تریبون آزاد

نگذارید عده‌ای تاریخ را باز هم روده شکافی کرده بین شما اختلاف بیاندازند. هر چه که شما را از همیار و همرزم بالقوه یا بالفعل‌تان در این جنبش دور کند نامفید و آسیب رسان است.
طرح این موضوع می‌تواند به پرسشی اساسی در باب سرکوب​های اردیبهشت ۱۴۰۱، یعنی چرایی دست یازیدن حکومت به خشونت در اولین گام، پاسخ دهد.
با توجه به اینکه بعد از چین که بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت دارد, ایران مقام دوم اعدام در دنیا را دارد.
درک دیگر، درکی است که از حقوق بشر پروژه‌ای سیاسی را مدنظر دارد.
در یک کلام در انتهای این دادگاه حتی اگر کیفرخواستی هم صادر نمیشد بازهم پروسه برگزاری این دادگاه میوه داده بود چه برسد به اینکه حتی اگر حکمی صادر نشود.
اگر این ترور را تروریستهای اسرائیل انجام داده باشند.
2 کامنت
۱۰ سال پیش برای اولین بار در باره پروژه سزامی در خاورمیانه اطلاع رسانی نموده و همکاری رسمی بین ایران و اسرائیل را آشکار کردم.
فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران موضوع جلسه: " معضل یارانه ها" میهمان جلسه: سیامک طاهری ، روزنامه نگار ، نویسنده و فعال حوزه مطبوعا
در حالی که اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران علی‌رغم جو شدید امنیتی ادامه دارد، سپاه پاسداران و سازمان بسیج اقدام به رزمایشی سراسری کردند و کارکرد اصلی خود را نشان دادند: سرکوب مردم.
توابین، هر جنایت و عمل زشت و مشمئز کننده‌ای را بر یارانِ دیروز خود روا می‌داشتند و اجازه هر کاری که فکرش را بکنید، به خود می‌دادند.
وضعیت آشفته بازار به خصوص در بخش تأمین مایحتاج ضروری زندگی کار را به جایی رساند که بسیاری از کارشناسان آگاه غیر وابسته اقتصادی با هشدار در خصوص بروز شکاف بیشتر میان دهک‌های جامعه، دولت را برآمده از ا
محمدرضا میرتاج الدینی وکیل الدوله تبریزی که یک پایش در ایران و پای دیگرش در کشورهای دیگر بود کارش دستچین کردن سرسپرده ترین مزدوران رژیم آخوندی و سازماندهی آنها برای کارهای اطلاعاتی و ترور و آدمکشی در
در واقع آنچه اتفاق افتاده است، عبارت از این است که، روسیه در اثنای جنگ، دست به یک ضد حمله زده است.
3 کامنت
سازمان ملل را در حقیقت دولت ها تشکیل می دهند و نه الزاما ملت ها. اکثر دولت های عضو آن غیر دموکراتیک و مستبد و ناقض حقوق بشر شهروندان خود هستند.
کارنامه مورد بررسی این کتاب از بحث‌انگیزترین‌ کارنامه‌های تاریخ معاصر ایران است. نه تنها عملکردها بر متن این تاریخ که حتی اساس آن نیز از دیروقت با داوری‌های رنگارنگ روبروست.