دیدگاهها

حاکمیت برای مقابلە با این وضعیت در حوزە سیاسی از جملە روی عهدشکنی های آمریکا و بدعهدی جهان اروپا در مورد برجام حساب ویژە بازکردەاست.
تریبون ایران، تریبون سیاسی برای تبلیغ، ترویج، روشنگری و فرهنگ سازی جهت استقرار جمهوری لائیک، دمکراتیک و سوسیال در ایران است.
فراز و فرودهای بورس تهران سخن چند ماهه سهامداران و دولت بوده است اما باید دانست که هم اکنون بازار سرمایه در چه وضعیتی قرار دارد؟
هدف اصلی دور کردن بخشی از افراد جامعه و رفع یا حداقل کاهش نگرانی آنان میباشد ، که در مواردی از هر رهگذر و حتی افراد درون خانواده به مفهوم واقعی با کوچکترین علائمی می ترسند و ترک آرامش و آسایش نموده
بی‌شک ما بسیاری از مهاجران با دکتر در رمان همزادپنداری (identification) می‌کنیم. دوستان ما، جوانی و نوجوانی ما، مهاجرت و غربت ما، خانواده ما را در رمان و زندگی دکتر می‌بینیم.
مقاله مورد نقد ما باوجود نگاشته شدن توسط روزنامه نگار مجرب و سردبیر تارنمایی که ظاهرا باید بر امور دیپلماسی اشراف و احاطه داشته باشد، دارای اشتباهات فاحشی از لحاظ اطلاعات مورد استفاده است که نشان می د
وجودچندین گروه وحزب جمهوری خواه، چندین حزب وگروه مشروطه خواه وسلطنت طلب، چندین حزب وگروه چپ وکمونیست وسوسیالیست، چندین حزب وگروه ملی وملی مذهبی، چندین حزب وگروه قوم گرا وتجریه طلب، بیانگر این واقعیت
هر چند که کمتر روشنفکرونوجوانان جستجوگر ایرانی بعد از مشروطیت را می توان سراغ گرفت که برای مدتی با کسروی نبوده و پس از مدتی نیزدر جستجوی سوالات خود از او عبور نکرده باشد.
مردم ایران در ذهن خود داستان می سازند، و در عالم خیال به خیالپردازی های مافوق تصور انسان دست می زنند، و برای خود هویتی کاذب می تراشند، و در نتیجه کورش را بانی حقوق بشر می پندارند و شعر بنی آدم را بر س
همه مردم بخش های مختلف کُردستان، بر این واقعیت مهم آگاهند، که حزب اتحادیه میهنی چه در دوران حیات جلال طالبانی و چه بعد از مرگ او، و نیز پس از کنگره اخیر اتحادیه میهنی و سپردن رهبری آن حزب به پسر طالب
بیش از ٢٠ روز از انتشار "پیمان نوین"  ویدئویی آقای رضا پهلوی، می‌گذرد.  در این مدت، شماری از رسانەها و شبکەهای مجازی آنرا مورد تحلیل و بررسی قرار دادەاند.
همانگونه که این روزها مد شده است، هر کسی که روزی روزگاری در عالم سیاست دستی از دور و نزدیک بر آتش داشته، حتما می خواهد در رابطه با قره باغ و مناسبات آذربایجان و ارمنستان مطلبی هر چند کوتاه نوشته و‌ اظ
اجرای قطعنامه های شماره (822، 853، 874، 884) سازمان ملل متحد مبنی خروج نیروهای اشغالگر نظامی ارمنستان از منطقه قره باغ و دهها شهر و قصبه دیگر و بازگردانده شدن نزدیک به یک میلیون مردم رانده شده از خان
شادروان منزل خود را«در حوالی خیابان دکتر فاطمی »که بشدت به این مبارز ملی عشق می ورزید ....نا آگاهانه به جریانی که جزء اولین های «صادر کننده مدارک دانشگاهی بی پایه » آنهم با عناوین بین المللی بودند
جمهوری اسلامی در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی با جنگ قره باغ روبرو شده است، توان هیچ اقدامی را که خود را بازیگر سیاسی و منطقه ای نشان دهد ندارد، بحران شدیدی اقتصادی....