دیدگاهها

در واقع تسلط بر منابع نفت و انرژی جهان گرهگاه اصلی نزاع کنونی قدرتهای بزرگ با یکدیگر است که چنین آشکار و خصمانه در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند تا برای حفظ موقعیت اقتصادی خود در بازار جهانی در اندیش
اسلام سیاسی و ایدئولوژیک که افراد در بالا مذکور پرچم دار آن بودند، برآیند جهان بینی ایرانی و نتیجهء تقاطع اندیشه پردازی و اندیشه ورزی جامعهء ایرانی نبوده و نیست، بلکه نشأت گرفته از جنبش اسلامگرایی بنی
امروز اگر بگوییم که در شهرهای بزرگ و خصوصا تهران سر هر چهاراه و میدان و در هر خیابان و بلوار و کوچه یک گشت ارشاد و بسیج و سپاه و نیروهای انتظامی و لباس شخصی وجود دارد بیراهه نرفته ایم و نگفته ایم.
دوران آرزوهای زیبا بسرآمده است . درفضای بسیارپیچیده، غامض وانفجاری کشورهیچکس قادربه برداشتن گامهای بزرگ نیست. خاتمی بهترین گزینه ماست، سیاسی ترین وعملی ترین گزینه ماست.
من انتقادات زیادی به شیرین عبادی دارم. اما اینبار هیچ اشکالی به حرفهای او نمیگیرم. شیعه بودن او تنها به خودش ربط دارد و خیلی هم صریح گفته که از حقوق شهروندی بهاییان دفاع میکنه.
آن گُزارشگر ِ ایرانی گفت: "اسد نیامده بود تا میان ِایران و آمریکا میانجیگری کُنَد.
اغلب شاهد برپائی همایش گردهمایی و یا کنفرانس و سیمینارهایی از طرف اپوزیسیون ایرانی در کشورهای مختلف هستیم.
بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج زندانیان سیاسی علیجان گرایی 50 ساله و فرزندش محسن گرایی 33 روز است که در سلولهای انفرادی شکنجه گاهی که توسط علی حاج کاظم رئیس زندان در بند 1 بر پا شده تحت شکنج
27 کشور ِهموندِ اروپا امروز در یک بیانیه که در تارنمایِ آن در بروکسل بیرون آمده است، بازگو کردند: " دولت هایِ اروپایی باید که فشارها بر ایران را با جلوگیری از دادن ِ کمک هایِ بازرگانی در راستایِ
عدم ارسال مقاله توسط الاهه بقراط ؛ شکوه میرزادگی ؛ دکتر اسماعیل نوری علاء ؛ محسن کردی و دیگران به ایران گلوبال بهیج وجه یک توطئه از پیش طراحی شده نبوده است بلکه این عزیزان از ابتدای شروع کار سایت با ع
قانون جدید خانواده و ترویج و تبلیغ چند همسری رویکردی آخوندی و اسلامی است، برای تابو زدائی از این بربریت فرهنگ جنسی، هنجار آفرینی فرهنگی و اجتماعی است تا به یمن آن، به آن رسند که در گذشته تنها با قهر ب
سال های 60 با رعب و وحشت بیشتری آغاز شد، انتقام از انقلابیون و هم رزمان دیروز که ضرورت انقلاب بود در راستای تثبیت قدرت آغاز گردید، برخی از گروه ها و افراد با توجه به شرایط از دور خارج شدند و یا به تاک
به نظر می آید که اشپیگل از خود اش جلو زده باشد.
موضوع این است ما خارج کشوری ها بایستی دست از رهبری طلبی برای مردم ایران برداریم وقتی توانستیم کارهای عملی "خرد" و کوچک انجام دهیم آن وقت می توانیم اعتماد فعالان سیاسی داخل کشور را کسب می کنی
راستی چه راز و رمزی درمیان است که پس از 30 سال و ارتکاب آنهمه جنایت ، هنوز رهبران جمهوری اسلامی به عنوان مرتکبین به "نسل کُشی و جنایت علیه بشریت" شناخته نشده اند ؟