دیدگاهها

درباره‌ی فدرالیسم، این را نیزبگوییم که طرفداران آن، هنوز برهیچ نوعی از فدرالیسم که باید قومی باشد، جغرافیایی، یا مدرن، چیزی نگفته اند و وارد جزئیاتی ازِ آن نشده اند و خود نیز در انواع آن، دچار دعوای ب
تقدیم به گفتان استقلال و استقلال گفتمان
دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و
در فراسوی نظام جمهوری اسلامی ایران، ممکن است ما روی فصل مشترک ها، حد اقل ها و میانگین ها با نیروهای سیاسی اجتماعی حتی بصورتی بلوک بندی شده و یا جبهه ای کار بکنیم، اما در عین حال آلترناتیو مشخص ما ، آل
برادرم اسماعیل زنده بود... ...Qardaşım İsmayıl, sağ idi
با اوج گرفتن جنبش، که همه گیرخواهد شد و تمام کارخانجات و شرکت ها و ادارات و..
- در شرایط کنونی جامعه و کشور، و در مرحله کنونیِ جنبش‌های سیاسی - دمکراتیک و جنبش‌های مردم‌نهاد، تدارک دمکراتیک گذار، حلقه مرکزی، مقدم و بخش پیشینی استراتژی گذار به دمکراسی است. مهمترین رویکردها و اق
Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
ضرورت جدید را دریابیم، و برای گذار از آن به سوی ضرورتی جدیدتر آماده شویم. به سوی ضرورتی دیگر. یعنی دیگرتر!
خمینی با خدعه و نیرنگ، که بعداً خودش اقرار کرد، قدرت را به دست گرفت و تمام مخالفین و آزادیخواهان را سر به نیست کرد....خامنه ای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار در تأسیسات هسته ای هزینه کرد و در نهایت در توافق
مهرداد درویش‌پور در یک‌سالگی دی ۹۶به زمانه می‌گوید: «جامعه ایران پس از دی ۹۶ دائماً در اعتراض و اعتصاب بود،‌ با آن اعتراضات،‌ ایران به مسیری بازگشت‌ناپذیر وارد شد… هرچه زمان بیشتر می‌گذرد،‌ شاهد پیوست
ساختار چهل ساله آخوندی جز با زندان، شلاق، شکنجه، اعدام، ترور، تهدید، قطع اعضای بدن"مثله کردن شرعی" تعریفی ندارد؛
2 کامنت
روسیه و ایران از مبارزه عراق، سوریه و ترکیه علیه جنگ های نیابتی آمریکا که بوسیله سازمان های سلفی و کردی پیش برده می شد، به شکل همه جانبه ای دفاع کردند.
افسوس که با گذشت یکسال از حادثه دلخراش کشتی سانچی هنوز ابهامات و دوگانه گوییهای زیادی وجود دارد که هویدا نشده اند و شاید هم مانند برخی سوانح اینچنینی هیچگاه نیز روشن نشود.
جامعه‌ی بدونِ منتقد، جامعه‌ای روبه زوال خواهد بود، و شاعران، نویسندگان، خبرنگاران... بخشِ حیاتی و نگاهبانانِ جامعیتِ این چهارچوب هستند.
این وظیفه دولت های ملی است که با اتکا به ناسیونالیسم دمکراتیک، توان ملت را در همکاری با گلوبالیست ها افزایش دهد، بدون آنکه در حفظ حاکمیت ملی ذره ای عقب نشینی کنند.