دیدگاهها

مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با غرور تمام، توییت کند که “ایرانی ها دریافتند که خواهان تقابل نظامی با آمریکا نیستند.” تقابلی نظامی که برای مسئولان ایرانی به قیمت سرنگونی یک هواپیمای مسافر بری خارجی با مسا
قیام ابانماه ادامه دارد و بایستی به انقلابی بدور از ضعف های انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن فراروید و با اتکاء به دستاوردهای جوامع مدرن و بویژه تجارب سوسیال دمکراسی اروپا و لائیسیته فرانسه، ایران را در مد
چگونه ممکن است هم برانداز بود ، هم قتل عام و کشتار هائی که در این ۴۱ سال چه در زندانها و یا خیابانها صورت گرفته که آخرین اش بیش از ۱۵۰۰ نفری که در آبان ماه ۹۸ جان باختند را محکوم کرد و هم کشته
سوژه این بود که : رئیس وقت سازمان برنامه به معاونین خود «دستوردربار» که باید رشد و توسعه اقتصادی سالی را در زمان هویدا حدود 8 در صد در گزارش نشان دهند ..
اما حنای این رمز پوششی و تعرضی بوضوح رنگ باختەاست.
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
اگر امروز، یک نفر را دیدید که دست به آتش زدن اینجا و آنجا، و شیشه و در و پنجره شکستن می زند، از او فاصله بگیرید و راه خود را ادامه دهید. بدون درگیری و اصطکاک. و بدون تشویق و همراهی. او می تواند یک
برجسته ترین چیز در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی جنبه تبلیغاتی این مراسم بود, شاید شرکت انبوه جمعیت در تشییع جنازه این فرد منفور و جنایتکار برای حیلی ها سئوال برانگیز, شوکه کننده و نومید کننده باشد.
در حالیکه رژیم امیدوار بود با اسطوره سازی از قاسم سلیمانی و راه انداختن کارنوال تشیع جنازه آبروی باخته در میان مردم را تاحدی جبران کند ساقط کردن هواپیما و سپس فرافکنی و دروغگویی و رفتار زننده حکومت
کدام مقام مافوق به شکل شفاف درخواست توقف پروازهای غیرنظامی بر فضای تهران را تصویب نکرده است؟ در جمهوری اسلامی هیچکس در جای خودش نیست.
آیا قرار است، رژیم با کمک گرفتن از پس لرزەهای بعد از قیام، طرحی نو دراندازد و شما هم با آل ولایت بر روی مصالح مشترک خودتان سازش کنید و این میان تنها ملیتها و مذاهب ایران، خسر فی الدنیا و الاخره بشوند؟
و ظاهرا نظام مرگبان اسلامی، فعلا چاره ای جز اعتراف موشک پرانی به هواپیمای اوکراینی و به تبعآن ترور 176 انسان بی گناه نداشت.
جمهوری اسلامی در تظاهرات آبانماه به رگبار گلوله بست و همه گونه ترفند بکار گرفت که جلوی حضور مردم در تظاهرات را بگیرد و خامنه ای آنها را مشتی اغتشاشگر خطاب کرد.
آیا تفاوت قاسم سلیمانی با اسلاف خود، فدائیان اسلام سال های بیست، جز این بود که اگر آنها «یک یک» می کشتند او «جفت جفت» هم نه، که «هزار هزار» می کشت؟
ترکیه این روزها رابطه بسیار نزدیک و گرمی با دولت وفاق ملی به رهبری « فالز سراج » دارد، هرچند این دولت در بخش کوجکی از لیبی حاکمیت دارد ولی مورد شناسایی سازمان ملل و....
اما از میان همه فعالیت های منطقه ای ایران شاهنشاهی، هیچ کدام جالب تر از حضور ایران در لبنان نبود؛ یعنی کشوری که رهبران ایران چه قبل و چه بعد از سال ۱۳۵۷، آن را برای حفظ نفوذ خود در خاورمیانه کلیدی قلم