دیدگاهها

رهبر قدیمی ترین کمونیست های ایران با پذیرش ولایت فقیه, جوان تر ها را به دفاع از حکومت ضد امپریالیستی و خلقی فرا می خواند!
از رقص پای صفر بگذریم و به مطالب افشاگری تلخ و شیرین جهانی شدن برسیم .
برای آنانی که فرصت کافی برای مطالعه ندارند اما خواهان دانستن مقولات آینده نگری اند!
در صورت تغییر نهاد رهبری به مدیریت اجرایی که موجب راهایی نخبگان و کادر های سیاسی از خرده کاری های بی پایان تشکیلاتی خواهد شد،" رهبران" از طریق سمینارهای اینترنتی نظرات خود را طرح می کنند.
موسسات تولیدی می توانند تاسیسات خودرا در کشورهای مختلف گسترش دهند و در این سیستم جدید دانش و سرمایه ؛هیج مرزی نمی شناسد, جغرافیای سیاسی یا ژئو پلیتیک جدیدی تیز بهمراه آن متولد می شود .
آینده نگرها بر این باورند که گذشته چراغ را ه آینده نیست و با معیار و الگو های گذشته نمی شود امروز را را بررسی کرد، همان طور که قوانین فیزیک نیوتنی ؛ اتمی و فیزیک کوانتومی که به لحاظ تاریخی بدنبال هم آ
سخنرانی رئیس دانا و بیانیه 11 اقتصاد دان سرشناس کشور، بهانه ای شد که من این دو نگرش متضاد را در دستگاه فکری جامعه فراصنعتی در حد بضاعت خود مورد بررسی قرار دهم وتوجه اپوزیسیون را به مسایل آینده نگری جل
انديشه اي كه با حفظ استبداد ديني مي خواهد ايران را به عضويت WTO در آورد و از گلوباليسم تنها جنبه اقتصادي ان را تبليغ مي كند و جوانب سياسي و فرهنگي را از صورت مسئله حذف مي كند در واقع جامعه ايران رابه
خیلی از خاطره نویس ها بجای اینکه متن تاریخی را شرح دهند ؛ خود ،محورتاریخ قرار می گیرند وشاهد بودم که در همون همایش برلین، یکی از دوستانم به نویسنده خانه دایی یوسف گفته بود:" اخر مرد حسابی من کجا
من اظهار نظری نمی کنم فکر کنم دنیا جدا از پیجید گی؛ مختصات جدیدی بخود گرفته و هر نقطه جغرافیای سیاسی این کره خاکی صاحب دهها متخصص و کارشناس ویژه است و دیگر گذشت آن دورانی که سیاسیون مثل آچار فرانسه به
تا 5 سال دیگر 20 میلیون نفر ایرانی به اینترنت دست رسی خواهند یافت و حضور دهها شبکه رادیو و تلویزیون ماهواره ای جای هیج گونه نگرانی در خصوص آینده دمکراسی در ایران نخواهد بود .
مغازه ما دراین بازار قرار داشت و بخشی از زندگی کودکی ام در این مکان گذشت.
حتی در انتخاب عکس هنوز تابو هایی وجود که متاسفانه " نسل انقلابی ها ما" بعد از 26 سال همچنان بدنبال خود می کشد.
ـ جهان در حال پوست اندازی است و ما با دنيايی مواجه هستيم كه در آن نفش سنتی دولت ـ ملت هر روز كم رنگ تر می شودو شركت های چند مليتی و فرا مليتي كه پايه اصلی اقتصاد را بنا نهاد ه اند، دنيا را يك پارچه می
تند نرويد تظاهرات صلح خواهانه اروپايي ها شمارا، به اشتباه نياندازد! استراتژي اروپا و امريكا بر سر تغيير جغرافياي سياسي خاورميانه ، يكي است