دیدگاهها

در ایران منتقدین و معترضین و تجمع کنندگان را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه می کنند و می گویند ما در ایران زندانی سیاسی نداریم!
برنامه های دورودراز و پرچمّ وخمّ این شورا برای دوران «گذار»، که بر طبق تعریف دولت های دوران گذار، نمی تواند دارای برنامه ای جز برقراری آزادی ها و انتخابات مجلس مؤسسان باشد، نه به معنی گذرکردن از وضعی
متن کامل و ویرایش شده سخنرانی نگارنده در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران که به عنوان میهمان به آن دعوت شده بود. جمهوری‌خواهی همچون برترین شکل نوع سوم و مطلوب اقتدار سیاسی عقلانی و دموکراتیک،
دادستان حکومت اسلامی، بیشرمانه صورت مسئله لردگان را تغییر داده و در کنار همقطاران حکومتی خود، فاجعه تکثیر ویروس ایدز را نادیده گرفته و در اندیشه شناسائی و محاکمه شهروندانی می باشد که به جنایت حکومتی
تزریق ویروس ایدز در لردگان، ابعاد دیگری از فاجعه تداوم نظام جمهوری اسلامی را آشکار ساخت.
متن مذکور مطلبی ست پژوهشی پیرامون دیدگاه نظری و عمل و عکس العمل تفکر بهائیت با غیر بهائیان.
بحران اقتصادی و سیاسی کنونی در کشور، پیچیده ترین و دشوارترین شرایط را هم برای جامعه و مردم و هم برای نظام اسلامی حاکم پدید آورده است.
دولت ترکیه در آستانه حمله اشغالگرانه به سوریه است. جهانیان نمی توانند و نباید در برابر این سیاست تجاوزکارانه داعشی – عثمانی ترکیه بی تفاوت بنشینند و نظاره گر فجایع داعشی های یونیفورم پوش ترکیه باشند.
روزی گرفته وابری مقابل درهای بزرگ کنسرت هال استکهلم ایستاده ام . سالنی در مرگزشهر درمیدان مشرف بر خیابان پادشاهی. ساخمانی که صد سال است زیبا ترین آثار موسیقی جهان درفضای آن طنین انداز است.
تا وقتی که رابطه « سلطه گری و سلطه پذیری» وجود دارد، نه « مجموعه روابط در جامعه» به صورت شایسته به سود زندگی بهتر تغییر می بابد، و نه « مجموعه مشکلات زندگی » در جهت زندگی بهتر به شکل رضایت بخشی حل می
دو نیروی قوی جمهوری خواهی و مشروطه خواهی ،صرف نظر از نوع گرایش های سیاسی درون این دو نیرو می‌ توانند مانع غلطیدن جامعه ایران به سمت پرستش شاه.، شیخ ..
هر انسانِ اندکی آشنا به سیاست در ایران، می داند که مهندس کورش زعیم، درمیان رهبری اپوزسیون سیاسی ایران، جایگاهِ ویژه‌ی خود را داشته و دارد.
سرنگونی حکومت اسلامی و خودمدیریتی بر جغرافیای لر، حق طبیعی ما بوده و برای تامین این حق باید به قدرت عظیم مردمان لر در شهر و کوه تکیه کنیم!
واقعیت‌ها و داده‌های انکار ناپذیر بسیاری نشان از آن دارند که نظام جمهوری اسلامی در سراشیب فروپاشی و سقوط قرار گرفته است.
حاکمیت ایران به دلیل ضدیت با حرکتهای آزادیخواهانه و تفکرات به حق فعالان عرب برچسب محاربه و اقدام علیه امنیت ملی را در خصوص این افراد بکار میگیرد و اعدام آنان را دستاویزی