دیدگاهها

نگاهی کوتاه به این اظهارنظرها در این سایت، بویژه در مورد مساله ملی، نمایانگر خطیر بودن این معضل و آینده نه چندان آبی این سرزمین است.
جناب گنجی شما نه قلب حاکمیت بر آمده از انقلاب اسلامی، بلکه عمامه سیاه خامنه ائی مردنی را نشانه گرفته اید.
...
اولا ترکیه یک کشور سکولار و نسبتا دمکرات منطقه خاورمیانه است؛ تلاش نیروهای دمکرات بایستی در جهت یک فدارلیسم اداری _ سیاسی در ترکیه باشد و در این ارتباط بایستی با سازمان پ پ ک که یک سازمان تروریستی است
راه ِ ائتلاف برای ِ سرنگونی با لاشه ی ِ نظری و عملی ِ احزاب ِ کنونی ِ تبعیدی سنگفرش می شود، جز این، ده سال ِ دیگر نیز داریم درین باره سخن می گوییم که فرخ ِ نگهدارهای ِ سیاست به کدام اصلاح طلب چشمک زده
تماس کف پا با سطح بتونی زمین چنان آه از نهاد او بیرون آورد که انگار هزاران سوزن را در کف پای او فرو میکردند و این سوزن‌ها در یک آن از پاها عبور کرده، بعد به قسمت بالاتنه وارد شده و سپس مسیر خود را ادا
نامه ای که بايد آن را به بابک دادبخش، همسرش خديجه ياری و فرزند سه ساله شان بنيامين تقديم کنم.
_چرا منشور 81 پیروز نشد ؛ چرا اتحاد جمهوریخواهان با ان همه سر و صدایی که امید افرید بی صدا؛ بادش خوابید ؛ چرا لائیک های جمهوریخواه با ان شعار های رادیکال در نیمراه پنچر شد؛ چرا رفراندام با 34 هزارامضا
این رفتار های خود رنگ کن احمدی نژاد، مرا به یاد ژنرال سیاف، سخنگوی ارتش صدام حسین، که خود یک مقلد حقیری از گوبلز بود، میاندازد.
اما مهمترین اشتباه دکتر مصدق و رهبری جبهه ملی آن بود که فرصت مناسب برای حل مسئله نفت را از دست داد.
حكومت نظامی ‌تركيه كه عضو دائمی ‌پيمان نظامی ‌ناتو و گوشت دم توپ آن است با پشتيبانی آمريكا و اسرائيل از زمين و هوا با بيش از ده هزار نيروی نظامی و با پشت جبهه بيش از صد هزار نيروی ‌نظامی ‌ديگردر منطقه
ليبراليسم نظير سوسياليسم سالها ست که به پايان رسيده است. کوشش رالز براي نو کردن ليبراليسم همانقدر بي نتيجه است که کوشش هابرماس براي نو کردن سوسياليسم يا هايک و فون ميزس براي نو کردن کنسرواتيسم.
‌ چگونه‌ است‌ ، تجزیه‌ کوسو و استقلال آن را از صربستان با جمعیتی 2 میلیون نفر ترکیه‌ جزء آن دسته‌ از اولین کشورهای جهان است که‌ به‌ رسمیت میشناسد ؟
_من نه دکترای جامعه شناسی دارم و نه خود را مقید به تعاریف غربیان از مفاهیم سیاسی میدانم .
اِشکال عمده نیروهای غیر مذهبی و یا نیمه مذهبی ـ جبهه ملی مسلمانان مبارز ـ مجاهدین و نهضت آزادی در این بود که نه روحانیت ، نه مردم ، نه مضمون ومحتوا و پیام انقلاب را ، و نه خود و نیروی های خودشان را شن