دیدگاهها

بعنوان کسی که به فن خلبانی آشنایی داره برای من جای تعجب بسیار است که در این روزگار و دنیای الکترونیک و دیجیتال یک هواپیما اشتباهی در فرودگاه دیگری به زمین بنشیند.
قطب زاده شخصیتی که بایستی مجد او را شناخت ،در همان روزهای نخست انقلاب قطب زاده چهره ای جنجالی بود ، حزب توده از همان ابتدا به دلیل شوروی ستیزی قطب زاده ،علیه او جبهه گیری تندی می کرد؛ قطب زاده در ز
این محافل بهتر است قبل از سر دادن شعار نه شرقی نه غربی و سنگر گرفتن پشت جمهوریخواهی، خود را از آشفتگی سیاست های پانول وار میان براندازی حکومت اسلامی و استحاله (اقناع خشونت پرهیز و قطره چکانی حکومت به
جمهوری خواهی نه در برابر دمکراسی خواهی، که زیر مجموعه‌ای است از آن. مگر آنکه قصد بر القاء این باشد که جمهوری خودبخود دمکراسی است و دمکراسی فقط در ظرف جمهوری دارای قابلیت حیات.
این اعلان آقایان، سکولاریسم دموکراتیک نیست، اعلان پنجاه و هفتی ‏جمهوریخواهی؛ یعنی دیکتاتوری برای غیرخود و دموکراسی برای خودی‌ها ‏است! شرحش را اگر بنویسم قلمم از این تلخ تر می‌شود!
ما در زمینه همکاری به دنبال دیوار ساختن نیستیم و می‌گوییم رقابت است و تضاد و سازش دو عنصر دموکراسی است و هر کدام را حذف کنید دموکراسی حذف می شود.
می‌گویند رهبران سیاسی در دو وضعیت متضاد نرمهای معمول حاکم بر سیاست پردازی را بهم می‌ریزند و بسی خطر ناک میشوند: نخست، زمانی که در اوج قدرتند، و دوم، هنگامیکه که در موقعیتی ضعیف و ناتوان قرارمی گیرند.
1 کامنت
اسماعیل بخشی باید روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان، هنرمندان و چهره های فرهنگی را به مناظره دعوت کند و در این مناظره، سکوت آنها در شرایط کنونی جامعه را به پرسش بگیرد.
تلویزیون من و تو در بخش دهم برنامه "سمت نو" خود با مخلوط کردن دوغ و دوشاب و همسنگ پنداشتن فرهنگ بلوچ و بخش هایی از مناطق آفریقا در موریتانیا, مدعی شد که در مناطق مرزی ایران مثل بلوچستان مادر
4 کامنت
غم و اندوه در ایران پایان ندارد و این ثمره بیش از چهار دهه حکومت استبدادی دینی -آخوندی است. یک هواپیمای هفتصدو هفت که نزدیک به پنج دهه از تولید آن گذشته( و از نگاه کارشناسان هوایی دنیا و نه کارشناسان
اکنون با رشد و عمیق تر شدن جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران، تمام آن شکنجه ها و تجاوزاتی که رژیم جمهوری اسلامی در این ۴۰ سال انجام داده است، تک به تک افشا می شود....ملت بیدار شده و هر روز صفوفش فشرده تر
عقل سلیم می گویدکه صف بندی های اجتماعی نه بر مبنای فکر و تقسیم ما بلکه بر اساس نیروهائی تعین می شوند که در میدان حضوردارند!
4 کامنت
تقدیم به زهرا نویدپورها
1 کامنت
مسایل « دموکراسی، عدالت اجتماعی، عدم تبعیض، اداره امور محلی، و حتی کاهش و لغو استثمار» از راه کار خودگردان و جامعه خود گردان، توسط خود « افراد جامعه»، که خواسته ها یشان است، « با متدهای نوی که خودشان
سرداران و سربازان امام زمان هنوز نتوانسته اند جلوی ِ چارتا پاپتی ِ سومالیایی که با دوتا کلاشنیکف پوکیده، دم به دقیقه راهزنی میکنند، کشتی میدزدند، آدم می کُشند و گروگان ایرانی میگیرند را سد کنند، حالا