دیدگاهها

مخالفت فاشیسم حاکم با آمریکا از نوع مخالفت استثمارشدگان با انحصارات جهانی نیست، بل از نوع تضاد و مخالفت « هیتلر و موسولینی» با آمریکا و دیگران است.
تقدیم به انسان های آباد!!
محمد صادق خرازی متولد دوم فرودین ۱۳۴۲، چهره ای در ورا و البته در سایه که حلقه اتصال سه خانواده خمینی، خامنه ای و خاتمی است .
حال آنکه در جهان امروز بن بست در عالم سیاست، شکست خوردن و واماندن از بخشیدن رفاه و خوشبختی به مردم کشور است.اینکه با زور و وقاحت مردم را وادار به سکوت کنی بزرگترین بن بست یک حکومت است.
در ایران، رژیم های سرکوبگر و استبدادی شاه و جمهوری اسلامی، طی ده ها سال ، ملت های غیر فارس این کشور را با زور و قلدری از تحصیل به زبان مادری محروم ساخته، زبان فازسی را قلدر منشانه، زبان
1 کامنت
تلاشِ برای همبستگی ملّی ایرانیان، آنجا که دشواری و سختی های سیاسی وتئوریکی خود را درجهت رسیدن به یک "همبستگی ملّی"، طی این چهل سالِ پس از حاکمیت ملّایان شیعه، ازسرگذراند، به یک دیوارسخت و
هنوز که هنوز است ناخودآگاه دستانم را پر از آب می کنم و‌ می نوشم، مانند روزهای بازداشت که از خیر لیوان گذشته بودم!
منافع مردم ایران در عقب نشینی جمهوری اسلامی از سیاست های خارجی و منطقه ای آنست. برنامه های ترامپیسم و ائتلاف منطقه ای آن، تنها با عقب نشینی جمهوری اسلامی
مبارزات مردم ایران پیوسته اوج می‌گیرد. اکنون مردم از هر قشر و طبقه و گروهی وارد میدان مبارزه شده‌اند و هر روز که می‌گذرد برای گرفتن حقوق خود مصمم‌تر می‌شوند.
پول باد آورده نفت آنچنان قدرت کذائی به جامعه فارسی داده که آنها خود را همانند سیمرغ در بالای ابرهای قله کوه البرز تصور می کند و از آن بالا به دیگر ملتهای ساکن ایران به چشم مگس نگاه می کند،
3 کامنت
در شرایطی که در ایران به نام حکومت اسلامی ، کسانی که در حوضه های دینی غیر از فقه اسلامی چیزی نخوانده اند، بعنوان قاضی با اتکا به قوانین شرعی شدیدا ارتجاعی و تبعیض آمیز و نسل های نورسیده ازادیخواهان د
راستش من نمی توانم از نگاه « ژورنالیست » که نیستم ،خودم رو جدا کنم ،محبورم ،بعد از بیست و پنچ سال ،هفته ای پنج روز در محیط کار با آنها قهوه بنوشم، از زمین و زمان گپ بزنم و سر میز ناهار ،اینکه چه سسی
در حال حاضر همان ایرانی که از آن حرف می زنید برای آینده اش دل نگران هستید(!)، از سایه نحس انتخاب امثال شماها در سیل ، زلزله ،فقر و فحشا و هزاران آسیب اجتماعی دیگر گرفتار آمده است... در سایه همان انتخ
در فضای مجازی ویدئویی منتشر شده است که در آن یک پاسدار به نام حامد اورگنجی که فرزندش را به پارک کودکان شهر چابهار برده است, با رفتاری توهین آمیز و الفاظ زشت کودکان بلوچ را نهی می کند که از سرسره بازی