دیدگاهها

سوسیالیسم عین دموکراسی میباشد. دموکراسی یعنی خودگردانی و خودمدیریتی مردمی از طریق انتخاب مستقیم نمایندگان خویش.
2 کامنت
یحیی رحیمی که یک کمونیست بود و روی هم هفت سال در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم پهلوی زندانی و به سختی شکنجه شده بود پس از به روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه دستگیر و در تیرماه سال ۱۳۶۰ تیرباران شد!
مصاحبه حسن اعتمادی؛ کیانوش توکلی و عبدالستار دوشوکی در مورد بیانیه ١٤ نفر و وضعیت اپوزیسیون
جبهه ملی ایران– اروپا با تاسی از مواضع سازمان مادر کماکان بر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی، استقرار یک دموکراسی لاییک وحاکمیت ملی از راه انتخابات آزاد و عادلانه تاکید می ورزد.
ایران را، در کنار مردم آن، وزیران دانشمند، دبیران خردمند و دهگانان فرهیخته ی آن نگهداشته اند. اما سرداران ، پهلوانان و پادشاهان آن نیز در این مهم جایی پرارج داشته اند....
1 کامنت
"اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست رهروئی باید جهانسوزی نه خانم وبی غمی" حافظ اندیشه آتش است شعله ور در کوی رندی ! ا
بیادآوریم که خمینی ُخبره برای گمراهی اندیشه و شناخت بیدار تاریخی، تنبیه و تباهی دانش اجتماعی، پوچ خواندن اراده ی مستقل نیروی کار در برابر سرمایه، کنارزدن ضرورت همبستگی بردگان مزدبگیر باهم، خشکاندن ریش
رژیم ولایت به پایان خود نزدیک می شود، گروه هایی بدون پشتوانه مردمی با مددجویی از جنگ و مداخلات خارجی در مسیر راه قرار گرفته اند که با سرنوشت سیاسی مردم و میهن بازی کنند، یا استبدادی را که سال ها پیش ب
1 کامنت
به نظروی گرچه تسپیراس با وعده مبارزه علیه ریاضت اقتصادی به قدرت رسید و در قدرت و در مقام عمل خلاف آن را انجام داد؛ اما او خیانت نکرد و تنها وظیفه واقعی خود را هم چون یک دولتمردمسئول انجام داد!
ما عده‌ای از ایرانیان خارج از کشور هستیم که دل در گرو آزادی میهن از سیطرۀ حکومت دینی داریم.
وجود هر نوع حاکمیتی در جامعه ائی نماینگر میانگین شعور اجتماعی آن جامعه است وجود یک دیکتاتور در یک جامعه یا یک کشور بازتاب یک نوع تحمل پذیری مردم در رابطه عدم رشد آگاهی و شناخت منافع فردی و متعاقب آن
- انتخابات استامبول پایان یافت، و حالا زمان رو در روئی با "بحران اقتصادی" و "تهدید های امنیتی" واقعی و جدی است.
2 کامنت
دانشگاه کردستان در سنندج هفته گذشته میزبان همایشی بی‌سابقه، دست‌کم در تاریخ ایران پس از انقلاب بود: همایشی با عنوان "کنگره مشاهیر کرد" که شمار چشمگیری از نام‌آوران این قوم را از دو سوی مرز ا
رژیم ایران درشرایطی نیست که اگر واقعا پنجره ای برای کاهش تحریمها گشوده شود، از آن استقبال نکند.خودرژیم هم می داند که در صورت شکست سناریوی اول ورودبه سناریوی حداکثری بسیارهزینه سازخواهد بود و میتواند ب