دیدگاهها

طی روزهای گذشته نامه ای از سوی 14 تن از فعالین مدنی و سیاسیِ داخل کشور روی خروجی خبرگزاری های بین المللی قرار گرفت که در آن ضمن مطالبه و اصرار بر استعفای رهبر جمهور اسلامی ، ریشه مشکلات در اصول
در این گفتگو افسانه فقدان گرایش نژادپرستی در جامعه ایران را به زیر سئوال برده و بر چند حوزه رفتارهای نژادپرستی در جامعه ایرانی تاکید کرده ام. 1. تبعیض علیه گروه های اتنیکی ایرن 2.
خامنه ای از سی سال پیش ادامه دهنده سیاست "دشمن محوری" خمینی است.
در ادامه تلاشهای مسالمت جویانه میهن دوستان برای نجات کشوراز ویرانی بیشتر، 14 نفر از فعالین مدنی و مبارز درون کشور با انتشار بیانیه ای خواهان حمایت و پشتیبانی همگانی برای رهایی کشور از سلطه حکومتی
آری؛ جنگ نفت اکنون در غیبت صاحبان اصلی نفت و در فقدان اراده واحد مردمان جغرافیای لر و نیز نبودن همبستگی ملی و سوسیال دمکراتیک کشوری ادامه دارد و شبکه های مافیائی به غارت خود ادامه می دهند و بخود اجازه
خاتمی از دولتمردان این رژیم است که از نخستین روز های شکلگیری و تاسیس آن یکی از پایه های اصلی، فرهنگی و امنیتی آن بوده، مدتی در وزارت و مدتی دیگر در ریاست نهاد اجرایی کشور قرار گرفته است، هنگامیکه مردم
نجفی نماد اشرافیت و فاصله ی طبقاتی موجود در ایران است. او می تواند همسر دومش را در بهترین نقطه ی تهران مستقر کند و بهترین ماشینش را برای او دست و پا کند.
اما نگارنده به لزوم تشدید مجازات ها در این زمینه با دیده تردید می نگرد. زیرا پژوهش های انجام یافته در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید «بِستر ارتکاب بزه» را در یک جامعه از میان برد.
می گویند گیج کننده ترین اقدامی که علیه انسانیت ِ خویش مرتکب می شویم این است که قلبمان را به کاری راضی کنیم که مغزمان مطمئن است وعده ی دروغی بیش نیست.
1 کامنت
پدرومادری که درایران زندگی میکنند وبه کودکِ خود، پیش ازدبستان، فارسی نمی آموزند یا اجازه نمیدهند که بیاموزد، صلاحیت نگهداری فرزند (خود را) ندارند
34 کامنت
رضا اردکانیان که مردم ایران را پرخور و پر مصرف می نامد، خود یکی از «خورندگان» بزرگ دارایی های ملت ایران در ۴۰ سال گذشته بوده است
کارگردان اصلی-رفسنجانی-شاگرد و یارنظرکرده خمینی بود.
وظیفه یک روشنفکر متعهد روشن کردن لامپ سئوال در مغز مردم عادی می باشد، نه تاباندن نور افکن مغز خود در چشم آنها،
2 کامنت
ادیان با معجزه و افسانه درآمیخته اند و روان آدمیان محصول بیولوژی و تاریخ و دین است. برای زندگی، انسانها نیازمند به امید هستند و امید خود را با معجزه ممکن میدانند. آیا امید با معجزه همسوئی دارد؟
در جامعه سوسیالیستی، تعاونی های اعتباری و یا خود نهادهای اعتباری دولتها در مقیاس منطقه ای، شهری، ولایتی، ایالتی و کشوری میتوانند از طریق فراهم کردن اعتبار برای پیاده کردن و به ثمر رساندن چنین پروژه ها