دیدگاهها

جامعه ایرانی اکنون از آنچنان آگاهی و هوشیاری سیاسی برخوردار گشته که اصلاح طلبی و صدای ترمز مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی را در اسم رمزهای “گذار”، “انحلال”، “مبارزه خشونت پرهیز”، “الویت دمکراسی بر س
**با توجه به مشکلات روز افزون و «نقش نارسای جبهه ملی ایران » در برخورد با مسائل پیش آمده و ایفای نقش تاریخی اش ، ایجاب مینماید در مسیر رفع این معضل اجتماعی و سیاسی باز نگری و خط مشی جدیدی با عنایت به
1 کامنت
خامنه ای با گفتار، کردار و رفتار چند سویه خود به یکی از معضلات و مشکلات تبدیل شده است، گاهی جزم اندیشی، دشمن تراشی و خصومت ورزی و گاهی دیگر نرمش و کرنش....
زنندگی ولایت و هرزگی دین دولتی ملاها و مکلاها، این واقعیت تلخ و آشکار 42 ساله در ایران و جهان دیگر بر کسی پوشیده نمانده و نیست؛ آنهم بویژه برای ما،
تنها راه رفع انواع ستمدیدگی ها در ایران، همانا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی از طریق قهر انقلابی توده های زحمتکش است.
مردم آمریکا بیشتر در پی رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و درآمد بیشتر ، افزایش رفاه، آرامش، آموزش و تفریح خود هستند و هر رئیس جمهوری که بتواند این انتظارات را برآورده کند، محبوب تر است.
1 کامنت
می توان گفت کە متناقض بودن وضعیت نظام در مقابل انتخاب بایدن را تنها نمی توان در نوع واکنش جناحهای آن یافت، بلکە این موضوع را باید در عرصە کلان تری بازخوانی کرد کە از اهمیت بیشتری برخورداراست.، کە این
دموکراسی سوسیالیستی باید این امکان را برای توده های انبوه زحمتکشان و روشنفکران فراهم نماید تا در تمام شئون اجتماعی، علمی، هنری، ورزشی و سیاسی و غیره بتوانند آزادانه شرکت فعال نموده و تاثیرگذار باشند.
هدف برجام مهار و ملزم کردن رژیم به نابودی تاسیسات هسته ای و قراردادن آن زیر کنترل دقیق بین المللی بود. این اهداف بطور کامل به دست رژیم به اجرا درآمده است.
همیشه گفته اند با یک گل بهار نمی شود ، اما کاش این را هم میگفتند که گاهی با یک خزان همه ی گل ها پرپر می شوند مصداق خزان برخی شبکه ها و عوامل آنها با محتواهای دور از دموکراسی و فرمایشی ست که به جای بس
به عنوان یکی از بازماندگان ترور میکونوس وظیفه ی اخلاقی خود می دانم که به بهتان زنان پاسخ بگویم اگر چه علاقه ای به طرح این موضوع ندارم.
برای حمید فروغ می‌گویند هر کتابی به یکبار خواندن می‌ارزد. اما از خواندن کتاب ‏‏۷۰۰صفحه‌ای «ردّ پای من، میراث جنگ سرد» (خاطرات دکتر مصطفی دانش) ‏پشیمان شدم.
جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه چه سیاستی بر امریکا حاکم شود، دورانی سخت را طی میکند، و بطور مشخص، دارای بحرانهای جدی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی است.
در همپیمانی با خیزش آبانماه ۱۳۹۸ و ادامه مبارزات چهل و یکساله برای برچیدن حکومت اسلامی در ایران، کوشش برای تدوین مبانی سیاسی و سامانه لازم برای خیزش های آتی را با جامعه سیاسی ایرانی در میان بگذاریم.
دموکرات‌ها به مسائل حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک حساسیت بیشتری دارند. سیاست انتظار از سوی مردم و اپوزیسیون به پایان می‌رسد. جنبش‌های اجتماعی روال طبیعی و ناگزیر خود را طی می‌کنند.