دیدگاهها

چند سال از آن سالها گذشته است؟ چند سال است که چنين صحنه های پر شوری را در تهران نديده بودم؟ چند سال بود که رويای تکرار آن روزها را داشتم. چند بهار از آن موقع می گذشت؟
هگل ، مهمترین وموثرترین فیلسوف قرن 19،فلسفه ایده آلیسم آلمان را به اوج خودرساند.اوگرچه از خودشاگردان بیشماری بجاگذاشت ولی جانشین ووارثی واقعی درفلسفه نیافت.
قدر مسلم از درون همه درگیری های جناح های درون رژیم اسلامی ،بالاخره یک رئیس جمهوری وارد کانون قدرت حکومت اسلامی وارد خواهد شد که مورد تائید رهبر و شورای نگهبان است وچهارسال دیگر بر عمر جمهوری اسلامی خو
تنها موردی که آقای احمدی نژاد به پرونده خلافکاری کسی اشاره کرد که نسبت نزدیکی با آقای موسوی داشت،اشاره مبهم او به پرونده تحصیلی و شغلی دکتر زهرا رهنورد،همسر آقای موسوی،بود.
محور اصلی سخنان رضایی که به قید قرعه آغازگر بحث بود طرح‌های او برای تغییر ساختار اقتصادی ایران و تغییر الگوی مدیریت دولت بود.
سران جمهوری اسلامی مسئولیت دفاع از ارزشهای اسلامی را که در قانون اساسی غیر دمکراتیک تبلور یافته بر دوش چهار کاندیدا گذاشته و آنها را موظف کرده اند تا از پرنسیب های نظام جمهوری اسلامی دفاع کنند و مزایا
اقای ایرانپور، هر چند که این واقعیت انکار ناپذیر است که جمهوری اسلامی علاوه بر ارگانهای عریض و طویل وعلنی تبلیغی خود، از عاملان نفوذی در لباس اپوزیسیون برای جا انداختن سیاست خود بطور وسیع استفاده میکن
نعیمی با گرامیداشت یاد و آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ، انتخابات جاری را از لحاظ برجسته شدن مطالبات گروههای مختلف اجتماعی و همچنین غلبه استراتژی مطالبه محوری بر فعالیتهای انتخاباتی مورد توج
کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در نامه خود با طرح نکاتی در خصوص ماهیت و چگونگی شکل گیری «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه»، از چهار کاندیدای ریاست جمهوری پرسیده است که چه راهکارهایی را برای پیشگیر
متأسفانه نه تنها کمونيستهاي هاي ايران در اين مورد لنيني فکر ميکنند بلکه سلطنت طلب ها و مليون و اسلامگراياني هم که مخالف رژيم هستند، لنيني فکر ميکنند.
ديروز که مقاله اي نوشته بودم و در آن به مواضع سياسي سايت آينده دات کام و چند نفري که خود را انجمن آينده مينامند در رابطه با انتخابات و حمايت از کروبي، نقد کرده بودم ، ناگاه دوباره تا مقاله ام چاپ شد ح
پارادوکسی که بیش از هرچیز مرا رنج داده و متاسف می‌نماید این است که رسیدگی به صلاحیت ملت و رد صلاحیت فرزندان انقلاب با برچسب‌هائی مانند عدم اعتقاد و التزام به اسلام و مبانی آن، توسط گروه بسیار کوچکی صو
باری موضوع کمک به این تحول گفتمانی نو، و در شرایط کنونی به رشد حقوق شهروندی، حقوق بشر، عدالت اقتصادی و رابطه بهتر و مسالمت‌آمیز با غرب است و این خواست در لحظه‌ کنونی هم شرکت در انتخابات و پشتیبانی از
آيا زمان آن نرسيده كه در انتخاب متحدان استراتژيك تجديد نظر كنيم؟
نمایش بیعت با دارالخلافه اسلامی با اسم مستعار انتخابات دارد به نقطه پایانی خود نزدیک می شود .