دیدگاهها

آقایِ محمدِ پروین،_اتهامی که شما به "شواریِ ملی صلح" وارد آوده اید؛ به این گونه که شما این انجمن را در خاستگاه پادویِ رژیم ملاها پایین آورده و بدنام کرده اید.
کسانی با دهن کجی به دستاورد مثبت جوامع بشری ( که ساکینیش را نژادهای مختلف تشکیل میدهند) و با چسبیدن به افکارمنجمد، کهنه و ازموده شده خود، قادر به درک اهمیت مبارزه رفع تبعیض ملل غیر فارس برای دمکراسی ن
گله ای از عقده ایها ، متعصبین ، پریشان حالها و ثروت اندوزان دور هم جمع شدند تا جنایت خود را تحت عنوان انقلاب و دین توجیه سازند .
_امیدوارم در تصمیمتان تجدید نظر کنید.
فرزاد کمانگر به مثابه ی یک دگراندیش مسئول و فرزند برومند همه ی محرومان و ستمدیدگان ایران در نامه خود پرده تزویر و ریای دستگاه جور وستم آخوندی را پاره می کند و از درون شگنجه گاه گوهر دشت با شجاعت و دلی
صغرا یک دختربچۀِ روستایی است که از رویِ تنگدستی در جایگاه پایزن (خدمتکار) در خانۀِ یک آدم توانمند بکار گرفته میشود؛ پس از چندی در 13 سالگی اِرَنگِ (اتهام ) بی بنیادِ کُشتن ِپسربچۀ دارندۀِ خانه را به ا
اگرچه پروژه ًعباس پالیزدارً بی نتیجه ماند اما رئیس جمهور رژیم اسلامی و فرماندهان سپاه او بیکار ننشسته و کوشش میکنند تا با پادزهرهای بموقع ًرهبری ً را بی خاصیت کنند و به افکارعمومی جهان بقبولانند که اگ
این اخبار مرا به این اندیشه کشاند که اگر اوضاع در دم دستگاه عیسی مسیح این گونه است در عزبگاه های حوزه علیمه و طلبه خانه های ما چگونه میتواند باشد!
چرا 4000 زندانی سیاسی را رژیم در سال 1367 با طرح پرسش؛ سه سئوال به جوخه اعدام سپرد و علیرغم اینکه 20 سال است که فعالیت فعالان سیاسی چپ و خانواده قربانیان برای افشای این جنایت فاشیستی بجایی نرسیده است
چندتا خبر را دستچین کرده

ام که زیر هم می
آورم: ۱ ـ روابط جنایتکاران با هم خوب است.
هر دو نویسنده اساس نوشتار و یا تئوری خود را بر این بستر بنا نهاده اند که هخامنشیان: { پاسارگادی: [6 قوم: روستا یا شهر نشین و چادرنشین] و پارسیان اَنشانی یا اَنزانی [ 4 قوم چادرنشین] } که در مجموع 10 ت
طی چند سال اخیر چرخه رقابت برای رانت نفت ایران وارد مرحله جدیدی شده است که مشخصه های اصلی آن عبارنتد از: • عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی منطقه • بازگشت بحران توسعه نفت محو
انسان صلح طلب انسانی است که مخالف با هر گونه سیاست جنگ طلبی صرف نظر از اینکه "کجا وطنم است باشد".
رژیم اسلامی ،اعدامی دیگر در کردستان را در دست به اجراء گذاشتن دارد!رژیم اسلامی همه رعب و وحشت را از نواحی کردستان و آذربایجان آغاز کرده است تا دیگر مناطق را به وحشت وادار نماید
شاید به نظر متناقض و پارادوکسالت آید ولی از آن معدود آته ایست هائی هستم که به دین، به شمول اسلام، نگاه مثبت دارم و دین را برای بالانس روحی و اخلاقی جامعه ضروری میدانم ولی دینی انسانی وسکولاریزه شده مث