دیدگاهها

دوستان عزیز مقاله ذیل که یک نقد روانکاوانه در باب حافظ و در باب بحران مدرنیت حافظ و عارف درون ماست، توسط سایت زمانه به مدت دو هفته توقیف شده است و سپس نیز با انتقادات واهی رد گشته است.
اما آیا با فدارلیسم استانی مسئله حل خواهد شد یا صدها بار پیچیده
تر؟
عمده هدف این اتحادیه جبران نیروی کارخود است که بشدت روبه تحلیل می رود. کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیاو نیوزلندو ژاپن تابحال توانسته اند متخصصان کشورهای درحال رشد رابه کشورخودفراخوانند.
در کشورهائي که دموکراتيک نيستند، کماکان کسب قدرت هدف مرکزي فعالين سياسي است، گرچه در حالتي نظير انقلاب آمريکا، گرفتن قدرت از طريق انقلاب مسلحانه انجام شد و کسي هم بخاطر به قدرت رسيدن ازطريق انقلاب کرد
دلایل بسیاری که در این مستند برای اثبات فرضیه تاریخی جدیدی که آقای پورپیرار آن را مطرح کرده ارائه می شود مبنی بر اینکه مجموعه تخت جمشید، در مراحل اولیه ساخت بوده و هرگز به بهره برداری نرسیده است، به ن
چطور شد از میان انبوه جنایتکاران که جنایت شان بر علیه بشریت عیان است و یدی طولانی هم در جنایت دارند و چندین برابر جنایت عمر البشیر جنایت مرتکب شده اند فقط بسراغ او رفتید ؟
هر کسی سه قوم ایرانی: ماد، پارت، و پارس را ازهم جدا و یا در هر نقاط دنیا که باشند تفاوتی بین آنها گذارد، خیر خواه ایرانیان نیست، از این گذشته به میان کشیدن چنین بحث های تاریخی قصد کُشتی گیری و برزمین
در داستان ، در مقابل قهرمان یک ضد قهرمان هم ساخته می شود از انجا که شخصیت های " منفی"در این قصه اکثرا بدست رزیم کشته شده اند ؛ از این رو شخصیتها منفی این داستان به ضد قهرمان مبدل نمی شوند؛ چ
خانم منيره برادران !اما چرا شما و نيز دوستانتان فکر مي کنيد که همه روايات از زندان اوين بايستي مشابه باشد؟
او از رهبری پس از 55 صحبت می کرد واز تصمیمات احمقانه ان می گفت ....
موضوع مهم ما مهاجرین ایرانی، گذار از فرد تبعیدی و دگردیسی به مهاجر چندلایه ایرانی، دگردیسی به ایرانی دوملیتی، بوسیله عبور از این فرهنگ سنتی قهرمان گرایانه و از طریق قبول نگاه مدرن و ایجاد تلفیق مدرن خ
آقای داریوش همایون، اصرار دارند که زیر مجموعههای ملی ملت ایران را اقوام بنامیم؛ اما، معتقدند که افراد این اقوام در کل سپهر سیاسیِ ایران باید نقش شهروندان را بازی کنند؛ و پرسش من این است آخر چگونه می
آخه برخورداری بعضی از هم میهنان از حقوق شهروندی و آموزش به زبان مادری خویش، لازمهء ایجاد اینهمه رعب و وحشت، و تناقض گویی ها، تحقیر سرزمین و ملّتی را این چنین لازم نیست، سر تا پای مقاله سنگر گیری و شمش
در عصر کنونی ، نه تنها فرهنگ ایرانی بلکه همه فرهنگ ها ی خرد و کلان جهان ، با استفاده از ابزار دیجیتالی، ضمن اشاعه و گسترش خود ، جهت حفظ خصوصیات محلی وتنوع بومی و قومی خود، بدون اینکه خود بخواهند بسوی
ما بايد انرژي فكري و دغدغه اصلي خود را معطوف به اتحاد عمل و يكپارچگي مبارزات مردم ايران بكنيم و علت اصلي جدايي طلبي يعني ظلم و ستم و بيداد رژيم جمهوري اسلامي را مورد هدف آماج مبارزاتي خود قرار بدهيم.