دیدگاهها

امروز هیچ‌یک از نیروهای اپوزیسیون (با وضعیتی که به آن اشاره کردیم) به‌تنهایی توان اداره‌ی امر برون‌رفت از موقعیت کنونی و رسیدن به حکومتی کارآمد و دموکراتیک و ملی را ندارد.
درمان مشترك بايد آرمان و خواست عاجل همه ی مردم ايران باشد،كه واقعا خواهان درمان درد مشترك هستند .هيچ كس نبايد با بزرگ كردن تضادهای فرعی و موضوعاتی كه اگر چه مهم هستند،اما رفع کردنشان مشروط به رفع درد
فقط جریاناتی وارد ایتلاف شوند که در درون خود از حدی از انسجام سیاسی و ‏سازمانی برخورداربوده، در زمینه اهداف ائتلاف، تفاهم درونی قابل اتکایی داشته باشند.‏ همبستگی‌هایی با محتوای دستیابی به «جمهوری س
(بخش‌هایی از یک مصاحبه)
برای جهانیان جنگ و بیداد زده، و آشتی دوستان، و آنان که دچار زورِ بهره کشی ها و ستم نداری ها، و بدتر از همه گذارده شدن در کمین تروریست های دهشت انگیز درندگان مذهبی و خون آشامان سرمایه سالاری داخلی جهان
هدف و موضوع اتحاد یا ائتلافی که از آن سخن‌گفته‌می‌شود رهایی ملت ایران از دیکتاتوری توتالیتر کنونی، برقراری حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (حاکمیت ملی) و شکل نهادینه‌شده‌ی آن، یعنی نظام دموکراسی پارلمانی،
رهبری فرد محور در اپوزیسیون جمهوری اسلامی را فراموش باید کرد که هم غیر دمکراتیک و زیانبار است و هم فاقد زمینه.
هر انسان به اندازه معینی از خلاقیت ها و توانائی های ذهنی بر خوردار است و اگر انسانها به هر دلیلی پائینتر و یا بالاتر از این ظرفیت مورد ارزیابی خانوادگی و یا اجتماعی واقع شوند، دچار مشکل، سردرگمی و اخت
تا زمانی که ما این سردرگمی راهبردی نسبت به اصطلاح ضرورت وجود "رهبری" و این ابهام و دوپهلویی هدفمند را مورد کالبدشکافی و آسیب شناسی علمی قرار ندهیم و خط مش روشن و مشخصی را اتخاذ نکنیم, نفوذ
: سیاه چاله ها، نیروی جذب زیادی برای مکیدن تولید کرده و همچو یک جاروبرقی فضایی و غیرقابل مشاهده عمل می کنند.
تلویزیون مذهبی کلمه که شیعیان را تحت عنوان رافضی و کافر و مجوس تکفیر می کند؛ برای هفتمین بار در طی چند سال اخیر مدعی شده است که به دلیل نرسیدن "کمک های مردمی" قرار است بزودی تعطیل شود.
نکاتی پیرامون صعود سپاه پاسداران با پراتیک 40 ساله جنایتکارانه خود در سکوی گروه های تروریستی جهان! سپاه پاسداران بدرستی بعنوان عامل اجرائی رژیم جنایتکار اسلامی حاکم بر ایران در لیست گروه های تروریست
درصورت اتفاق افتادن تقابل مجدد با قایق‌های سپاه، دیگر نیروی دریایی آمریکا نمی‌تواند با هشدار صرف به قایق‌های فوق مماشات کند و از آنجایی که عدم پاسخگویی از سوی ایالات متحده موضوعی حیثیتیست و با توجه به
صدای رفقا و دوستان دوران درد و شکنجه همچنان در گوشم زنگ می زند، نمی دانم نوروز فتحعلی زنده است یا شصت و هفت كش شد اما با خاطره و چهره نوروز فتحعلی در سكوت خودم اشك می ریزم، هنوز هم منتظر خبری از آن رف
ما ازیکسو به شکل گیری یک همگرائی ویک جنبش گسترده ومتکثرحتی باگفتمان های متفاوت وچه بساحتی متضادبرای درهم شکستن ساختارهای قدرت بعنوان یک هدف مشترک(وسلبی)گرچه از منظرهای مختلف هستیم،امری که بدون آن درهم