دیدگاهها

در این برنامه ابتدا آقای حسن اعتمادی درباره تجربه خود در مواجه با عوامل اطلاعاتی رژیم صحبت کرد و آنگاه تجارب دیگران طرح شد و در پایان در باره" مستند " صدا و سیمای و داستان روح الله زم طرح
چهارشنبه سوری برای همه دوستان و همکاران ایرانگلوبال مبارک باشد، بنام انسانیت و عشق به انسان، دست همه اتان را با صمیم قلب می فشارم سازاخ
1 کامنت
نوروز در راه فردای ماست. بازهم او و شوق برانگیزی دلگرمانه اش می آید و قصد ساختنِ زندگی ویران در دل دشت و دمن ماتمزدهِ غم کاران دارد.
مدتهاست دانه ها در دل خاک برای زندگی و جوانه زدن می جنگند. تمام فصل سرد را جنگیده اند و اکنون سر از خاک دراورده اند. جوانه زده و کوچه ها را پر از طعم زندگی کرده اند
بر سر نام «میدان فردوسی» یا خیابان‌های «حافظ و سعدی» هم اختلافی نیست و بدین اساس می‌توان پذیرفت که ایرانیان در خصوص بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اشان توافق دارند.
به استنباط من جواب به سوالهای بالا میتواند مثبت باشد.
« سوسیالیسم دموکراتیک» که بر جامعه آزاد، تشکلهای آزاد و مستقل ، فعالیت احزاب مختلف، بر آزادی و برابری همه شهروندان تکیه کند، دموکراسی مستقیم و حداکثری را رعایت کند ارزش آزمایش دارد.
سایت متعفن امپراتوری دروغ وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران که با بی اخلاقی مطلق و دروغپردازی گوبلزوار به نیروهای اپوزیسیون حمله می کند, در آخرین مطلب خود از حشمت رئیسی که همواره در برنامه های روزانه خو
حوادث سیاسی، اعتراضات عمومی و عصیانها بخشهای فقیر کشور، جنبش های اعتراضی خلق های ساکن در ایران، جنش زنان با اینکه فرصتی برای گرفتن حمایت از زنان کشور نیافته اما نهیب اش هم در درون کشور و هم در برون کش
گندیدگی در همان کاستِ مافیایی هیأت حاکمه ای است که همه ی اعضای آن، جز استثنائاتی، همگی معمم اند، همه با هم خویشاوندی نسبی و سببی نیز دارند و کلیه ی مواضع قدرت را میان خود تقسیم کرده اند....اگر سر گندی
جمعیت روز هفت برای همه غیر منتظره بود. راه دور بود و کسی گمان نمی برد این همه آدم به احمدآباد بیایند.
نسرین ستوده وکیل آزادیخواهی که در چارچوب نظام بدکاره حاکم از حقوق تعریف شده در قانون اساسی ارتجاعی و پیشاقرون وسطائی، از خود و موکلین اش دفاع می کرد، به 38 سال زندان و ضربات شلاق محکوم شد.
1 کامنت
تقدیم به قرمز آزادی
14 کامنت
شهرام همایون چگونه با استفاده ابزاری از رضا پهلوی، «شبکه ایرانیاران» را حذف و طرح مشابه خود را عَلم کرد؟!
1 کامنت