دیدگاهها

آقای حیدریان، پیشنهاد شما بسی بیشتراز طرحهای مورد حمله شما با پرسشهای بی پاسخ وبیحاصل روبرو است. از جمله این پرسشها به چند نمونه اشاره میکنم: 1-اگر اقای خاتمی حاضر نشود کاندید شود تکلیف چیست؟
شورشیان بُنیادگرایِ مسلمان با دَدمنشانه ترین روش جانش را در بندر کیسمایو (سومالی) از او گرفتند، مرا سخت افسُرده کَرد.
امیدواری به آینده ایران از آن جهت رئال و ملموس بنظر میرسد که در طی سه این دهه ،این اولین بار است که بخشی از نیروهای پرتوان داخل ایران با بخشی از نیروهای پرتجربه ، اما فاقد کارآمد تبعیدیان خارج کشور در
در آن سکوت و در جمعی که هیچ کدامشان را نمی شناختم ، هاج و واج با دو کسیه پلاستیکی که محتوی مقداری لباس بود ایستاده و منتظر بودم کسی مرا راهنمائی کند و توضیح دهد که در کجا هستم و شرایط و مقررات اش چیست
پراکَنده شُدن ِ ایرانیان در سراسر گیتی یکی از بُزُرگترین سرمایه هایی است که میتواند کارایی [138] سود رسانی به آنهایی را داشته باشد که در درون ایران بدُنبال دگرگونی هایِ مردمسالارانه هَستند.
من دلم میخواهد صدایم بگوش اعتصاب کنندگان برسد . بآنان میگویم دست ازین خودکشی تدریجی بردارید شما اکبر گنجی نیستید تا با ......
اگر جهان ِآزاد، هَنگمۀِ (اتحادیۀِ) اروپا و کشورهایِ دمکراتیکِ جهان یک بانگ (یک صدا) به این بیداد نَپَتکارَند (اعترض نکنند) و جمهوری اسلامی را به سزایِ این ژَنوَری (جنایت) از راه به یخ بَستن ِمراوده ها
این درست همان چیزی ست که مورد انتقاد مدافعین حقوق بشر است که بسیاری کشورها تنها برای رسیدن به منافع خویش به معامله با کشورهای دیکتاتوری مشغولند و سعی میکنند با سکوت خود آن کشورها را راضی نگه دارند.
برایِ آمریکا و همبستگان ِ اروپایی ِ آن بگونۀِ روشن، دُشوارتر خواهد شد که با روسیه ای (Russia) که بدنبال ِدرگیری است و یا با چینی (China) که هوشیار شده است، در راستایِ وَرزانش ِ (اعمال) آروایش هایِ (تح
با سرنوشت خودتان و مردم ایران این گونه بازی نکنید. خطر تجزیه ایران دروغی بیش نیست.
گویند عبید زاکانی روزی ازگذری عبور میکرد که دید ماموران حکومتی جوانی را کشان کشان می برند پرسید به چه گناهی وبرای چه می برید گفتند نزد این جوان آلت خمر یافتیم ومی بریم تا حدّ را درموردش اجرا کنیم یعنی
آقای عماد الدین باقی و خانم شادی صدر از معدود فعالان حقوق بشر ایرانی هستند که به دور از هیاهوهای سیاسی و تنها و تنها به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و غیرسیاسی بدون هیچ چشم داشتی دفاع می کنند.
سکوت در برابر وحشی گری های رژیم و تعطیل کردن مبارزه و رفتن پشت سر رژیم نه تنها جلوی حمله به تاسیسات هسته ای را نخواهد گرفت، بلکه از یک طرف، غرب را متقاعد خواهد کرد که راه حل جایگزینی وجود ندارد و از ط
نفت تنها آبِشخور ِ نهادین (اصلی) برای فراهمیدن ِ (تأمین کردن) هزینه هایِ سدها و هزاران نیرویِ سرکوبگر ِ شده است ؛ از سپاه پاسداران و بَسیج گرفته تا ولگردان رُخ پوش (نقاب دار)، نیروهایِ ریش و پشم دار و
براستی که این خبرها را میشنویم انسان حتی اززنده بودن خود شرم میکند. بچه های جوان که هنوز زندگی را شروع نکردند بدست مشتی جانی وروانی بهربهانه کوچک وجزئی کشته میشوند.