دیدگاهها

اگر در دوران رضاشاە و کلا پهلوی ها بنیان زبان مشترک در کشور ریختەشد، و اگر در زمان جمهوری اسلامی بر عنصر دین بعنوان یکی از ارکان پدیدە ملت تاکید می شود (تنها جهت تداوم آن)، ما در مرحلە سوم، کە با ایجا
بخش زیادی از ایرانیان در بعدی گسترده، ضد مذهب شده‌اند، و این کاملا قابل درک است.
امرالله ابراهیمی می‌گوید و می‌پرسد: " تاکنون حتی یک نمونه نداشته و نداریم که نفوذی‌های نظام حاکم بر ایران در صفوف اپوزیسیون، توسط گروه و یا سازمان مربوطه افشا شده باشد.
مردم دوران باستان و از جمله اقوام آریایی، از هند و ایرانی – هند و اروپایی، دریافتند که کوتاه‌ترین روزها، آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است و بلافاصله پس از آن روزها به تدریج بلندتر و شب‌ها کوتاهتر م
پس از فروپاشی شوروی، جهان دو قطبی به خرده امپراتوری ها تقسیم شده است.
1 کامنت
نوشته قبلی من"چرا هنوز برخی ها نمی توانند دل از جمهوری اسلامی برکنند"؟
بدنبال گزارش صبح امروز با عنوان « مرگ ومیر مجاهدین خلق در اشرف ۳ براثر کرونا و پنهانکاری مریم رجوی» اسامی پنج تن دیگر از اعضای مجاهدین خلق که در مدت اخیر در آلبانی بر اثر بیماری و به احتمال بسیار قوی
بعد از چهار ماه که از 22 مرداد(12 آگوست2020)،می گذرد. همان روزی که لباس شخصی های اداره اطلاعات به خانه فواد البوفتله آمدند
در چند روز اخیر اخباری از شدت و حدّت بیماری کرونا در اشرف ۳ در آلبانی و درگذشت تنی چند از اعضای سازمان مجاهدین خلق به دست من رسیده بود، تلاش می کردم تا بتوانم از طریق سایت های اصلی و جانبی مجاهدین خلق
محمدنوری زادکه هم اکنون درزندان وشکنجه گاه جمهوری اسلامی بواسطه بیماری با مرگ تدریجی دست به گریبان است قبل اززندان و درسالهائی که در شرق وغرب وشمال وجنوب ایران درسفربود وبه هردیاری که میرسید یاریگر مر
شما ایران را در زبان فارسی خلاصه کردید، و زبانتان را به بهانه سوادآموزی به کودکان ما تحمیل کردید، شماها چرا بدون کسب اجازه از این کودکان زبانتان را به آنها تحمیل کردید؟ سیستم آموزشی در ایران آنگونه ط
- سناریوی انان از این جهت مضحک بنظر میرسد کە اگر از ین موضوع هم صرفنظر کنیم کە اقای اسیود از قطر عازم سوئد بودە و در استانبول توقف داشتە، با وجود دهها پست بازرسی در مسیر ٢٤٠٠ کیلومتری غرب بە شرق ترکی
زمانسنجی اعدام روح الله زم جنایتی چند منظوره و از جمله پیشبرد سیاست باجگیری به شیوه« دیپلماسی جنایت» برای پوشیده نگاه داشتن تروریسم و باز نگشودن پرونده جنایت ها، و جنایت علیه بشریّت در قتل عام ۶۷ ...،
ایران با اینچنین تبلیغات سرا پا دروغین و نفرت پراکن ایرانجان نمیشود.ایران با "آی نفس کش" گفتن با دشمن تراشی ایرانجان نمیشود.ایران با رانت با اختلاس با تزویر با انتصاب بجای انتخاب، ایرانجان
1 کامنت
درتاریخ ایران و شرق اسلامی ، فرقه ای که از ترور به صورت یک روش دائمی استفاده کرده اسماعیلین نزاری یا پیروان حسن صباح هستند. هنوز در زبانهای اروپایی به نام «اساسین» و دگرگون شده حشتشون یا حشاشین یعنی