تریبون آزاد

نقض حقوق بشر طی یک هفته در ایران
نقض حقوق بشر در یک هفته در ایران از طریق اعدام زندانیان، بازداشت شهروندان، اذیت و آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و قتل شهروندان
تاریخ، داوری سختی در باب قومی خواهد داشت که متوجه "تقدم حق زندگی بر حقوق بشر" نشدند.
روحانی در گیر معضلات بسیار عظیم مدیریت مملکت که روز شمار پایان آنست ،در روزگار تحت کنترل وسایل ارتباط جمعی مدرن و اینترنت و حضور بیش از 30 میلیون جوان تحصیل کرده و....
در حالیکه ترکیه با شتاب به پیش می تازد و فاصله خود را با جمهوری اسلامی ایران بیشتر می کند، سران رژیم ارتجاع در ایران پرچم مبارزه با جهان را بر افراشتند، اقتصاد را به خاک سیاه نشاندند، تورم....
شاید اگر در سال 1938 در شب قبل از شب بلورین به یک یهودی صاحب مغازه در لایپزیک می گفتید که فردا شب شاهد خرد شدن ویترین های مغازه ات و به آتش کشیدن آن خواهی بود به شما و تصور تان پوزخند میزد. اما شد!
مستبدان مطلقه همواره با میل مهارنشدنی اشان مبنی بر این که سیررویدادها آنگونه که آن ها خواسته و پیش گوئی کرده اند پیش رفته شناخته می شوند.
همبستگی و وحدت در اپوزیسیون از بالا، فرمالیستی و در شکل همکاری محافل، گروه ها، سازمان ها و احزاب موجود نه میسر و نه مفید است.
*« طرح فضای مجازی » از دستورمجلس به دلیل مخالف با قانون اساسی خارج شد (در صورت تصویب چندین برابر بودجه کشور بایستی صرف آماده سازی زندان برای میلیونها نفر کاربر اینترنت می‌شد !) لذا میطلبد تا «
این سقوط بطور طبیعی نویسنده را به طاقچه های اصلاح طلبان حکومتی، مشروطه طلبان و دیگر نیروهای لیبرال دموکراسی میکشاند.
راه جهنم با نیت خیر هموار شده است این مشکل هرگز ایران نبوده است ، زیرا سگ مورد ضرب و شتم غرب از کودتای سیا بوده است
سخنرانی دکتر دانیل گنسر، انستیتو صلح و انرژی سوئیس در مورد امپریالیسم و نقشی که در جهان داشته و دارد
این دو پدیده شوم و سرکوبگر که یکی مکمل دیگری است، خواھان خارج کردن نیمی از جمعیت ایران از صحنه مبارزات اجتماعی و سیاسی جامعه ھستند.
کشورهایی چون ایران با حاکمیت اسلامی که تعهد و ایدئولوژی را مقدم بر تخصص و تسلط بر علم حقوق می داند تاکنون نتوانسته اند در محاکم بین المللی قاضی داشته باشند و به طریق اولی نمی توانند در این زمینه سرمای
گفتگوی روز با مریم سلطانی
سری برنامه های گفتگوی روز با مریم سلطانی. موضوع این برنامه: ایران، انتصابات و پسا انتصابات . میهمان این برنامه: مبارز آزادیخواه جناب آقای منصور اسانلو سندیکالیست و از اعضای جنبش ستم دیدگان دادخواه.
هربار که دست به نوشتن می برم در اندیشه ام که چه بنویسم که به درد بخورد؟