تریبون آزاد

در رابطه با آزادی نوری‌زاد و سئوال براندازان از او در سایت ایران گلوبال، که آیا او نوری‌زاد را می شناسد، در صفحه عیسی سحرخیز نوشته ای در پاسخ از طرف زیدآبادی آمده بود
1 کامنت
" تحول مفهوم و جایگاه عدالت در جنبش های اجتماعی جدید" فایل صوتی جلسه تلگرامی با دکتر سعید مدنی در کانال تریبون سرزمین من و گروههای مختلف از جمله گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا ، برا
ما ایرانیان آزاده از هر باوری که هستیم میباید فشار خود را بر دولتمردان جهان ادامه دهیم و بکی از راه‌های آن شرکت در همایش رهایی ۲۳ ژوییه در استراسبورگ است
رژیم مستولی با همه ندانم کاری که مورد اعتراض پیوسته ایرانیان میباشد ...بایستی با توجه به اندیشمندی ملت بزرگ این دیار خاموشان ضمنا بسیار هوشمند و فرصت خواه ، بیش از این عرض خود را نبرده زحمت ملت را برن
آقای عین‌الله رضازاده جویباری که در اعتراض به جنایت‌های روحانیون عمامه از سربرداشت و لباس روحانیت شیعی از تن درآورد، در زندان ساری، برای چندمین بار مورد ضرب و شتم شدید مامورین قرار گرفت و در گوشه‌ایی
در حالیکه جامعه ایران به مرحله انفجار نزدیک می شود، لازم است مکثی در مورد شرایط کنونی داشته باشیم و توجه کنیم که در کجا ایستاده ایم؟
می دانم که در سینه آت دلی داری که برای ایران می طپد، و می دانی که منهم دلی چون تو دارم.
مطلبی که مدت هاست فکر منو مشغول کرده است را میخواهم با شما دوستان در میان بگذارم و نظر شما را جویا شوم. مطلب مربوط میشود به دلایل عدم بازگشت داوطلبانه مهاجران سیاسی شبیه من به کشور.
در هدف جنگ سرد جدید ناتو، چین و روسیه قرار دارند. ولی جنگ سردی که قراراست بر پایه تصور، "دشمنان بسیار خطرناک شرقی" تاسیس شود، اعضای ناتو دارای نظرات مشترکی نیستند.
سری برنامه های گفتگوی روز با مریم سلطانی. موضوع این برنامه: ایران، انتصابات و پسا انتصابات . میهمان این برنامه: مبارز آزادیخواه سرکار خانم مهدیه گلرو. اجرا: مریم سلطانی، تهیه شده در سمن صدای مردمان
بیدار شدن حس طبقاتی و ورود کارگران به مرحله اراده گرایی ملی، از یک سو، تضاد منافع آن‌ها با حاکمان مستبد را آشکارتر و تصادم میان مردم تهی دست و مفت‏خواران رژیم را شدیدتر خواهد کرد، و از سوی دیگر، با تق
با توجه به سندروم قدرت و آفت شناخته شده آن، تنها راه جلوگیری از پشت کردن به وعده ها و تثبیت و رادیکالیزه کردن آن ها، چه در سمت و سوی رفع شکاف های عظیم طبقاتی و عدالت اجتماعی و برابری، و چه بحران دموکر
قانون اساسی در ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. و به همین جهت قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است.
بیشتر ما این روزها با نام علی جوانمردی و خبرهای فوری و رگباری و لایوهای اضطراری او آشنا هستیم.
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی در مورد : " ضرورتهای تحقق عدالت برای فرو دستان " میهمان جلسه : دکتر آرمان ذاکری ، جامعه شناس در کانال تریبون سرزمین من ، و گروههای تلگرامی دیگر از جم