دیدگاهها

آمریکا هراسی چپ ایران یک عکس العمل مدافعه گرانه و مقاومتی بوده و بر محورهای استراتژی استقلال گرایانه سیاسی ما مبتنی میباشد.
ابزارهای معمول کنترل رژیم برای ساکت کردن این مخالفان کارآئی نداشته و در شرایط کنونی توسل مرگ آفرینان به طرقِ دیگر برای خاموش کردن نیز، زیانش بر سودش می چربد.
جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی فردا شب موضوع: از دانشجویانی که پیش پای نیکسون قربانی شدند تا قربانیان قتلهای زنجیره ای میهمان: دکتر ناصر زرافشان از چهره های درخشان جنبش چپ، نویسنده و حقوقدان برجسته میهن
گذار از جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دست روحانیون شیعه و پادوهای آنها از جان مال مردم ایران و امنیت کشورهای همسایه و جهان، در صدر وظایف مردم ایران قرار دارد.
به همان میزان که تکنولوژی بهره وری و ثمربخشی پروسه و روند تولیدی کالاها و خدمات را در اشکال انبوه – کلان و خرد آن افزایش میدهد، میتواند در راه آسایش و رفاه بشریت به کار گرفته شود.
کاربری که درست از زمان شروع جنگ آزربایجان و ارمنستان از ایران گلوبال غایب شده بود بعد از اتمام جنگ حضورپیدا کرد , مقاله ای به عنوان « زبان ابزار ناسیونالیست ها برای نفرت پراکنی ناسیونالیستی است » در
. زمانی که ارتش آذربایجان به قلب قره باغ وارد شد، و ساعت ها مانده به قرار داد تسلیم ارمنستان، آنها هنوز چشم شان را به پایتخت های غرب دوخته، و هنوزهم مشغول رجز خوانی بودند.
استاد ملک اراء تازه درس را شروع کرده بود که گروهبانى مسلح در حالى که مسلسل را به سینه مستخدم جلو درب کلاس هدف رفته بودبدون درک حرمت کلاس وارد شد و پشت یقه 2 دانشجو را گرفتو بیرون کشید، کلاس به هم خورد
اتصال زمینی ترکیە بە اذربایجان و اسیای میانە بمعنی محدود کردن فعالیتهای اقتصادی ایران در قفقاز و اسیای میانە است، زیرا با توجە بە اشتراکات زبانی و فرهنگی کشورهای اسیای میانە با ترکیە همسوتر و سیاست
تصاویر «زنان شورای رهبری» مجاهدین خلق، منتخب مریم رجوی، با پوشش چادر«سپید» بسا تأمل برانگیز است، زیرا پرسش این است که مراسمی که این زنان در آن شرکت کرده بودند، چه مراسمی و کجا بوده است؟
تفاوت مبارزه کارگران در گروه ملی با دیگر مراکز اقتصادی و سازماندهی کارگری در این است که نهادهای امنیتی و خانه کارگر نمی توانند در آنها رخنه کنند و یا در میان آنها تفرقه بیندازند و درگیر گرایشات متفاوت
درپى ترور دانشمند هسته اى شرايط بغرنج كشور و منطقه را دريابيم! ترور هفتمين نفر از كاركنان و دانشمندان هسته اى و فن آورى دفاعى كشور و معاون وزير دفاع محسن فخري زاده در سالگرد كشته شدن مجيد شهرياري، ب
مانند نژاد انسان ها زبان انسان ها نیز ابزاری برای نفرت پراکنی از سوی ناسیونالیست های نژادپرست است و سخنان ناسیونالیست های ایرانی درباره زبان تنها برای یک خواسته است و آن هم نفرت پراکنی ناسیونالیستی اس
8 کامنت
این روایتی است کاملآ متفاوت از هفت سال پروسه خونین و پر درد و رنج یک نسل از زندانیان سیاسی ایران در دهه سیاه شصت و در سیاهچال های مخوف حاکمیت «فاشیسم مذهبی» که شاید برای نخستین بار، از نگاه و زبان یک
ترور در جغرافیای کشوری انجام گرفته که مردمان آن، بیش از چهاردهه در گروگان حکومت اسلامی هستند و دانشمندان آن هم از این قاعده مستثنا نیستند.