دیدگاهها

هردو در دستگاه رژیم با آمدنشان تناقض هایی ایجاد کنند ولی حدت آن بستگی به تحولات وجوشش های ا جتماعی دارد که این تناقض را د ر دستگاه بالای رژیم گسترش دهد ویا رژیم بتواند با ضعیف کردن فشار خارجی وکنا رآم
مردم این وضعیت را باید تغییر دهند برای برون رفت از وضعیت موجود لازم است در نوع و نگاه نگرش مردمان این سرزمین، تغییراتی بنیادی به وجود آید و این میسر نمی شود مگر از طریق یک جنبش همگانی.
1- جایگاه فکری ، سیاسی و تشکیلاتی مستقل خود را د ر رابطه با نیروهای اجتماعی ، بطور دراز مدت و هدفمند مشخص کنیم. و زمینه را برای شکل گیری احزاب مدرن اجتماعی فراهم سازیم.
قاضی یک پرونده تجاوزبه عنف (به يک زن)حکم داده که چون بنا به گفته متهم در زمان صورت گرفتن تجاوز شیطان به جسم وی وارد شده و او را گول زده است. بنابراين گناهکار اصلی جناب شیطان بوده و متهم بیگناه است.
در باره ایران باید این گونه گفت که میان نقض حقوق بشر و فساد اخلاقی رابطه نزدیکی وجود دارد، و جمهوری اسلامی در هر دو زبانزد است. اخلاق یعنی رعایت حقوق دیگران. فساد اخلاقی یعنی ضایع کردن حقوق دیگران.
در کمپين يک ميليون امضا، چهر‏ه‏های بسيار آشکاری به چشم میخورند که بر مسلمان بودن خود پافشاری میکنند.
آيين مهر ، به خاطر داشتن خاستگاهي ايراني ، نمي توانست از بستري مناسب براي رشد در امپراطوري روم ، كه هم فرهنگ هلني بر آن چيره بود و هم پيوسته در پيكار با شاهنشاهي اشكاني و سپس ساساني بسر مي برد ، برخور
ژانت آفاری را در ایران بیشتر با کتاب نسبتا حجیمش یعنی «انقلاب مشروطه» می شناسند که در واقع پایاننامه وی به شمار می آید. از او مقالات بسیاری در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
اصل ۲۶ قانون اساسی عنوان می‏کند: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته شده، آزادند.
ما ملتی عصبانی و متجاوز هستیم. اسرائیل همچون پدر خشنی است که در کودکی مورد سو استفاده ی جنسی قرار گرفته است. ما اسرائیلی ها قهرمان از دست دادن فرصت های مساعد هستیم.
پیرو تصمیم اخیر جامعۀ بهائی مبنی بر تعطیل شدن تشکیلات بهائی در ایران اعضای سابق هیاتهای خادمین توسط وزارت اطلاعات در چند شهر مختلف احضار شده اند.
اين است جهان کنونی ما. اميدوارم پاسخ دوستان را بگونه ايی فشرده پاسخ داده باشم.
شدت کودک آزاری، تجاوزات جنسی به کودکان و زنان، و تن فروشی زنان و تجارت سکس در کشورهای دیکتاتور زده مسلمان و غیر مسلمان خیلی گسترده تر از کشورهای دارای دمکراسی که در آنها پورنوگرافی آزاد اعلام شده، می
آقای دکتر لاجوردی در پایان نوشته اش برای سخنرانی در رابطه با سرنگونی رژیم و رهائی از حقارت بیشتر، به ملیتهای ایران روی آورده است و می گویند: وظیفه و مسئولیتی بسیار بزرگ بر سر راه تمامی ما ایرانیان قرا
من هیچگاه سلطنت طلب نبوده وجمهوریخواه بوده ام ودر تمام مقالات سیاسی خود به بی تدبیری های شاه انتقاد کرده ام که همه اینها در بخش نویسندگان سایت ایران گلوبال موجود است.تمام انتقاد من به روشنفکران و سازم