دیدگاهها

همبستگی ملّی، حاصل یک داد وستد سیاسی است که بدون آن، به دست آودرن هر توافقی نشدنی خواهد بود .
این نوشته ی کوتاه، فریاد داداخواهی در محکومیت چهلمین سال خیانت "دین دولتی" به انقلاب مردمی 22 بهمن 57 است
2 کامنت
همانگونه كه در خبر ها امده، قرار است در أواسط ماه فوريه ( ١٣ و ١٤ فوريه ) اجلاسي در ورشو پايتخت لهستان در رابطه با ” صلح و امنيت ” در منطقه بطور عام و اوضاع ايران بطور خاص، با حضور حداقل نزديك به ي
جغرافیای سیاسی کشور بگونه ای است که واحد های ملی در پیرامون زندگی می کنند و اغلب با آنسوی مرز های قراردادی که خارج از اراده آنها در گذشته های دور بسته شده...
2 کامنت
در چنین روزی چهل سال پیش طاعونی به نام خمینی با مشارکت چند به اصطلاح روشنفکر به ایران پا گذاشت که هیچ جای سالم بر تن زخمی این سرزمین و مردمان اش باقی نگذاشته است. چنان بلایی آمد که مردمان این سرزمین
تکرار اشتباهات تاریخی برای ما نابخشودنی میباشد.
1 کامنت
مقاله در مورد نامه سرگشاده ١٢ سازمان اپوزیسیون ایرانی به وزرای خارجه آمریکا و لهستان در مورد ضرورت مشارکت و حضور ایرانیان در کنفرانس ورشو پایتخت لهستان .
چپ دمکرات و سوسیال می تواند نقشی فراتر از “بانوی سرخ پوش” میدان سیاست داشته باشد.
برای آنکه دولت دوران گذار حدود و ثغور اختیارات خود را بداند و نتواند مانند آنچه از اولین روزهای دولت موقت جمهوری اسلامی دیده شد، دست به اعمال خودسرانه بزند، نمی باید بدون یک سند قانونی عمل کند، ولو بص
آن ها خود را در وضعیتی قرارداده اند که نه امکان بقاء در شرایط تعلیق برجام را دارند و نه جرئت بازگشت کامل به فازانتحاری را که دلیل آن هم محاصره شدن به طورهمزمان از چهارسو توسط بحران های همزمان و سترگی
مصرع «چو ایران نباشد تن مباد » به فردوسی ارتباطی ندارد این مصرع را زمان اشغال ایران توسط متفقین در روزنامه ای که مدیر مسئول آن آقای بهار بوده چاپ می شود شعر هم ارسالی یک شاعر شیرازی گمنام بنام حبیب ال
سوال این جاست، وقتی آمریکا بعد از هفت سال جنگ تحمیلی - نیابتی با دست عوامل سلفی و سازمان های کردی خود علیه سوریه، نتوانست سوریه را تجزیه و "فدراسیون دموکراتیک" خود را تاسیس کند، با خروج آمری
تا پیش از اینکه تاریخ سُنتی اسلام با روش های دانشی و تاریخشناسی نوین راست آزمایی شود، دستکم برای 12 سده این تاریخ به نام یک حقیقت پذیرفته شُده بود.
جبهه‌ی همبستگی ملّی در گسترده ترین فرم آن