دیدگاهها

اما آیا این شدنی است؟ آیا می شود دنیا وارد تغییرات اساسی در اقتصاد و سیاست شود، اما ایران بدون ایجاد تغییرات سیاسی در خود از میمنت آن برخوردار شود؟
دولت حقوق بازنشستگان و کارمندان را افزایش داده است تا نگرانی مالی نداشته باشند و درخانه بمانند.
1 کامنت
اصحاب و صحابیات یا یاران پیامبر به سه دسته تقسیم می‌شود. مهاجرین مسلمانانی هستند، که در مکه اسلام آوردند و به مدینه مهاجرت کردند.
- خطرناکتر از کرونا، اضطراب ناشی از شرایط موجود است که سیستم دفاعی بدن را مختل می کند و پی آمدهای بسیار جدی خواهد داشت.
معادلات را از نو بنویسیم.
با تسلیت به خانواده‌هائی که عزیزان خود را در شیوع مرگبار ویروس کرونا از دست داده‌اند و با امید به بهبودی مبتلایان و با درود به کادر بهداشتی و درمانی و پرستاران و پزشکان میهنمان که در این شرایط سخت به
دوران، زمان شکوفائی مجدد نظام های ارزشی سوسیالیستی میباشد که میتواند با اتکا به خودگردانی و خود مدیریتی مردمی کنترل سرمایه، ثروت، مدیریت تولید را به دست زحمتکشان و نمایندگان آنها تحویل داده و بر پایه
زندگینامۀِ پیامبران سامی رونوشت برداری از همدیگر است. زندگینامه موسی کپی برداری از «سرگون» اکدی است.
متنی را که در پائین میخو انید، صحبت های مسئولانه و انسانی کسی است که در راس یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان سرمایه داری قرار دارد، کسی که به حقوق انسانی و شهروندی هموطنانش واقف است، کسی که میداند &quo
از همه گفتنی تر اینکه اقتصاد ناتوانی که کشش دلار ۱۰ هزار تومانی را هم ندارد به برابری بیش از 16 هزار تومان رسیده وبا سکوت حکومت به دلیل تامین نیازهای ریالی خود در شرایط سخت مالی مواجه است .....باید
2 کامنت
پزشکان در تلاش ساختن واکسن ضد ویروس کرونا هستند اما به زمان زیادی احتیاج است بموازات اشخاصی به ایده انسانهای باستان پناه میبرند
اقتصاد ایران سال بسیار سخت و خشنی در پیش رو دارد که شاید قابل تحمل برای مردم تهیدست، گرفتار در دست مافیای اقتصادی هزار چهره و رژیم نظامی و امنیتی حاکم....
تااطلاع ثانوی تاوقوع یک تحول کیفی دراوضاع، وضعیت عادی همان وضعیت اضطراری است و وضعیت اضطراری همان وضعیت عادی.و چنان که گفته شد در وضعیت اضطراری هر خواست مشخص یا تغییرجزئی در وضعیت با خواست کلان وتغیی
یک هفته می شود که، در این آپارتمان روشن مشرف بر یکی از خیابان های اصلی شهر مالمو قرنطینه ام .هر زمان دلم می گیرد، پشت پنجره می آیم ، به رفت آمد ماشین ها ، دو چرخه ها ، و آدم ها ئی که حال به خاطر ک