دیدگاهها

تاریخِ مملو از حکومتهای استبدادی در کشور ما و عدم تمرین دموکراسی در منش مردم و حتی در میان اقشار تحصیلکرده تر جامعه ما، سبب شده که بسیاری می گویند:"اگر این ها بروند ، چه کسی بیاید؟"
1 کامنت
امروز شنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٩ دکتر حسینعلی شهریاری نماینده صوری زاهدان که یک شیعه ضد بلوچ؛ و "سیستانی" متعصب و اصولگرا است به همراه یک سیستانی دیگر یعنی مهندس عطالله اکبری مدیرکل راه و شهرسازی
حکومت نا صالح به دلیل محصول غیر قابل دفاع و قابل رویت در تمامی ابعاد «برخلاف مصالح ملت » باید در این مرحله برای ممانعت از فرو پاشی بیشتر اعتماد عمومی ، از تمامی منابع خود برای اقشارفراوان آسیب ‌دیده
ماده (7) این مقررات نیز از دولت‌های عضو می‌خواهد تا در صورت به دست‌آوردن شواهد از وقوع واقعه بهداشتی غیرمترقبه در کشورش بدون در نظر داشت نوعیت و منشا واقعه مورد نظر، تمامی اطلاعات را باید با سازمان به
کساني که بعنوان رهبران اپوزيسيون در خارج از ايران فعالند، بندرت شناخت مناسبي از جامعه محل زندگي خود دارند و فرزندان خودشان به آنها بعنوان حاشيه نشينان بيخبر از متن نگاه ميکنند.
1 کامنت
محمدرضا شاه پهلوی – آخرین پادشاه ایران – در واپسین روزهای انقلاب سال ۵۷ از تبدیل ایران به «ایرانستان» سخن گفت.او – بی گمان – به علت مسوولیت مدیریت کشور، بیش از هر شخص دیگری به پایه های آسیب پذیر این ا
1 کامنت
بیاد نقاشی های رامبراند می افتم نقاشی هائی از ترکیب صدها رنگ باسایه روشن هائی مختص به خود.گوشه هائی تاریک ، سیماهای قرار گرفته در سایه، اما درست همان زمان که در این سایه های محو گم میشوی، نوری جادوئی
بر خلاف سخنان روحانی کە می گوید حتما خسارتهای ما کمتر خواهندبود، این خسارتها نە تنها کمتر نخواهندبود، بلکە بمراتب بیشتر هم خواهندبود.
پاسخ دقیق به سوالات مطرح شده قطعا از حد و حدود یک کامنت فراتر خواهد رفت.معذالک سعی کردم نظراتم را در کوتاه ترین شکل ممکن بیان نمایم:
بد نیست بدانید چاههای نفت «تگزاس اینترمیدیت » حدود ۱۷۰ متر بالاتر از سطح دریا و به دور از آن قرار گرفته و نفت «اکلاهما سیتی » هم درچنین موقعیتی ، بنا براین آمریکا در این شرایط نمی تواند بیش از وضع
تمامی پیامبران مرد بودند و جالب آنکه توسعه دهندگان دین آنها بعد از خودشان نیز مرد بودند پس انتظار آن داشتن که جایی که خود را در نقطه مقابل قرار داده و از دیدگاه یک زن به دین بنگرند بحثی بیهوده است.
1 کامنت
اگر موضوع را خلاصه کنم، خانم استرنستات حکایت های ساختگی منابع غیر موثق و غیر قابل اعتماد را بدون کوچکترین بررسی و نقدی قبول کرده و آن حکایات و شایعات کشت و کشتار وحشتناک را اساس نوشته خود قرار داده اس
به استناد تعریف پلیس بین الملل در سال(2007) بیوتروریسم عبارت است: « از منتشر نمودن عوامل بیولوژیکی یا سمی یا هدف کشتن یا آسیب رساندن به انسان ها، حیوانات و گیاهان با تصور نیت قبلی و به وحشت آفرینی، ته
لطفا به پرسش های زیر پاسخ های کوتاه بدهید .....
3 کامنت
آمریکا و انگلیس علاوه بر استفاده از مذهب برای مهار کمونیسم، هدف دیگری هم داشتند: کنترل و جلوگیری از حرکت پرشتاب و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی در ایران به عنوان کشوری با پیشینه‌ی عظیم تاریخی و پیشگام انق