دیدگاهها

هیچ کشوری با استبداد و دیکتاتوری، آن هم از نوع دینی اش، به سعادت و رفاه نرسیده است. تنها با آزادی و دمکراسی، همچون ملل پیشرفته، می توان به همه چیز ازجمله سعادت دنیوی و اخروی رسید
سابقه تاریخی نشان می‌دهد ایرانیان، رهبران قاطع را دوست دارند و آنان را همراهی می‌کنند.
1 کامنت
2 کامنت
چهل سال پیش، در این روزها، پرتیراژترین روزنامه‌های «معتبر» کشور، عکسِ جنازه‌های تیرباران‌شده مقاماتِ عالی و میانی دوران پهلوی را در صفحه اوّل منتشر کردند: سینه‌های شکافته، صورت‌های از هم پاشیده، بدن
1 کامنت
آلترناتیو حکومت، با شکست اختناق، توسط خیزش سراسری، می تواند به وجود آید. نفی قدرت حاکم به صورت " طبیعی" تنها میتواند توسط خیزش عمومی جامعه تحقق یابد.
یک استراتژی جامع و معطوف به یک جنبش نیرومندفمنیستی و ضدمناسبات قدرت، قاعدتا باید ضمن افشاء و انتقاد از محدودیت ها و یا گژدیسی نگاه به بالا و دخیل بستن به قدرت های درون یا بیرون، بتواند همه سطوح گوناکو
بعد از مطالعه پروفایلی اینچنین از یک زن ایرانی، هر چند اطلاع دقیقی از جزئیات آن نداریم، فقط بعنوان یک چهره رسانه ای و رسانه ساخته که به نا خودآگاه اجتماع را ه می یابد و حتی گاه ایجاد طمع نیز میکند،
در اینکه خامنه ای نسبت به خطرات جدی که موجودیت کلی رژیم مُلایان را تهدید می کند، کاملا آگاه است، گمانی نداریم.
منظور اینکه روح الله زم از نطفه در رحم رژیم روییده است اما بنا بر عقل قدرتمدار پدر و خانواده خود را عامل و گماشته رژیم نمیخواند و بارها و بارها در سخنانش پدرش را قدیس جلوه داده است.
ترکها در تمام نقاط جهان به سخت کوشی و کارآفرینی معروفند، آیا بدون حضور و پشتکار ترکها در کنار قدرتهای جهانی و دیگر ملل جهان می شود دم از تمدن و دمکراسی و حقوق بشر زد؟ دنیای شعر و شاعری گل و بلبل و گن
9 کامنت
تقدیم به نسل نو
1 کامنت
روز زن، روز برسمیت شناختن هویت زن، آزادی زن، برابرحقوقی زن و همپیمانی همگانی برای گسست از نظام فکری – سیاسی و فرهنگی آمرانه و سلطه گرانه مردانه است.
درود بر شما ای شیرزنان آزاده ی وطنم که چون کوه در مقابل استبداد خشن دینی ایستاده اید و درود بر شما ای شیرزنان اصفهانی که با وجود گاز اشک آور و اسپری فلفل باز هم شعار می دهید و به تجمع و اعتراضتان ادام
عبدالکریم سروش اخیرا در کالیفرنیا سخنرانی به مناسبت 40 امین سال انقلاب داشت و حرفهای عجیبی زد. اول بار من در فیسبوک یک گروه سلطنت طلب از همون فحاش ها این مطلب را خواندم.
هم در دوران شاه و هم در دوران جمهوری اسلامی، ترس حکومت ها از مصدق همچنان ادامه دارد و یادآوری از کرده هایش گناهی است عظیم!