تریبون آزاد

ساختار مجموعه بی نظم و قاعده اقتصاد و اعمال سیاست‌ها ی پولی ،عملیات بازار بازمتکی به بهره‌ و ارز، فروش دارایی‌ها یا چاپ اوراق بدهی به دلیل شیوه نادرست اجراء و.....- قادر به پوشش کسری بودجه نخواهد
در این برنامه به بررسی سناریو های مختلف از منظر اقتصادی پیرامون مذاکرات برجام خواهیم پرداخت و نوسانات بازار ها را با توجه به موضوع بررسی خواهیم کرد.
چیز سنگینی به صورتم می خورد! وقتی به خودم می آیم می بینم که سه متر آن طرف تر از جائی که ایستاده بودم زیر یک میز دارم با صورت به زمین می خورم!
درهر باور و اندیشه و تئوری، به‌خصوص درعلوم نرم، همیشه می‌شود بخشی از شخصیت و باور اندیشه ساز و تئوریسین را ردگیری کرد.
کیانوش توکلی : من نوشته محمود زنگنه تحت عنوان "چپ کُشی از گوهردشت تا استکهلم " را بدلیل اتهام زنی از سایت حذف کرده ام و بدین وسیله از آقای فرهاد مرادی معذرت خواهی می کنم ، اما چرا و
* جنبش فرهنگیان راه نشان میدهد! *بکتاش آبتین درنگذشت، اعدام شد!
ما ایرانی‌های مسلمان اثنی عشری، اگرنه همه، اما تقریباً همه، موجودات عجیبی هستیم! و عجیب‌تر این‌که، گاه به این عجیب بودن خود افتخار هم می‌کنیم!
فایل صوتی جلسه تلگرامی این جمعه ۲۴ دی ( ۱۴ ژانویه ) ساعت ۹ شب به وقت ایرا موضوع: قتل بکتاش آبتین و نگرانی در باره زندانیان سیاسی - عقیدتی میهمان جلسه: حافظ موسوی ، شاعر، از اعضای هیئت دبیران کان
بخش دوم هراس در دفاع از قانون اساسی یا انحراف از راه مصدق
با تائیدات خداوند متعال در پی آنیم * ناهنجاریهای ساختاری ،بحران نا کار آمدی عملکردها ،مسائل اقتصادی از جمله نبود : رشد اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی ،تورم همراه با رکود و بیکاری ، حاشیه نشینی وبس
میتوان ادعا کرد که در ایران ، شاهد شکل گیری نوعی از کنش سیاسی هستیم که در جامعه پدیده ای تازه است .همچون هر پدیده اجتماعی تازه و در حال شکل گیری ، هرگز بصورت منسجم ، یکدست و آنی ظاهر نمی‌شود بلکه جست
1 کامنت
دادگاه نوری،موشک سپاه،رژیم وروسیه و چین،مرگ رفسنجانی،هواپیمای اکراینی، آبتین و پزشکزاد باایرج مصداقی
پیشنهاد یک قانون‌گذار نروژی برای کسب نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل به مسیح علینژاد چهره فعال و البته پرحاشیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی کمتر از حد تصورم بازخورد خبری داشت.
دولت جمهوری اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به کشور کویت به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل می‌شود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد.