دیدگاهها

بچه ها از سر ظهر پیداشون میشه چای و قهوه ای می خورندو قلیان می کشند راجع به همه چیزصحبت می کنند .اما صحبت سیاسی ممنوع که البته اگه ببینند جمعشون خودی است اونم صحبت می کنند .مگه می شه چن تا ایرانی ک
هنگام ملاقات با برادرم در اوین (از پشت شیشه و با تلفن) می بینم چند دندانش شکسته شده اند و کلمات را جویده، جویده می گوید!
دانشجوی خوب مگر دیوانه باشد که بخواهد ایران بماند وکار کند.
دل هر نیروی سیاسی جدّی ایرانی بویژه در بیرون از کشور، هنگام اعلام تاریخ موجودیت شورای گذار، در این امید شادی بخش به سر می برد که حزب یادمان داریوش همایون، با توجّه به داده های کنگره‌ی پنجم بعنوان &qu
و بدین اساس اکثر قراردادهای مسوولین فنی با کارفرماها فرمالیته، صوری و غیر قابل استناد است و گاه چک ، سفته ، قرارداد سفید امضاء و برگ تسویه حساب محضری سفید امضاء در بدو استخدام از طرف کارفرما برای تحت
جای هیچ گمان بی هوده ای وجودندارد که پشت اردوغان به پشتیبانی پوشیده امپریالیسم آمریکا و یاران ناتوئی او، و همچنین با سکوت بخشی از کشورهای منطقه، همگامی خامنه ای ضدکرد و ضدبشر، و دیگر دله دزدهای مذهبی
لعنت به تروریسم.
28 کامنت
اسفا که دبیر کل شورای مدیریت گذار در مصاحبه با "تلویزیون تکفیری کلمه" پرسشگران و منتقدین این شورا را "اپوزیسیون ناآگاه" و همسو با جمهوری اسلامی لقب داد.
هر روز فاصله فقر وثروت بیشتر می شود هر روز تعداد وسیعی از مردم امکانات اقتصادی و رفاهی خود را از کف می دهند و به بخش کم در آمد و زیرخط فقر رانده می شوند. به هر میزان که سقوط اقتصادی صورت می گیرد سق
ترکیه به بیشرمانه ترین شکل ممکن، مرزهای برسمیت شناخته شده بین المللی سوریه را گذشت و به کشور سوریه تجاوز کرد. تجاوز به سوریه با هدف نابودی انقلاب رژوائی (خودمدیریتی دمکراتیک) در سوریه است.
شگفتا ! که گاهی فسیل های سیاسی روح زمان را درک نمی کنند، به همه درس دمکراسی و آزادی خواهی می دهند ولی خود از آن بی بهره اند.....
1 کامنت
در تاریخ 12 فوریه 2014 مطلبی تحت عنوان " به یاد یاران با وفا و با صفا " از جناب امر الله ابراهیمی از جمله هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر کردید که بعدا نمی دانم از کدام ماخذ برایم تل
2 کامنت
نظر به آنچه در پیش گفته شد؛ نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می دهد.
گفتار کوتاه اقتصادی یرامون جنگ در منطقه
سه جوان دیگر به جمعمان اضافه می شوند. دو نفرشان فارس زبانند و دیگری ترک زبان.