دیدگاهها

حالا به این کاری ندارم مگر می شود 2600 سال پیش کسی از حقوق بشر سر در می اورد همین 30 سال پیش هم؛ شاه ایران که جای خود دارد حتی ما روشنفکران_ سیاسی هم چیزی از حقوق بشر نمی دانستیم ...بگذریم ...
هم امروز نیز باز همین چپی های رخنه کرده هستند که نمی گذارند آشتی ای میان راست های ایرانگرا و اسلامگرا به وجود آید و پیوسته پرسمان پادشاهی را به میان می کشند.
چپ های ایران مثل سطلنت طلبان و دیگر نحله های سیاسی روش متفاوتی نسبت به اسلام و مسلمانان داشته اند .
از نیرنگ های رژیم اسلامی آدمی انگشت به دهان می شود.
تاریخ جلوه گری می کند و تکرار می شود، با افزایش درآمد های نفتی، بر سر تقسیم باآورده ثروت درگیری آغاز شده است، برخی با انباشت چند ساله به خارج می گریزند و با زدوبند های مغشوش و مبهم در تلاش نجات خود و
درست پس از درج خبر مربوط به افزایش خودسوزی زنان کرد عراقی ، به همان شیوه ی رایج در ادبیات سیاسی سنتی ایران گوئی که "مغزکُل و اراده" ای تصمیم می گیرد که زهر چشمی از شخص "خاطی" که بد
_ امروز با تعجب شاهدیم که بخشی از تحلیل گران سرنگون طلب افراطی و سطلنت طلب؛ اشکارا در همین ایران گلوبال خواهان حمایت از دولت احمدی نژاد شده اند و مواضع بسیار تندی علیه امریکا و اسرائیل اتخاذ کرده اند
بسیاری معتقدند ًعباس پالیزدار ً از حامیان رئیس جمهور و شخص ًرهبر ً است که بنا دارند پس از سه دهه از حاکمیت ظالمانه رژیم اسلامی بر ملت ایران، آن ًعدالت گستری ً اسلامی را که خمینی در 30 سال پیش به مردم
امروز ۲۶ خرداد ۱۳۸۷، ۵۹-امين روز اعتصاب غذای تو ارژنگ داودی عزيز و ۵۶-امين روز اعتصاب غذای تو مصطفی علوی گرامی و هجدهمين روز اعتصاب غذای من است. من اعتصاب غذایم را اين بار با ديگران آغاز کردم.
به هر روی بنده دیگر به هیچ گونه باور به پروژه ی سرنگونی ندارم، گفتمان سرنگونی گفتمانی غیر سیاسی ست. هم در دوران پیش اینگونه بود و هم امروز چنین است.
متاسفانه تحلیل آقای علي افشاري یک نقصان عمده دارد و آن فراموشی!
_ موضوع اصلی که دمکراسی باشد در این سایت لوث شده است و محلی شده است این سایت برای محافلی مشخص که بطور سیستماتیک بحث های بی پایه و اساس و مفاهیم جعلی و من درآوردی را وارد فضا میکنند.
از تمامی کسانیکه قبول کنند که احترام به دیگری لازم است تا احترام طرف مقابل وجود داشته باشد، از تمامی کسانیکه بتوانند بپذیرند که احترام به تمامی عقاید متفاوت لازم است، از تمامی کسانیکه قبول کنند که
. در این مورد البته باید توضیح دهید که منظور از دمکراسی چیست.
انسان رشد یافته و باشعور می‌داند که کسی را نمی‌توان بخاطر رنگ پوست، فرم چهره و یا بخاطر نژاد و زبان مورد تحقیر قرار داد چرا که خود انسان‌ها هیچ‌نقشی در شکل‌‌گیری آنها ندارند بلکه از تصادم دو ژن متفاوت