دیدگاهها

اتصال زمینی ترکیە بە اذربایجان و اسیای میانە بمعنی محدود کردن فعالیتهای اقتصادی ایران در قفقاز و اسیای میانە است، زیرا با توجە بە اشتراکات زبانی و فرهنگی کشورهای اسیای میانە با ترکیە همسوتر و سیاست
تصاویر «زنان شورای رهبری» مجاهدین خلق، منتخب مریم رجوی، با پوشش چادر«سپید» بسا تأمل برانگیز است، زیرا پرسش این است که مراسمی که این زنان در آن شرکت کرده بودند، چه مراسمی و کجا بوده است؟
تفاوت مبارزه کارگران در گروه ملی با دیگر مراکز اقتصادی و سازماندهی کارگری در این است که نهادهای امنیتی و خانه کارگر نمی توانند در آنها رخنه کنند و یا در میان آنها تفرقه بیندازند و درگیر گرایشات متفاوت
درپى ترور دانشمند هسته اى شرايط بغرنج كشور و منطقه را دريابيم! ترور هفتمين نفر از كاركنان و دانشمندان هسته اى و فن آورى دفاعى كشور و معاون وزير دفاع محسن فخري زاده در سالگرد كشته شدن مجيد شهرياري، ب
مانند نژاد انسان ها زبان انسان ها نیز ابزاری برای نفرت پراکنی از سوی ناسیونالیست های نژادپرست است و سخنان ناسیونالیست های ایرانی درباره زبان تنها برای یک خواسته است و آن هم نفرت پراکنی ناسیونالیستی اس
8 کامنت
این روایتی است کاملآ متفاوت از هفت سال پروسه خونین و پر درد و رنج یک نسل از زندانیان سیاسی ایران در دهه سیاه شصت و در سیاهچال های مخوف حاکمیت «فاشیسم مذهبی» که شاید برای نخستین بار، از نگاه و زبان یک
ترور در جغرافیای کشوری انجام گرفته که مردمان آن، بیش از چهاردهه در گروگان حکومت اسلامی هستند و دانشمندان آن هم از این قاعده مستثنا نیستند.
در دوران امپریالیزم این دولت ـ ملتها هستند که در قالب قدرتها و ابرقدرتها یکروز بدنبال انباشت سرمایه ، روز دیگر در اندیشه صدور کالا و در آخر هم بدنبال صدور سرمایه به چاپیدن سرزمینهای دیگران و تصرف بازا
2 کامنت
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
از این پشت سر هم، عملیات متعدد و روزافزون، علیه ج.ا در خارج و داخل ایران انجام دادن، و قبول رسمی یا تلویحی مسئولیت خود، و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، ابعاد عملیات خود را با آب و تاب به رخ همه کشیدن،
سالهاست که هنگام انتخابات جمهوری اسلامی این بحث میان مخالفین این رژیم ادامه داشته که در انتخابات چه باید کرد.
**دراغلب سازمانهای اداری مدیران فرصت طلب فاقد صلاحیت ، پاک پندار ، منزه از آلودگیها و شایسته برخلاف اصول مصدر امور میباشند و اکثریت کارمندان محتاج به دریافتی های ماهیانه ،هر چند از لحاظ علمی و برتر
بطورکلی مادریک بزنگاه حساسی قرارداریم که بحران انتقال قدرت درکشوری که هنوزهم نیروی اصلی حافظ نظم جهان و منطقه حساس خاورمیانه بشمار می رود، از ویژگی آن است.
در هر حال میتوان توصیه نمود : * تغییر کلی در سیاست خارجی میتواند کشورهای جهان را برای برقرارى مناسبات دیپلماتیک و ارتباط تجاری با ایران تشویق کند. * یکی از مهمترین اقدامات، امضای «اف ای تی اف »است،
فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۷ آذر ۹۹ موضوع جلسه : اعتراضات آبان : پدیدآیی ، فراز و فرود میهمان برنامه : دکتر سعید مدنی (فعال سیاسی ، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران )
محاصرۀ ایران بوسیلۀ اسرائیل، تکرار حرف های خنده دار رژیم است.