تریبون آزاد

اگر آمریکا این اینترنت ماهواره ای را روی فضای تمام ایران فعال کند، فقط در عرض سه روز می تواند رژیم را مجبور به ارسال نمایندگانش پای میز مذاکره در وین کرده و همه شرائط خود را به جمهوری اسلامی دیکته کند
اگر آمریکا این اینترنت ماهواره ای را روی فضای تمام ایران فعال کند، فقط در عرض سه روز می تواند رژیم را مجبور به ارسال نمایندگانش پای میز مذاکره در وین کرده و همه شرائط خود را به جمهوری اسلامی دیکته کند
ایران – محکومیت‌های بین‌المللی همراه با اعتراضات سراسری مردم
از نگاه جهان: اعتراضات سراسری مردم ایران از خوزستان تا تهران – قسمت اول
هفته گذشته سرانجام دادگاه ايالتی نروژ رأی خود را در رابطه با پروندۀ شكايت اينجانب عليه كارفرمای سابق ام، صادر نمود.
1 کامنت
*این «فرجام نا بخردی ها ئی است » که مغایر با شعار «استقلال بانک مرکزی » این نهاد را عملاً به چاپخانه‌ای مطیع اوامر و در اختیار نیاز‌های پولی حکومت دقیقا بر خلاف «منافع ملی ایرانیان » بدل نمود .
در هر کار جمعی، زبان مشترک بنیادی‌ترین نیاز است. ایجاد ارتباط، انتقال اطلاعات، رسیدن به هم‌نظری و همگامی، بدون واژگان مشترک ناممکن است.
تاریخ حداقل یکصد ساله گذشته ثابت کرده است که آنچه که لیبرال دموکراسی غربی نامیده میشود، تنها به نابودی نظام های سوسیالیستی در کشورهای سوسیالیستی راضی میشود، نه چیزی کمتر از آن.
جامعه ایران برای خیز بزرگ اماده می شود. دو طیف در کشاکش مبارزات جاری می توانند نقش سازنده ویا ویرانگرانه ایفاء کنند.
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
این روز ها، همزمان با خیزش به جان آمدگان خوزستان و سراسر ایران، بسیارانی از خویش می پرسند که چگونه می توانند همدلی خود با مبارزه و مبارزان را عینی کنند و دست به عمل بزنند بدون آن که به استقبال خطر های
ما به زودی وارد مرحله شتاب گیری روند سرنگونی رژیم خواهیم شد که به عرصه مقابله مستقیم‌تر با رژیم اسلامی تبدیل و به اتحاد بیشتر و استوارتر شدن مردم منجر خواهد شد.
1 کامنت
با دلواپسی عميق از آينده کشور و بی‌کفايتی‌های ويرانگر و ايران‌ سوز، صبورانه سرکشی‌های قلم را مهار ميکنم و درست‌ گويی را به درشت‌ گويی نمی‌آميزم و خطاب بی‌عتاب می‌کنم و سخن به نرمی و آزرم می‌گويم تا د
1 کامنت
در واقع بحران آب در خوزستان یک جرقه به روی انواع نارضایتی ها بوده که سالها فشرده شده بود. و این در حالی است که تفسیر تقلیل گرایانی که از کلید واژه «تشنه آب» در پیام های خود استفاده می کنند.
همه ما بر این اگاهیم که در 12 سال اخیر مردم عرب اقلیم اهواز (خوزستان) یکی از معترض ترین مردمان ایران به دلیل تبعیض، بیکاری و گرانی، گردو غبار و خشکسالی و جو امنیتی
از آنجایی که آپارتاید آب در کشور ها فقط بدلیل جنگ و یا کوچاندن ملتی از سرزمین های خویش اتفاق می افتاد. نظام جمهوری اسلامی مردمان
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه شب موضوع: آسیب شناسی معضلات محیط زیستی و شهری خوزستان میهمان:محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری و مدنی در کانال تلگرامی تریبون سرزمین من ، گروه ب