دیدگاهها

تلقین فعال بودن مخالفین و ایده بحران آفرینی ، مسئولیت را در شرایط غیر عادی و دشمن پنداری تا حدودی کم رنگ و متفکرین خود محور این وادی تا سرحد امکان نمی گذارند وحدت مدیریت وهماهنگی بوجود آید وپندار ن
روح پیام خامنه ای،حسن روحانی وبطورکلی مجموعه حکومت داعشی ولایت فقیه درایران به اروپا وامریکا این است که : اگربه تحریم ها خاتمه ندهیدو مارا به پول نرسانید ویروس کرونا را درجهان بیشترپراکنده میسازیم، هم
اندیشه های "نئومارکسیسم" در فاصله میان دو جنگ جهانی اروپا در قرن 20 متکی به نوزایی اندیشه های هگلی بود.
در این روزهای که بیشتر در خانه نشسته و کارهای عقب افتاه خانه را انجام میدهم , دلم هوای سهند را میکند.
دیروز جمعه جمعیت بیشماری از بلوچ های سنی مذهب در یک نمایش از قبل هماهنگ شده درب بظاهر قفل شده مسجد جامع چابهار را شکستند تا بر خلاف طرح جداسازی اجتماعی حکومت, در صف های فشرده نماز جمعه ادا کنند.
آنچه مسلم است این بحران دراز مدت خواهد بود که می تواند دگرگونی های مهمی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور بوجود آورد، رژیم در وحشت از آن...
در شرایط بحران و رسوایی آخوندهای دعاگو،عادات خرافی و اعتقادات فاسد، بطور مسلم ضربه میخورند. ولی گسست در کار جامعه نیست. سکولاریزاسیون پیش میرود ولی پایه های خرافی گری و اسارت دینی عمیق است.
....به نظر میرسد منطقی تر آن است که دفاع را «حق» دانسته و همچنین در مقام تفسیر به نفع متهم باید این گونه مطرح کرد که در صورت ایجاد موقعیت فرار برای مدافع در هر مرحله از دفاع ، مدافع این اختیار را دارد
آیا پلیدی ها، پستی ها، غارت ها، فسادها، خردکشی ها، نادان پروری ها، سوء استفاده ها و ناتوانائی های رهبر آسمانی که خامنه ای و گردانندگان اسلام حکومتی باشند بر کسی پوشیده مانده است؟ نه!
اما آیا این شدنی است؟ آیا می شود دنیا وارد تغییرات اساسی در اقتصاد و سیاست شود، اما ایران بدون ایجاد تغییرات سیاسی در خود از میمنت آن برخوردار شود؟
دولت حقوق بازنشستگان و کارمندان را افزایش داده است تا نگرانی مالی نداشته باشند و درخانه بمانند.
1 کامنت
اصحاب و صحابیات یا یاران پیامبر به سه دسته تقسیم می‌شود. مهاجرین مسلمانانی هستند، که در مکه اسلام آوردند و به مدینه مهاجرت کردند.
- خطرناکتر از کرونا، اضطراب ناشی از شرایط موجود است که سیستم دفاعی بدن را مختل می کند و پی آمدهای بسیار جدی خواهد داشت.
معادلات را از نو بنویسیم.
با تسلیت به خانواده‌هائی که عزیزان خود را در شیوع مرگبار ویروس کرونا از دست داده‌اند و با امید به بهبودی مبتلایان و با درود به کادر بهداشتی و درمانی و پرستاران و پزشکان میهنمان که در این شرایط سخت به