دیدگاهها

شهروندان لردگان امروز به خیابان آمدند. درودشان باد! دفتر نماینده خامنه ای جنایتکار و .. را به آتش کشیدند و با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. هم اکنون جوانان دلیر بختیاری در خیابان حضور دارند.
ما ایرانیها، هنگامی که به دشواریها و سختی هایی دچار می گردیم و می خواهیم یارگیریهای درستی انجام دهیم و به جای آن یاردلسوز و کارا، به یک ناقص الخلقه برمی خوریم می گوییم: "ما را بگو که با چه کَسی
1 کامنت
جان فدای آزادی
3 کامنت
آن چه طی دو روز بر گزاری اجلاس اعلان موجودیت این شورا در لندن در روزهای 28 و29 سپتامبر، در اسناد، یا سخنرانیهای و مراودات موسسین وفعالین این شورا انعکاس یافت، تلا ش برای تبیین بنیادهای ارزشی مشترک ب
گاه طنین یک صدای آشنا ، دیدن یک چهره، یک فضا ،حس هائی را در تو زنده می سازد که ترا در خود غرق می کند و به خاطراتی دور می برد.زمان محو می گردد مکان از دست رس تو خارج می شود. خاطره چون رویائی در بیدا
1 کامنت
تاکید می شود که؛ حق طبیعی افراد, گروه ها و محافل بوده که متشکل شوند و صدای خود را بگوش مردمان جهان برسانند.
« نظام دچار سرطان بدخیم شده است» و اگر« شخص رهبر انقلاب برای اجرای طرح جامع آشتی ملی وارد شوند این سرطان درمان می شود.»( حجتی کرمانی، کیهان تهران 13 شهریور 1398 به نقل از اعتماد). در 25 اسفند 1397 چن
مسئله تخریب حظییره القدس مسئله ای سیاسی نبوده که بتوان آن را در چارچوب های تحلیلی جناح های سیاسی وقت گنجاند.
راهگشائی علیه جنگ، فلاکت و گرسنگی بیشتر ایرانیان
مقاله ای در مورد بوف کور نشان دادم چطور روشنفکری مثل هدایت هم که خودش را لامذهب می شناسد و حتی در تمسخر به قصۀ آفرینش، داستانی می نویسد، در داخل داستان حرکت میکند و نه بیرون آن.
محمد علی اصفهانی          Mohammad Ali Esfahani
من به فصول، حرمت می گزارم. و بهار که بيايد، تپه ی نزديک، در شيره ی جان من، سبز خواهد شد. باد های خوشه يی پاييز، من را بر همه جا تکانيده اند!
رو به رویم در کنج یک کلیسای قدیمی نشسه است . مدت طولانی نیست که از ایران خارج شده است. چشمانی سیاه و بسیار با هوش که نوعی شوخی همراه با اندکی غروردرآنها دیده می شود .
رژیم با این ارزیابی که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و این که هم اکنون هم ما تاوان شدیدترین تحریم ها و محاصره اقتصادی را می پردازیم و برجام با از دست دادن مزایای خود صرفا به غل و زنجیری بدست و پای ما تبدی
قانون دروغ بزرگ یا «دروغ گوبلزی» می‌گوید اولین قانون خطاب به حاکم این است که هیچ‌وقت نگذارید مردم دلسرد شوند، هیچ‌وقت خطا و تقصیر را نپذیرید، هیچ‌وقت تصدیق نکنید که دشمن ممکن است صفت خوبی داشته باشد و
ستم هویت ساز است.با انکار ستم در همه هویتهای و از جمله هویت ملی در زیر مجکوعه انسانی نمیتوان به ستمگری پایان داد.تنها با حذف ستمگری به ستم ها پایان داده میشود.حق تعیین سرنوشت و مبارزات مترقی و ملی د
5 کامنت