دیدگاهها

دروغ نقض حقیقت است وارنه جلوه دادن برای فریب و برای ایجاد پریشانی روانی و مانیپولاسیون است. دروغ ضد اخلاق است و اخلاق اتیک در راستای سلامت و همزیستی انسان است.
و اکنون در زمان ابراهیم رییسی، متولی آستان قدس رضوی، یکی از اعضای اصلی «هیئت مرگ»، که در اعدام دسته‌جمعیِ[ ژینوساید/ نسل کشی در ایران]هزاران زندانی سیاسی در سال (1367)نقش اساسی داشته و به عنوان رئیس
استراتژی مقابله با جمهوری اسلامی ایران نئوکان ها، همچنان پروژه آلترناتیو سازی حکومت برای ایران از طرف آنها را در بر دارد.
این گزارش یک باردیگر نشان می دهد که چگونه نظام سرمایه داری فاقدمکانیزم خودکنترلی است و با جهانی ساختن خود، تضادانسان با طبیعت و با خودش در دو حوزه مناسبات اقتصادی و مناسبات سیاسی را به اوج بی سابقه و
ممکن است گفته شود، تغییر مسلک دادن امری عادی است و هر روز عده‌ای از چپ به راست یا بالعکس و یا از راست به میانه و … تغییر موضع می‌دهند.
پس از هر اعتراض، تجمع یا رخدادی، تعدادی بازجو-خبرنگار به خط می‌شوند تا نامستندی در توجیه واقعه بسازند....از همه‌ی آنان که به هر نحو از نامستندهای نهادهای امنیتی آسیب دیده‌اند و قربانی این سرکوبِ ظاهر
می‌جنگیم برای تغییر قضا و فضای اندوه بار و زندگی برده وار، اگر توانستیم به وظیفه ی انسانی و اخلاقی مان عمل کرده ایم. اگر نتوانستیم شرمسار تاریخیم، مارا ببخشید
در آستانه‌ی دروازه‌ی کاخِ همبستگی ملّی اپوزسیون سیاسی و پراکنده‌ی ملّتِ ایران، دو اژدهای هزار سر خواببده است که گذر در دالان آنرا، نشدنی کرده اند. نخستین آن، شاهزاده‌ی گرامی ماست، هر چند که از سوی
رضا پهلوی بدرستی در مصاحبه اخیرش گفته که در تاریخ ایران هرگز ما انتخابات آزاد نداشته ایم. اما به این اشاره نکرده که علت آن تاریخ سلسله های موروثی شاهنشاهی بوده است.
متٲسفانه در جامعه اهل سُنت ایران نیز، مُلایان و مولوی های که از یک سو با این گونه باورهای مدخلی همدل اند، کم نیستند.
شلیک به هوا پیمای مسافربری اوکراینی، براساس اعتقادات حکومت، خطا نبود، آن از دید حکومتیان بالاترین عبادت بود!
حوادث سال های اخیر در خاورمیانه و بعضی دیگر نقاط جهان، و هراس از جنگ های خانمانسوز بار دیگر جهانیان را در نگرانی و اضطراب فروبرده است.
متافزیک قدرت، هاله ای که قدرت خود را در آن می پوشاند، برای حفظ قدرت، از خودقدرت- قدرت لخت و برهنه و بدون حفاظ- مهم تراست.
بر اساس مقررات بین‌المللی هوانوردی که ایران هم آن را پذیرفته است، شکایت افراد زیان‌دیده یا خانواده‌های آن‌ها برای جبران خسارت، به اختیار خودشان یعنی به عنوان [شاکی خصوصی] است.
و در یکچنین بازار پست و مکاره ای با نام اسلام سیاسی که با آبروتر از داعش سنی نیست، زنی از زنان قبیله اش بنام زینب ابوطالبی می آید و بیاری پشتگرمانش با بی شرمی تمام، زهر در کام دادخواهان بیدادرس می ریز
2 کامنت