دیدگاهها

قدرت نمائی حکومت در پنج دیماه 1398، از نوع آخرین مانورهای پایان عمر دیکتاتورهای متعفنی ست که ملت از آن روی برگردانده و در انتظار فرصت برای سرنگونی آن است.
گروهی از فعالان حقوق بشر با انتشار یک بیانیه، از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا با تصویب قطعنامه‌ای، سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران را محکوم کنند.
اصلا فرض کنید ۷۷۰ سال پیش چنگیزخان مغول و ۱۱۰ سال پیش دولتهای عثمانی همانند ۷۴ سال پیش آلمان نازی کوره خانه های آدم سوزی آشوئیتسی براه انداخته بودند، آیا امروز شما می توانید یک کودک آلمانی را بخاطر جن
1 کامنت
"سرنوشت به دنبالم بود"چون دیوانه ای تیغ به دست "برخلاف هم سالانم تسلیم نشدم .چشم بر افق های دوردست بی انتهای کویر دوختم به آواز درونم گوش دادم آوازی که مرا به انتخاب فرا می خواند.
احساس معصومیت سبب می شود که رهبر فکر کند که هیچ گاه اشتباه نمی کند و حق همیشه با اوست. هرگاه انسان به چنین حالتی رسید به قهقرا می افتد و خود و دیگران را به سمت پرتگاهی عمیق می برد.
ما ایرانیان با همبستگی و همدلی و اتحاد میتوانیم بستری برای رهایی از این حکومت پلید و ضد مردمی فراهم آوریم. این مشکل تنها بدست ما حل می‌شود . تنها راه حل نه در بیرون بلکه در درون خود ماست.
اهداف انقلاب سوم، نیروی انقلاب سوم و سامانه انقلاب سوم از مهمترین مسائل روز جنبش می باشند که بایستی برای هر سه پاسخ های شفاف مان را، به جامعه ایران منتقل کنیم.
آیا لازم نیست ما هم به این مساله توجه کنیم که ما هم ممکن است از رهبری افرادی که در گفتار و کردار شفافیت و قاطعیت لازم را ندارند، در رنج میباشیم؟
اکنون با وصل دوباره اینترنت، کلیپ های ویدیویی، تصاویر و گزارش های شاهدان عینی که به خارج درز کرده است، حکایتی از دستور قتل فجیع و هولناکي دارد، قتلی
آیا نماینده ای که حاضر است پول بیش از نیم قرن دستمزد یک کارگر را برای خرید کرسی مجلس صرف نماید، حقیقتاً این مبلغ را پرداخته که از حق مردم بدون چشم داشت دفاع کند؟
2 کامنت
از یک سو هند و افغانستان حداکثر سود از معافیت بندر چابهار از تحریم ها را در راستای منافع ملی خود برده اند و از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز غایت سوءاستفاده از این معافیت را در راستای دور زدن تحریم ها
البتە می شود کشوری را با این مختصات ادارە کرد، اما سیاستهائی کە عملا بە تقویت مواضع همان دشمن جمهوری اسلامی منجر می شوند و کوچکترین خللی در زندگی روزمرە آمریکائیان وارد نمی آورند، حتی سیاستهائی هم نیس
با انقلاب مردمی 57 تکسواری شاه با فرارش پایان یافت ولی، با آمدن دروغ های خمینی به بازار سیاست دینی الهی نه تنها اراده فردی بل مذهبی هم به آن افزوده شد.
نوشتار کنونی نقدیست برشماری از ویژگیهای حق که در مقاله آقای سید ابوالحسن بنی صدر با عنوان "حق و منشاء آن و رابطه اش با دین" مندرج شده است.
در روز ۱۱ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی برابر با ۲۰ آذر سال ۱۳۹۸ خورشیدی، صدها تن از ایرانیان ساکن کشورهای بلژیک، آلمان، هلند، فرانسه، انگلستان و مبارزان و همراهانی از کانادا برای اعتراض به سیاستهای دولتهای