دیدگاهها

فصل جدیدی آغاز شد. شرایط نوینی را فراهم نمود.
فاطمی طرح «جمهوری» را به عنوان ساختار فرمان روایی در ایران مطرح کرد ، چه زمانی که نماینده مجلس بود و چه هنگامی که در کابینه دکتر مصدق به عنوان وزیر امور خارجه حضور داشت یک جمهوری خواه پی گیر و است
طرفداری از هر یک از گروههای شرکت کننده متوهم و یا هر یک از افراد نامزد در دئموکراسی دروغین در امریکا توهمی بیش نیست.
1 کامنت
رژیم جمهوری اسلامی از بدو تولد نامبارکش، مورد تأئید اکثر ملت کورد در شرق کوردستان (ایران) نبودە و تا کنون هم نیست.
در انیمیشن فوق الذکر، و نیز در کارتون خانوادە سیمسون، لیزا در نقش شخصیتی توانا، که یک زن میانسال است توصیف می گردد.
1 کامنت
چرخش استراتژیک روسیه به سمت تورکیه - آزربایجان و جهان تورکیک و دوری وی از افراطی‌گری‌های مسلمان‌ ستیزانه‌ی ماکرون به سبب وجود جمعیت تورکیک و مسلمان در روسیه نیست.
* به انگلیسی Technocracyدر اصطلاح به «حکومت تکنیک »اطلاق شده‌ که در آن نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید به وسیله صاحبان فن اداره شود. * به دیگر سخن فن‌سالاری به مفهوم «هواداری از رهبری ارباب فن »
نه تنها نیروهای چپ باید از ایدئولوژی ستیزی فاصله بگیرند، بلکه باید آنها واقعیت زیستی ایدئولوژی های متفاوت را قبول نمایند.
بشر مدرن محکوم به بردگیست.بشر در ماهیت برده مدرن!
5 کامنت
ما به ناجی نیاز نداریم، اما دست دوستی و یاری همه ملل جهان را در مبارزه خود برای آزادی ایران و جامعه ایرانی می فشاریم.
.....این دو مفهوم کلیدی حقوق بین الملل، «حق تعیین سرنوشت ملت ها»بر «اصل تمامیت ارضی کشورها»ارجحیت و برتری خواهد داشت.
3 کامنت
هما کلهری پشت واژه تواب پنهان می شود تا بتواند همکاری هایش با رژیم را که او را زندانبان کردند توجیه کند!
اصفهان٬ ۲۵ آبان ۹۸
رژیم جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر، نالایق و درعین‌حال خشن و بی‌شرم است. رژیمی که در عین انزوای داخلی و بین‌المللی برای حفظ حکومت خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند.
اطلاعیه مسعود رجوی بتصریح عنوان می کند: « مصداقی باید در دادگاه در کنار دژخیم حمید نوری بنشیند» در بخشی از اطلاعیه امروز ۱۳ آبان کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت آمده است: « ۱۴۰۴زندانی
1 کامنت
متاسفانه اتفاقات این روزهای فرانسه قلب هر انسانی را به درد می آورد اما این موضوع جدیدی در فرانسه و یا حتی کل اروپا نیست و علی الخصوص در سالهای اخیر خشونت هایی که منشاء ایدئولوژیک دارد فرانسه و دیگر کش