دیدگاهها

او که چون جن از بسم اله از تحریم انتصابات هراسان است، در بزنگاه گسترش رویکردتحریم سخت نگران خطرسست شدن باورحتا اصلاح طلبان نسبت به نهادصندوق و انتخابات به عنوان بنیان رفرمیسم است.بهمین دلیل پیامش به آ
1 کامنت
بدون هیچ اما و اگری نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد اما بدون گردآوری اطلاعات درباره سرسپردگان رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه نمی توان کاری از پیش برد!
جنگ بیشترین ویرانی را در سوریه بوجود آورد، میلیون ها انسان از خانه و کاشانه خود آواره شدند، بخشی به کشور های پیرامونی و تعداد زیادی از آنان به ترکیه سرازیر شدند....
احزاب کُرد با رفتار نامتناسب و دوگانگی های سیاسی، عملکرد نامشروع در مناطق مرزی، باج خواهی از کولبران و خزیدن در لباس جامعه مدنی در شهرها و روستاهای کُردستان ایران؛ و از آب گل آلود ماهی گرفتن در پی رخ
موقعی که هالیود جایزه اسکار بهترین فیلم امسال را برای یک فیلم به غیر زبان انگلیسی اهداء میکند, هنوز در ایران بحث بر سر این است که چرا فیلم « آتابای» با زبان تورکی ساخته شده است و چرا زیرنویس فارسی
علت عدم موفقیت دو خیزش پیشین " کمی جمعیت معترضان" در خیابان بود.
یکی از نیازهای اساسی ما نقد علمی قدسیت است زیرا جامعه ما دستخوش ازخودبیگانگی بوده و دارای نخبگانی است که دین زدگی و محافظه کاری آنها را فلج ساخته است.
این نکته را از این منظر طرح مینماید که جماعت متوهم به سلطه برآفاق و انفس با ایدئولژی غیر کار آمد آنهم در مصاف با نسلی تحصیل کرده هشیار و ناظر بر همه فجایع حکومت و از همه مهمتر آشنا به علوم روز ،با
برای آن که باصطلاح نقشه تمدن نوین اسلامی و سودای مالیخولیائی خامنه ای و سردمداران نظام را شیرفهم شویم، نگاهی به یکی از شعارهای نقش بسته بر فرازراه پیمائی ۲۲ بهمن گویاست: «حلال زادگی مهمترین مولفه تمدن
نترسید. سوسیالیسم واژه ترسناکی نیست. لازم نیست پشت سر کلماتی مانند "چپ"، یا "رادیکال" و تحول طلب و غیره خود را قایم کرد.
2 کامنت
زدودن احکام دیانت و بریدن دست امامت از سیاست و اقتصاد، مبارزه ای زمینی و انسانمداراست
گفتار امروز شامل نکات زیر می باشد. یکم بحث پیرامون رفرم و انقلاب. دوم پرداختن به عشکال گوناگون مبارزه مانند مبارزه قهر آمیز مسالمت آمیز و خشونت پرهیز.
شرکت نکردن در نمایش بیعت ومشروعیت سازی برای حکومتی که غرق درخون پیروجوان وکودک وزن ومرد این سرزمین است ودرخانه ماندن ورأی ندادن، حداقل ترین وکم هزینه ترین دفاع ازحقوق ووظیفه هرشهروند ایرانی است که میت
ثمرات یاری به مبارزات داخل کشور در جهت هماهنگی بیشتر آنها تنها زمانی به حداکثر اثر خود می رسد که نیروهای پراکنده ای که میان خود هماهنگی ندارند از شکل خرده‌مرکزها فرارفته به یاری یکدیگر طرح یک مرکز کلا
برای رهایی از استبداد مرکز گرا که هم قدرت نظامی و هم قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد، باید قطب های سیاسی و اقتصادی رقیب تشکیل شوند و...