دیدگاهها

رمز پیروزی جنبش زنان و همه ستم دیدگان در جنبشهای برابری طلب در تکامل هویت انسانیست.صرف دارا بودن هویت تحت ستم زن و یا کارگر ستم دیده معیار انسانیت انها نیست.زن مبارز و کارگر مبارز در نبرد و مبارزه هوی
۸ مارس روز جهانی زن همراه با قوی ترین زنان ایران در پشت میله های زندان
امسال ۸ مارس روز جهانی زن را همراه با زنانی جشن می گیریم که در ایران در پشت میله های زندان هستند.
در برنامه پاسخ به تاریخ اقای کارن از حزب مشروطه ایران با کیانوش توکلی مدیرمسئول ایران‌گلوبال در باره موضوعات زیر پرسش های مشخصی را طرح کرده بود از جمله : چگونه یک جوان ساده به سازمان فدائیان خلق
اغلب هواداران متفکر، سیاستمدار ، مفسر و در کنار گود نشین هموطن که در آن دیار رحل اقامت افکنده اند ، بدون درک مشکلات ساکنین این مرز پر گهرو رویت و لمس دردها و ناملایمات با تمامی وجود از نزدیک ، شاهد ف
آنچه از آن تحت عنوان طیف دوم نام بردیم در ظاهر نقطه ی مقابل طیف یکم است اما چون به ژرفنای آن بنگریم با طیف یکم تفاوت ماهوی چندانی ندارد.
عمر نوشتن وبحث کردن اپوزیسیون جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با حکومت استبدادی ولابت فقیه وبر پائی جامعه ای براساس سکولاریسم،انتخابات آزادومبتنی بر منشور حقوق بشرو لزوم تشکیل جبهه ای فرا گیراز همان روز
3 کامنت
شرایط زنان جهان و ایران در آستانه ٨ مارس ۲۰۲۱ فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۹۹ میهمان برنامه: آینده آزاد
& نظام اقتصادی به دلیل استوار نبودن بر اصول بنیادین علمی، فساد ریشه‌دار، شکاف عظیم طبقاتی، اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و احساسی روز‌بروز به فروپاشی نزدیک‌ میشود و گویا گوش شنوائی وجود ندارد تا ازناب
این نظام الهی ما براش از در و دیوار دژمن می بارد. از آمریکا و اسرائیل و شوروی و انگلیس از این نظام «مرگ بر» خوردند تا رسید به سلمان رشدی و شارلی ابدو و ...
البته بهتر بود باید نوشته می شد تحسین همگرایی "بلوچ" و بقیه ایرانیان در محکوم کردن کشتار سراوان.
علی رغم تفاوت ظاهرا آشکار بین ایران شاه، و ایران “جمهوری إسلامی” خمینی، آنها در واقع دو روی یک سکه، با آرزوها و جاه طلبی های ناسیونالیستی و برتری طلبی مشابه می باشند. گرچه شاه
شاید بتوان گفت پیش از پیدائی حکومت اسلامی و بیشتر بدلیل کم خوانی، ناآشنائی و نادانستئنی های نو و انسانمدار، در گذشته کمتر کسانی بودند و می توانستند با جسارت خردورزانه و آنهم تنها در درون دنیای عقلی خو
نیما عیسی پور:دولت رفاه یا Welfare state یک سیستم غیر ایدئولوژیک قرن بیستمی است که زادگاهش اروپا است، البته در بعضی از کشورهای امریکای لاتین مانند شیلی، اروگوئه و ارژانتین هم چنین سیستمی ولی به مراتب
موسیقی اعتراضی بیانگر اعتراض انسان به محیط پیرامون خود است و ابزاری رسانه ای برای ابراز نارضایتی به شمار می آید.
در شرایط حاکمیت، سلطه و تسلط مطلق قدرتمداری کلان سرمایه داری، از طریق نظام پر زرق و برق لیبرال دموکراسی ، نه تنها نیروهای جبهه سوسیالیستی در زمین نئولیبرالیسم، بر اساس قوانین و ضوابط آنها به بازی کش