دیدگاهها

می‌جنگیم برای تغییر قضا و فضای اندوه بار و زندگی برده وار، اگر توانستیم به وظیفه ی انسانی و اخلاقی مان عمل کرده ایم. اگر نتوانستیم شرمسار تاریخیم، مارا ببخشید
در آستانه‌ی دروازه‌ی کاخِ همبستگی ملّی اپوزسیون سیاسی و پراکنده‌ی ملّتِ ایران، دو اژدهای هزار سر خواببده است که گذر در دالان آنرا، نشدنی کرده اند. نخستین آن، شاهزاده‌ی گرامی ماست، هر چند که از سوی
رضا پهلوی بدرستی در مصاحبه اخیرش گفته که در تاریخ ایران هرگز ما انتخابات آزاد نداشته ایم. اما به این اشاره نکرده که علت آن تاریخ سلسله های موروثی شاهنشاهی بوده است.
متٲسفانه در جامعه اهل سُنت ایران نیز، مُلایان و مولوی های که از یک سو با این گونه باورهای مدخلی همدل اند، کم نیستند.
شلیک به هوا پیمای مسافربری اوکراینی، براساس اعتقادات حکومت، خطا نبود، آن از دید حکومتیان بالاترین عبادت بود!
حوادث سال های اخیر در خاورمیانه و بعضی دیگر نقاط جهان، و هراس از جنگ های خانمانسوز بار دیگر جهانیان را در نگرانی و اضطراب فروبرده است.
متافزیک قدرت، هاله ای که قدرت خود را در آن می پوشاند، برای حفظ قدرت، از خودقدرت- قدرت لخت و برهنه و بدون حفاظ- مهم تراست.
بر اساس مقررات بین‌المللی هوانوردی که ایران هم آن را پذیرفته است، شکایت افراد زیان‌دیده یا خانواده‌های آن‌ها برای جبران خسارت، به اختیار خودشان یعنی به عنوان [شاکی خصوصی] است.
و در یکچنین بازار پست و مکاره ای با نام اسلام سیاسی که با آبروتر از داعش سنی نیست، زنی از زنان قبیله اش بنام زینب ابوطالبی می آید و بیاری پشتگرمانش با بی شرمی تمام، زهر در کام دادخواهان بیدادرس می ریز
2 کامنت
مرگ همچون عشق جلوه ها و چهره ها متفاوت و دگرگونی دارد و در هر فرهنگ و عرف و عاداب و سنت و باوری متغییر است.
«فیک نیوز» یا آفریده‌ی دروغگویان است یا آفریده‌ی یاوه‌گویان. این افراد بطور منظم از سازوکارهایی روانی برای گمراه‌سازی مردم جهت باور به «فیک نیوز» یا دست‌کم کمک به پخش آنها استفاده می‌کنند.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با غرور تمام، توییت کند که “ایرانی ها دریافتند که خواهان تقابل نظامی با آمریکا نیستند.” تقابلی نظامی که برای مسئولان ایرانی به قیمت سرنگونی یک هواپیمای مسافر بری خارجی با مسا
قیام ابانماه ادامه دارد و بایستی به انقلابی بدور از ضعف های انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن فراروید و با اتکاء به دستاوردهای جوامع مدرن و بویژه تجارب سوسیال دمکراسی اروپا و لائیسیته فرانسه، ایران را در مد
چگونه ممکن است هم برانداز بود ، هم قتل عام و کشتار هائی که در این ۴۱ سال چه در زندانها و یا خیابانها صورت گرفته که آخرین اش بیش از ۱۵۰۰ نفری که در آبان ماه ۹۸ جان باختند را محکوم کرد و هم کشته
سوژه این بود که : رئیس وقت سازمان برنامه به معاونین خود «دستوردربار» که باید رشد و توسعه اقتصادی سالی را در زمان هویدا حدود 8 در صد در گزارش نشان دهند ..