دیدگاهها

بطورکلی مادریک بزنگاه حساسی قرارداریم که بحران انتقال قدرت درکشوری که هنوزهم نیروی اصلی حافظ نظم جهان و منطقه حساس خاورمیانه بشمار می رود، از ویژگی آن است.
در هر حال میتوان توصیه نمود : * تغییر کلی در سیاست خارجی میتواند کشورهای جهان را برای برقرارى مناسبات دیپلماتیک و ارتباط تجاری با ایران تشویق کند. * یکی از مهمترین اقدامات، امضای «اف ای تی اف »است،
فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۷ آذر ۹۹ موضوع جلسه : اعتراضات آبان : پدیدآیی ، فراز و فرود میهمان برنامه : دکتر سعید مدنی (فعال سیاسی ، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران )
محاصرۀ ایران بوسیلۀ اسرائیل، تکرار حرف های خنده دار رژیم است.
در ایران امروز، متاسفانه افسانه و داستان های اساطیری پیشدادی دوران سلسله اسبه(پورشاسب، گشتاسپ، طهماسب، لهراسب و غیره) و توهمات شاهی با خرافات دین شیعه و خزعبلات آخوندی چنان درآمیخته است و تٲثیر گذارند
درا ین دوران پر آب و چشم کرونائی - که تقریبا هفته ای چندین مقاله (از دولتی سر ویروس کذائی و حضور در منزل که گویا در توصیفش دا دقلم داده ای ) مینویسی و منعکس میشود – یکبار هم که شده در مزایای نظامی
مدتی است عربستان سعودی نقش دشمن اول ایران را برعهده گرفته است و چون غیر از پول دادن کاری ازش برنمی  آید، نامه و چک برای بقیه می فرستد که زحمت ایران را از سر ما کم کنید.
بیمارستانهای نجمیه، امیر اعلم، طرفه، سینا، فارابی، لقمان، ادهم و ۵۰۰ تختخوابی یادگار آن دوران است. پرفسور یحیی عدل از فرانسه به ایران آمد. در دانشگاه طب شاگرد تعلیم داد. پزشک تربیت کرد.
2 کامنت
فرهنگ شخصیت پرستی روشنفکری به نوبه خود میتواند زمینه ساز آفرینش نوع جدیدی از دیکتاتوری قدرتمداری بوده باشد که در رویه دیگر آن شخصیت های خود پرست مدرن قرار میگیرند.
رژيم آذربايجان با مباني ناسيوناليسم افراطي وارد جنگ با ارمنستان شده است و در اين ارتباط حقوق ساير اقوام و اقليت ها از جمله مردم تالش را نيز به صورت سیستماتیک پايمال کرده و تداوم بخشیده است.  ‏حاکمیت
4 کامنت
* ارتباطا ت سیاسی ، اقتصادی البته اصولی با تعاریف استاندارد در سطح منطقه و بین المللی و پرهیز از دشمن پنداری تدریجا به لغو تحریم ها مینجامد . * ناگفته نماند : بخش اعظم مشکلات ما ناشی نحوه مدیری
یک جامعە با تلنباری از مشکلات نمی تواند برای همیشە در حالت بینابینی باقی بماند. باید انتخاب کند. و این انتخاب تنها امری ذهنی نیست، بلکە بە بیانی عینی هم هست. یعنی چیزی از بیرون فشار می آورد.
محمدرضا شالگونی معتقد است:« در برخورد با بحرانی که در ارتباط با قره باغ به وجود آمده است می بایست از الگوی لنین مبنی برحق ِ تعیین ِ سرنوشت ِ خلق ها استفاده کرد.
طبق قوانین بین المللی (نه قصه های من درآوردی) اشغالگر بوده اید. خسارت این همه آسیب به شهرها و روستاها و جنگلها و معادن از حلقومتان بیرون کشیده خواهد شد...
بکارگیری پرستو( طعمه جنسی) توسط تشکیلات رجوی برای آلوده ساختن و حق السکوت و نسق کشی، پذیرش اسلام و شیعه و نماز های اجباری، فریب و خرید انسان و آدم ربایی بعنوان جذب نیرو، شکنجه و تهدید به تجاوز در زند
1 کامنت