دیدگاهها

گروه مثل همیشه علیرغم غیبت بیژن کامکار به علت مریضی، از هماهنگی و نظم خاصی بر خوردار بود، موزیک پر شور و حال آنان، همه را به وجد آورده بود، زنان گروه، زیبایی و ارزش خاصی را به اجرای برنامه داده بودند.
بدنبال مقاله "نظر خواهی بخش کامنتها" نویسنده بنام "محسن کردی" چنین اظهار داشتند که در محل زندگیشان فحشها بین خواهر وبرادرها درهنگام دعوای کودکی, یابد وبیراه پدر ومادر به فرزند به ه
در دموکراسی های مدرن و پویای امروزی رابطهء جدیدی بین شهروندان و ارگان حکومتی را شایسته هست که نیازمندیهای تحول پذیر شهروندان را در تحرک و تغییر مداوم مبنایی سیاسی خود منعکس کند.
1-مشکل درگیری های قومی. کشور ما آبستن درگیریهای قومی و ملی هست 2- مشکل اعتیاد. ده میلیون معتاد و میلیونها مستعد اعتیاد این کشور را جای مناسبی برای تشکیل خانواده نشان نمیدهد......
سهل ترين راه نهادينه شدن چنان ارزش هائی در جنبش سياسی ، قرارگرفتن مناسبات درونی نيروهای دمکراتيک اپوزيسيون بر پذيرش و تعهد به رعايت حداقل يا مخرج مشترکی از قوانينی است که در کشورهای دمکراتيک ناظر بر م
من در این نقد نه تنها به نقد رمان «علیه نوشتن» فریبا فیاضی پرداخته‌ام، بلکه خواسته‌ام در عین حال به برخی معضلات روانی نهفته بر سر راه خلاقیت هنر مدرن و پسامدرن ایرانی و به ویژه هنرمندان نسل جوان بپردا
اما من ایرانی کرد بتو وهزاران همفکر توی درحجاب رنگارنگ مخفی شدهء راست ووچپ و ملیگرا و شهپرست و توحش دینی پرست و .... میگویم ...
تجمع شخصیت هائی مانند الی وایزل در مقابل سازمان ملل و اعتراض به حضور احمدی نژاد و هیأت جمهوری اسلامی در سازمان ملل ، شاید بهترین پیام به رژیم جهل وجنایت جمهوری اسلامی و نماینده دیوانه اش بوده است که ب
با بالارفتن روزهای اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد در ایران این پرسش به میان می‌آید که چرا دیگر زندانیان سیاسی و مدنی ایرانی که هم‌اکنون در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی ایران بسر‌میبرند به اعتصاب
کسانی که واهمه در دل مردم می اندازند که سیستم چندزبانه باعث جنگ داخلی و تجزیه ایران خواهد شد، باید پاسخ دهند که چرا سیستم چند زبانه، سوئیس را نه تنها تجزیه نکرده بلکه به پیشرفته ترین کشور اروپایی بدل
بیست هفتم سپتامبر، دکتر داریوش همایون هشتاد ساله(شد) میشود. به عنوان کسی که او را کم و یابیش میشناسد ،نمیتوانم ازسالروز هشتاد سالگی این پیکار گر خستگی ناپذیر سیاسی بی تبریک و اظهار نظر بگذرم.
متاسفانه این دوکشور پس ازسالیان دراز همسایگی هنوز فرهنگ وتمدن همدیگر را بخوبی یاد نگرفتند. مثلا چند سال پیش یک خانواده اسرائیلی (4نفر) برای گردش وتفریح به صحرای سینا بین اسرائیل ومصر رفته بودند.
فَرنود وابستگی روز افزون چین به بُنمایه هایِ نفتی کَندآب پارس این است که بااینکه پکَن (Beijing) تلاش کرده است – بدون ِ کامگاری- از بُنمایه هایِ نفتی ِگوناگون در سراسر جهان بهرهمند شود- پیش بینی میشود
با بالارفتن روزهای اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کرد در ایران این پرسش به میان می‌آید که چرا دیگر زندانیان سیاسی و مدنی ایرانی که هم‌اکنون در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی ایران بسر‌میبرند به اعتصاب
عده ای تلاش دارند تا به رسمیت شناختن زبان ترکی را که در این بیانیه خواسته شده با ترفندهای مختلف، تحریف کنند و آن را غیر قابل طرح بنمایانند!