دیدگاهها

امروزه ديگر کسی شک ندارد که مهمترين ستون زير سقف «خمينيسم» چيزی نيست جز «دروغگوئی». او و پيروان و اعقابش همگی بصورتی شگفتی آور از اين روش، چه در زبان گفتار و چه در حوزهء عمل، استفاده می کنند.
شهردارى لندن به دور از حب و بغض اعلام كرده اين جشن متعلق به مردم منطقه خاور ميانه و آسياى مركزى است.
ریشه های جامعه شناختی پسامارکسیسم در جا به جایی قدرت سیاسی از طبقه کارگر به سرمایه صادراتی نهفته است.
بسياری از هواداران آقای بختيار ، در بی اعتنايی کامل به مدارک موجود اين نظر را مطرح کرده اند که مخالفت بختيار با آقای خمينی به اين علت بود که او شناخت عميقی از روحانيت و بخصوص از آقای خمينی داشته است.
رأی‌گیری خردادماه آینده به دلایل مختلفی به یكی از مهمترین رأی‌گیری‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
هفت دهک اول جمعیت ایران برای برآوردن نیازهای اقتصادی خود با دشواری روبروست. خرج بسیاری خانواده‌ها بر دخل آنان می‌چربد.
دانش عزیز، روشی که شما بکار برده اید، بیش از اینکه بر یک مبنای درست تحقیقی استوار باشد، بیشتر پرووکاتیو هست؛ صرفاً تحریک کننده و اسیر غوغاسالاری.
ماموریت بعهده موفق الربیعی گذاشته شد.
رژیم باردیگر می خواهد منطق میکونوس را حاکم کند و آن این که او قادر است مخالفان خود را هر جا که هستند مورد حمله و آزار و بازداشت و استرداد و تهدید و ترور قرار دهد.
امروز سازمان حقوق بشری در ایران از دولت خواسته بود که به مناسبت شروع جشنهای فرخنده نوروزی، دانشجویان دربند را عفو داده و آزاد کند!
اما اين را می شود ثابت کرد که به خاطر حضور آتش (در شکل مثبت آن) مربوط می شود به قبل از آمدن اسلام به ايران. با نگاهی به قرآن کتاب مقدس مسلمانان می توانيم ببينيم که 178 مورد از بدی آتش گفته شده.
ملتی زنده است و هرگز نخواهد مرد که زیر شمشیر و چکمه دشمنی که جان و توان او را می گیرد، هویت تاریخی و فرهنگ ملی خود را از جان عزیزتر محافظت کند.
فــرد هالیدی معتقد است، تحولات و گذاری که در سال ۱۳۵۷ در ایران بوقوع پیوست دارای مختصات مشابهی با انقلاب فرانسه، روسیه، چین و کوبا بوده، ضمن اینکه در نوع خود یگانه بوده و هنوز ظرفیت‌های تاریخی آن بپای
۱- رهبران جمهوری اسلامی درایران افراد ریاکار و فاسدی هستند که برای حفظ قدرت سیاسی خود از دین و پیروان ساده اندیش مذهب سو استفاده میکنند.
اخيراً سه مقاله در ايران گلوبال به بررسي سرنوشت نسل انقلاب و يا نسل سوخته پرداخته است. يکي مقالهً خانم انتظاري با عنوان گناه نسل ما چيست؟ که به دفاغ جانانه و بي مايه از اين نسل پرداخته است.