ضمنِ همدردی با خانواده های آن جان برکفان ملت ، می دانیم که در سالهای آغازین پ
من به عنوان یک فرد سیاسی واپوزیسیون حکومت اسلامی که حال قدم به دهه هفتم زندگی می گذارم.همیشه دغدغه فکریم این بود که چرا در تمامی این چهل سال مانتوانستیم زبان ووجهه مشترکی با دیگر نیروهای اپوزیسون
2 کامنت
ستم ملی در یک سرزمین هنگامی دیده می شود که در آن سرزمین یک رژیم ناسیونالیست و نژادپرست بر سر کار باشد و رژیم ولایت فقیه چون یک رژیم ناسیونالیست و نژادپرست نیست سخن گفتن از ستم ملی در ایران آخوندی نیز
4 کامنت
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ موضوع جلسه : "تعاریف حقوقی خشونت و دفاع از خود " میهمان برنامه : خانم دکتر نیره انصاری ، حقوق دان ، متخصص حقوق بی
توصیف جنبش «نان و آزادی» به واقعیت وجودی این جنبش نزدیک تراست تا توصیف آن به جنبش نان یا آزادی. چرا که برآمده از تجربه زیسته و روزمره مردم د رمواجهه با هردوی آن ها در قالب نظام حاکم است.