تریبون آزاد

اندیشه محاکمه واقعی حکومت اسلامی را به موضوع روز ارتقاء دهیم، محاکمه ای که از مسیر “جنبش اقدام” در خیابان می گذرد!
ابعادبحران محیط زیست و ناکامی کاپ ۲۶،علیرغم فراخوان سازمان ملل نشان داد وضعیت جهان عادی نبوده بلکه درحالت اضطراراست و دوم، این وضعیت اضطراری نه استثنا که قاعده است!و سوم، تن ندادن سردمداران نظام حاکم
چماقداری، و گفتار و رفتار چماقدارانۀ هادی غفاری‌ها و" زهراخانوم"ها بد است، بی فرهنگی ست، ضد دموکراتیک است، البته اگر چماقداران حزب الله مرتکب شوند والا برای بخشی از اپوزیسیون مدعی دموکراسی خ
آیا شواهد نشان میدهد که اسرائیل، جمهوری آذربایجان را لانه زنبوری کرده است که قرار است زنبورهای آن ایران را نیش بزنند؟
" تشدید سرکوبها در سالگرد آبان ٩٨ : برای آزادی عسل محمدی و هیراد پیربداغی" جلسه کلاب هاوسی در کلاب مکث با حضور مادران عسل محمدی و هیراد پیر بداغی ، و سایر فعالان مدنی و زندانیان سی
حاج داود رحمانی با پوتین لگد محکمی به کمرم زد! تعادلم را از دست دادم و با سر به دیوار روبرو خوردم، چند چک محکم هم نثار صورتم کرد و به سراغ نفر بعدی رفت! .....
بدین اعتبار,«این فاجعهٔ انسانی ریشه در خلاء قوانین به ویژه در خصوص خشونتهای خانگی دارد که هیچ‌گاه جرم انگاری نشده و دادگاه ها به این امر تحت عنوان «حریم خصوصی» نگریسته اند.» «زن کُشی»،نه تنها مصداق
فرایند جنبش‌های اجتماعی، یک روند پیچیده غیرخطی را در برخورد با موانع سر راه خود تا رسیدن به مقصد نهایی طی می‌کند.
ما با شما نیروهای مسلح ملی ایران جنگی نداریم و همانطور که فوقا اشاره کردم جنگ ما با کسانیست که این ملت و مملکت را غارت کرده و به بیگانگان فروخته‌اند.
مهرداد درویش پور − به مناسبت چاپ سوم کتاب مهاجرت و قومیت • به جای ادغام و همپیوستگی شاید بهتر باشد از واژه مشارکت و دربرگیرندگی سخن گفت که نه یک سویه است و نه تنها معنای اتنیکی به خود می‌گیرد.
جای نگاه محبت آمیز به توده ها را که شاید هرگز وجود نداشته، نگاه تحقیر آمیز گرفته. چوپان گله شدن، امیرِ ایلات و عشایر، خودش را از زیر اوراق تئوری ها می آورد بیرون.
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ - ساعت ۹ شب به وقت ایران موضو ع: ناپاسخگویی جنبش های خود بخودی در مبارزات جاری کارگران و ضرورت ایجاد سازمان های کارگری پایدار میهمان: ح
ما دلبستگان و فریبخوردگان مسلمان، ما ستمزدگان و سرکوبشدگان خاموش غیرمسلمان و ما خوشبینان و یاورانِ سرخورده ی دیروز روح الله خمینی و دین دولتی امروز او، همگی ما یکدست قربانی این ساختار انگل و بی آبرو ش
به این معنا که دولت اسرائیل با همه خطاهاو بیدقتی به خواست اصولی اعراب ساکن ان خطه البته با توجه به مواضع افراطی رژیم و تبلیغات وسیع ان درزمینه بدریا افکندن این کشور عضو سازمان ملل متحد، که در مورد ن
مشت محکمی به دهنم کوبید! خون دهنمو پر کرد، حاج آقا به سمت همسرم رفت که اونو به داخل پاترول هل بده، به طرف حاج آقا یورش بردم اما پاسدارا رو سرم ریختند و منو زیر مشت و لگد گرفتند!