دیدگاهها

یک مقدار کمی از مواضع گروه ها و احزاب دیگر اطلاع پیدا کنید.
موضوع چگونگی مشارکت در "انتخابات" مجلس هشتم، بستر تازه‌ای برای سنجش سياست‌ها و سمتگيری‌ها پديد آورده است.
با قطعیت میتوان گفت اگر قیل و قال ادواری انتخاباتی این دوره هم به طرح سازمانیافته ی شعار های مشخص واقعی از جمله و در صدر همه آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل ِ ـ بی پیشوند و پسوند ِـ کارگری و
جناب علیزاده! شلوغش نکنید قربان! این کولی بازی ها چیست که در می آورید که جلب توجه کنید؟ کدام اپوزیسیون خواهان حمله به ایران بوده است؟ شرفشاهی کیست؟
جهانی شدن به موازات رویاهای بشریت، درنوردیدن محدودیت‌ها و مرزها بوده است. ابتدای این رهایی از محدودیت سیر در سیاره‌ای بوده است که بشر خود را متعلق به آن می‌داند.
با افشای رازی که تنها مشتی عامل از آن خبر داشتند ارتباط هدفمند یگانة قرن بیستم میان انقلابی
های به سرکردگی لنین و امپریالیست
های به سرکردگی ویلهلم دوم نیز قطع شد. این همدستی و دسیسه
گریِ ماهرانة دشمن
نظر خانم بقراط و هم چنين اشتباه ايشان نيز در جمله زير خلاصه می شود :"در جمهوری اسلامی و با این رژیم این «عادی سازی" تنها با تشدید سرکوب در داخل ممکن است." / ايا ايشان می توانند با رجوع
تاریخ سرشار از جنگها و شکست ها و پیروزی های خونین ابناء بشر بر یکدیگر است و هیچ منطقه ای در دنیا از این کشت و کشتارها خالی نبوده است ولی نکته ای که کینه عمیق آقای نوری علا را برملا می کند همین جمله اس
بسیاری از خوانندگان سایت بر ما خرده گرفته اند که چرا جلوی توهین ها را نمی گیریم و بارهها از ما تقاضا کرده اند که بخش اظهار نظر ها را دو زمانه کنیم ؛ما بنا بر دلایلی که داریم از این کار خودداری نموده ا
آغاز کردن از اخلاق، در فلسفة سیاست، یعنی اراده
گرائی. و این یعنی کوشش برای حذف سیستم (انقلاب) به جای دخالت در آن (اصلاح).
آقاي درخشان، خانم عبادي را به طرفداري از ظالم محکوم ميکنند و مدتها است که تشبيه وضعيت اتمي ايران به وضعيت ملي کردن ضنعت نفت در ايران در دوران مصدق را تکرار کرده اند.
مهمترین نتایج جنبش حقوق بشر رهائی از بی هویتی مزمن تاریخی و بدست آوردن یکی از عالیترین هویت تاریخ بشریت که همانا جامعه انسانی باشد خواهد بود و مدلی نه تنها برای منطقه طاعون زده بلکه میتواند پیام آور ج
از روزنه این دکوراسیون فرعونی میتوان دشت پهناوری را دید که دلار های بی حساب و کتاب نفتی میهنمان در آن تاراج و چگونه و در کجا ریخت و پاش میشوند؟ از این روزنه میتوان دشت فقر، بی خانمانی و بی آیندگی ، ن
دمکراسی، اگر آن نمونه ی ِ ابتر ِ آتنی اش را، یعنی نشستن ِ مردان ِ نیمه برهنه در آگورا بر دوش ِ بردگان و رای به آزادی ِ مردان ِ نیمه برهنه ی ِ دیگر دادن، کنار بگذاریم، در بهترین گونه اش، یعنی همین دمکر
داستان ما داستان پرندگان عطار است که بايستي در کوه قاف به آينه مقابل خود بنگريم، و ببينيم که سيمرغ خود ما *سي* مرغ است، که در جستجوي آينده ايرانيم، ولي عدم تخليه زباله هاي گذشته ذهن، به ما اجازه نميده