دیدگاهها

شلاق زدن در برابر دیدگان مردم کرمانشاه به دلیل «روزه‌خواری»، تیر ماه ۱۳۹۳
برای بازنمودن ناهمسانی و ناسازگاری احکام شرعی اسلامی و قوانین وضعی جدید، باید نگاهی بیانداز
درپى ترور دانشمند هسته اى شرايط بغرنج كشور و منطقه را دريابيم! ترور هفتمين نفر از كاركنان و دانشمندان هسته اى و فن آورى دفاعى كشور و معاون وزير دفاع محسن فخري زاده در سالگرد كشته شدن مجيد شهرياري، ب
مانند نژاد انسان ها زبان انسان ها نیز ابزاری برای نفرت پراکنی از سوی ناسیونالیست های نژادپرست است و سخنان ناسیونالیست های ایرانی درباره زبان تنها برای یک خواسته است و آن هم نفرت پراکنی ناسیونالیستی اس
4 کامنت
این روایتی است کاملآ متفاوت از هفت سال پروسه خونین و پر درد و رنج یک نسل از زندانیان سیاسی ایران در دهه سیاه شصت و در سیاهچال های مخوف حاکمیت «فاشیسم مذهبی» که شاید برای نخستین بار، از نگاه و زبان یک
ترور در جغرافیای کشوری انجام گرفته که مردمان آن، بیش از چهاردهه در گروگان حکومت اسلامی هستند و دانشمندان آن هم از این قاعده مستثنا نیستند.
در دوران امپریالیزم این دولت ـ ملتها هستند که در قالب قدرتها و ابرقدرتها یکروز بدنبال انباشت سرمایه ، روز دیگر در اندیشه صدور کالا و در آخر هم بدنبال صدور سرمایه به چاپیدن سرزمینهای دیگران و تصرف بازا
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
از این پشت سر هم، عملیات متعدد و روزافزون، علیه ج.ا در خارج و داخل ایران انجام دادن، و قبول رسمی یا تلویحی مسئولیت خود، و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، ابعاد عملیات خود را با آب و تاب به رخ همه کشیدن،
سالهاست که هنگام انتخابات جمهوری اسلامی این بحث میان مخالفین این رژیم ادامه داشته که در انتخابات چه باید کرد.
**دراغلب سازمانهای اداری مدیران فرصت طلب فاقد صلاحیت ، پاک پندار ، منزه از آلودگیها و شایسته برخلاف اصول مصدر امور میباشند و اکثریت کارمندان محتاج به دریافتی های ماهیانه ،هر چند از لحاظ علمی و برتر
بطورکلی مادریک بزنگاه حساسی قرارداریم که بحران انتقال قدرت درکشوری که هنوزهم نیروی اصلی حافظ نظم جهان و منطقه حساس خاورمیانه بشمار می رود، از ویژگی آن است.
در هر حال میتوان توصیه نمود : * تغییر کلی در سیاست خارجی میتواند کشورهای جهان را برای برقرارى مناسبات دیپلماتیک و ارتباط تجاری با ایران تشویق کند. * یکی از مهمترین اقدامات، امضای «اف ای تی اف »است،
فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۷ آذر ۹۹ موضوع جلسه : اعتراضات آبان : پدیدآیی ، فراز و فرود میهمان برنامه : دکتر سعید مدنی (فعال سیاسی ، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران )
محاصرۀ ایران بوسیلۀ اسرائیل، تکرار حرف های خنده دار رژیم است.
در ایران امروز، متاسفانه افسانه و داستان های اساطیری پیشدادی دوران سلسله اسبه(پورشاسب، گشتاسپ، طهماسب، لهراسب و غیره) و توهمات شاهی با خرافات دین شیعه و خزعبلات آخوندی چنان درآمیخته است و تٲثیر گذارند
درا ین دوران پر آب و چشم کرونائی - که تقریبا هفته ای چندین مقاله (از دولتی سر ویروس کذائی و حضور در منزل که گویا در توصیفش دا دقلم داده ای ) مینویسی و منعکس میشود – یکبار هم که شده در مزایای نظامی