دیدگاهها

در دوران امپریالیزم این دولت ـ ملتها هستند که در قالب قدرتها و ابرقدرتها یکروز بدنبال انباشت سرمایه ، روز دیگر در اندیشه صدور کالا و در آخر هم بدنبال صدور سرمایه به چاپیدن سرزمینهای دیگران و تصرف بازا
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
به نظر می رسد که هدفی متفاوت داشته باشد اسراییل در این با قبول رسمی یا تلویحی مسئولیت خود، پشت سر هم و پی در پی، عملیاتی را علیه ج.ا در خارج و داخل ایران انجام دادن، و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، ابع
سالهاست که هنگام انتخابات جمهوری اسلامی این بحث میان مخالفین این رژیم ادامه داشته که در انتخابات چه باید کرد.
**دراغلب سازمانهای اداری مدیران فرصت طلب فاقد صلاحیت ، پاک پندار ، منزه از آلودگیها و شایسته برخلاف اصول مصدر امور میباشند و اکثریت کارمندان محتاج به دریافتی های ماهیانه ،هر چند از لحاظ علمی و برتر
بطورکلی مادریک بزنگاه حساسی قرارداریم که بحران انتقال قدرت درکشوری که هنوزهم نیروی اصلی حافظ نظم جهان و منطقه حساس خاورمیانه بشمار می رود، از ویژگی آن است.
در هر حال میتوان توصیه نمود : * تغییر کلی در سیاست خارجی میتواند کشورهای جهان را برای برقرارى مناسبات دیپلماتیک و ارتباط تجاری با ایران تشویق کند. * یکی از مهمترین اقدامات، امضای «اف ای تی اف »است،
فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۷ آذر ۹۹ موضوع جلسه : اعتراضات آبان : پدیدآیی ، فراز و فرود میهمان برنامه : دکتر سعید مدنی (فعال سیاسی ، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران )
ما هر نوع پدیدهای را از راه حسهای پنجگانه و دستگاه ادراک خود درمییابیم.
محاصرۀ ایران بوسیلۀ اسرائیل، تکرار حرف های خنده دار رژیم است.
در ایران امروز، متاسفانه افسانه و داستان های اساطیری پیشدادی دوران سلسله اسبه(پورشاسب، گشتاسپ، طهماسب، لهراسب و غیره) و توهمات شاهی با خرافات دین شیعه و خزعبلات آخوندی چنان درآمیخته است و تٲثیر گذارند
درا ین دوران پر آب و چشم کرونائی - که تقریبا هفته ای چندین مقاله (از دولتی سر ویروس کذائی و حضور در منزل که گویا در توصیفش دا دقلم داده ای ) مینویسی و منعکس میشود – یکبار هم که شده در مزایای نظامی
مدتی است عربستان سعودی نقش دشمن اول ایران را برعهده گرفته است و چون غیر از پول دادن کاری ازش برنمی  آید، نامه و چک برای بقیه می فرستد که زحمت ایران را از سر ما کم کنید.
بیمارستانهای نجمیه، امیر اعلم، طرفه، سینا، فارابی، لقمان، ادهم و ۵۰۰ تختخوابی یادگار آن دوران است. پرفسور یحیی عدل از فرانسه به ایران آمد. در دانشگاه طب شاگرد تعلیم داد. پزشک تربیت کرد.
2 کامنت
فرهنگ شخصیت پرستی روشنفکری به نوبه خود میتواند زمینه ساز آفرینش نوع جدیدی از دیکتاتوری قدرتمداری بوده باشد که در رویه دیگر آن شخصیت های خود پرست مدرن قرار میگیرند.
رژيم آذربايجان با مباني ناسيوناليسم افراطي وارد جنگ با ارمنستان شده است و در اين ارتباط حقوق ساير اقوام و اقليت ها از جمله مردم تالش را نيز به صورت سیستماتیک پايمال کرده و تداوم بخشیده است.  ‏حاکمیت
4 کامنت