دیدگاهها

هدف اصلی این سیاست تأمین منافع و امنیت ملی این کشور و حمایت از شرکای تجاری و متحدان نظامی دراین منطقه وتمامی جهان است؛ سیاستی که «بایدن »مایل است با تکیه بر« ائتلاف‌های منطقه و تقویت مناسبات با متح
شور و هیجانی که با آمدن رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده، جو بایدن به کاخ سفید، سران رژیم نکبت را فرا گرفته بود هر روز جایش را به هذیان گویی و از این شاخ به آن شاخ پریدن و یکدستی ظاهری حکومت در برابر دو
بدیهی است شکل گیری استبداد و دیکتاتوری، به عوامل متعددی بستگی دارد.
لینک مطلب آقای تابان در سایت اخبار روز را در پایین می آورم یا بروید گوگل سرچ کنید. در اینجا فرازهایی از آنرا می آورم
لنینیسم، فاشیسم، نازیسم و اسلامیسم چهارایدئولوژی هستند که دولت های توتالیتر آفریدند. در این میان تنها اسلامیسم مدعی تاسیس دولتی با معیارهای قرون سپری شده بود.
زمانی که دو جناح هیئت حاکمه آمریکا با دو ترجیح در حال رو در روئی هستند، بدیل دیگری نیز به صحنه می آید. این بدیل، ملت آمریکاست که سرکوب شده، و به حاشیه رانده شده است.
لحظه به لحظه همراه با انقلاب ضدسلطنتی ۲۲بهمن۵۷
لحظه به لحظه و ساعت به ساعت همراه میشویم با مردم شجاع ایران در روز ۲۲بهمن ۵۷ و به آن روز تاریخی میرویم:
1 کامنت
ملت ایران در سال 1357 حاکمیت سلطنت سکولار را سرنگون کرد و نه از دل انقلاب، که در ائتلافی میان اسلام سیاسی، امریکا و متحدین اروپائی آن، فرزند خلف سلطنت سکولار، یعنی سلطنت دینی را در ایران برقرار کرد
2 کامنت
شاید ده سال یا بیشتر باشد که در نوشتن آن چه در اینجا می خواهم بگویم این دست و آن دست می کنم. گاهی جایی اشاره ای می کنم و یا با یکی از دوستان خود در میان فداییان خلق و حزب چپ به جدل می پردازم.
2 کامنت
تعجب نکنید اگر بگویم انقلاب ٢٢ بهمن ٤٢ سال پیش بمثابه علت و معلول، ملغمه ای از هر دو بود.
1 کامنت
طبق معمولِ هرسال به مناسبتِ سالگردِ انقلاب اسلامی مطالب بسیاری از سوی ایرانیان پیرامون انقلاب و چرایی آن به قلم کشیده می‌شود. که از کنار بعضی از آن‌ها به‌راحتی نمی‌توان گذشت.
1 کامنت
با توجه به تحلیل‌های انجام شده می‌توان گفت که اسلامگرایان همیشه در شرایط بحرانی از فلسفه تقیه استفاده کرده‌اند و با آمدن داعشی ها به کشورهای اروپایی و آمریکا خود را می‌توانند در یک موقعیت ویژه تکثیر و
مارکس در رثای کمونارهای قهرمان اما شکست خورده پاریس، به " زنان و مردانی که برای فتح آسمان برخاستند" درود می فرستد.
حقیقیترین معتقدین دین مارکسیزم با مذهب التقاطی ارتدوکسی لنینیزم ، شییعه های مارکسیست گشته سرزمینمان بودند.به باور من ، واقعیترین مریدان دین مارکسیست حزب توده و شرکای ان بودند!
1 کامنت
زندگی در خانه تیمی انظباطی سخت و دقیق را طلب می کرد!
2 کامنت