دیدگاهها

اگر چه میتوان به تظاهر کنندگان در زمینه مقاومت و مبارزه در راه حفظ آزادیهای فردی و اجتماعی شان حق داد و حتی در زمینه اینکه خواهان لغو لایحه قانونی مربوط به امکان محاکمه متهمین اهل هنگ کنگ در چین نیز ح
وقتی نظام به خطر می‌افتد و یا فعالیت فرد و جریانی در این راستا کارساز و مؤثر واقع می‌شود، سازمان‌های امنیتی رژیم وارد صحنه می‌شوند تا با ترفندهای مختلف ورق را برگردانند.
شاید مرگ مشکوک رفسنجانی سر آغاز برنامه ای بود که امروز زیر عنوان مبارزه با فساد و اشرافیت آغاز گردیده.
از ملایی بت نسازید!؟ یاد دیالوگ مفتش شش انگشتی هزار دستان و آن دیالوگ معروف افتادم که می گفت ملت خواب زده چرتی و باید افزود ملت کم اطلاع موج سوار
با توجه به اندیشه های دوران روشنگری و تجربه تاریخی در ایران، جبهه ملی ایران بازتولید هر نوع نظام پادشاهی یا هرگونه نظام استبدادی را غیر قابل تحمل میداند.
در صد سال گذشته، هر نیروئی به قدرت رسیده، با اتکاء به منابع طبیعی نفت و گاز توانسته دستگاه بوروکراتیک استبدادی فردی، قومی و ایدئولوژیک عریض و طویلی را شکل دهد.
برای توبه کردن الزامی ندارد که حتما کمونیست، آتئیست و یا شک باور باشی. دولت اسلامی هر جا که ضرور باشد، می تواند یک آیت الله مؤمن را نیز مکلف به توبه و استغفار کند.
ویلهلم دیلتای (1911-1833م)،فیلسوف آلمانی، یکی از نظریه پردازان "علوم انسانی" است. مارکسیستها برای این رشته، عنوان "علوم اجتماعی" را پیشنهاد میکنند.
آقای خامنه‌ای! انتخابِ نسل ما، دوستی با جهان است بدون توجه به ملیت و نژاد و دین و مذهب! با اختیار، به آزادیِ انتخابِ‌ نسل امروزِ ایران، تن بدهید. تن ندهید مجبورتان‌ می‌کنیم!
صدای باز شدن در اتاق بازداشتگاه سکوت را درهم شکست، پاسداری کاغذی در دست داشت و گفت: این اسامی را که می خوانم خود را آماده کنند! و پاسدار نام یازده تن از اعدامی های سنندج را از لیستش می خواند .....
افشای فسادهای گسترده در رأس قوه قضائیه و خبرهایی که پیرامون نقش «قاضی‌القضات» حکومت اسلامی در اختلاس‌های بزرگ مالی و سوءاستفاده وی از قدرت مطرح می‌شود نشانه‌های روشن دیگر پدیده فساد نظام‌مند (سیستماتی
برخی از اهل نظر به طور مرتب نسبت به رواج پوپولیسم در جامعه و بخصوص ظهور دوباره و قدرتمندانۀ آن در انتخابات آینده هشدار می‌دهند.
هفته پیش مقاله ای از آقای دکتر دوشوکی در خبرنامه گویا خواندم که در آن به ریاکاری و جانماز آب کشیدن ملی مذهبی ها و فرصت طلبان استمرارطلب پرداخته بود.
دموکراسی و آزادی، پدیده های نسبی اجتماعی میباشند.
2 کامنت
از خیابان لرمانتف می گذرم با چنار های عظیم وکهن با دو جوی پر آب بر طرفین آن ها سیراب شده از سیر دریا. در انتهای خیابان درون پارکی بزرگ در مقابل سالن تئاتر تابستانی جماعتی انبوه بصف ابستاده اند