تریبون آزاد

وزهمینرو "بکتاش آبتین ها" و توماج صالحی ها" و هزارهای دیگر اسیر و دربند همگی، چراغ راهگشا و روشنگران فصل تاریکی های اسلامی و هرگونه استبدادگرائی می باشند،
در آخرین روزِ سالِ میلادی، خطاب‌ام به «پن بین‌المللی» است:
در این برنامه پیرامون اخرین وضعیت بازار های ایران پیرامون توافق احتمالی سخن خواهیم گفت و پیشنهاداتی را نیز مطرح میکنیم
اگر قرار است بطور فرض حقوق کارکنان و کارگران به میزان 15 % افرایش یابد، نه تنها آنها باید 25% تفاوت آن با نرج تورم 40% را از سفره و جیب خویش پرداخت نمایند، بلکه باید جریمه مالیات غیر مستقیم بر کالاهای
در رویایی کودکانه غوطه ور بودیم، نمیدونستیم که رژیم پهلوی سالهاست که به غارت نفط مشغول
دولت بايد سعي كند کسری بودجه خود را از طريق : فروش اموال دولتي كه عمدتا فراتر از ارزش واقعی ارزیابی میشوند، فروش سهام دولتی، استفاد از سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ سپرده های قانونی، اجرای عملیات با
1 کامنت
دولت برای دربار- بیت خامنه ای حکم بز بلاگردان را دارد. فرقی نمی کند که دولت اصولگرا، اصلاح طلب یا اعتدالی باشد. رئیس دولت باید بز باشد، اول بز اخوش!
خود همین الیگارشی مافیایی قدرتمداری حاکمه، جهت به کارگیری ثروت های غارت شده بادآورده خویش، باید غیر از عرصه های سوداگری های رانت خواری تجاری، بخش هایی از این ثروت ها را در توسعه تولیدات کالایی و خدمات
1 کامنت
برای شناختن جبهه ملی و علل تحولات گوناگون آن جز رجوع به جزئیات تاریخ آن راهی وجودندارد و با کلیبافی نمیتوان راه بجاییبرد.
از دل هستی چند میلیارد ساله مادرتان زمین هستی شما موجودات زنده گیاهی و جانوری بیرون آمده و چند صد میلیون ساله دامنه تکاملی دارد که این هستی شما در هر زمان زیر کنترل رهبری مادرتان زمین مراحل مختلف تکا
جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ موضوع: شیوه کنشگری فعالان کارگری در سازمانگری و تشکل میهمان کاظم فرج الهی ، فعال کارگری این جلسات هفتگی در کانال تریبون سرزمین من و گروههای دیگر تلگرامی بر
بسیار شنیده ایم و دیده ایم که افراد بسیاری در سطوح مختلف دانش و مسوولیت از عدم توجه ما ایرانیان به دانش و علم، قانون،‌ نظم و مسوولیت پذیری انتقاد کرده اند و هریک به زعم خود علتی یا علت‌هایی برای این
باری همین طور انگشت به دهان مانده بودم که ناگهان به سر م زد نکند منظور جناب دکتر دوشوکی، خودِ من -یعنی ف. م.
بخشی از سرگذشت دردناک زنده یاد محمد مدیر شانه چی که هر چهار فرزندش را رژیم های آریامهری و آخوندی کشتند و ناسپاسی علی خامنه ای درباره وی!