دیدگاهها

باری اینگونه با کمک نقد لکان و دلوزی می‌توان هم خشم ایرانیان و بخشی از جهان مدرن درباره فیلم سیصد را فهمید و هم به قدرتهای تکنیکی فیلم ارج نهاد، هم به ترس انسان مدرن و بویژه آمریکاییان و معضل آنها و م
يك نگاه به اينترنت و جستجوي كلمات "هري پاتر" بكنيم متوجه ميشويم هزاران انجمن و محفل اينترنتي در حواشي اين شخصيت بوجود آمده است ، پاتريست ها در ايران در حال افزايش هستند .
آمريكا رهائي از مشكلات مشكلات سياسي و اقتصادي خود را در قطع جريان حمايت مالي و نظامي ايران ميبيند و قدم به قدم به مشروعيت بين المللي تجاوز نظامي نزديك ميشود. همه چيز براي جنگ مهياست.
باری دوران، دوران این شروران خندان و بازیگوش، این عاشقان شرور و شروران عاشق و خندان است. دوران، دوران این غولان زیبای زمینی و شکننده ، خندان و شرور است.
در این مقاله، سعی خواهد شد به "فلسفه علم تاریخ و باستان شناسی" پرداخته شود تا ببینیم، تاریخ چگونه علمی است، چه اهدافی را دنبال می کند و بر چه داده های اولیه ای استوار است و فرضیه هایش را چگو
من به سهم خود با درخواست از اين دو عزيز که هرچه زودتر به اعتصاب غذای خود پايان دهند، از نيمه‌شب امشب اعتصاب غذای خود را تا رسيدن خبر خوش پايان اعتصاب غذای عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار، آغاز می‌کنم و ا
خوشبختانه امروزه در تمام نقاط دنیا فعالین حقوق بشر و حقوق زنان سرسختانه به دفاع از حقوق زنان میپردازند و تئوریهای پست مدرنیستی هر روز بیشتر از پیش در رودررویی با واقعیتهای اجتماعی، رنگ می بازند.
علت جذابیت نهفته در خشونت فیگوری مثل هانیبال لکتور چیست؟ چرا انسانهای خشن، قاتل و ستمگر می‌توانند از جهت دیگر بسیار جذاب باشند و یا عاشقانه دوست داشته شوند؟. زیبایی نهفته در خشونت چیست؟
اينکه حزبی اموراتش با بر چسب زدن بگذرد به خودش مربوط است، امّا وابسته کردن افراد به جمهوری اسلامی آنهم بدون هيچ مدرک و سندی، با آنکه حربه شناخته شده حزب مشروطه برای حذف و طرد دگرانديشان حزبی است، ولی
اما مهمترین خطر برای یکپارچگی ایران، همین وضعیت از هم گسیخته اوپوزوسیون خارجی است، که وقوع هر انقلابی داخلی در ایران، اوضاع را از کنترل همه خارج خواهد کرد و با فروپاشی حکومت مرکزی و عدم وجود یک گزینه
دوستان عزیز مقاله ذیل که یک نقد روانکاوانه در باب حافظ و در باب بحران مدرنیت حافظ و عارف درون ماست، توسط سایت زمانه به مدت دو هفته توقیف شده است و سپس نیز با انتقادات واهی رد گشته است.
اما آیا با فدارلیسم استانی مسئله حل خواهد شد یا صدها بار پیچیده
تر؟
عمده هدف این اتحادیه جبران نیروی کارخود است که بشدت روبه تحلیل می رود. کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیاو نیوزلندو ژاپن تابحال توانسته اند متخصصان کشورهای درحال رشد رابه کشورخودفراخوانند.
در کشورهائي که دموکراتيک نيستند، کماکان کسب قدرت هدف مرکزي فعالين سياسي است، گرچه در حالتي نظير انقلاب آمريکا، گرفتن قدرت از طريق انقلاب مسلحانه انجام شد و کسي هم بخاطر به قدرت رسيدن ازطريق انقلاب کرد
دلایل بسیاری که در این مستند برای اثبات فرضیه تاریخی جدیدی که آقای پورپیرار آن را مطرح کرده ارائه می شود مبنی بر اینکه مجموعه تخت جمشید، در مراحل اولیه ساخت بوده و هرگز به بهره برداری نرسیده است، به ن