دیدگاهها

آنچه بیشتر در لایحه جدید به چشم می‌خورد دیدگاه غالب فقه شیعه به مفهومی به نام خشونت علیه زنان است.
اين ویدئو بخشي از سريال جمهوري اسلامي در باره «کانون سیاسی فرهنگی خلق ترکمن» و نقش چريك هاي فدائي درسال 58 است ؛ در این "فیلم " با سوء استفاده تا از نام و آوازه اشرف سعی کردند تا وقایع تا
به دنبال تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» از سوی مجلس شورای اسلامی، علیرغم اینکه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با شیوه خاص خود اجرای آنرا موکول به بررسی در شورای امنیت ملی کرد، بخش‌هایی ا
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه ۲۶ دی ۹۹ ( ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ ) میهمان: محبوبه فرحزادی - عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان این جلسات هر جمعه در کانال و گروههای متعدد تلگرامی برگزار می شوند.
هر زمان که چشم اندازی، روزنه کوچکی در جامعه برروی جوانان گشوده می شود، قدرت و آرزوهای جوانان دست بدست هم میدهد ملیون ها جوان را به صحنه مبارزه سیاسی و اجتماعی می کشاند.
2 کامنت
آرمان فرمانفرمایی‌ی آخوندی همانا بازگرداندن ایران و جهان به “سال صفر” است، به آغاز همه آغازها: تا، از آنجا، حزب الله بتواند کار خودرا دنبال گیرد، در باوراندن و پیروز گرداندن “اسلام ناب محمدی” به همه ی
عجزنامه حامی حسن روحانی، نمونه ای از سرخوردگی بادمجان دورقاب چینانی می باشد که با شرکت در سیرک انتخابات حکومتی، سند تداوم سرکوب، کشتار، غارت و جنایات حکومت اسلامی در ایران را امضاء کردند.
زیراکه رفتن ترامپ، فرصت مناسبی پیش خواهد آورد و به احتمال زیاد منجر به افزایش تخلفات نظامی ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج می شود و ریاض نیز دیگر به مانند سابق، شجاعت و قدرت کافی برای پاسخگوئی به مان
دوران پسا 98 است و حکایت ایران پس از 98 و این کشتار و... ثبت نامشروعیت نظام فقاهتی که محصول انتخابات بوده شکل دیگری را حادث نموده است.
در این میان بدیو از آن دسته فیلسوفانی است که درپاسخ فلسفی به تغییرجهان وعرصه عمومی سیاسی داعیه یک پاسخ عقلانی جهان شمول بعنوان یک گفتمان فراگیر را داشته است.
در ابتدای این مقاله لازم است بر این نکته تاکید کنم که گفتمان یا دیسکورس به مفهوم اندیشه و بنیانهای فکری است که توسط اندیشمندان به مردم ارایه میشود و زمانیکه توسط بخش گسترده ای از مردم پذیرفته شد به یک
من هم شمعی روشن میکنم و به انتخابات ریاست جمهوری نه میگویم
فاکتهای تاریخی ارائەشدە از طرف بهزاد نبوی دقیق اند. آنگاە اصلاحات می ماند، انقلاب از راە می رسد. اما آنچە کە در این گفتگو بە آن اشارە نمی شود همانا شکست انقلابهای مشروطە و انقلاب بهمن است.
در اتباط با قطر نیز بعداز سە سال اختلاف جدی شاهد ترمیم رابطە کشورهای عربی با قطر هستیم بدون اینکە خواستەهای ١٢ گانە انان از قطر براوردە شدە باشد.
همزمان با چنین تحولاتی، به آسانی اپلیکیشن های ایرانی(تولیدات داخلی مُلایان شیعه) و تحت کنترل کامل سیستم اطلاعاتی و جاسوسی دیکتاتوری آخوندی را نپذیرید و توسط تبلیغات گسترده آنها در اینترنت شکار نشوید..
3 کامنت