دیدگاهها

تاکنون از چگونگی اشنایی و ایجاد رابطە عاطفی میان خدیجە چنگیز و جمال قاشقچی منتقد سیاسی خاندان بن سلمان کە در کنسولگری سعودی بە قتل رسید چیزی انتشار نیافتەاست اما تمام رفتارهای خدیجە چنگیز نشان میدهد ک
یکی از صفات بارز انسانهای دوران پست مدرن، محبت به حیوان و گیاه و کوه و دشت، و در مقابل پریشان حالی و اوج شقاوت درونی و شدت و حدت با همنوع خود است...
مرگ بر اثرِ کرونا همیشه بوده و هست، مراقبِ زندگی باشیم اما اجازه ندهیم «مردگانِ آن سال» به دستِ فراموشی سپرده شوند.
چکیده یادداشت: زبان فارسی و حاکمیت آن در سده های اخیر در ایران از یک طرف و جایگاه زبان های دیگر از جمله کوردی، ترکی آذری، بلوچی، عربی و غیره در این میان همواره محل بحث و چالش بوده است.
اپوزیسیون و بخصوص شخصیت های دردمند و مستقل باید از ناکامی های گذشته خود بیاموزند و سود ببرند و طناب قایق خود را از ساحل عافیت باز کنند و با پشتکار و عزم راسخ و همت بلند بسوی آبهای عمیق برانند.
2 کامنت
من این نوشته را که سالها قبل از زبان یک زندانی شنیدم ونوشتم بار دیگربرسم هدیه ای کوچک هر چند تلخ تقدیم به نرگس محمدی باز نشر می کنم.چرا که نشان از درد ورنج زنی مبارز دارد.
استعمار در یک صد سال اخیر همواره کوشیده است با ترفند و دسیسه های ظاهر فریب، کردان را جدا از دیگر ایرانیان بنمایاند یا وادارد، در حالی که کردان مردمی جدا از مادها و پارس ها نبوده و نیستند و جایگاهشان س
آیا انتخابات آمریکا در کاهش قيمت مسکن تاثيری ندارد؟
آیا این شگفت انگیز است که بدانیم در همین مشھد مقدس یا دکان چهاربر چپاول های مذهبی نظام الهی ـ ولائی چندی ست که نان و گاز ندارد و اکنون نیز روغن هم به آنها افزوده شده است؟!
نگارنده فروتنانه از همه ایرانیان، به ویژه پایوران اپوزیسیون، چه پادشاهی‌خواه و چه جمهوری‌‏خواه، چه چپ‌گرا و چه راست‌گرا، اما باورمند به مجلس برآمده از رای مردم، در خواست می‌کند که به جای کینه‌های ‏کهن
12 کامنت
رضا پهلوی روز دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ پیامی تحت عنوان "پیمان نوین" منتشر کرد. همچنانکه بعدا نشان خواهم داد این پیمانی نوین بین او و بقیه نیست.
2 کامنت
راه حل های پایان جنگ قره باغ کدام اند؟
4 کامنت
هنوز کە هنوز است این سە علت در جهان کنونی نقش بازی می کنند. مردمان بە تناوب خطری کە روی خود احساس می کنند بە هر کدام از این بنیانها پناە می برند.
گزارشی از درون جهنمی بنام زندان مرکزی ارومیه
آنچه میخوانید گزارشی از درون جهنمی بنام زندان مرکزی ارومیه است که میتوان آنرا قتلگاهی برای انسانها و راهی بی بازگشت برای هزاران انسانی توصیف کرد که دستگاه جنایتکار قضائیه ولایت فقیه آنها را در این جهن
با آرزوی پایان پایانه های اشغالگری:
1 کامنت