دیدگاهها

شاید زمان آن رسیده باشد که در آستانه انقلاب ایران و فجایع برخاسته از حکومت اسلامی خوشبینی های مرسوم را به کنار نهاده و از خود بپرسیم چرا از انقلاب مشروطه تا به امروز خیزش های اجتماعی برای دست یابی به
3 کامنت
راه یک گذار آرام و کم هزینه از حکومت اسلامی، سازماندهی توده ها در چهارچوب نافرمانی مدنی همانند سازماندهی اعتصاب های سراسری است. برای انجام نافرمانی مدنی نیاز به پیروی از یک رهبری خردمند است.
& - این درحالیست که کشوررا با کمتر از نیمی از کارکنان فعلی با توجه به کارامدی و احساس مسئولیت که ره آورد تامین نیازهای اولیه و رفع دغدغه معاش این اقشار آسیب پذیر میباشد ،میتوان بهتراداره نمود و دی
در ۱۷ بهمن 1357، روزنامه آیندگان مقاله‌ای با عنوان "کسی نیست از بختیار حمایت کند؟"، به قلم خانم مهشید امیرشاهی منتشر کرد که نه مستی را هوشیار و نه خوابیده‌ای را بیدار نمود.
استبداد دینی، بحران مشروعیت، فساد همه‌گیر، گرانی، تحریم، تهیدستی، دهها هزار جان باخته کرونایی در اثر بیماری بر آمده از نحوه تفکر و شاید باور سالمندان حاکم که در نتیجه- به تئوری توطئه ، بی‌کفایتی و بی‌
بنا بە برخی خبرها، چندی پیش میرحسین موسوی ( تئورسین پروژە رعب و وحشت دهە شصت ) با تنی چند از فعالان سیاسی داخل کشور تماس تلفنی برقرار کردە و این موضوع در محافل خودیها بازتابهایی یافتە و عدەای روی ان
1 کامنت
جو بایدن در حالی روز 20 ژانویه به طور رسمی قدرت را در دست گرفت که جامعه آمریکا در چهارسال گذشته در اثر سیاست‌های ترامپ و همه‌گیری ویروس کرونا، بسیار متزلزل شده است.
پس از رفتن دونالد ترامپ از كاخ سفيد، چندين بمب گذاري در عراق و افغانستان رخ داد.
فکربکری که خامنه ای برای برای ابراز وجود و دهان کجی به دشمنان در ایام دهه فجرتدارک دیده ، آن هم در شرایطی که پاندومی کرونا دکان مذهب و ریاء را با کسادی شدیدی مواجه ساخته است!
جامعه بین‌المللی؛ به مماشات [سیاسی] و روابط [ اقتصادی] با حکومت اسلامی در ایران پایان دهید وتنها به صدور بیانیه دال بر محکومیت رژیم اسلامی اکتفا ننموده و مقامات مسئول در ايران و در راس آن‌ها رهبر ا
حکومتها و حزبها باید پاسخگوی نیازهای روز کشورشان باشند. حتی قانون های اساسی هم باید در هر دوران پاسخگوی نیازهای زمان خود باشند.
فایل صوتی جلسه تلگرامی در مورد جایگاه جنبش‌ های شهری در مبارزات اجتماعی و سیاسی یهمان برنامه: محمد کریم آسایش – پژوهشگر و کنشگر شهری و مدنی این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران- ۱۸:۳۰ عصر ارو
در سال 1997 از زنده یاد داریوش همایون تقاضا کردم که گفتگویی (بصورت مصاحبه و پرسش) در مورد سیاست روز و آینده ایران داشته باشیم.
2 کامنت
تعریف وتصویردانش آموخته های مدرسه ای از اعدد و ارقام ـ درتمام دنیا ـ عینی و علمی است.