دیدگاهها

باهجوم میلیونی تلفن های هوشمند به ایران "ایران یکی از بالا ترین نرخ استفاده از گوشی های هوشمند و مراجعه به آن را دارد ."حال کودکان دبستانی هم صاحب تلفن هوشمندشدند .چرا که داشتن تلفن همراه
بیشتر ما ایرانیان هر گاه خشمگین می شویم بر پایه‌ه‌ی فرهنگ دیرین اسلامی، با خودِ الله نیز به کفر گویی می پردازیم و بسیاری از مسلمانان نیزهنگام دعوای با زنان شان، درمیان آتش آن خشم شتری و اسلامی، زنا
در طول چند دهه اخیر سه رعد در آسمان ایران درخشید که نتنها لرزه بر اندام حکومت انداخت، بلکه تاثیرات معینی در تعمیق سیاسی اپوزیسیون گذاشت.
بحث جالب شده است .
در این برنامه اختصاصي برای تلویزیون كانال يك که روزهای چهارشنبه پخش می شود، بطور کامل به پدیده" آمد نیوز" پرداختم ، ابتدا تاریخچه آمد نیوز ، همکاران و اینکه چرا رژیم جمهوری اسلامی بشدت ا
به همراه جمعی از همکاران حقوق دان و وکیل طی بیانیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد در محکومیت عملیات نظامی ترکیه وبه استناد بند(1) ماده(1) و بند(4) ماده(2) و مواد(39،40 و42) منشور ملل متحد و کنوانسیون ها
شاخص ترین چهره های سیاسی اپوزسیون جدّی ایران، از پنج عمده ترین تشکّ لات سیاسی در بیرون از کشور، در را ه به دست آوردن توافقی ملّی مانند پن ج رودخان هی خروشان، به راه افتاده اند تا دریای نیلگون مجلس م
برادر خائن تجزیه طلب ما "علی جوانمردی" که در دروغ سرایی دست کمی از "روح الله زم" و "امیر عباس فخر آور" ندارد در سخنانی پیرامون استرداد یا ربایش روح الله زم مدعی شده است:
1 کامنت
متاسفانه ما اهل سیاست در ایران چندان به مرامنامه های گروههای مخاطب مان توجه نداریم لذا بر اساس سخنانی که شنیده ایم قضاوت میکنیم.
ترکیه با عملیات پیشین غرب رودخانه فرات را بدست گرفت و حالا در نظر دارد به بخش شرقی رودخانه دست یابد تا مانع از تشکیل کریدوری شود که از ایران آغاز و به موازاات نوار مرزی ترکیه به دریای مدیترانه می رسد.
بچه ها از سر ظهر پیداشون میشه چای و قهوه ای می خورندو قلیان می کشند راجع به همه چیزصحبت می کنند .اما صحبت سیاسی ممنوع که البته اگه ببینند جمعشون خودی است اونم صحبت می کنند .مگه می شه چن تا ایرانی
هنگام ملاقات با برادرم در اوین (از پشت شیشه و با تلفن) می بینم چند دندانش شکسته شده اند و کلمات را جویده، جویده می گوید!
دانشجوی خوب مگر دیوانه باشد که بخواهد ایران بماند وکار کند.
دل هر نیروی سیاسی جدّی ایرانی بویژه در بیرون از کشور، هنگام اعلام تاریخ موجودیت شورای گذار، در این امید شادی بخش به سر می برد که حزب یادمان داریوش همایون، با توجّه به داده های کنگره‌ی پنجم بعنوان &qu