دیدگاهها

فایل صوتی جلسه تلگرامی، جمعه اول اسفند ۱۳۹۹ میهمان: محمد رحمان زاده هروی - نویسنده، مدیر باسابقه صنایع کشور و از زندانیان سیاسی رژیم پهلوی
با جنوساید فرهنگی نهاد های آموزشی نابود می شود، از رشد و توسعه فرهنگی به شیوه های گوناگون جلوگیری می شود، تاریخ و هویت فرهنگی مورد تحریف قرار می گیرد، آمار های جمعیتی و اقتصادی....
شاه بیش از نیم قرن پیش پیمان‌نامه‌ای امضا کرد که خاصیتش حتی در این دوران پر آب و چشم باهمه مصائبی که گریبان ملت را گرفته ، پا برجا ماند و جماعت مدعی خدمت ؟ دست به دامن یکی از میراث او شدند...
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
خیال نکنید که این اظهار نگرانی های اروپا و آمریکا از اقدامات نمایشی ج.ا در مثلاً کنار گذاشتن تدریجی برجام، راست راستی به خاطر احساس خطری جدی است. خیر!
توسعه سیاسی در ایران همیشه به سبب نگرش ایدئولوژیک کنشگران سیاسی با بحرانها و چالش‌های گوناگون همراه بوده است و با در جا زدنهای سیاسی همواره کشور را با آسیب‌های جدی و پیامدهای ناگوار روبرو ساخته
1 کامنت
در پی بیانیه ی تحلیلی جمعی از جمهوریخواهان تحول‌خواه ایران تنها رژیم ایران را مقصر و تنش آفرین در منطقه اعلام و اصلا در باره دخالت کشورهای فرامرزی بخصوص آمریکا و انگلیس..که از بدو بوجود آوردن اسرائی
من نمی خواهم پیرامون چند و چونی و یا سرسپردگی پنهان و آشکار آقای نگهدار به پاسداران حماقت ولائی ـ اسلامی برگردم و نگاهم را در برابر دیدگاه "رأی دادن" پوچ و تکراری" اش بازتاب دهم،
جنبش مبارزه علیه‌ی تمامیت‌خواهی رژیم جمهوری اسلامی از یک پراکندگی مزمن رنج می‌برد. احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌ها علی‌رغم اشتراک‌های اساسی قادر به هماهنگ و همگام کردن توان خود علیه دشمن مشترک نیستند.
1 کامنت
گرجستان تا سال ۱۸۱۳ میلادی جزو امپراطوری قاجار و یکی از مهم‌ترین ممالک محروسه ایران بود. بحرین، بنا به ادعای حاکمیت قبلی، جزو ایران بود.
گفتمان مدارا و همرایی برنامه ای از سری برنامه های حزب مشروطه ایران در راستای همرایی و پیش بردن گفتمان کنار نهادن جمهوری اسلامی در میان اپوزیسیون داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، و برقراری نظامی دمکرات و س
اخیرا فارس زبانان متوجه شده اند که طبق قوانین حقوق بشر دیگر نمی توانند مثل سابق بطور علنی جوکهای راسیستی یه ترکه را بشکل : ترکه خر، هالو و یا احمق در مجامع عمومی بزبان بیاورند، از اینرو آنها به شگردها
5 کامنت
نخستین نویسندگان قرآن راهبان مسیحی و دیرنشینان صومعه بودند که در بخشِ خاوری سرزمین های شاهنشاهی ایران، یعنی در مرو (افغانستان) و ترکمنستان، میزیستند. قرآن یک واژه سریانی/ آرامی است به معنی «خواندنی».
& - بالاخره : ازآغاز اجرای مصوبات« کنفرانس گوادالپ» که بنوعی خود کشی نهنگها بقول میزبان ان صحنه تاریخی بنیان براندازنظم و قاعده در درون و اغتشاش در آرامش منطقه (شادروان ژیسکار دستن رئیس جمهور
در اینکه شاهزاده پهلوی درایستگاه هر بزنگاهِ سیاسی و رویدادهای ناهنجار اجتماعی و سیاسی کشور، برعلیه استبداد دینی ملّایان حاکم بر ایران، با سخنان و رهنمودها و موضع گیریهای مترقیانه اش تلاش های ارزنده ای