دیدگاهها

بحران اقتصادی و سیاسی کنونی در کشور، پیچیده ترین و دشوارترین شرایط را هم برای جامعه و مردم و هم برای نظام اسلامی حاکم پدید آورده است.
دولت ترکیه در آستانه حمله اشغالگرانه به سوریه است. جهانیان نمی توانند و نباید در برابر این سیاست تجاوزکارانه داعشی – عثمانی ترکیه بی تفاوت بنشینند و نظاره گر فجایع داعشی های یونیفورم پوش ترکیه باشند.
روزی گرفته وابری مقابل درهای بزرگ کنسرت هال استکهلم ایستاده ام . سالنی در مرگزشهر درمیدان مشرف بر خیابان پادشاهی. ساخمانی که صد سال است زیبا ترین آثار موسیقی جهان درفضای آن طنین انداز است.
تا وقتی که رابطه « سلطه گری و سلطه پذیری» وجود دارد، نه « مجموعه روابط در جامعه» به صورت شایسته به سود زندگی بهتر تغییر می بابد، و نه « مجموعه مشکلات زندگی » در جهت زندگی بهتر به شکل رضایت بخشی حل می
دو نیروی قوی جمهوری خواهی و مشروطه خواهی ،صرف نظر از نوع گرایش های سیاسی درون این دو نیرو می‌ توانند مانع غلطیدن جامعه ایران به سمت پرستش شاه.، شیخ ..
هر انسانِ اندکی آشنا به سیاست در ایران، می داند که مهندس کورش زعیم، درمیان رهبری اپوزسیون سیاسی ایران، جایگاهِ ویژه‌ی خود را داشته و دارد.
سرنگونی حکومت اسلامی و خودمدیریتی بر جغرافیای لر، حق طبیعی ما بوده و برای تامین این حق باید به قدرت عظیم مردمان لر در شهر و کوه تکیه کنیم!
واقعیت‌ها و داده‌های انکار ناپذیر بسیاری نشان از آن دارند که نظام جمهوری اسلامی در سراشیب فروپاشی و سقوط قرار گرفته است.
حاکمیت ایران به دلیل ضدیت با حرکتهای آزادیخواهانه و تفکرات به حق فعالان عرب برچسب محاربه و اقدام علیه امنیت ملی را در خصوص این افراد بکار میگیرد و اعدام آنان را دستاویزی
شهروندان لردگان امروز به خیابان آمدند. درودشان باد! دفتر نماینده خامنه ای جنایتکار و .. را به آتش کشیدند و با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. هم اکنون جوانان دلیر بختیاری در خیابان حضور دارند.
ما ایرانیها، هنگامی که به دشواریها و سختی هایی دچار می گردیم و می خواهیم یارگیریهای درستی انجام دهیم و به جای آن یاردلسوز و کارا، به یک ناقص الخلقه برمی خوریم می گوییم: "ما را بگو که با چه کَسی
1 کامنت
جان فدای آزادی
3 کامنت
آن چه طی دو روز بر گزاری اجلاس اعلان موجودیت این شورا در لندن در روزهای 28 و29 سپتامبر، در اسناد، یا سخنرانیهای و مراودات موسسین وفعالین این شورا انعکاس یافت، تلا ش برای تبیین بنیادهای ارزشی مشترک ب
گاه طنین یک صدای آشنا ، دیدن یک چهره، یک فضا ،حس هائی را در تو زنده می سازد که ترا در خود غرق می کند و به خاطراتی دور می برد.زمان محو می گردد مکان از دست رس تو خارج می شود. خاطره چون رویائی در بیدا
1 کامنت
تاکید می شود که؛ حق طبیعی افراد, گروه ها و محافل بوده که متشکل شوند و صدای خود را بگوش مردمان جهان برسانند.