دیدگاهها

داعش هم ایمان داشت الحکم بل الرعب منجر به انصر بالرعب می شود.
1 کامنت
انسانها معمولا بصورت طبیعی بدون آگاهی از عواقب اعمال و رفتار خود، تصمیم می گیرند و با تصمیماتشان سناریو مسیر زندگی خودشان را گارگردانی می کنند، طبیعتا کسانیکه نمی توانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند، د
اهمیت هخامنشیان در تاسیس دولتی است که در آن امکان گذار بشریت از مرحله تمدن های بسته دولتشهری به دولتی جهان گستر فراهم گردید.
1 کامنت
در دیدار با یکی از دوستان خود در شهر یوتوبوری سوئد، سخنی در باره‌ی تهدید ملّاها برجانِ دکتر سروش بمیان آروده گفتم: چنین می اندیشم که آن ستایش های اغراق آمیز دکتر سروش از ملّا خمینی، براثر تهدید ملّ
در این گفتگو با دکتر کاظم کردوانی، به بحثِ هویت، و مؤ‌لفه‌های هویت ایرانی پرداخته‌ایم.
در شرایطی که امپریالیسم هار و زخمی به بن بست رسیده نظامی امنیتی تا خرخره زیر بحران بدهی ها اعتبارات فرورفته متکی بر سوداگری های تجاری تورم زا در بازارهای سهام، مالی و تجاری از طریق جنگ افروزی و تشنج آ
امروز خبرگزاری سپاه (تسنیم) گزارشی در مورد پروژه اسکان بین پانزده تا بیست میلیون غیر بومی از بقیه مناطق ایران به جنوب بلوچستان (سواحل مکران) در طی مدت هشت تا پانزده سال آینده را ارائه کرده است که خبر
1 کامنت
به استناد سند شماره (22) کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک و نیز نامه سازمان ملل که اِعمال فشار دولت ها و تهدید کشورها و سفارتخانه ها علیه افراد دیپلماتیک است را محکوم می نماید.
نادر اسکویی کارشناس ارشد مرکز مطالعات استراتژی و امنیتی پژوهشکده «شورای آتلانتیک» است که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ مشاور سیاسی ارشد سرفرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا بود
تجربه انقلاب ارمنستان نشان داد که هر انقلاب یا دگرگونی انقلابی در منطقه ما (از جمله در ایران) برای اینکه شانس موفقیتی داشته باشد و ریسکها و مخاطرات را به حداقل برساند، ناچار است این واقعیت را مدنظر دا
انقلاب های سفید و سبز و زرد و آبی که این روز ها در نقاط مختلف جهان به وقوع می پیوندند، انقلاب واقعی و رهائی بخش نبوده و تنها و تنها تامین کننده منافع امپریالیست ها ی سلطه طلب و نوکران و ایادی
امریکا هم‌زمان باآنکه سیاست تحریم اقتصادی، تحریک داخلی، تهدید نظامی و انزوای جهانی را در موازات هم به‌پیش می‌برد تا ایران را ناچار به توافقی دیگر کند، دور نگاهی هم به تغییر رژیم انداخته تا آن را در فر
این سؤال از جناب شاهزاده قابل طرح است که به نظر شما حضور یک گروه شبه نظامی در خاک کشور فاجعه بارتر است یا وجود پایگاه نظامی در خاک کشور؟
3 کامنت
تلفیق مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی و درک اولویت ها در شرایط دشواری که میهن ما در آن قرار گرفته است اهمیت فراوانی دارد.
زنده یاد آقای غفاری , معلم ریاضیّات ما در دبیرستان امیرخیزی تبریز, برای درک و فهمیدن ارقام بزرگ, یک راه و روشی را یاد داد که اگر این ارقام بزرگ را تبدیل به (( واقعیّت های ذهنی )) بکنیم, درک و فمهیدن
1 کامنت