دیدگاهها

آمریکائیان، رانده شده از سوی لابی اسرائیل، بر این بودند تا با «تظاهر به گفتگو» و ارائه ی بسته های پیشنهادی نیم بند و غیر جدی که بیشتر برای رد شدن تنظیم شده بودند تا پذیرفته شدن، همپیمانان اروپایی و آس
این حرکت بی نظیر بود . حتی خانم لرا بوش فیلم را دیده بودند . امروز هم میبینیم که مردم ایران چقدر با حکومتی که بر سر کار است تفاوت دارند . ولی حکومت هم بسیار موزیگرانه بقای خود را تداوم میدهد.
این روزها قضیه ی آقای احمدی نژاد چنان نقل و نبات محافل شده است که آدم نمیداند به کدامیک از سخنان ایشان استناد کند و در معرض افکار عمومی قرار دهد .
وحشی گری رژیم از حد گذشته است و به جای دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی که عواقبی مانند محکومیت سازمانهای حقوق بشری را به دنبال دارد، به شکار امنیتی آنها روی آورده است تا هم جو رعب و وحشت ایجاد کند
این روزها خبرها و نشانه هایی از عقب نشینی احتمالی جمهوری اسلامی ایران و پذیرش تعلیق غنی سازی برای شروع مذاکرات منتشر شده است که در نگاه اول مایه امیدواری است.
هزاران هزار انسان به خاطر جرایم کم اهمیت در زندانها بسر میبرند آنهم در حالیست که خود دست اندرکاران رژیم بیش از هر چبزی و هر کسی آلوده به فسادهای گوناگون هستند و وقتی هم اصرار آنان در بستن روزنامه ها و
خیر این سردار سپاه از همه چیز بخوبی اطلاع دارد و بخوبی می داند که اگر قرار باشد چنین حمله ای صورت گیرد در آن هنگام او در خواب خواهد بود و سپیده دم روز بعد خبرش را خواهد شنید ولی از آنجائی که این فرمان
حاکمیت دراز مدت استبداد و گسترش فرهنگ دیکتاتوری در ایران، جامعه را در مسیری قرار داد که مردم برای برون رفت از بحران و رهایی از دیکتاتوری به انقلاب روی آورد.
در اینجا بر صفت ملی باید تاکید کرد، چرا که مدت سی سال است که میان ملیت ما و سیاست ما «فاصله ای تمدن-خراش» پدید آمده است.
زن در دیسکورس جنسییتی ایرانی به علت این رابطه رئال/نارسیستی با «غیر» یا فتنه‌گر و اهریمنی قلمداد می‌شود، یا به عنوان مادر تقدس می‌شود و یا به عنوان «زن اثیری» به تبلور بهشت گمشده و مطلوب گمشده و به یک
شادمان از شنيدن اين خبر، در دو روز گذشته جويای حال آقای "مصطفی علوی" بوديم که متأسفانه هيچ خبری از ايشان به دست نياورديم.
بُنیادهایِ جهانیِ مَهین ِ (مهم) پولی به هُشدار ِوزارت داراییِ آمریکا واکنش درخور نشان دادند.
دیروز در روزنامه های دانمارک امده بود که دولت این کشور قصد ساخت 10 مسجد در افغانستان را بعهده گرفته است ایا بنظر تو خود این اقدام نشانه شکست طرح خاورمیانه بزرگ که اتفاقا دانمارک هم از ان حمایت می کرد
بد جلوه دادن ایران در چشم عرب ها، کار سختی نیست. دوستی میان ایرانیان و عرب ها است که یک امر شگفت انگیز باید شمرده شود. امری که در عصر پیش از انقلاب به آن دست یافته بودیم.
اما، انگار راست می
گوید.