دیدگاهها

همه کاندیداها، از جمله شخصی (رئیسی) که به نظر می‌رسد کاندیدای اصلی است دارای سوابق امنیتی هستند و قطعاً به نظرسنجی‌های کاملاً محرمانه هم دسترسی دارند.
شرکت درانتخابات به حمایت از اصلاح طلبان، تاکتیکی بود که در نهایت به هدف نشست و مردمی را که در رفراندم سال ٥٨ با اکثریت ٩٨٫٥٪ به جمهوری اسلامی رای داده بودند از توهمی که در باره رژیم داشتند رها
"نئوکان ها"، گروهی که با هارترین بخش رهبری قدرتمداری جمهوریخواهان در حمله به و کشتار مردم کشورهای جهان سوم، از جمله کشورهای کوچک سوسیالیستی مشهور میباشند، تاریخچه و پشتوانه ای تروتسکیستی دار
بن‌بست‌های سیاسی اقتصادی و موانع جدی در «احیاء برجام وتغییر نگرش آمریکا »به دلایل بسیار« برهمگان روشن »برداشتن تحریم ها ، آزادسازی منابع مالی مسدود شده و برقراری روابط عادی بین المللی را - با تردید
جناب حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی گرامی و بزرگوار حفظه‌الله ـ دامت برکاتهم
محکومیت سانسور و آزادی رسانه در آستانة انتخابات قلابی در ایران
ایران ، انتخابات و فقدان اطلاع رسانی آزاد و مستقل - بقلم الف - جمشیدی
بویژه اینچنین که در ایران بوده و هست انسان معتقد و خودناباور که بخش بزرگی از ما شامل اش باشند و باشیم،
زمان حاضر زمان اعتراضات گسترده و اساسی سیاسی است. آزادی و دموکراسی بسیار نزدیک و در دسترس است.
انتخابات امسال ریاست جمهوری در شرایطی برگزار خواهد شد که کشور در تمامی رمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی درگیر بحرانی فزاینده بوده و حاکمیت به همین دلیل و به اضافه فساد ساختاری در کشور ، در پائین تری
تفکری که توسط ارزش‌های این جهانی و عرفی، و در چهارچوب پایبندی به رعایت حقوق بشر شکل گرفته و قالب ریزی شده است، هر چه بیشتر از دنیای دینی که هنوز «عدم شرکت در انتخابات را نشانه کفر و شرک در دین» و «در
* بعنوان نوعی نگرانی بدون موضع گیری : **اقای همتی در اخرین فرصت تلویزیونی در مناظره سوم دیشب میگوید : **با جوانان ما چه کردید که شعارشان از "رای من کو" شد "رای بی رای"؟ **
اتفاقی که ما در ایران از سوی نظامی استبدادی شاهدیم امری است طبیعی. نظام های استبدادی به خشونت و سرکوب دست زده و میزنند چرا که آنان بر اساس ذات حقیقی خود عمل کرده اند.
به کرات از بنده این سوال پرسیده می شود که چرا اهل سنت و بخصوص بلوچها علیرغم محرومیت های گسترده, ظلم, تبعیض, سرکوب, اعدام, فقر و نابرابری, در فرایند انتخابات مشارکت فزاینده و حداکثری در مقایسه با بقیه
آنچه مسلم است جامعه ترکیه خواهان شفافیت، پاکسازی و حاکمیت قانون است، تا روزی که نهاد قضاوت استقلال کافی نداشته باشد و سیاست در همه امور دخالت کند و مطبوعات بعنوان رکن اصلی دمکراسی آزادی عمل نداشته باش
در این مقاله به مفاهیم " تنهایی" و تفاوت آن با "خلوتگزینی" از دریچهی روانشناسی و گاهاً فلسفی خواهم پرداخت، به اینکه، مفاهیمی همچون "دوستی" و "اعتماد" و "عش