دیدگاهها

خیزرژیم برای متحقق ساختن خود، ولایت مطلقه، و رفع از خودبیگانگی اش درغیاب محتوا و زمینه تاریخی لازم و حتی به بادرفتن آن همذات پنداری ها و توهم های نخستین نسبت به نظام ولایت فقیه به عنوان پدیده ای زمان
خمینی در همان آغاز آمدنش آگاهانه و سرراست دروغ گفت که نمی خواهد در رأس سیاهکارها و جنایتکاری های سیاسی مذهبی تبهکارانه، و جمهوری پناه اش بایستد؛
موضوع گفتار امروز پرداختن به ویژگی های بدیلی دموکراتیک بجای جمهوری اسلامی ایران می باشد.
آزاد نیست زیرا نهادهای تضمین کننده‌ی آزادی انتخابات از جمله رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات وجود خارجی ندارند.
براساس شواهد بسیار متاسفانه خواست حکومت در تشکیل مجلس فر مایشی ، یکدست و مطیع اوامر با پراکندگی و نبود هماهنگی درآحاد جامعه معترض با همین کم وکیف ، تحقق خواهد یافت .....تا به آنجا که حتی تحمل فرزند
1 کامنت
رشد حرکت ملی ملت ترک آزربایجان مثل دریای خروشانی است که طبینعتا آزربایجانی ها با کوچکترین عشقی به مادر خود در آن شناور خواهند شد.
1 کامنت
این تقسیم جامعه و طبقه سیاسی حاکم بر انگلیس به خروج و ماندن، پس از یک دور منازعات سخت و پیچیده درون حاکمیت و احزاب بازتابی است از دو گرایش مهم با وجهه بین المللی: نخست حکایت از شکل گیری شتابناک قطب بن
در بحث کنونی زیر عنوان چالش های پیش روی گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی به احتمال وقوع پنج سناریو نگاهی کوتاه خواهم داشت و به برخی موانع ای که در برابر گذار انقلابی وجود دارد می پردازم
حزب دمکرات، که سن و سال آن به عمر لاکپشت نزدیک شده است، از بدو تاسیس تاکنون؛ می کوشد در لاک سیاسی خود با مصادیقی از سیاست پوپولیستی، دوگانه و متناقض، افکار عمومی کُردستان را قانع کند که تا قیام قیامت
4 کامنت
پس از روی کارآمدن ترامپ در کاخ سفید و تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران، رویکرد اپوزیسیون خارج از کشور نیز در قبال مبارزات داخل، تغییر ملموسی داشته است.
Reza Levayi
باید صریحانه دلایل آزادی را فریاد زد.
*در مجموع برای ۳۴۵ شرکت ،۹ بانک ، ۲ موسسه انتفاعی و ۲۴شرکت در حال تصفیه که همگی متعلق به دولتند از این ممر تامین هزینه شده وبخش عمومي معادل يك‌سوم بودجه كل را شامل میشود .
2 کامنت
فاشیسم آفتاب پرست دیگری را از قبرستان تاریخ با همان شیوه "دولت موقت"، "مجلس موسسان"، "تنظیم قانون اساسی"، "انتخابات به اصطلاح مردمی" بر سر کار نیاورده و قانونی
1 کامنت
سوای حق تعیین سرنوشت وحقوق تاریخی معوق مانده که درجای خوداهمیت دارد امابرخوردبا معضلات انباشته شده ومعوق تاریخی عموما با بازگشت بگذشته قابل حل نیستند، بلکه لازم است که ازجنبه دیگری هم مطرح گردند:تشکیل
ج.ا بر پایگاه اجتماعی خود متشکل از قشر محافظه‌کار مذهبی-سنتی، زحمتکشان و مستضعفین، و تعدادی از معتقدان و منتفعان تکیه داده بود؛ اکنون با تضاد و تقابل سنت و مدرنیته، تشکیک در مرجعیت، روند جهانی‌شدن و ع